hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 293
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bing, Vibeke
  Tema: Familjecentraler: vad är en familjecentral?2011Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, nr 2, s. 98-99Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Sanne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Socialtjänsten och mödrahälsovårdens arbete och samarbete kring gravida risk- och/eller missbrukare2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with my study is to highlight, illuminate and examine the social and maternal health care motivational work of pregnant women with a risk or abuse of alcohol and / or drugs, and what actions can be considered for these women. In addition, the aim is to explore how social services and maternity care might interact in this type of case. The aim is to convey the subjective experience of each of the interviewees. For the purposes of this study, I have chosen to use the qualitative research method. I have interviewed social workers in individual and family care, and midwives. Study interview results show that pregnant misusers priority for both maternity care and social services. By the AUDIT, conducted by the maternal health care, shows that the woman has a risk and / or abuse woman offered a variety of activities that may be in the form of talks, drug testing and treatment. Cooperation is the key to success in this motivational work, and it's mainly collaboration between social services, maternal health and child health care. Cooperation seems to work fine, but could be improved with more time and more staff.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 3.
  Adiléus, Jim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Johansson, Martin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Moral över lag: beslutsfattande dilemman2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to reach a greater understanding in how moral inflicts social workers way of handling everyday situations. In what way, if in any way, moral comes to play a part in the making of decisions. In order to reach this understanding we have interviewed two different groups of social workers which we also later on came to compare . One of the groups contained six interviewees and the other group contained five interviewees. Both of these groups were in the ages between 27 – 52.To shed some light over this phenomenon did we use two theoretical perspectives, first Kant’s morale theory and second, consequentialistic utilitarism theory.

  As a result from the interviews we’ve made, we came to an understanding that the meaning of morale and in what way it can be applied in the everyday work differs between these two professional groups. One of the greater conclusions we came to make, is that one key role is the differences between both work environments, both on a social and a structural level.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Moral över lag
 • 4.
  Adrian, Magdalena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Integrationsprocessen och invandrare: Intervjuundersökning med sex invandrarkvinnor2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod. Data har samlats in genom intervjuer som har behandlat integrationsprocessen utifrån invandrare perspektiv. I dessa intervjuer har jag använt mig av en intervjuguide. Jag valde ut sex kvinnor med invandrar bakgrund som vistats i Sverige från fyra till närmare tjugo år. Syftet var att ge en inblick i integrationsprocessen utifrån invandrarens perspektiv där bemötande från samhällets sida, språkkompetens och socialt nätverk ingår. De teoretiska utgångspunkterna utgick ifrån social integration. Vidare fortsatte jag med symbolisk interaktionism där fokus läggs på språk och mening. Jag fokuserade också på social kategorisering, socialisation och Erikssons identitetsteori. Mitt resultat visade att deltagande och tillhörighet till olika grupper i samhället bidrar till att individer upplever sig som delaktiga och genom det integrerade i det svenska samhället. I detta fall där socialt nätverk består av både landsmän och svenskarna kan det ha positiv inverkan på socialisationsprocessen i Sverige. När det gäller bemötande visade resultatet att svenskarna bemöter invandrare olika beroende på situationen. Det framkom även att bra kunskaper i svenska är avgörande för en lyckad integration.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Alioska, Milifer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Integration av mångkulturella elever i skolan: En kvalitativ studie från skolkuratorers perspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish school in today’s society is multicultural. One of the main questions is how to integratethese students in the Swedish society. The purpose with the study is to explore how schoolcounsellors’ work to promote the integration of multicultural students and what factors can influencethe integration of these students. To clarify this, the terms integration and multicultural are explainedand discussed.It is an qualitative study consisting of interviews. The interviewed informants are all school counsellors.These are specifically chosen based on that they work in schools with a high number ofmulticultural students. The work with integration has failed in Sweden, where it exists a separationbetween ”us” and ”them”, which makes them feel like outsiders. This separation also exists in theschool environment.Integration is a process in which Swedes and people with foreign background live together andwhere people understand each other and each others culture. A multicultural youngster is one who isgrappling to find himself between two cultures: who asks himself “who am I? and “who do I wantto be?” These school counsellors strive to work for an understanding between them and multiculturalstudents. An understanding for each others cultures and values. One factor that can hamperthe integration is if the student’s parents do not want their children to participate in classes whichare supposed to be against their religion or culture. Another factor that hampers the integration aresegregated schools and neighborhoods. In which these students never really participate in the Swedishsociety but live as they would in their homeland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Integration av mångkulturella elever i skolan
 • 6.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Kristensson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nilsson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  ”Ett papper som hamnar någonstans?” En kvalitativ undersökning om åtgärdsprogram i förskolan2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla barn i förskolan har rätt till stimulans efter sina behov och förutsättningar. De barn som behöver extra stöd ska få det. För barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar samt lärare kanske åtgärdsprogram kan vara ett hjälpmedel i arbetet. Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet samt behovet av åtgärdsprogram i förskolan. Vi vill även undersöka specialpedagogens roll och delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram. I litteraturbearbetningen belyses förskolans historia, förskolans ansvar, specialpedagogik, utvecklingsekologi, barn i behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Den empiriska delen av uppsatsen har utförts med kvalitativa enskilda intervjuer. Målgruppen består av tolv lärare från tre olika småstäder.

  Studien visar att alla förskolorna i undersökningen använder sig av åtgärdsprogram, trots att de till skillnad från skolan inte är skyldiga att göra detta enligt lag. Åtgärdsprogrammen används dock i skiftande omfattning. Det är inte alla förskolor som har hjälp och handledning av specialpedagoger inför och under samtal angående åtgärdsprogram. Några av respondenterna framhåller att dokumenten inte alltid är anpassade till förskolan utan att de får använda sig av de dokument som är utformade till skolan. Flertalet av lärarna menar att det finns ett behov av åtgärdsprogram. De anser att det framför allt gynnar barnet, men att åtgärdsprogrammet också kan vara till hjälp för personal och föräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Bergwall, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Personlig Assistans: utifrån assistentens perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personliga assistenters beskrivningar av sin egen yrkesroll glöms oftast bort till fördel för brukarnas beskrivning av yrket. Syftet med denna studie är därför att vi vill undersöka hur assistenterna uppfattar sitt yrke, genom att ge assistenter möjligheten att berätta om sina erfarenheter om yrket. Data har samlats in genom tolv intervjuer med aktivt arbetande personliga assistenter i åldrarna 22-57 år. Assistenterna som har intervjuats har olika erfarenheter och arbetar med människor med olika funktionshinder. Metoden som använts är en kvalitativ metod med en narrativ analysmetod, där de tolv intervjuerna har satts samman till fyra fiktiva berättelser. Den teoretiska utgångspunkt som använts är rollteori, då man som personlig assistent får agera utifrån olika roller. Resultatet visar att assistenterna i denna studie trivs bättre med sitt yrke än vad tidigare studier visat. Dock upplever även assistenterna i denna studie att statusen på yrket samt lönen är låg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Andersson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  - Jag kunde prata med min son: En fokusgruppsstudie av föräldrars deltagande i föräldragrupp2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to examine how parents experienced their participation and their involvement in a solution-focused parenting group. The parenting groups are a part of the social welfare system in a town in south of Sweden. The study is conducted as a qualitative study with focus groups. 11 parents have participated. The study´s theoretical framework considers solution focused theory, social constructionism and process within groups.In the study we found that participants generally perceived their participation as positive and that they received confirmation by meeting other parents in the same situation. Participants’ expectations for practical tips and advice were fulfilled indirectly through their participation, but the focus of the parent group was to strengthen the participants themselves by thinking solution-focused. Although the participants did not receive the practical advice they initially expected, the parent group's approach felt to be positive and the participants have understood the idea behind the solution-focused approach. Overall, participants felt that they have become stronger as people and thus also as parents.The study shows that based on the parents’ statements the group leaders have throughout the parenting groups been faithful to the solution focused idea and have implemented this way of thinking within its participants.This study can be seen as a contribute to the development of future solution focused parenting groups. It also shows that there is a need for parenting groups and that this kind of activity can generate positive effects for participants.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  ”Något fel är det med honom, han kommer säkerligen aldrig att bliva en god medborgare”: En studie om barnavårdsnämnden, skolan och de avvikande barnen i 1930-talets Malmö stad2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study, a document analysis with a qualitative approach, explores children, under 18years, who have been subject to measures of child welfare in the city of Malmö during theyears 1935-1937. It also explores the school's role in this context. The questions that the studyis guided by is: How was children described in the Child Welfare documents in Malmö duringthe years 1935-1937? And what role did the school have in Child Welfare work and whatmotivated this? The theoretical approaches are Foucaults theories of power, control anddisciplining.It appears from the study that the school and child welfare authorities had a close cooperationwith the purpose to control the upbringing and disciplining of the children. It was through theupbringing that the deviant child would become a "normal", docile and good, industriouscitizen. The school, as well as the board, had to shoulder a part of the upbringing when theparents skills in their upbringing of the children was questioned by society.This study can hopefully provide knowledge and understanding of our social history, it mayhelp us to understand the great changes that have occurred and what is still unchanged.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Social student's thoughts about ethical codes2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  The aim of this essay is to gain knowledge of how individual social students believe that ethical codes should be used in social work, and what the individual social students believe that an ethical code should contain. In this essay I have chosen to work on a qualitative approach because I am looking for subjective experiences. I have chosen to use my focused interviews as data collection method. Interviews are a good choice to find out people's experiences of a phenomenon. The result shows that some of the students felt that ethical codes should be used as support for ethical decisions in their daily work. The other students felt that ethical codes should be used in various forms of mentoring groups, which reflected on ethical dilemmas. Finally, I had a question about what the social students felt that the ethics code should contain. The answer to this question was a rather belated response: the rights of clients, responsibilities for social workers, emphasis on what is important in social work, and what characteristics you should have as a social worker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Andersson, Kim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hiv - En förstummande sjukdom?: socionomstudenters och socialsekreterares attityder till hiv-positiva2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine social workers' and social work students' attitudes towards people living with hiv in Sweden. I will also examine if there is a connection between knowledge and attitudes. The questions at issue are how social workers' and social work students' attitudes can assume to influence on their professional practice and what causes can affect their attitudes towards people living with hiv. The study is based on a qualitative method. The methods have been: conversational interviews with five social workers, who work with family issues and integration, and a focused group interview with four social work students. Both forms of interviews were combined with the vignette method. The theoretical framework of this study is symbolic interactionism.

  The result of the study indicates that both the social work students and the social workers lack adequate knowledge about hiv, however, the respondents are capable of reflecting and are able to put themselves into others' situations and therefore they will not discriminate their clients because of their disease. Results of the study also indicate that there is a great ambiguity among all of the respondents because of the lack of knowledge and adequate education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tufvesson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Barnavårdsutredningar i tid eller otid?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate social workers and managers experiences of ending child welfare investigations within the statutory period of four months. We also investigated their experience of investigation time is used in practice. To get answers for our purpose, we conducted a qualitative study. We strategic selected three social workers and four managers to our interviews.

  The results showed that both social workers and managers have experience with child welfare investigations that are not completed within the statutory time. A township that departed had no experience. Reasons for child welfare investigations not being completed within four months were high case load, staff shortages and that the documentation was neglected due to new urgencies. This was due to an organizational problem. The results showed that there was a distinction between the reasons for an extension of the investigation which is legal with what is stipulated in practice. Our conclusions are that high workload leads to child welfare investigations prolonged longer than the statutory period and that investigations may have lower quality. When laws are not followed and documentation are neglected that affects the client's legal security.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Barnavårdsutredningar i tid eller otid?
 • 13. Andersson, Malin
  et al.
  Tufvesson, Malin
  Barnavårdsutredningar i tid eller otid?2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Oscar
  Lunds universitet.
  Chicagoskolan: institutionaliseringen, idétraditionen och vetenskapen2003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskarna inom Chicagoskolan var de första i ett akademiskt ramverk som systematiskt och etnografiskt satte gruppen och människan i centrum i en modern urban kontext. Det hade förekommit andra som skrivit om industrialism, modernism, urbanitet och de fattiga i slummen, men inte på ett lika systematiskt och genomträngande sätt som Chicagoskolan. Skolans strävan att förankra sina antaganden om det industriella, moderna och urbana i empiriska studier var banbrytande och hade antropologin, journalistiken och reformismens surveyundersökningar som etnografiska förebilder. William I. Thomas, Robert E. Park, Ernest W. Burgess och deras studenter gjorde empiriska studier om olika sociala situationer där konkreta människor interagerade, vilket fortfarande är något förhållandevis ovanligt inom urbana studier. I denna empiriska/historiska studie påvisar Oscar Andersson hur Chicagoskolan växte fram mellan 1915 och 1935, genom att i detalj kartlägga olika aktörers bidrag till framväxten av skolan samt hur institutionen gick ifrån att vara en förhållandevis löst sammanhållen organisation med spretande idéer och intresseinriktningar till att bli en fullfjädrad vetenskaplig institution med relativt homogent ämnesinnehåll och forskningsfokus. I merparten av samtida studier av Chicagoskolan tas det många gånger för givet att skolan företräddes av vissa personer och hade ett visst ämnesinnehåll, i denna studie kartlägger författaren genom en noggrann empirisk/historisk undersökning vilka personer som verkligen ingick i Chicagoskolan och vilket vetenskapligt förhållningssätt och vilka empiriska metoder de praktiserade i fältet. Genom att studien påvisar hur den sociologiska och antropologiska institutionen i Chicago utvecklade en empiriskt grundad vetenskap, framgår det också vilka förutsättningar som fordras för kunskapsproduktion i en akademisk miljö. I studier av kunskapsprocesser framhålls vanligtvis den idéhistoriska bakgrunden, i detta arbete visar författaren att det också krävs en administrativ och finansiell grund för att kunskap ska kunna ackumuleras, utvecklas, reproduceras och föras vidare till nya forskargenerationer vid ett universitet. Författarens främsta bidrag till studier av Chicagoskolan, är att på ett analytiskt och empiriskt plan visa på likheter respektive skillnader mellan antropologi och sociologi i Förenta staterna på 1920-talet. Skolan använde sig framför allt av filosofiska och sociologiska förebilder, men arbetade, enligt författaren, i en antropologisk anda. De förde samman antropologins etnografiska forskningsfokus, genom att i fältet studera verkliga människor, med sociologins komparativa och universella syn på samhället och människan. Dessutom var antropologi en del av den sociologiska institutionen mellan 1892 och 1929, vilket gjorde att det fanns unika kopplingar mellan ämnena redan från början. Detta faktum skulle sedermera sätta sin prägel på både antropologin och sociologin i Chicago. Trots att den urbana antropologin har hämtat inspiration och legitimitet från Chicagoskolan på 1920-talet har ingen tidigare i detalj undersökt vad som var ”antropologiskt” med skolan. Det tas ofta för givet inom antropologisk litteratur att Chicagoskolan hade en antropologisk prägling, denna studie går ut på att undersöka om så verkligen var fallet. Omvänt är det mycket ovanligt att någon mer i detalj har påvisat hur Chicagoskolan påverkade antropologin, annat än att skolans forskning utgör den historiska källan till urbanantropologi.

 • 15.
  Andersson, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Följeforskningsprocessen2015Ingår i: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2015, 1, s. 221-259Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  Nels Anderson (1889–1986): en introduktion2008Ingår i: Hobon: en sociologisk studie av den hemlöse mannen, Malmö: Égalité, 2008, s. 13-47Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 17.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  Nels Anderson: mannen i marginalen2011Ingår i: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 41, nr 2, s. 14-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att redogöra för hur Nels Andersons (1889–1986) kärva hobouppväxt hängde samman skapandet av hans klassiska studie Hobon: En sociologisk studie av den hemlöse mannen (2008 [1923]) och hans marginaliserade position inom den akademiska världen. Fokus ligger på Andersons uppväxt, studien Hobon och hans marginella position i samhället i relation till pionjärtiden i Chicagoskolan. Baserat på texter om och av Anderson och till viss del arkivdokument, binder artikeln samman olika delar från Andersons liv med Robert E. Parks och Everett V. Stonequists begrepp the marginal man. Andersons sociala arv som en kringresande arbetare gjorde å ena sidan att doktorandkollegor vid University of Chicago antog att han var lika opålitlig som de hemlösa männen han hade studerat, å andra sidan gjorde det honom särskilt lämpad att göra den studie som kanske mer än någon annan har blivit ansedd som en etnografisk klassiker i Chicagoskolans tradition.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Slutsatser: empowerment och social mobilisering2016Ingår i: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, s. 199-220Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 19.
  Andersson, Oscar
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap II.
  Social mobilisering: en forskningsöversikt2016Ingår i: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, s. 15-56Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 20.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  William Foote Whyte, Street Corner Society and social organization2014Ingår i: Journal of the History of the Behavioral Sciences, ISSN 0022-5061, E-ISSN 1520-6696, Vol. 50, nr 1, s. 79-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social scientists have mostly taken it for granted that William Foote Whyte’s sociological classic Street Corner Society (SCS, 1943) belongs to the Chicago school of sociology’s research tradition or that it is a relatively independent study which cannot be placed inany specific research tradition. Social science research has usually overlooked the fact that William Foote Whyte was educated in social anthropology at Harvard University, and was mainly influenced by Conrad M. Arensberg and W. Lloyd Warner. What I want to show, based on archival research, is that SCS cannot easily be said either to belong to the Chicago school’s urban sociology or to be an independent study in departmental and idea-historical terms. Instead, the work should be seen as part of A. R. Radcliffe-Brown’s and W. LloydWarner’s comparative research projects in social anthropology.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Oscar
  Malmö högskola.
  William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan: en introduktion2010Ingår i: Street Corner Society: den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel, Malmö: Égalité, 2010, s. 13-66Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Andersson, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Egentligen inte till arbetsmarknadens förfogande?2008Ingår i: Reflektioner från ett mosaikforum, Krististianstad: Kristianstad University Press , 2008, s. 17-34Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Andrén, Martin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Gustafsson, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  "Folk kommer att dö": Framtida krigsveteraner och hur samhället ska kunna möta deras behov2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of our study is to research what the future help-needs and expectations on the civilian society are among Swedish soldiers before they are sent on their first deployment abroad, especially to Afghanistan. The fact that Sweden sends soldiers to a warzone is something that is new nd research according the help-needs from the returning soldiers are missing.

  This study is based on a qualitative method where the data consists of four focus group interviews with at least two participants in each focus group from three different military bases in Sweden. The results indicate that the soldiers´expectations on the civilian society are low but that they would like to have more support from the civilian society. An important notice during the study, we encountered the fact that the participants in some way feel stigmatized. The results also show that they want the Swedish armed forces to be in charge and provide the care for the soldiers where health professionals involved have som military background. In the results found we also see that they are in different extent thinking and aware of the risks with deployment in Afghanistan and that they are thinking more on the physical risks rather than the psychological.

  One of the final conclusions is that if they really are stigmatized this might be a new group of people for the Swedish social services to work with.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Folk kommer att dö
 • 24.
  Arlemon, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gör kvinnor sånt?: En studie av kvinnliga sexualförbrytare2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att studera kvinnliga sexualförbrytare är problematiskt då gruppen är så liten. Studien är en litteraturstudie för att klargöra vad som är sammanställt kring denna lilla grupp. Uppsatsens frågeställningar handlar om huruvida det existerar någon generell bild av vem den sexualbrottsdömda kvinnan är, om det finns olika distinkta typer av sexualbrottsdömda och om svenska förhållanden är möjliga att översätta till internationella. Därför innehåller uppsatsen också en genomgång av de fall som utretts vid kriminalvårdens riksmottagning för långtidsdömda. För att behålla objektiviteten i fråga om internationell typologi presenterar författaren en rutnätsmodell med hjälp av vilken fall av den här typen kan spaltas upp förtydligas och presenteras utan typologi. Mycket av den existerande forskningen har fokuserat på att dela upp populationen i olika typologier. Tyvärr verkar det inte existera någon koncensus kring viken typologi man använder eller för den skull vad man använder typologin för. Således blir tidigare forskning svår att överskåda och använda vid exempelvis utveckling av behandlingsansatser. Då ämnet i sig varit och är färgat av tabun kring kvinnlig kriminalitet och sexualitet tar arbetet upp genusaspekter som en viktig del. Tabun som omgärdar ämnet ökar också sannolikheten att det förekommer stora mörkertal kring hur stor omfattningen av denna kriminalitet egentligen är. Det är uppsatsens slutsats att de undersökta svenska fallen passar in i den internationella bilden. Fortfarande kvarstår mycket forskning för att belysa denna del av kriminologin men uppsatsen kan sägas vara ett litet steg i rätt riktning.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Augustinsson, Sören
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Om organiserad komplexitet: integration av organisering, lärande och kunnande2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. The contents of these concepts are treated as details, but are also to some extent integrated in order to understand organised complexity, which in this case means organisations. A feature of organised complexity is the dynamic character of relations and the fact that the results can be unpredictable. The phenomenon in itself is neither organised nor disorganised, but its most distinguishing feature is what is in between. These perspectives are represented within theories of complex adaptive systems. In this way, the last mentioned theories are used as an entirety, with the three themes, in order to understand organised complexity. By having themes (in this case organisation, learning and knowing) as a starting point, the result is that these central parts can be integrated with support in complex adaptive processes, where nine principles are considered somewhat more important than others. These principles are: self-organising, the future is under constant construction – a never-ending creation, circular causality, process is focused rather than result, paradoxes exist simultaneously, change is normality, small events and fluctuations rather than larger ones lead to change, time aspects are always present, and positive as well as negative feedback is given. These nine principles are crucial, also for the outcome of rational reason. In addition to this, there are roles, relations and interactions, general important concepts in order to understand the process within the three themes and thus organised complexity. In order to look into these concepts and their integration, two case studies are used: a study of a tax office and an ethnographic study of machine operators. The stories, and thus the descriptions, that emerge from the interviews are more ambiguous than logical and rational. In each organisation respectively, different kinds of interaction take place between the different roles, but also between the individual and his or her idea of the content of the role he or she has. Thus, the individual paradoxically appears simultaneously as individual and role. Moreover, relations are ambiguous: to the task, the work management and to other roles. In all these relations, meaning is constructed from roles and interactions, meaning that tends to repeat itself in selforganising processes. First and foremost, these processes take place out of circular causality rather than a simple reasoning of cause and effect. The creation of meaning with the time aspects of the past, the present and the future exist simultaneously as vital parts of interactions. For the machine operator this takes place in relation to the task, the machine, the supervisor, technicians, other operators and others, for tax administrators in relation to staff reductions and other changes initiated by the management. If the nine principles constitute largest possible entirety, then details are represented by the themes and their contents. In all the themes and in theories of complex adaptive processes, role, relation and interaction are recurring concepts. Together, they constitute some of the concepts that enable an analysis of connections between action and interest that are characterised as organised complexity which is constructed by interaction of details.

 • 26.
  Augustinsson, Sören
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Perspektiv på lärande och förändring i organisationer2000Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ger olika perspektiv på och söker förståelse för anställdas handlande i organisationer utifrån temat lärande och förändring. Uppsatsen grundar sig på en studie av nitton organisationer med tio till tjugoanställda. Metoden är intervjuer och dokumentstudier. I uppsatsen presenteras, i impressionistisk stil, fyra klart åtskilda organisationstyper som återberättas utifrån begreppen struktur, kultur, lärande och förändring. Organisationerna är ett tillverkningsföretag, en kvartersbutik, två kommunala förskolor under samma enhet samt ett privat vårdhem. Studien har skett i organisationer som startat kompetens- och arbetsorganisatorisk utveckling med stöd från programkontor inom Mål 4.

  Resultatet av studien visar på att organisationsstruktur och organisationskultur ger ett antal möjliga perspektiv på och förståelse av processer för lärande och förändring. I strukturen och i kulturen finns inbyggt hinder och möjligheter för utveckling av arbetsorganisation och lärande. De fyra organisationerna uppvisar fyra från varandra klart skilda strukturer som ger olika möjligheter till lärande för de anställda. Enligt studien ger den organisationsstruktur som vårdhemmet uppvisar störst möjlighet till lärande. Möten, tät kommunikation, dialog och diskussioner gynnar enligt forskningen lärandet. I vårdhemmet finns dessa faktorer närvarande. Den organisation som uppvisar de största hindren för lärande och förändring är butiken med dess begränsningar inbyggda i verksamhetens struktur, dvs en enkel och rutinmässig verksamhet som ger små möjligheter till lärande. I produktionsföretaget finns i verksamhetens innehåll möjligheter till lärande, men organisationskulturen motverkar en sådan förändring. Ingen av organisationerna uppvisar några arbetsorganisatoriska förändringar. Resultaten pekar på att organisationsmedlemmarna är fångade i sin egen självbild vilket reducerar möjligheterna till förändringar. Detta fenomen är en trolig orsak till att en av Mål 4 projektens intentioner att åstadkomma arbetsorganisatorisk utveckling inte har ägt rum. Slutsatsen av studiens empiriska del är att det inte räcker att satsa på kompetensutveckling för individen. I ett inledningsskede bör de arbetsorganisatoriska förutsättningarna först utvecklas så att kompetensutveckling av individen sker i en miljö där kunskaperna kan används och ges möjligheter att utvecklas.

  En ytterligare teoretisk utveckling med utgångspunkt i syftet sker genom att låta fixeringspunkten falla på individen, till skillnad från den empiriska delen där organisationen är i centrum för studien. Ur idén om livsvärlden framträder en bild av de processer som är verksamma i den sociala konstruktionen. Dessa är; social integration, kulturen som en resurs för den kunskap som individen använder för meningskapande och handlande samt socialisation till en personlighet och identitet som också har unika drag för varje individ. Främst sker den sociala konstruktionen och rekonstruktionen genom språkliga handlingar, men även annan typ av handlande ingår i skapelseprocessen.

  Utifrån Habermas modell av livsvärlden argumenteras för att vid en utveckling av lärande i organisationen bör individen vara integrerad i organisationen som helhet och samtidigt ha möjlighet att utveckla en egen personlighet och identitet i organisationen.

  Slutsatsen av studien är att vid arbete med t ex arbetsorganisatorisk utveckling bör olika dimensioner i organisationen beaktas. I uppsatsen föreslås tre dimensioner; objektiva-, sociala-, och subjektiva världen. Den objektiva världen relaterar till t ex arbetsfördelningen, den sociala till kulturen och den subjektiva till den enskilda individens föreställningsvärld och upplevelser samt personlighet.

 • 27.
  Awad, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ungas syn på integration: En kvalitativ studie om invandrarungdomars syn på integration2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to acquire an enhanced knowledge about young immigrants’ point of view of integration. During a former practical training semester I became interested in what the young immigrants thought about their own integration, what their conception was about this issue. I found that it had different meaning to different persons, to some it meant assimilation, to others it meant being able to interact with the opposite gender. To examine this I used interviews and interviewed an amount of young immigrants in different stages of their studies in Swedish. The essential theme throughout the work was to determine what the young people’s point of view was. I found that there is a profound interest from the professionals working with integration, to make the integration process as good as possible for the individuals undergoing it. But the most frequent opinion was that communication is most essential in this issue, the newly arrived young people couldn’t learn Swedish fast enough so that they would be able to communicate with there peers and the rest of the society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Backström, Jens
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Obstinat och rabiat eller lat och flat?: En diskursanalys av medias framställning av socialtjänsten.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to deepen the knowledge of how child-protection-work is illustrated by massmedia. The essay takes it stand in discourse analysis to explain what image is displayed of social work concerning child-protection that is published in news media during 2007 in one of Sweden’s most read evening-papers. The result of the study is that social workers involved in child-protection-work often are categorized as either too zealous or too uncommitted, in the media. The result reflected the current discourse concerning how social workers do their duties in the modern society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Basic, Goran
  et al.
  Lunds universitet.
  Thelander, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Åkerström, Malin
  Lunds universitet.
  Vårdkedja för ungdomar eller professionella?: en processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Socialdepartementet har SiS under perioden 1 juli 2006 till 31 december 2008 genomfört ett projekt som tog namnet Motverka Våld och Gäng (MVG). I projektet ingick 15 utvalda kommuner, i första hand storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och deras grannkommuner. I uppdraget ingick att subventionera kommunernas vårdavgifter och att anställa kvalificerade samordnare. Tusentalet ungdomar skrevs in på SiS institutioner från de deltagande kommunerna under projektet som totalt kom att kosta 223 miljoner kronor. Målet med projektet var att de ungdomar som deltog, skulle uppnå positiva och bestående förändringar av sin livssituation, bryta umgänget med kriminella kamrater och förbättra sin skolgång. I uppdraget ingick också att förbättra familjens och nätverkets möjligheter att fungera. Projektet skulle dessutom bidra till att skapa fungerande modeller för samverkan mellan SiS och socialtjänsten. Projektet genomgår två utvärderingar, dels denna processutvärdering, dels en effektutvärdering vars resultat väntas år 2010. Den här redovisade processutvärderingen av MVG-projektet har genomförts av Goran Basic, Joakim Thelander och Malin Åkerström vid Lunds universitet. Materialet består av intervjuer med ungdomar, föräldrar, samordnare, socialtjänstpersonal, institutionspersonal och projektledning. Därutöver har möten observerats och en enkät distribuerats till socialtjänsten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Yakhlef, Sophia
  Lunds universitet.
  Accounts of unaccompanied young refugees, young persons with drug- and crime-related problems and members of staff at the institutions working with these young people. Analysis of the various symbols used in interpersonal interactions2020Ingår i: / [ed] Stockholm, Sweden: Stockholm University, University of Gothenburg, Lund University, Linnaeus University and Swedish National Association of Social Work , 2020., 2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this study, we focus on the experiences and stories told by: 1) young people who have experienced war, fled to Sweden, and been taken into care and placed in special youth homes, and 2) young people who have experienced drug- and crime-related problems. In addition, we focus on the accounts of members of staff at the institutions working with these young people. Employees at special youth homes in Sweden who work daily with youths who have undergone war, drug, and crime-related problems are engaged in several different identifications alternately or at the same time, such as their work-related identity, gender identity, or ethnic identity. The current article underlines how these intersecting and corresponding identifications operate through a range of interactions in which the individual claims or is appointed identity categories in various ways. Therefore, the study shows when, how, and by whom identities are portrayed and how it occurs in relation to institutional care placement. When analysig these ethnographic exmaples, we integrate the social pedagical perspective with interactionism by focusing on the accounts, language, action, and gesticulations of the narrator. The purpose of this study is thus to expand on previous theory regarding ethnomethodlogy and interactions by integrating a social pedagogical perspective to the exmaples.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Yakhlef, Sophia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Anomie and collaboration in intelligence and operational police and border guard work in the Baltic Sea area: In-group mentality and construction of the other2021Ingår i: Hållbar utvecklingSDG 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder, SDG 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, SDG 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer / [ed] Police University College, Tampere, Finland , 2021, 2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The risks and insecurities emphasised in contemporary societies have given rise to diverse forms of policing, such as transnational, intelligence- and operative-based police collaborations. The purpose of this ethnographic study is to analyse the collaborative work among intelligence and operative personnel from different border authorities in Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, and Latvia. The focus of this study is how the collaboration activities created an in-group mentality among the participating officers which was contrasted with another category, that of the “norm-dissolving Russian”. This category included concepts such as being a spy, a criminal and a potential military threat, and became a sort of "Other" that reinforced their own in-group bonds. Intelligence and operative personnel present in the analysed collaborative sequences create their professional identities by contrasting themselves with these categories. They build up a kind of group feeling and present a particular moral order that is created and re-created during their collaborative work. The norm-stable and the threatening norm-dissolving moralities are created within the interaction – especially when meeting work groups that differ from their own normative code. Morality is thus created and re-created in the encounter with people that are associated with being the “enemy”, present in the situation both in physical and invisible form.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Basic, Goran
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Yakhlef, Sophia
  Lunds universitet.
  Social pedagogy, ethnography, and theoretical sources of inspiration: Analysis of empirical sequences from the social pedagogical context in Sweden2020Ingår i: Sustainable developmentSDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels, 2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Ethnographic studies are characterised by the researchers’ active pursuit to create a variation in the empirical material, which is necessary to discern and subsequently analyse social phenomena. For example, the researcher poses open questions that cannot be answered with a Yes or No answer during interviews and/or communicates with informants during fieldwork in order to stimulate narratives. Another way of creating variation in the empirical material is the collection and analysis of different types of qualitative empirical data, such as interviews, observations, documents, photos, videos, media reports, and blog communications. This study considers the analytical connections between social pedagogy, ethnographic methods, and interactionism with regards to human interaction through language, action, gesticulations, and documents influenced by a ethnomethodological perspective on human oral narratives. The analysis mainly relates to the discursive traditions within sociology and social pedagogy in which descriptions are regarded as both experience-based and narrative. The analysis is aided by empirical elements focused on the context of practical social and pedagogical work. Accounts of unaccompanied young refugees and young persons with drug- and crime-related problems are viewed as meaning-creating activities to be used in the development and improvement of social pedagogical activities important for including the individual in the community. The text accounts for the general analytical basis of ethnographic studies, with an emphasis on the various symbols used in interpersonal interactions, how individuals present themselves, and how individuals create and maintain their identities in the analysed contexts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bengtsson Tops, Anita
  Växjö universitet.
  I väntan ...: Rapport om vardagslivet på privata vårdhem utifrån de boendes perspektiv2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Bengtsson Tops, Anita
  Växjö universitet.
  Övergrepp mot kvinnor och psykisk ohälsa: Utvärdering av innovativ fortbildningsinsats för poliser, socionomer och sjuksköte2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Bergsjö, Yvette
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Åkesson, Catharina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Unga sexuella förövare: En studie om den professionella rollen i behandling2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad professionella berättar om påfrestningar, belöningar, påverkan och behandling i det professionella behandlingsarbetet med unga sexuella förövare. Utifrån elva kvalitativa intervjuer med en halvstrukturerad design framkom resultat om den professionella rollen i behandlingsarbetet. I intervjuerna tog de professionella upp vilka behandlingsmetoder de arbetade med, som vi undersökte genom litteratursökningar som tillkommit i studien med syfte att förstärka intervjudatan. De professionella ansåg sitt arbete viktigt och meningsfullt samt att de kände sig trygga i sin arbetsroll. De skiljde på person och handling i sin syn på en ung förövare, vilket de inte upplevde allmänheten hade förmåga till alla gånger. Det var ingen ensam faktor som gjorde att ett förövarbeteende utvecklades. Snarare var det en kombination av faktorer. Det var något som styrktes både av de professionella och forskare inom området. I det professionella arbetet kände de av både påfrestningar och belöningar. Påfrestningarna kunde yttra sig i vanmakt av att inte känna sig klara i sitt arbete, det kunde bero på det tunga området i sig samt brist på fler professionella som arbetade med de unga förövarna. Belöningar fanns i arbetet, som tog sig många former, bland annat glädje över olika framsteg med de unga som motiverade dem till att fortsätta med det arbete som tidigare gjorts samt utveckla det mer. Arbetet innebar en viss påverkan, både positivt och negativt beroende på vilken situation de befann sig i. Behandlingsmetoder för unga sexuella förövare var kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk teori, individuell terapi, gruppterapi, miljöterapi, aggression replacement training samt nätverksarbete. I behandlingsarbetet upplevde de professionella sig ha stort utrymme för professionalitet som även innebar utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Berndin, Rikard
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mehmeti, Arjeta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "De öppnade portarna för mig och sa `hej då`": en kvalitativ studie om personers berättelser som frihetsberövande på grund av misstanke till ett brott och tiden efter frisläppningen.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Being detained means that a person loses their freedom and have limited contact with others. Police can on suspicion of a crime arrest a person, in order that the suspected person won´t be able to eliminate evidence. Being convicted of a crime and go to prison is terrible, but what about the experiences of being detained on suspicion of a crime you did not commit? Our purpose with the study is exploring stories of people who have been detained. It´s about their time as detainees to the time they got free from suspicions of the crime. We have done a qualitative study about the voice of those persons who got their freedom deprived. The study was conducted by telephone interviews with different people in Sweden. Eight interviews was conducted, two which were women and the rest men. All of those that got interviewed had different backgrounds and stories. Among the interviewees there was some who had been in a substance abuse or/and criminality period. All interviewed has been detained suspected for a crime but have later been released because the suspicions couldn´t be substantiated. The interviewees have been detained under various and different times, some under a longer time and others shorter. The results show that people who have been detained experienced time as locked up annoying and frustrating. It also indicates that there was not enough of support for the detainees neither during time while they were locked up or afterwards. Furthermore the survey’s results shows that there have been certain mental illness among some of the respondents because of the institution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 37.
  Bing, Vibeke
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sociala insatser på en familjecentral - en utvärdering2011Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Björnsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Holst, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gärningskvinnan: en kvalitativ studie om frivårdsinspektörers syn på den kvinnliga brottslingen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  How do probation inspectors describe their female clients and female offenders? Are there any discrepancies in treatment between male and female clients? In what way is the social interaction between female clients and inspectors constructed and described?  These are the issues we have explored in this study. Qualitative semi-structured interviews with a total of nine probation inspectors; six women and three men, were used in order to examine the probation inspectors’ constructions of clients and the construction of interaction between them. By applying Foucault’s theory of power relations, Hirdman’s gender theory and Olsson’s theory of preconceptions when analyzing the results five themes were identified; descriptions of the work of the female client, descriptions of the interaction with the female client, descriptions of the female offender, descriptions of backgrounds why women commit crimes and descriptions of society's view on the female offender. The results of this study show that probation inspectors victimize the female offenders by referring to the impact of external circumstances. The interaction is described to be more difficult when working with female clients than with male clients; which is explained by the deeper and more complex problems of female clients. The interviews also indicate that female offenders in some ways are treated differently than male offenders by their probation inspectors. Conclusively we argue that the female offenders in a higher degree than male offenders violates to the social norms of how to act and behave.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gärningskvinnan
 • 39.
  Borén, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbogamorden: en kritisk diskursanalys av fyra dagstidningars rapportering om Christine Schürrer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor som mördare är underrepresenterade i Sverige, vilket gör att medias intresse blir stort när det faktiskt händer. Christine Schürrer, även kallad Arbogamörderskan, dödade två barn och försökte även mörda deras mamma. Detta är ett fall som fick extremt mycket publicitet i media. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Christine Schürrer framställs i fyra svenska dagstidningar: Upsala Nya Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Totalt valdes 47 artiklar ut från dessa dagstidningar. För att göra en analys av dessa 47 olika tidningsartiklar används en kritisk diskursanalys, vilket innebär att det som studeras i artiklarna i första hand var vad de innehöll, samt genusteori och media, som syftar till att förklara eller jämföra hur kvinnor och män framställs i media. Resultatet av denna analys är att Christine Schürrer framställs av dessa fyra dagstidningar som en iskall, nonchalant och oberörd människa utifrån de handlingar hon sitter åtalad för. Slutsatsen som kan dras från analysen är att Christine Schürrer framställs av svenska dagstidningar som en brottsling och inte ett offer. Beskrivningarna av henne i dagstidningarna är starkt negativt laddade, vilket stämmer överens med genusteorier angående hur kvinnliga gärningsmän till allvarliga brott ofta beskrivs i massmedierna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbogamorden
 • 40.
  Braathen, Therese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Salomäki, Tea
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oro för brott: en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader.

  Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.

  Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis sänker brottsligheten. Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar på landsbygden i region Syd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Braha, Vlora
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Aneta, Larsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare: en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av stresssamt hantering av den2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and ifso, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study isbased on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers andthree supervisors. The study’s theoretical framework is based on KASAM, SOC-sense ofcoherence by Antonovsky, demand- control- support model by Karasek & Theorell, stresstheory by Hans Selye and coping strategies by Lazarus. The result of our study indicates thatstress is present among social workers. The common stress symptoms are gastritis, difficultyconcentrating and sleeping problems. The main factors that cause work- related stress arefound to be workload, work environment, involuntary break, and responsibility. The studyshows that stress is not constant and it is manageable thanks to coping strategies that thesocial workers and their supervisors use. Coping strategies that contribute to the reduction ofstress are a supportive chief, social support, reasonable requests, clear leadership andfunctioning family. Social support and support from their supervisors is the most frequentlymentioned copying strategies. Our result indicates that creating a supportive workenvironment is very important for the well-being of social workers.Our result indicates that creating a supportive environment is very important for the wellbeingof social worker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Braha, Vlora
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Larsson, Aneta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare: En kvalitativ studie om socialsekreterarnas upplevelse av stress samt hantering av den.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and if so, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study is based on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers and three supervisors. The study’s theoretical framework is based on KASAM, SOC-sense of coherence by Antonovsky, demand- control- support model by Karasek & Theorell, stress theory by Hans Selye and coping strategies by Lazarus. The result of our study indicates that stress is present among social workers. The common stress symptoms are gastritis, difficulty concentrating and sleeping problems. The main factors that cause work- related stress are found to be workload, work environment, involuntary break, and responsibility. The study shows that stress is not constant and it is manageable thanks to coping strategies that the social workers and their supervisors use. Coping strategies that contribute to the reduction of stress are a supportive chief, social support, reasonable requests, clear leadership and functioning family. Social support and support from their supervisors is the most frequently mentioned copying strategies. Our result indicates that creating a supportive work environment is very important for the well-being of social workers.

   

   

   

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Broberg, Joakim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Alvarsson, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Därför är vi inte med på Idrott och hälsa!: En studie om inaktiva elevers angivna skäl till hög frånvaro och låg aktivitetsgrad i ämnet Idrott och hälsa.2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Forskning har enligt Bouchard m.fl. (2006) sedan länge varit samstämmig om stora hälsovinster av regelbunden fysisk aktivitet. Kursplanen för Idrott och hälsa (Skolverket, 2000) påvisar ämnets huvudsakliga syfte vilket är att stimulera elever till regelbunden fysisk aktivitet och en långsiktig hälsofrämjande livsstil. I en nationell utvärdering av Idrott och hälsa påtalar Eriksson m.fl. (2005) dock att 14,8 % av eleverna i undersökningen inte är med i eller har låg aktivitet i ämnet. Utifrån denna vetskap blev syftet med denna studie att undersöka vad elever i årskurs nio med hög frånvaro och/eller låg aktivitet i ämnet Idrott och hälsa anger som skäl till att inte närvara eller delta aktivt i ämnet. Med detta som utgångspunkt valde vi en kvalitativ undersökning där fem elever med hög frånvaro och/eller låg aktivitet i ämnet intervjuats. Undersökningen utmynnade i en kategorisering där studiens frågeställningar besvarades och analyserades utifrån Deci och Ryans (2000a, b) och Czikzentmihaylyis (1990) motivationsteorier. Resultatet i undersökningen påvisade att elever som är fysiskt inaktiva på fritiden på olika sätt missgynnas i ämnet Idrott och hälsa. Deras bristande erfarenhet av fysisk aktivitet ger upphov till en lägre självupplevd kompetens vilket i sin tur orsakar en lägre motivation till att delta i ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Broch, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Att lämna det kriminella livet: en kvalitativ stude av förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka upplevelser och erfarenheter som påverkat individer när de tagit beslutet att lämna en kriminell livsstil; och vilka faktorer som varit avgörande i förändringsprocessen till ett liv utan kriminalitet. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Fem personer med koppling till organisationen KRIS har intervjuats och resultatet har analyserats utifrån en teoretisk referensram bestående av Laub och Sampsons (2006) definition av begreppet turning points; Paternoster och Bushways (2009) identitetsteori om avhopp från kriminalitet; och Emirbayer och Mishes (1998) teoretiska beskrivning av begreppet human agency. Resultatet visar att alla intervjupersonerna påverkats av crystalization of discontent och drivkraften att undvika the feared possible self (Paternoster & Bushway, 2009) när de beslutat att lämna kriminaliteten. Den egna viljan beskrivs av intervjupersonerna som den mest avgörande faktorn i förändringsprocessen. Andra faktorer som varit betydande är socialt stöd och att hålla fast vid nya rutiner kopplade till livet utan kriminalitet. Slutsatserna i uppsatsen är att det sällan räcker med enskilda faktorer, ofta är det ett samspel mellan flera faktorer som leder till förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Carlson, Tim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Teljas, Camilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hemmet, kvinnan och moralen: I Malmö stads barnavårdsutredningar 1930-19362011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study, a narrative analysis of it, deals with the term, home, its importance and the use of it by Child welfare investigators in the city of Malmö between the years 1930-1936. Commonly used and acknowledged, home stood for security and order while the term, street, had just the opposite meaning. Living in the countryside symbolized health and sensibility, while city life was considered to be cramped, dirty and immoral. The responsibility of achieving the liberals and conservatives ideal of a sunny, clean and orderly home was given to the woman of the house, as was the task of keeping the home morally correct, and providing the necessary atmosphere for proper upbringing of the children. Consequently, the basis of theory, using Karl Marx and Friedrich Engels in regards to the conflicts between the upper and lower classes, and even theories of Jane Lewis of woman´s connection to home and family, have been the grounds for the study. The very detailed results show that home and morals play a major role in the investigations and prove above all, the intimacy between the home and woman.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hemmet, kvinnan och moralen : -I Malmö stads barnavårdsutredningar 1930-1936
 • 46.
  Carlsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gustafsson, Rebecka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Omhändertagandet av små barn: En dokumentanalys av åren mellan 1931 - 19402012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study about children’s welfare and the Child Care Board way of working in Malmö city. We decided to make this a narrative and document analyses where the main focus have been the interactions between human beings, which means everything from the interaction between parents and child as well as the interaction between families and society.

  We wanted to investigate any possible alterations within the working system between 1931–1940. Our analysis showed that there hasn’t been a big change with the Swedish legislation. There had however been a slight change in the reasons as to why parents and society got in touch with Social services and reported any mistreatment in the families.

  There were many people especially from the lower working class that couldn’t afford proper apartments or provide child care for their children. This was the main reason for them to apply to the Child Care Board. Many young single mothers who didn’t have any family to care for them applied to join their infants at the protective homes, this was a special home which was often used as a nursery if the children’s parents where at hospital or for some other reason couldn’t care for them. If Social services found the home situation as bad as to impede the Child development, the secure homes would be used as a safe place until a suitable foster home could be found.

  The closer we got to the 1940s we saw that the reasoning behind society applying to Social services where mostly illness within the family. Tuberculosis had Malmö in an iron fist and both adults and children got the dreaded disease. The World War II started in 1939 which also automatically forced the male population leave their homes, wives and children. This caused problems within the individual families. It meant that a lot of mothers now had to start working in order to support the rest of the family until their husbands returned home. For many of them the only way to survive during time was to allow the children to be taken into foster care.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Omhändertagandet av små barn
 • 47.
  Cronhag, Albin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Persson, Felix
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering: Insikt från svenska börsnoterade företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. Konsekvensen av detta har dels blivit att nya lagstiftningar har instiftats, dels att diverse olika organisationer tagit fram en mängd olika direktiv och ramverk som är frivilliga att följa. För att undersöka denna problematik har empiri tagits fram genom en innehållsanalys där års- och hållbarhetsrapporter har analyserats. Innehållsanalysen har utförts på sju olika företag inom tre branscher. Dessa branscher är dagligvaruhandeln, skogs- och pappersindustrin samt bygg- och anläggningsindustrin. 

  I analysen har empirin tolkats med hjälp av en teoretisk referensram innehållande följande teorier: legitimitetsteorin, intressentteorin och multi-level governance. Resultatet har visat att den frivilliga rapporteringen blivit allt viktigare för samtliga företag i uppsatsen, detta på grund av att intressenter och investerare idag har högre krav på företagen i dessa frågor. Slutsatsen i arbetet är därav att hållbarhetsredovisning och framförallt den frivilliga delen har utvecklats från att tidigare vara mer ytlig till att idag karaktäriseras av ett mer omfattande arbete. Under analysens första år fanns tendenser till att företag endast kort beskrev sitt hållbarhetsarbete. Detta har utvecklats under analysens sista år då hållbarhetsrapporterna istället innehåller en mer djupgående och omfattande beskrivning. Det innebär att både förarbete och resultat av hållbarhetsarbetet beskrivs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest2017Ingår i: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 209-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.

 • 49.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Lindköpings universitet.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Petersson, Kenneth
  Linköpings universitet.
  Governing suburban youth: discourses on suburbs, parents and other subjects in multi-ethnic Sweden2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper focuses on current debates on youth in deprived suburbs in Sweden. In the article, interviews withrepresentatives of different organisations involved in managing the situation of suburban youth are analysed. One recurring theme in the interviews is problem discourses representing the parent as a problem. Departing from Foucault´s understanding of governmentality, we analyse the construction of problems, problematization, and solutions, as depicted by the interviewees. The main problematizations are the deficiency of urban space, dysfunctional family relations and parents as passive and culturally different. On the basis of such problematizations the interviewees propose solutions in various ways fostering the parents to become responsible and active subjects, who have internalised current norms and values. In the article, these problematizations are set in genealogical perspective, through relating them to other historical discourses: namely the Philanthropic discourse of poor relief and the policing of families during the late 19th  century and the discourse of problematic suburban youth in the 1980s. These different historical situations illustrate both similarities and differences in the problematizations of the early 2000s. With adopting this genealogical approach we do not claim  that history repeats itself unchanged, but rather we wish to investigate how historical discourses are re-­‐activated and acquire new meanings in new historical epochs. An important conclusion in the article is that the way of developing solutions to the problems of suburban youth in the early 2000s tends to focus on the transformation of individual parents, while structural dimensions get out of focus. What appears is a desire to foster parents and thus to produce a certain kind of subject, namely an active, responsible and cooperative individual, involved in the local community. Such a desire isboth similar and different from the desire found in the late 19th Century and in the 1980s.

  Ladda ner (pdf)
  j
 • 50.
  Delfin, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eriksson, Maja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  När räddningen slutar i självmord: en studie om unga flyktingars självmordsbeteende i Sverige, utifrån personals erfarenheter i sociala verksamheter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Antalet flyktingar och ensamkommande barn ökar i Sverige och dessa människor tillhör en av de grupper som löper större risk att utveckla självmordsbeteende. Samtidigt nämns bristen på forskning inom ämnet av olika källor. Syftet med denna studie är därför att undersöka självmordsbeteende bland unga flyktingar i åldern 13 och 18 år i Sverige, från personals upplevelser i sociala verksamheter.

  Metod: Vi har valt en kvalitativ ansats med sju narrativa intervjuer, ungefär en timme långa vardera och bandinspelade med diktafon. Intervjuguiden var semistrukturerad. Respondenterna i denna studie utgörs av en kurator, personal från två avdelningar inom barnpsykiatrin (BUP) och fyra olika hem för vård eller boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar.

  Resultat och slutsatser: Intervjupersonerna hade uppfattningen att unga flyktingar har gått igenom mycket, förlorat sina familjer och erfarit svåra trauman och en besvärlig flykt till Sverige. Resultatet från insamlad data visade att personalen trodde att orsaken till självmordsbeteende är den långa väntan under asylprocessen, det trauma som de har upplevt och brist på socialt nätverk. Självmordsbeteende bland unga flyktingar var ofta tankar och självmordsförsök genom tabletter, självsvält, hängning eller genom att skära sig. Vi har uppmärksammat respondenters åsikter om att en koppling mellan självmord och att vara flykting är möjlig och att en kortare asylprocess kan bidra till att minska självmordsbeteende bland unga flyktingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  När räddningen slutar i självmord
123456 1 - 50 av 293
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf