hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  Nels Anderson: mannen i marginalen2011Ingår i: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 41, nr 2, s. 14-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att redogöra för hur Nels Andersons (1889–1986) kärva hobouppväxt hängde samman skapandet av hans klassiska studie Hobon: En sociologisk studie av den hemlöse mannen (2008 [1923]) och hans marginaliserade position inom den akademiska världen. Fokus ligger på Andersons uppväxt, studien Hobon och hans marginella position i samhället i relation till pionjärtiden i Chicagoskolan. Baserat på texter om och av Anderson och till viss del arkivdokument, binder artikeln samman olika delar från Andersons liv med Robert E. Parks och Everett V. Stonequists begrepp the marginal man. Andersons sociala arv som en kringresande arbetare gjorde å ena sidan att doktorandkollegor vid University of Chicago antog att han var lika opålitlig som de hemlösa männen han hade studerat, å andra sidan gjorde det honom särskilt lämpad att göra den studie som kanske mer än någon annan har blivit ansedd som en etnografisk klassiker i Chicagoskolans tradition.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Borén, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbogamorden: en kritisk diskursanalys av fyra dagstidningars rapportering om Christine Schürrer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor som mördare är underrepresenterade i Sverige, vilket gör att medias intresse blir stort när det faktiskt händer. Christine Schürrer, även kallad Arbogamörderskan, dödade två barn och försökte även mörda deras mamma. Detta är ett fall som fick extremt mycket publicitet i media. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Christine Schürrer framställs i fyra svenska dagstidningar: Upsala Nya Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Totalt valdes 47 artiklar ut från dessa dagstidningar. För att göra en analys av dessa 47 olika tidningsartiklar används en kritisk diskursanalys, vilket innebär att det som studeras i artiklarna i första hand var vad de innehöll, samt genusteori och media, som syftar till att förklara eller jämföra hur kvinnor och män framställs i media. Resultatet av denna analys är att Christine Schürrer framställs av dessa fyra dagstidningar som en iskall, nonchalant och oberörd människa utifrån de handlingar hon sitter åtalad för. Slutsatsen som kan dras från analysen är att Christine Schürrer framställs av svenska dagstidningar som en brottsling och inte ett offer. Beskrivningarna av henne i dagstidningarna är starkt negativt laddade, vilket stämmer överens med genusteorier angående hur kvinnliga gärningsmän till allvarliga brott ofta beskrivs i massmedierna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbogamorden
 • 3.
  Braathen, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Salomäki, Tea
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oro för brott: en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader.

  Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.

  Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis sänker brottsligheten. Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar på landsbygden i region Syd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Broch, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Att lämna det kriminella livet: en kvalitativ stude av förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka upplevelser och erfarenheter som påverkat individer när de tagit beslutet att lämna en kriminell livsstil; och vilka faktorer som varit avgörande i förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Fem personer med koppling till organisationen KRIS har intervjuats och resultatet har analyserats utifrån en teoretisk referensram bestående av Laub och Sampsons (2006) definition av begreppet turning points; Paternoster och Bushways (2009) identitetsteori om avhopp från kriminalitet; och Emirbayer och Mishes (1998) teoretiska beskrivning av begreppet human agency. Resultatet visar att alla intervjupersonerna påverkats av crystalization of discontent och drivkraften att undvika the feared possible self (Paternoster & Bushway, 2009) när de beslutat att lämna kriminaliteten. Den egna viljan beskrivs av intervjupersonerna som den mest avgörande faktorn i förändringsprocessen. Andra faktorer som varit betydande är socialt stöd och att hålla fast vid nya rutiner kopplade till livet utan kriminalitet. Slutsatserna i uppsatsen är att det sällan räcker med enskilda faktorer, ofta är det ett samspel mellan flera faktorer som leder till förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Dimblad, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Brottslighet som riskfaktor för utsatthet för brott: en tvärsnittsstudie i rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar upp problemet att de som utsätts för brott ofta är kriminella och syftar till att ge en ökad förståelse för utsatthet för brott, oro för brott men främst rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland. För detta syfte gjordes en kvantitativ surveyundersökning med tvärsnittsdesign: en enkätundersökning som delades ut till en grupp gymnasieelever. Undersökningen kopplas till rutinaktivitetsteorin som fokuserar på orsaker till att man utsätts för brott snarare än orsaker till att man begår brott. Resultatet visar att det finns ett samband mellan kriminalitet och utsatthet för brott, vilket innebär att rollblandning som fenomen förekommer hos dessa ungdomar. Det visade sig också att det inte fanns någon skillnad mellan konforma och avvikande ungdomar när det gäller oro för att utsättas för brott. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Dimblad, Emma. Brottslighet som riskfaktor för utsatthet för brott
 • 6.
  Fenhed, Alicia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Nilsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Den socialt accepterade matlådan: en enkätstudie om arbetskollegors inverkan på individens medhavda mat till arbetsplatsen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Många människor spenderar ofta mycket tid på en arbetsplats och därigenom äts det även många måltider där. Arbetsplatsen är även en plats för sociala relationer. De sociala relationerna har en stor inverkan på individens matvanor.

  Syfte: Syftet är att undersöka om och hur arbetskollegor påverkar individens val av matlådans innehåll.

  Material och metod: Studien baseras på en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning med kvalitativa inslag. Rekrytering av respondenter skedde via Facebook.

  Resultat: 596 personer deltog i undersökningen, varav 340 kvinnor, 244 män och 12 annat. Många respondenter upplevde att det förekommer kommentarer kring maten som äts på ens arbetsplats. Kollegornas kommentarer var både positiva och negativa och påverkade individen på olika sätt. En del ändrade sin portionsstorlek, medan andra anpassade matlådans innehåller efter vad som ansågs socialt accepterat. Det visade sig även att kollegornas matlådor inspirerade individen till att prova nya maträtter och att äta mer vegetariskt.

  Slutsats: Både positiva och negativa kommentarer förekom på arbetsplatser. Respondenterna påverkades på olika sätt, en del ignorerade kommentarerna och anpassade sig inte medan andra tog åt sig så pass mycket att de slutade ha med sig matlåda och istället åt ute. Även positiv påverkan i form av inspiration förekom på många arbetsplatser. Studiens resultat bekräftar att individens matval påverkas av gruppen och det sociala samspelet, där arbetsplatsen kan spela en central roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7. Germov, John
  et al.
  Freij, Maria
  University of Newcastle.
  Teaching manual for Second opinion2009Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 8.
  Hultman, Annie Ellen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Jag vill inte bli som dem”: en kvalitativ studie om unga vuxna skilsmässobarns syn på nära relationer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på åtta unga personers erfarenheter kring sina föräldrars skilsmässa. Syftet med studien var att se vilken inställning unga vuxna skilsmässobarn har till att själva ingå i nära relationer och/eller bilda familj och skaffa barn. Samt, att försöka få fram hur unga vuxna skilsmässobarn tror att deras syn på nära relationer har påverkats av att som barn ha varit med om en skilsmässa. Dessa frågor besvaras utifrån åtta halvstrukturerade intervjuer, där åtta unga vuxna medverkat, sju kvinnor och en man. Personerna i studien kommer alla från en uppväxt som inneburit att föräldrarna skilt sig innan informanterna fyllt 18 år. Alla som medverkat är idag mellan 20 och 30 år. Resultatet visare att de allra flesta av de jag intervjuade stöttar sina föräldrars skilsmässa, samt är positiva till att själva ingå i en nära relation. Teorin i denna studie utgår från en rad olika teoretiker som behandlat ämnet tidigare. Giddens, som säger att det på förhand kan vara svårt att veta hur ett barn eller ett vuxet skilsmässobarn kommer påverkas eller har påverkats av att föräldrarna skiljer sig, då det finns fler saker och faktorer i en individs liv som kan påverka henne. Bäck-Wiklund som menar att ”stanna för barnens skull” kan skada barnen mer än att få leva i en ”dålig kärnfamilj”.  Dalid som betonar de vuxna skilsmässobarnets eget ansvar över sitt egna liv samt paret Öberg som likt mig intervjuat just vuxna skilsmässobarn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hägg, Alice
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Den svarta paraden: Emo-kulturens uttryck och intention,tolkat i termer av uppror2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Emotional hardcore är subkulturen som gick från undergroundrörelse med nära kopplingar till punken till att bli en extremt kommersialiserad subkultur. Emos efter millennieskiftet har beskrivits som deprimerade och destruktiva, och deras kultur som potentiellt farlig för unga människor. I den här uppsatsen kommer emo-kulturens uttryck och intention att undersökas, framförallt kommer fokus att ligga på hur samtalet om motstånd, psykisk ohälsa och känslor såg ut. Genom kvalitativa intervjuer med fem personer som rört sig i emo-kulturen, analyser av text från Bilddagboken och privata bloggar framträder en mer komplex bild av emos. Kulturen rymmer både normskritiska och livsbejakande inslag, även om scenen inte värjer sig för tunga ämnen som självdestruktivitet och depression. Emos synliggjorde sina känslor och personliga uttryck men krävde också respekt och acceptans från sin omgivning. Deras närvaro öppnar upp för en debatt om utseendenormer och psykisk ohälsa som fortfarande är aktuell.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Jönsson, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Tiggaren, givaren och affekterna.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om känslor som väcktes hos potentiella givare i mötet med tiggare predicerade hur de förstnämnda bedömde sannolikheten för att ge eller inte ge ett bidrag. Dessutom undersöktes även om personlighet och ålder korrelerade med givmildhet, samt om könsskillnader förelåg med avseende på givmildhet. Metoden var kvantitativ och undersökningen genomfördes via onlineenkät. Undersökningsgruppen utgjordes av 51 st kvinnor och 36 st män. Åldersspannet var från 18-75 år. Resultatet visade att grundaffekterna intresse och ledsnad korrelerade signifikant positivt med givmildhet, medan avsky, avsmak och vrede korrelerade negativt med givmildhet. Inga andra signifikanta korrelationer förelåg. Dock går inte att dra några slutsatser kring varför korrelation fanns mellan affekterna och givmildhet. Studien visar inte vad som väckte affekterna, det kan vara mötet med tiggare men även bero på andra faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Latham, Susanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Samtal om organisation och förändring på ett universitetssjukhus: En kritisk diskursanalys2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda. Hälso- och sjukvården styrs av förtroendevalda politiker och i VGR tillämpas beställar- och utförarmodellen.  SU:s budget för år 2018 budget höll inte, utan hamnade på ett kraftigt underskott. Ledningen menar att arbetssätten måste förändras utifrån de ekonomiska villkor som SU har fått. Medarbetare vänder sig till media och menar att sjukhuset inte satsar på arbetsmiljön, vilket leder till att det är svårt att rekrytera och behålla personal och det är med bristen på personal som det uppstår en brist på vårdplatser som tillsammans visar på att SU har fått en för liten budget. Uppsatsens teoretiska ram utgörs av socialkonstruktionism, nyinstitutionell organisationsteori, New public management som fenomen och kritisk diskursanalys. Diskurs avser ett bestämt sätt att tala om men även ett bestämt sätt att förstå världen. En diskurs sätter gränser för vad som kan sägas vara sant respektive falskt. Genom intervjuer och producerat textmaterial fås tillgång till det språk och de diskurser som används inom och om SU. Det framkommer av undersökningen att det finns gemensamma begrepp för att beskriva en organisation inom SU; inte minst är människovårdande ett sådant begrepp, samtidigt som målet för SU som organisation får olika betydelse för olika individer, en diskurs handlar om syftet för SU att vara en samhällsfunktion, en handlar om SU som en arbetsplats. Det framkommer även att det existerar olika diskurser om förändring, där en diskurs om förändring som ett verktyg för att öka effektivitet och legitimitet, en diskurs berör en mer intern förändring där det handlar om SU:s informella organisering. Diskurserna visar på att det finns flera berättelser om SU, detta återspeglar olika verkligheter. Uppsatsen analyserar och för en diskussion om diskurserna utifrån ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Liljegren, Gabriella
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Stressade gymnasietjejer: en kvantitativ jämförelsestudie med utgångspunkt från statens offentliga utredning SOU 2006:77 om ”Ungdomars syn på en stress, orsaker och åtgärder”.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykiska problem har blivit betydligt vanligare bland ungdomar de senaste två decennierna. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning gymnasietjejer på tre studieförberedande- och tre yrkesförberedande program upplever stress och vilka psykosomatiska uttryck denna stress medför. Ytterligare syfte är att undersöka vad som upplevs stressande för eleverna och om det skiljer sig mellan högskole- och yrkesförberedande program. Till sist vill jag även se om resultaten i min egen studie korrelerar med en liten tätort i Götaland i statens offentliga utredning SOU 2006:77. Jag har valt att begränsa mig till att undersöka gymnasietjejer i årskurs två och jag har även valt att begränsa mig till att jämföra en liten tätort i Götaland i statens offentliga utredning SOU 2006:77 med min egen studie. Utifrån denna undersökning kan man se att stress gällande skolarbete är ett stort problem för dagens unga tjejer då nästan 8 av 10 elever upplever stress dagligen eller flera gånger i veckan och detta tar sig främst i uttryck genom trötthet, svårt att koppla av, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Det som upplevs stressande är bland annat att studera saker man inte förstår, att hinna med skolarbetet, att inte veta vad lärarna kräver för ett visst betyg och att lärare tolkar betygskriterierna utifrån sitt eget tyckande, att inte ha tillräckligt med tid för fritid och oro inför framtiden. Jag har inte kunnat se någon skillnad mellan studie- och yrkesförberedande program. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Lundberg, Charlott
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Karlstedt, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Förtroende är bra, kontroll är bättre": en kritisk diskursanalys av kvällspressens framställning av polisen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska polisens dödsskjutningar av civila har ökat med drygt 100 % sedan 2010, av denna anledning väcktes intresset för att se hur 2018 års dödsskjutningar framställs av kvällspressen med hänsyn till det senmoderna samhället vi lever i.

  Syftet med studien är att undersöka hur två kvällstidningar rapporterar om polisens dödsskjutningar av civila mot bakgrund av senmoderniteten, därför används Faircloughs kritiska diskursanalys.

  Under analysens gång har fyra diskurser identifierats: ansvars-, osäkerhets-, offer-, och rättsdiskurs och samtliga av dessa diskurser kan kopplas till senmoderniteten. Vidare visar analysen att kvällstidningarnas sätt att rapportera om polisens dödsskjutningar av civila är i huvudsak bidragande till den bredare sociala praktiken, det vill säga senmoderniteten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Naranjo, Eduardo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Chile - Sverige: en jämförelse baserad på jordbruket, mellan ca 1500-18002011Ingår i: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, s. 131-161Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Norén, Liisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Spelets regler: om postdemokrati och spelpolitik i Sverige2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, empirin kunde ses som ett exempel på postdemokratiska processer i svensk politik. Processen mellan aktörerna belystes genom en granskning av dokument upprättade av regering, riksdag och dess myndigheter, spelbolagen, representanter för spelberoende, spelforskning samt medierapportering. Studien genomfördes med utgångspunkt i Colin Crouchs beskrivning av postdemokrati inom företagande, politik och medborgarskap samt statsvetaren Chantal Mouffes begrepp om ”politik” och ”det politiska”. Resultatanalysen visar på att delar av beslutsprocessen och efterspelet kan benämnas som postdemokratiska, samt att den bedrivna politiken utgår enligt Mouffes definition mer från de demokratiska principerna som handlar om frihet snarare än om jämlikhet.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Olsson, Rickard
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Orsak till återfall i kriminalitet: Ur ett kvinnligt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. För att ge ytterligare förståelse av fenomenet har det presenterats en del litteratur från Erving Goffman. Mina sju respondenter är alla återfallsförbrytare, trots olika insatser har de återfallit i brott, enligt analysen står svaret att finna i att identifikationen som avvikande har rotat sig för starkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Pekkola, Sari
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Crossroads: Los Kjarkas and diaspora culture on the Internet2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the relationship between representations of a Bolivian urban folk music group, Los Kjarkas, and Andean diaspora groups. Los Kjarkas is seen as part of an Andean urban folk music culture, which contributes to the construction of a relationship between folk, popular, rural and urban music and a relationship between a local and a global scene.

   

  I attempt to understand processes of cultural production as ways of creating new meanings, spaces and a sense of belongingness in activities related to a European tour by Los Kjarkas in 2012. I study virtual rooms as leisure spaces where old and new meanings of identity and relationships based on a sense of community can be pursued. Processes of staging social and cultural identities in cyberspace will be described and analysed. Aspects about relationships between Andean popular music, Latin American music and Bolivian music, the stardom and their audiences are addressed. Issues such as how relationships between the local and global music culture and new as well as old identities, articulated on the Internet, are examined.

   

  What transnational experiences may signify for this music culture, which travels between places and spaces, are discussed. Questions about ‘fixing authenticity’ and ‘mixing influences’ are considered. I also try to show how contemporary social issues and changing identities are juxtaposed in complex collages in the virtual rooms, by a musical community, through affective links in processes of social production of music.

 • 18.
  Perjos, Solveig
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Samtal i en byråkratisk kontext2011Ingår i: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, s. 165-181Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Rathsman, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom: patienters upplevelser av en förrehabiliterande insats2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att delta i en förrehabiliterande insats. Frågeställningen var; Hur upplever patienter att deras deltagande i en förrehabiliterande insats påverkat rehabiliteringsprocessen? Förhoppningen var att förstå något om vad som underlättar för patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om den förrehabiliterande insatsen upplevdes vara till nytta i rehabiliteringsprocessen. Förhoppningen var också att kunna bidra till fortsatt diskussion kring hur man inom vården kan arbeta för att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom.

  För att uppnå studiens syfte har kvalitativ metod använts. Fyra av de fem patienter som deltog i insatsen intervjuades. Öppen kodning användes utifrån Grundad Teori. Resultatet har analyserats utifrån Krav-kontroll-stödmodellen samt KASAM-teorin.

  Empirin tyder på att insatsen upplevdes värdefull i patienternas rehabiliteringsprocess. Stödet i kombination med inflytande över aktivitetsnivån samt praktiskt övande angavs vara de viktigaste faktorerna för att patienterna skulle uppleva projektet som både hanterbart och meningsfullt. Aspekter kring insikter och en ökad förmåga att hantera utmaningar har lyfts fram som betydelsefulla effekter för individen. Patienterna har lagt stort värde i att träffa andra som förstår och normaliserar de erfarenheter man bär på. Att reflektera tillsammans verkar ha bidragit till en ökad känsla av samhörighet och större acceptans för de egna begränsningarna. Projektets längd, eller kanske snarare brist på längd, har försvårat för patienterna att uppnå den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 20.
  Ringström, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Diskursanalys2021Ingår i: Kvalitativa metoder helt enkelt! / [ed] Gunilla Klingberg, Ulrika Hallberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 141-164Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Ringström, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Om makt2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Sörberg, Erika
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Det är inte du som bestämmer i det här hushållet": framställningen av brottsoffren och gärningspersoner avseende grov kvinnofridskränkning i förundersökningsprotokoll och domar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning är aktuella frågor som har fått stort utrymme i media på senare år. Syftet med den här studien är att undersöka om det framkommer mönster och beskrivningar av hur målsäganden (brottsoffren) och de tilltalade (gärningspersonerna) framställs och beskrivs i förundersökningsprotokoll med tillhörande domar avseende grov kvinnofridskränkning. Tidigare forskning förklarar orsakerna till mäns våld mot kvinnor utifrån olika vetenskaper, så som socioekologiska faktorer, biologiska förklaringar och ur ett könsmaktsperspektiv. Teorierna som använts i den här studien är Nils Christies teori om det ideala brottsoffret och den ideala gärningspersonen samt teorin om genus. Förundersökningsprotokollen och domarna har textanalyserats och diskursanalys har använts för att fokusera på diskurserna och maktrelationerna inom den. Resultatet bekräftar mycket av tidigare forskning främst att majoriteten av gärningspersonerna tenderar att ha ett kontrollerande och svartsjukt beteende och att brottsoffren kunde beläggas skuld för våldet. Samtidigt som teorin om det ideala offret och gärningsperson inte uppfylldes på alla kriterium. En majoritet av brottsoffren hade nämligen det ekonomiska överläget över gärningspersonerna som i flera fall var arbetslösa. Flera av brottsoffren försökte att rädda relationen för att de älskade sina män så innerligt. Kontrollerande gärningspersoner och kärleksfulla brottsoffer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 23.
  Thelander, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spiritismen och jakten på den vita kråkan2011Ingår i: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, s. 117-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Trkulja, Simo
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Bidragsfusk i det senmoderna samhället: en analys av diskussioner på Flashback Forum2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våra attityder har stor betydelse för det kontrollkriminologiska fältets utseende och för de civil och straffrättsliga institutionernas funktion i vår samtid. Forumanvändarnas språkbruk är i den meningen ideologiskt och bidrar till att underbygga den rådande världsbilden. En världsbild som legitimerar etablerade maktförhållanden. Av denna anledning är medvetenhet om dominerande attityder betydelsefullt. En kritisk granskning av inläggen i Flashback Forum bidrar till att klargöra de sociala konsekvenserna av människors inställning till bidragsfusk.

  Syftet med uppsatsen är att genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys granska forumanvändarnas attityder om grovt bidragsfusk i Flashback Forum mot bakgrund av nyliberala tankegångar. Detta innebär att texten analyseras i förhållande till det bredare sociala sammanhanget.

  Analysen visar att forumanvändarnas krav på mer förebyggande säkerhetsarbete i form av nya lagar och en förändrad tillämpning av existerande civil- och förvaltningsrättsliga lagar uttrycks i förhoppning om att på ett effektivare sätt hantera inbillade källor till skada - en nyliberal föreställning besatt av osäkerhet. Samtidigt resulterar denna process i en kriminalisering av alla människor i behov av stöd från det offentliga välfärdssystemet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Vesterlund, Johan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Enade de stå?: om utbildningspolitiska diskurser i riksdagspartiernas valprogram mellan 1998-20182019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker de svenska riksdagspartiernas valprogram för att analysera de diskursiva uttrycken gällande utbildningspolitik med särskilt fokus på skolans syften. Uppsatsens utgångspunkt är att samhället befinner sig i en tid som kan benämnas som ett senmodernt samhälle, varvid den inriktar sig på valprogram för tiden 1998-2018. I analysen används en kritisk diskursanalys för att analysera texterna närmare och i uppsatsen tillämpas teorier om skola och senmodernitet av Zygmunt Bauman, Gert J.J. Biesta samt Tomas Englund. I analysen har synliggjorts att den senmoderna skolan främst präglas av tre tydliga. diskurser som möts i de svenska riksdagspartiernas valprogram. Främst syns begrepp ommätning och resultat , nostalgi och tillbakagång till det gamla samt ett klassiskt liberalt frihets- och förnuftsideal i texterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Vitestam, Moa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Rask Olsson, Matilda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Naturvanor under en pågående pandemi2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Covid-19-viruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Viruset spred sig snabbt och i mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi. Media har sedan dess rapporterat dagligen om utvecklingen av pandemin. Ett ämne som det även rapporterats om är det ökade naturintresset under pandemin. Flertalet naturområden har vittnat om ökat besöksantal, nedskräpning och slitage på naturen. Tidigare studier visar att slitage på naturen främst beror på bristande kunskap om allemansrätten. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan pandemin och det ökade naturintresset. För att undersöka detta spreds en digital enkätundersökning riktad till myndiga invånare i Kristianstad kommun. Enkäten innehöll frågor om invånarnas naturvanor både innan och under pandemin. Ett statistiskt test av resultatet bekräftade att myndiga invånare i Kristianstad kommun är ute oftare i naturen under pandemin än innan. Trettio procent av deltagarna svarade att deras naturvanor har förändrats under pandemin och flertalet menar att deras förändrade naturvanor lett till mer tid i naturen. Den vanligaste aktiviteten är promenad och den populäraste platsen för besök i naturen är sitt omedelbara närområde. För att undvika bestående skada på naturen av de förändrade naturvanorna kan ökad kunskap om allemansrätten vara en del av lösningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Winberg, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Om risk, mål och makt: en kritisk diskursanalys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför? Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt. Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland viktigare än resultaten. När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ålander, Carina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Heltidsarbete eller deltidsarbete: En analys av orsaker till det självvalda deltidsarbetet inom offentlig sektor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Katrineholms kommun erbjuds alla anställda en heltidsanställning. Trots det är det än stor andel som fortsätter välja att arbeta deltid. Framförallt är dessa deltidsarbetande kvinnor, vilka är anställda inom vård- och omsorgssektorn. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Kommunal kommit överens att alla kommuner ska erbjuda heltidstjänster från och med 2021. Förhoppningen är att detta ska ge en trygg anställning, bidra till ökad jämställdhet samt bidra till att mildra den kompetensbrist som en stor del av kommunerna står inför. Därför är frågan om varför anställda fortsätter att välja deltidsarbete framför heltidsarbete viktig att få svar på. Uppsatsens frågeställning är: varför väljer tillsvidareanställda kvinnor inom Katrineholms kommun att arbeta deltid. Hinder för heltidsarbete behöver därför identifieras. Arbetsgivaren behöver veta ifall dessa hinder för heltidsarbete beror på inre organisatoriska orsaker eller yttre sociala och kulturella orsaker. Kan arbetsgivaren organisera arbetet på ett annat sätt för att ge fler deltidsanställda möjlighet att arbete mer? Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ ansats, studera deltidsarbete utifrån ett sociologiskt perspektiv. Fokus har varit frågor om jämställdhet, könsmärkta arbeten, kulturella betingelser och organisationens möjligheter att organisera arbetet för ökad jämställdhet. Uppsatsen berör frågor om vad en god arbetsmiljö är och hur balansen mellan arbete och fritid upplevs. Utifrån den teoretiska bakgrunden, med stöd av genomförda intervjuer, har uppsatsen identifierat framförallt två hinder för val av heltidsarbete: det ena är hinder i form av kulturella och sociala normer kring föräldraskap och det andra är hinder relaterat till arbetets organisering. Uppsatsen har formulerat konkreta förslag på åtgärder för organisationen att arbeta vidare med framöver, med målet att få fler deltidsarbetande att välja att arbeta heltid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf