hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Ann-Sofie
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Johansson, Elin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Det är ju ofta tjejerna inte vill spela och alla killar vill": hur elever agerar och tänker kring genusperspektivet i idrottsämnet.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv synliggöra genusmönster i skolans idrottsundervisning. Detta för att bidra till kunskap om och förståelse för hur genusmönster kan prägla idrottsundervisningen ur ett såväl barn- som genusperspektiv. Om tidigare könsmönster, speciellt i skolans idrottsämne, ska kunna förändras måste vi få mer kunskap om barns tankar kring detta. Enligt Halldén (2003) är barns inflytande betydelsefullt vid förändringar av barnens rätt i samhället. I studien problematiseras frågeställningarna enligt följande:

  • Hur uppfattar pojkar och flickor i de tidiga åren i grundskolan skolans idrottsämne ur ett genusperspektiv?
  • Vilka positioner och relationer skapas av pojkar och flickor inom ramen för skolans idrott i de aktuella klasserna?

  I studien användes kvalitativa undersökningar med observationer av idrottslektioner samt enskilda elevintervjuer för att få inblick i elevernas perspektiv på skolans idrottsämne. Resultaten av undersökningarna visar att elever uppfattar skolans idrottsämne som jämställt men att pojkar och flickor förväntas tycka om olika idrottsgrenar. Undersökningen visar hur bakomliggande förväntningar och normer är betydelsefulla för elevernas sätt att agera ur ett genusperspektiv. Skillnaderna tar dock inte sin utgångspunkt i elevernas intresse för olika aktiviteter utan de beror på skillnader i könens natur samt de normer som eleverna förväntas leva upp till.Ämnesord: Genus, jämställdhet, kön, könsroll, normer, barnperspektiv, idrottsundervisning, föreningsidrott

 • 2.
  Borgström, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Veronika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hur tolkar förskolebarn genus i en könsneutral barnbok?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Vår undersökning grundade sig i boken Kivi och monsterhunden som är den första Svenska könsneutrala barnboken som utkom januari 2012.Med hjälp utav kvalitativa intervjuer ville vi se hur barnen tolkade karaktären utifrån ett genusperspektiv. Vår teoretiska bakgrund ligger i det sociokulturella perspektivet sett utifrån ett genusperspektiv.Resultatet visar att barnens sätt att tänka var realistiskt, och kopplas till tidigare erfarenheter. Majoriteten av undersökningsgruppen ansåg genom bara att höra sagan att huvudkaraktären var en pojke. Det framgick aldrig varför barnen tolkade sagan som de gjorde.När de intervjuade väl fick se den diskuterade litteraturen stod de fortfarande fast vid att karaktären var en pojke, medan de som svarat på annat vis ändrade de sig till pojke.

 • 3.
  Carpenbo, Susanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kimhi, Yona
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjöstedt, Morgan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Han Hon Hen Den?: Förskollärares uppfattning om kön, könsmönster och könsroller2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur förskollärare med erfarenhet av genusfrågor inom förskolan uppfattar och talar om sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån deras syn på kön. Undersökningen bygger på̊ kvalitativ metod som i detta fall innebär intervjuer. Det var sex förskollärare som intervjuades. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor samt i två av respondenternas hem enligt deras önskemål. I resultatet gick det att urskilja två olika sätt att förhålla sig till genusarbete i förskolan. En grupp hade större erfarenhet av forskning och arbete kring kön och genus. De såg kön som mer komplext utifrån queerteori. Den andra gruppen ansåg sig inte ha tillräcklig erfarenhet av genusarbete och såg kön som binärt. Gruppen med större erfarenhet reflekterade mer kring vikten av vuxnas agerande för att bryta mot olika normer, vilket påverkade deras arbete att konsekvent ha ett genus och normkritiskt tänk. Respondenterna med större erfarenhet av genusarbete hade ett normkritiskt förhållningssätt som grundläggande perspektiv på verksamheten. Den andra gruppen respondenter prioriterade områden där de istället fokuserade på det som uppstod tillfälligt i barngruppen. De kritiserade inte normer i lika stor utsträckning utan fokuserade istället på avvikare och försökte skapa en större tolerans kring avvikare av normer eller valde att kringgå känsliga ämnen på olika sätt. Dessa två förhållningssätt visade sig också när det gällde det intersektionella perspektivet. Studien visade att erfarenhet av genusarbete inte styrker en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras, vilket skolinspektionens rapport kring förskolans arbete med jämställdhet även visade.

   

 • 4.
  Engelbrektsson, Sofie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Sånt tar man upp när det kommer spontant”: en undersökning av hur lärare arbetar med HBT-frågor i den svenska skolan i förhållande till likabehandlingsplanerna2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället har genomgått stora förändringar vilka också märks och kommer till uttryck i skolans värld. I takt med samhälleliga förändringar har också samlevnadsformerna förändrats. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i den svenska skolan arbetar med HBT-frågor i undervisningen. Särskilt fokus ligger på årskurserna 4-6 eftersom läroplanen anger vad som bör ingå i pedagogernas arbete i de olika ämnena i årskurs 4-6. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på huruvida undervisning och lärarens arbete samspelar med det som likabehandlingsplanen säger om förebyggande arbete mot mobbning av HBT-personer. Studien visar i detta fall att pedagogerna på de intervjuade skolorna inte lägger någon större vikt vid att arbeta med HBT-frågor i skolan samt att de inte heller riktigt kan stå upp för det likabehandlingsplanen beskriver, då de under intervjuerna inte nämner några förebyggande åtgärder för mobbning av HBT-personer.

 • 5.
  Freij, Maria
  et al.
  University of Newcastle.
  Germov, John
  Broom, Dorothy
  The gender order2013In: Second opinion: an introduction to health sociology / [ed] John Germov, Oxford: Oxford University Press, 2013, 5Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Frick, Maria
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Faktorer som påverkar jämställdheten inom sjuksköterskans profession: rulltrappan eller glastaket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdheten i Sverige anses framstående men ändå har vi en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa. Sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad. Att kvinnliga sjuksköterskor är i majoritet innebär dock inte att det är flest kvinnor i de högsta ledande befattningarna. Uppfattningar om genus påverkar sättet att se på yrket och integrerar med jämställdhetsperspektivet. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar jämställdhet inom sjuksköterskans profession. Metoden är en litteraturgenomgång av fjorton kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar jämställdheten. Manliga sjuksköterskor tar rulltrappan i sin karriär medan kvinnorna drabbas av glastaket. Sjuksköterskor såväl manliga som kvinnliga har upplevelsen av att det finns en fördel i att vara man men även nackdelar. Stereotypen om hur vi ska vara i våra könsroller styr vår vardag både på arbetet och i hemmet och blir till ett hinder för utveckling av jämställdheten och integreringen av fler manliga sjuksköterskor. Viljan att förändra situationen är svag då toppen av organisationen utgörs av män som vill bevara makten. Slutsatsen är för att åstadkomma jämställdhet i samhället och i organisationen med förändrade attityder och bryta ner de traditionella stereotypa uppfattningarna, behövs fortsatt och utökad undervisning och information om genusproblematik i skola, arbetsplatser och samhälle.

 • 7.
  Gao, Gao
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Taboo Language in Sex and the City: An Analysis of Gender Differences in Using Taboo Language in Conversation2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Taboo language is a broad definition, and researchers have defined it in various categories. Using taboo language, to a great extent, is widely considered as offensive and inappropriate, as well as a specialty of men rather than women. Men and women are often said to use taboo language differently. This study aims to analyze the use of taboo language in conversations of women’s, men’s and mixed-gender talk in some episodes from the American TV series Sex and the City. The study will examine the differences and similarities of using taboo language in male and female speech in terms of gender differences, and conversational strategies in general.

   

 • 8.
  Johansson, Madelene
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Olsson, Petra
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns samtal om genus: med utgångspunkt från illustrationerna i två barnböcker2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur barn i förskolan använder sina tidigare erfarenheter när de samtalar om genus utifrån illustrationerna i två utvalda barnböcker. De två barnböcker som används i studien är "Grodan och fågelsången", och "Hej och godnatt-vi har lekfnatt". Syftet med studien är att undersöka hur barnen i förskolan använder sina tidigare erfarenheter när de samtalar om genus. Med detta syfte lyfts även frågeställningarna vilka yttre faktorer fokuserar barnen på när de beskriver genus utifrån illustrationerna i barnböckerna samt vilka erfarenheter använder barnen när de samtalar om genus. Studien är genomförs på två olika förskolor och barnen som ingår i studien är 3-5 år. Den kvalitativa studien genomfördes med högläsning ur två barnböcker med efterföljande gruppsamtal som kan liknas vid ostrukturerade intervjuer. Sammanlagt har fyra gruppsamtal genomförst vid vilka varje grupp har fått lyssna på två böcker. Resultatet visar att de erfarenheter barnen använder sig av när de samtalar om genus är präglade av vuxnas uppfattningar och barnens egna upplevelser. Barnen använder även yttre faktorer som kläder, färger och röster när det samtalar om genus  

 • 9.
  Jönsson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Lindberget, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Karriärkvinnan: att vara kvinna och chef i mansdominerade branscher2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att beskriva, förstå och försöka förklara de erfarenheter och upplevelser som kvinnliga chefer har. Den valda frågeställningen lyder: “Hur uppfattar kvinnliga chefer sig själva i förhållande till sitt chefskap och sin egen väg dit?”. De avgränsningar som gjorts är att de kvinnliga cheferna arbetar i mansdominerade branscher inom den privata sektorn, eftersom det finns andra regler vad beträffar anställning inom den offentliga sektorn. Tidigare forskning behandlar ämnet kvinnligt chefskap, där begrepp som kultur och identitet tas upp, som sedan fortsätter hålla relevans för hela uppsatsen. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer på mellan 30-60 minuter, där de kvinnliga cheferna fick berätta om sin väg till och upplevelser av chefskapet i mansdominerade branscher. Analysen av materialet skedde sedan genom en blandning mellan en narrativ och en tematisk analys, där teman och subteman för berättelserna valdes ut. I resultatet framkom att kvinnorna mött motstånd från både kvinnor och män, vilket kan kopplas till den kultur som finns både i företag och samhället i stort. Det framgick även att det skedde en identitetskonflikt mellan kvinnan som mamma och kvinnan som chef och att det kunde uppfattas som ett hinder för avancemang. Efter tolkning av tidigare forskning och vårt resultat kan vi dra slutsatsen att det finns en tendens att kvinnor själva blir sitt eget hinder, på grund av socialiseringen i samhället, vilket medför till bibehållande av “glastaket”.

 • 10.
  Klingberg-Allvin, Marie
  et al.
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Berggren, Vanja
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Binh, Nguyen Thanh
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Bijay, Bharati
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Johansson, Annika
  Division of Global Health, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
  Married men's first time experiences of early childbearing and their role in sexual and reproductive decision making: a qualitative study from rural Vietnam2012In: Culture, Health and Sexuality, ISSN 1369-1058, E-ISSN 1464-5351, Vol. 14, no 4, p. 449-461Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Male partners' involvement in women's sexual and reproductive health has been increasingly emphasised in international health. A qualitative approach with open-ended qualitative interviews was used to explore young, married men's first time experiences of early childbearing, their sexual and reproductive decision making and the meanings they make of their role as husbands and fathers. The results offer a nuanced picture of the men's vulnerability in becoming young fathers and having to assume their role as family decision-makers, while still being inexperienced in matters related to the health of their wives and newborn child. Constraints to gender equality and traditional norms and values continue to pose barriers to both young men and women making independent decisions in relation to marriage and childbearing. Men's involvement is necessary in healthcare programmes designed to improve women's sexual and reproductive health and the health of the newborn. Young, first-time fathers, in particular, need support and empowerment.

 • 11.
  Möllerström, Madelene
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ohlsson, Emelie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pojkar kan också ha baddräkt: en studie om pedagogers tankar kring traditionella könsmönster2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie som tar stöd av utvecklingspsykologiska teorier och är baserad på intervjuer på en F-5 skola. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Lgr11 säger att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och detta är undersökningens bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem pedagoger som har olika utbildningar – förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, men samtliga arbetar på samma skola. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster sker varje dag och det är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll i deras utveckling. Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja bli observerade i sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella könsmönster.

 • 12.
  Scharnell, Madeleine
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stjärnkvist, Krister
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pedagogens vikt på sikt: Pedagogernas tankar kring leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att studera leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är forskning kring genus i leken. I studien har tre fritidspedagoger intervjuats. I intervjuerna framgår att fritidspedagogerna uppfattar att eleverna fortfarande väljer könsbundna lekar men att det håller på att förändras och att eleverna allt oftare väljer utifrån det egna intresset. Pedagogerna i studien tycker att de kan se förändring av könsmönster och könsroller och att lekarna inte är så könsbundna som de varit tidigare.

 • 13.
  Stjernkvist, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Thuresson, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Prinsessor tacklar alltid hårdast: hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.

  För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. Därefter genomfördes en intervju med slumpmässigt utvalda barn som deltagare. Vi valde sedan att läsa böckerna för barnen. Dokumentationen, videofilmning, gjorde det möjligt för oss att analysera barnens spontana reaktioner under intervjun och läsningen.

  Vi såg att barnens tidigare erfarenheter speglade deras uppfattning kring vad som anses vara flicksaker respektive pojksaker. Barnens uttryck i intervjun kring materiella saker uppfattade vi könsstereotypiskt. Däremot var barnen öppna för nya synvinklar under läsningen av böckerna. Barnen konstaterade i diskussionen att alla kan leka med allt och de ifrågasatte inte när böckerna överskred könstypiska normer.

 • 14.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Globalisation in the lecture room?: gender and cultural diversity in work groups2011In: Issues in educational research, ISSN 0313-7155, E-ISSN 1837-6290, Vol. 21, no 1, p. 88-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper empirically investigates the relationship between cultural and gender diversity and performance in groups of business students working on complex assignments. The study finds that gender diversity in student groups has a positive influence on group outcomes, while cultural diversity, irrespective of its conceptualisation, leads to negative group outcomes. Process variables such as communication, conflict and effectiveness of problem solving were found not to be influenced by demographic diversity or to have any effect on group outcomes. While the non-finding in group process investigation might be attributed to methodological difficulties, the negative influence of cultural diversity in student groups on performance indicates the further need for facilitation of coaching students in intercultural communications and cross-cultural understanding among educators.

 • 15.
  Ågren, Linda
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Svärd, Cecilia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Spegel spegel på väggen där: en studie av hur genus framställs i Disneyfilmer2012Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to criticism towards Disney concerning reproducing gender in a stereotypical way in their animated movies, we decided to investigate this since Disney has affected both our own generation and many to come. The investigation focused on gender, particularly on the depiction of women. It also investigated gender roles from a perspective of time by choosing 14 movies; at least one from each decade, starting from the first movie, Snow white and the seven dwarfs from 1937, to the last one, Tangled from 2010. The investigation discovered that women were underrepresented and often depicted in a stereotypical way, meaning that they were always beautiful and almost always rescued by brave princes. Female power was always depicted as negative. However, changes in how the movies depict gender over time have been found, for example, women have become more active and have started to participate in fight- and career related issues, even rescuing the men at times. When it comes to the princes, they turned out have more personality in the later movies and they did not always have to be handsome to gain true love. However, these changes are mostly beneficial for men since the women still have to fulfill the ideal beauty and can still not fulfill their dreams on their own.

1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf