hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  Nels Anderson: mannen i marginalen2011In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 41, no 2, p. 14-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att redogöra för hur Nels Andersons (1889–1986) kärva hobouppväxt hängde samman skapandet av hans klassiska studie Hobon: En sociologisk studie av den hemlöse mannen (2008 [1923]) och hans marginaliserade position inom den akademiska världen. Fokus ligger på Andersons uppväxt, studien Hobon och hans marginella position i samhället i relation till pionjärtiden i Chicagoskolan. Baserat på texter om och av Anderson och till viss del arkivdokument, binder artikeln samman olika delar från Andersons liv med Robert E. Parks och Everett V. Stonequists begrepp the marginal man. Andersons sociala arv som en kringresande arbetare gjorde å ena sidan att doktorandkollegor vid University of Chicago antog att han var lika opålitlig som de hemlösa männen han hade studerat, å andra sidan gjorde det honom särskilt lämpad att göra den studie som kanske mer än någon annan har blivit ansedd som en etnografisk klassiker i Chicagoskolans tradition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Borén, Sandra
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Arbogamorden: en kritisk diskursanalys av fyra dagstidningars rapportering om Christine Schürrer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor som mördare är underrepresenterade i Sverige, vilket gör att medias intresse blir stort när det faktiskt händer. Christine Schürrer, även kallad Arbogamörderskan, dödade två barn och försökte även mörda deras mamma. Detta är ett fall som fick extremt mycket publicitet i media. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Christine Schürrer framställs i fyra svenska dagstidningar: Upsala Nya Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Totalt valdes 47 artiklar ut från dessa dagstidningar. För att göra en analys av dessa 47 olika tidningsartiklar används en kritisk diskursanalys, vilket innebär att det som studeras i artiklarna i första hand var vad de innehöll, samt genusteori och media, som syftar till att förklara eller jämföra hur kvinnor och män framställs i media. Resultatet av denna analys är att Christine Schürrer framställs av dessa fyra dagstidningar som en iskall, nonchalant och oberörd människa utifrån de handlingar hon sitter åtalad för. Slutsatsen som kan dras från analysen är att Christine Schürrer framställs av svenska dagstidningar som en brottsling och inte ett offer. Beskrivningarna av henne i dagstidningarna är starkt negativt laddade, vilket stämmer överens med genusteorier angående hur kvinnliga gärningsmän till allvarliga brott ofta beskrivs i massmedierna. 

  Download full text (pdf)
  Arbogamorden
 • 3.
  Braathen, Therese
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Salomäki, Tea
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Oro för brott: en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader.

  Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.

  Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis sänker brottsligheten. Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar på landsbygden i region Syd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Broch, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Att lämna det kriminella livet: en kvalitativ stude av förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to identify events and experiences that influences individuals to make the decision to desist from a criminal life style; and to identify crucial and important factors in the process of desisting from a criminal life style. The used method is qualitative interviews. Five persons connected to KRIS (an organization with the aim to help desisters) were interviewed and the results were analyzed through a theoretic framework consisting Laub and Sampson ́s (2006) definition of the concept of turning points; Paternoster and Bushway ́s (2009) identity theory of desistance from crime; and Emirbayer and Mishe ́s theoretical definition of the concept of human agency. The result shows that all interviewees were affected by crystalization of discontent and the motive to avoid feared possible self (Paternoster & Bushway, 2009) when they decided to desist from criminality. The own will was identified as the most crucial factor in the process of criminal desistance. Social support and the importance of hanging on to new routines were mentioned as other important factors in the process. The conclusion of the study is that it is seldom enough with single factors as solutions to the problems of this study. A successful desistance process is often a result of an interplay between several factors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Dimblad, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Brottslighet som riskfaktor för utsatthet för brott: en tvärsnittsstudie i rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar upp problemet att de som utsätts för brott ofta är kriminella och syftar till att ge en ökad förståelse för utsatthet för brott, oro för brott men främst rollblandning hos gymnasieungdomar i Västra Götaland. För detta syfte gjordes en kvantitativ surveyundersökning med tvärsnittsdesign: en enkätundersökning som delades ut till en grupp gymnasieelever. Undersökningen kopplas till rutinaktivitetsteorin som fokuserar på orsaker till att man utsätts för brott snarare än orsaker till att man begår brott. Resultatet visar att det finns ett samband mellan kriminalitet och utsatthet för brott, vilket innebär att rollblandning som fenomen förekommer hos dessa ungdomar. Det visade sig också att det inte fanns någon skillnad mellan konforma och avvikande ungdomar när det gäller oro för att utsättas för brott. 

  Download full text (pdf)
  Dimblad, Emma. Brottslighet som riskfaktor för utsatthet för brott
 • 6.
  Fenhed, Alicia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nilsson, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Den socialt accepterade matlådan: en enkätstudie om arbetskollegors inverkan på individens medhavda mat till arbetsplatsen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: A great deal of time is spent at the workplace which means that many of our meals takes place there. The workplace is a place for social relationships. These relationships have a great impact on the individual’s food choices.

  Aim: The aim is to examine if and how colleagues influence the individual's food choices

  Material and methods: The method used was a quantitative online survey with qualitative elements. Respondents were recruited on Facebook.

  Results: 596 people took part in the online survey, 340 women, 244 men and 12 other. Respondents experienced comments on the food that they brought to the workplace. The co-workers’ comments were both positive and negative and affected the individual in different ways. Some individuals changed the size of their portions while others did not bring food that was not viewed as socially accepted. The study also showed that the co-workers inspired one another to try new dishes and to eat more vegetarian food.

  Conclusions: Negative and positive comments occurred at the workplaces. The effect of the comments varied, some participants did not change their eating behavior while others were greatly affected and stopped bringing a lunchbox to the workplace. At many workplaces the co-workers inspired each other to try new things. The study’s results confirm that the individual’s food choices are affected by the group and the social environment, where the workplace can play a central role.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7. Germov, John
  et al.
  Freij, Maria
  University of Newcastle.
  Teaching manual for Second opinion2009Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Hultman, Annie Ellen
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  ”Jag vill inte bli som dem”: en kvalitativ studie om unga vuxna skilsmässobarns syn på nära relationer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på åtta unga personers erfarenheter kring sina föräldrars skilsmässa. Syftet med studien var att se vilken inställning unga vuxna skilsmässobarn har till att själva ingå i nära relationer och/eller bilda familj och skaffa barn. Samt, att försöka få fram hur unga vuxna skilsmässobarn tror att deras syn på nära relationer har påverkats av att som barn ha varit med om en skilsmässa. Dessa frågor besvaras utifrån åtta halvstrukturerade intervjuer, där åtta unga vuxna medverkat, sju kvinnor och en man. Personerna i studien kommer alla från en uppväxt som inneburit att föräldrarna skilt sig innan informanterna fyllt 18 år. Alla som medverkat är idag mellan 20 och 30 år. Resultatet visare att de allra flesta av de jag intervjuade stöttar sina föräldrars skilsmässa, samt är positiva till att själva ingå i en nära relation. Teorin i denna studie utgår från en rad olika teoretiker som behandlat ämnet tidigare. Giddens, som säger att det på förhand kan vara svårt att veta hur ett barn eller ett vuxet skilsmässobarn kommer påverkas eller har påverkats av att föräldrarna skiljer sig, då det finns fler saker och faktorer i en individs liv som kan påverka henne. Bäck-Wiklund som menar att ”stanna för barnens skull” kan skada barnen mer än att få leva i en ”dålig kärnfamilj”.  Dalid som betonar de vuxna skilsmässobarnets eget ansvar över sitt egna liv samt paret Öberg som likt mig intervjuat just vuxna skilsmässobarn. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Hägg, Alice
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Den svarta paraden: Emo-kulturens uttryck och intention,tolkat i termer av uppror2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Emotional hardcore is the subculture which went from underground movement with close ties to punk rock to become an extremely commercialized subculture. The emos of the post-millennial emo culture have been described as depressed and destructive, and their culture as potentially dangerous to young people. This essay is exploring the expressions and intentions of the emo culture, with a focus on the discourse on rebellion, mental health and feelings. Qualitative interviews with five former members of the Swedish emo-community, textual analyses from the social media Bilddagboken (Dayviews) and private blogs form a more complex picture of emos. The emo culture contains both norm critical and life affirmative elements, even if the scene doesn’t shield itself from difficult subjects like self-harm and depression. Emo kids made both their feelings and personal expressions visible and demanded respect and acceptance from their surroundings. Their presence open up for a debate about standards of appearance and metal health that is still relevant.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Jönsson, Bodil
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tiggaren, givaren och affekterna.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om känslor som väcktes hos potentiella givare i mötet med tiggare predicerade hur de förstnämnda bedömde sannolikheten för att ge eller inte ge ett bidrag. Dessutom undersöktes även om personlighet och ålder korrelerade med givmildhet, samt om könsskillnader förelåg med avseende på givmildhet. Metoden var kvantitativ och undersökningen genomfördes via onlineenkät. Undersökningsgruppen utgjordes av 51 st kvinnor och 36 st män. Åldersspannet var från 18-75 år. Resultatet visade att grundaffekterna intresse och ledsnad korrelerade signifikant positivt med givmildhet, medan avsky, avsmak och vrede korrelerade negativt med givmildhet. Inga andra signifikanta korrelationer förelåg. Dock går inte att dra några slutsatser kring varför korrelation fanns mellan affekterna och givmildhet. Studien visar inte vad som väckte affekterna, det kan vara mötet med tiggare men även bero på andra faktorer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Latham, Susanna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Samtal om organisation och förändring på ett universitetssjukhus: En kritisk diskursanalys2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda. Hälso- och sjukvården styrs av förtroendevalda politiker och i VGR tillämpas beställar- och utförarmodellen.  SU:s budget för år 2018 budget höll inte, utan hamnade på ett kraftigt underskott. Ledningen menar att arbetssätten måste förändras utifrån de ekonomiska villkor som SU har fått. Medarbetare vänder sig till media och menar att sjukhuset inte satsar på arbetsmiljön, vilket leder till att det är svårt att rekrytera och behålla personal och det är med bristen på personal som det uppstår en brist på vårdplatser som tillsammans visar på att SU har fått en för liten budget. Uppsatsens teoretiska ram utgörs av socialkonstruktionism, nyinstitutionell organisationsteori, New public management som fenomen och kritisk diskursanalys. Diskurs avser ett bestämt sätt att tala om men även ett bestämt sätt att förstå världen. En diskurs sätter gränser för vad som kan sägas vara sant respektive falskt. Genom intervjuer och producerat textmaterial fås tillgång till det språk och de diskurser som används inom och om SU. Det framkommer av undersökningen att det finns gemensamma begrepp för att beskriva en organisation inom SU; inte minst är människovårdande ett sådant begrepp, samtidigt som målet för SU som organisation får olika betydelse för olika individer, en diskurs handlar om syftet för SU att vara en samhällsfunktion, en handlar om SU som en arbetsplats. Det framkommer även att det existerar olika diskurser om förändring, där en diskurs om förändring som ett verktyg för att öka effektivitet och legitimitet, en diskurs berör en mer intern förändring där det handlar om SU:s informella organisering. Diskurserna visar på att det finns flera berättelser om SU, detta återspeglar olika verkligheter. Uppsatsen analyserar och för en diskussion om diskurserna utifrån ett nyinstitutionellt organisationsteoretiskt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Liljegren, Gabriella
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Stressade gymnasietjejer: en kvantitativ jämförelsestudie med utgångspunkt från statens offentliga utredning SOU 2006:77 om ”Ungdomars syn på en stress, orsaker och åtgärder”.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykiska problem har blivit betydligt vanligare bland ungdomar de senaste två decennierna. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning gymnasietjejer på tre studieförberedande- och tre yrkesförberedande program upplever stress och vilka psykosomatiska uttryck denna stress medför. Ytterligare syfte är att undersöka vad som upplevs stressande för eleverna och om det skiljer sig mellan högskole- och yrkesförberedande program. Till sist vill jag även se om resultaten i min egen studie korrelerar med en liten tätort i Götaland i statens offentliga utredning SOU 2006:77. Jag har valt att begränsa mig till att undersöka gymnasietjejer i årskurs två och jag har även valt att begränsa mig till att jämföra en liten tätort i Götaland i statens offentliga utredning SOU 2006:77 med min egen studie. Utifrån denna undersökning kan man se att stress gällande skolarbete är ett stort problem för dagens unga tjejer då nästan 8 av 10 elever upplever stress dagligen eller flera gånger i veckan och detta tar sig främst i uttryck genom trötthet, svårt att koppla av, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Det som upplevs stressande är bland annat att studera saker man inte förstår, att hinna med skolarbetet, att inte veta vad lärarna kräver för ett visst betyg och att lärare tolkar betygskriterierna utifrån sitt eget tyckande, att inte ha tillräckligt med tid för fritid och oro inför framtiden. Jag har inte kunnat se någon skillnad mellan studie- och yrkesförberedande program. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Lundberg, Charlott
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Karlstedt, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  "Förtroende är bra, kontroll är bättre": en kritisk diskursanalys av kvällspressens framställning av polisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska polisens dödsskjutningar av civila har ökat med drygt 100 % sedan 2010, av denna anledning väcktes intresset för att se hur 2018 års dödsskjutningar framställs av kvällspressen med hänsyn till det senmoderna samhället vi lever i.

  Syftet med studien är att undersöka hur två kvällstidningar rapporterar om polisens dödsskjutningar av civila mot bakgrund av senmoderniteten, därför används Faircloughs kritiska diskursanalys.

  Under analysens gång har fyra diskurser identifierats: ansvars-, osäkerhets-, offer-, och rättsdiskurs och samtliga av dessa diskurser kan kopplas till senmoderniteten. Vidare visar analysen att kvällstidningarnas sätt att rapportera om polisens dödsskjutningar av civila är i huvudsak bidragande till den bredare sociala praktiken, det vill säga senmoderniteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Naranjo, Eduardo
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Chile - Sverige: en jämförelse baserad på jordbruket, mellan ca 1500-18002011In: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, p. 131-161Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Norén, Liisa
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Spelets regler: om postdemokrati och spelpolitik i Sverige2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Colin Crouch wrote in his book Post - democracy (2004) about democracy in crisis, the dialogue in the society was no longer between the citizens and politicians, but on its way back to the hands of the politics and business elite. This qualitative case study takes position in the concept post-democracy to study the interaction between the Swedish state, gambling companies and other actors, when the implementation of a new law regarding gambling began to apply as a law in Sweden 1 January 2019. The aim of the study was to investigate whether, and if so in what way, the data collection could be seen as an example of post-democratic processes in Swedish politics. The process between the actors is highlighted by a review of documents drawn up by the government, parliament and its authorities, bookmakers, representatives of gambling addiction, gambling research and media reporting. The study was carried out on the basis of Colin Crouch's description of post-democracy in business, politics and citizenship, as well as political scientist Chantal Mouffe's concept of "politics” and "the political". The results of the analysis show that parts  of  the decision-making process and the aftermath can be referred to as post-democratic, and that, according to Mouffe's definition, the policies pursued by Mouffe are more concerned with democratic principles that are about freedom rather than equality

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Olsson, Rickard
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Orsak till återfall i kriminalitet: Ur ett kvinnligt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. För att ge ytterligare förståelse av fenomenet har det presenterats en del litteratur från Erving Goffman. Mina sju respondenter är alla återfallsförbrytare, trots olika insatser har de återfallit i brott, enligt analysen står svaret att finna i att identifikationen som avvikande har rotat sig för starkt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Pekkola, Sari
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Crossroads: Los Kjarkas and diaspora culture on the Internet2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the relationship between representations of a Bolivian urban folk music group, Los Kjarkas, and Andean diaspora groups. Los Kjarkas is seen as part of an Andean urban folk music culture, which contributes to the construction of a relationship between folk, popular, rural and urban music and a relationship between a local and a global scene.

   

  I attempt to understand processes of cultural production as ways of creating new meanings, spaces and a sense of belongingness in activities related to a European tour by Los Kjarkas in 2012. I study virtual rooms as leisure spaces where old and new meanings of identity and relationships based on a sense of community can be pursued. Processes of staging social and cultural identities in cyberspace will be described and analysed. Aspects about relationships between Andean popular music, Latin American music and Bolivian music, the stardom and their audiences are addressed. Issues such as how relationships between the local and global music culture and new as well as old identities, articulated on the Internet, are examined.

   

  What transnational experiences may signify for this music culture, which travels between places and spaces, are discussed. Questions about ‘fixing authenticity’ and ‘mixing influences’ are considered. I also try to show how contemporary social issues and changing identities are juxtaposed in complex collages in the virtual rooms, by a musical community, through affective links in processes of social production of music.

 • 18.
  Perjos, Solveig
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Samtal i en byråkratisk kontext2011In: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, p. 165-181Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Rathsman, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom: patienters upplevelser av en förrehabiliterande insats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att delta i en förrehabiliterande insats. Frågeställningen var; Hur upplever patienter att deras deltagande i en förrehabiliterande insats påverkat rehabiliteringsprocessen? Förhoppningen var att förstå något om vad som underlättar för patienterna att bli redo för arbetslivsinriktad rehabilitering samt om den förrehabiliterande insatsen upplevdes vara till nytta i rehabiliteringsprocessen. Förhoppningen var också att kunna bidra till fortsatt diskussion kring hur man inom vården kan arbeta för att underlätta arbetsåtergång vid utmattningssyndrom.

  För att uppnå studiens syfte har kvalitativ metod använts. Fyra av de fem patienter som deltog i insatsen intervjuades. Öppen kodning användes utifrån Grundad Teori. Resultatet har analyserats utifrån Krav-kontroll-stödmodellen samt KASAM-teorin.

  Empirin tyder på att insatsen upplevdes värdefull i patienternas rehabiliteringsprocess. Stödet i kombination med inflytande över aktivitetsnivån samt praktiskt övande angavs vara de viktigaste faktorerna för att patienterna skulle uppleva projektet som både hanterbart och meningsfullt. Aspekter kring insikter och en ökad förmåga att hantera utmaningar har lyfts fram som betydelsefulla effekter för individen. Patienterna har lagt stort värde i att träffa andra som förstår och normaliserar de erfarenheter man bär på. Att reflektera tillsammans verkar ha bidragit till en ökad känsla av samhörighet och större acceptans för de egna begränsningarna. Projektets längd, eller kanske snarare brist på längd, har försvårat för patienterna att uppnå den aktivitetsnivå som krävs vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 20.
  Ringström, Jonas
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Department of Social Sciences.
  Diskursanalys2021In: Kvalitativa metoder helt enkelt! / [ed] Gunilla Klingberg, Ulrika Hallberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, p. 141-164Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Ringström, Jonas
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Department of Social Sciences.
  Om makt2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Sörberg, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  "Det är inte du som bestämmer i det här hushållet": framställningen av brottsoffren och gärningspersoner avseende grov kvinnofridskränkning i förundersökningsprotokoll och domar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation och grov kvinnofridskränkning är aktuella frågor som har fått stort utrymme i media på senare år. Syftet med den här studien är att undersöka om det framkommer mönster och beskrivningar av hur målsäganden (brottsoffren) och de tilltalade (gärningspersonerna) framställs och beskrivs i förundersökningsprotokoll med tillhörande domar avseende grov kvinnofridskränkning. Tidigare forskning förklarar orsakerna till mäns våld mot kvinnor utifrån olika vetenskaper, så som socioekologiska faktorer, biologiska förklaringar och ur ett könsmaktsperspektiv. Teorierna som använts i den här studien är Nils Christies teori om det ideala brottsoffret och den ideala gärningspersonen samt teorin om genus. Förundersökningsprotokollen och domarna har textanalyserats och diskursanalys har använts för att fokusera på diskurserna och maktrelationerna inom den. Resultatet bekräftar mycket av tidigare forskning främst att majoriteten av gärningspersonerna tenderar att ha ett kontrollerande och svartsjukt beteende och att brottsoffren kunde beläggas skuld för våldet. Samtidigt som teorin om det ideala offret och gärningsperson inte uppfylldes på alla kriterium. En majoritet av brottsoffren hade nämligen det ekonomiska överläget över gärningspersonerna som i flera fall var arbetslösa. Flera av brottsoffren försökte att rädda relationen för att de älskade sina män så innerligt. Kontrollerande gärningspersoner och kärleksfulla brottsoffer.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 23.
  Thelander, Joakim
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Spiritismen och jakten på den vita kråkan2011In: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, p. 117-128Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Trkulja, Simo
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Bidragsfusk i det senmoderna samhället: en analys av diskussioner på Flashback Forum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våra attityder har stor betydelse för det kontrollkriminologiska fältets utseende och för de civil och straffrättsliga institutionernas funktion i vår samtid. Forumanvändarnas språkbruk är i den meningen ideologiskt och bidrar till att underbygga den rådande världsbilden. En världsbild som legitimerar etablerade maktförhållanden. Av denna anledning är medvetenhet om dominerande attityder betydelsefullt. En kritisk granskning av inläggen i Flashback Forum bidrar till att klargöra de sociala konsekvenserna av människors inställning till bidragsfusk.

  Syftet med uppsatsen är att genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys granska forumanvändarnas attityder om grovt bidragsfusk i Flashback Forum mot bakgrund av nyliberala tankegångar. Detta innebär att texten analyseras i förhållande till det bredare sociala sammanhanget.

  Analysen visar att forumanvändarnas krav på mer förebyggande säkerhetsarbete i form av nya lagar och en förändrad tillämpning av existerande civil- och förvaltningsrättsliga lagar uttrycks i förhoppning om att på ett effektivare sätt hantera inbillade källor till skada - en nyliberal föreställning besatt av osäkerhet. Samtidigt resulterar denna process i en kriminalisering av alla människor i behov av stöd från det offentliga välfärdssystemet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Vesterlund, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Enade de stå?: om utbildningspolitiska diskurser i riksdagspartiernas valprogram mellan 1998-20182019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis examines the electoral manifestos of the Swedish parliamentary parties in order to analyze the discursive expressions regarding education policy, with a particular focus on the purpose of education. As the thesis finds its starting point in the concept of late modernity, it focuses on the electoral programmes from the time period of 1998-2018. The analysis uses a critical discourse analysis to analyze the texts in closer detail. Theories on school and late modernity by Zygmunt Bauman, Gert J.J. Biesta and Tomas Englund form the theoretical framework. The analysis establishes that the late-modern school is primarily characterized by three clear categories of discourse which intersect in the electoral programmes of the Swedish parties. Primarily, notions of measurement and results are visible in the texts, along with nostalgia and a desire to return to the past, as well as a classical liberal ideal of freedom and reason.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Vitestam, Moa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Rask Olsson, Matilda
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Naturvanor under en pågående pandemi2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Covid-19 virus was discovered in China in late 2019. The virus spread rapidly, and in March 2020, Covid-19 was classified as a pandemic. The media has since reported daily on the development of pandemic. One topic that also has been reported about is the increased interest in nature during the pandemic. Many nature areas have witnessed increased visitor numbers, littering, and wear on nature. Previous studies show that wear on nature is mainly due to a lack of knowledge about allemansrätten (the right of public access). The thesis aims to investigate whether there is a connection between the pandemic and the increased interest in nature.  A digital survey was distributed to adult residents in Kristianstad municipality to investigate this potential relationship. The survey included questions about the inhabitants' nature habits both before and during the pandemic. A statistical test of the result confirmed that adult residents of Kristianstad county are out in nature more often during the pandemic than before. Thirty percent of the participants answered that their nature habits have changed during the pandemic, and the majority believe that their changed nature habits have led to more time in nature. The most common activity is walking, and the most popular place to visit nature is its immediate local area. To avoid permanent damage to nature from the changed nature habits, increased knowledge of allemansrätten can be a part of the solution.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Winberg, Karin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Om risk, mål och makt: en kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför? Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt. Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland viktigare än resultaten. När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ålander, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Heltidsarbete eller deltidsarbete: En analys av orsaker till det självvalda deltidsarbetet inom offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At Katrineholms Municipality all employees are offered a full time employment. Despite that offer, a great deal of the workers choose to work part time. The largest group, who choose to remain in part-time employment, are women who work in the health and social-care sector. Swedens Municipalitys & Countys (SKL) have together with the union of Kommunal agreed to offer full time employments to all employees from the year 2021. The hope is that this will bring a safe employment, contribute to an increased equality and help mitigate the lack of expertise that the municipalitys are facing in the near future. That´s why it is so important to find an answer to why so many employees choose part time instead of full time employments. This essays framing of the question is: Why does tenured women in Katrineholms Municipality choose to work part-time. The obstacles for fulltime employment needs to be identified. The employer has to be aware of if the obstacles are of an organizational kind or if it depends on outer social and cultural causes. Is it possible for the employer to organize the work in different ways to enable for the part-time employees to work more hours? The intention of this essay is that through a qualitative approach study the part-time work from a sociological point of view. The focus has been on questions of gender equality, gender-labeled work, cultural conditions and the organizations ability to organize the work to achieve a heightened level of equality based on these focus areas. The essay touches questions of what is considered a good working environment and how the balance between work and spare time is perceived. This essay has, based on theoretical background supported by interviews, identified two major obstacles: one obstacle is related to cultural and social norms of parenting and the other is obstacles related to the organization of work. The essay reached tangible proposals for action for the organization to consider in the forthcoming challenge. With the objective to get more of the part-time employees to reconsider the possibility of a full time employment.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf