hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adilagic, Dalila
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Adilagic, Edin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Omsorgsfull bedömning: en studie av högstadieelevers upplevelser av utvecklande bedömning och vad lärares omsorg kan betyda för dessa upplevelser2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen beskriver vad som karakteriserar bedömning som en grupp högstadieelever upplever som utvecklande, samt vilken betydelse lärares omsorg kan ha för detta förfarande. Enligt forskning är kommunikationen mellan elever och lärare viktig när det gäller bedömning. Stor vikt läggs idag vid formativ bedömning som betydande faktor för elevers lärande i skolan. Formativ bedömning kräver ett samarbete mellan eleven och läraren. I undersökningen intervjuades elva elever i årskurs 9. Undersökningen visar att tydlig kommunikation mellan elever och lärare är av stor betydelse för att bedömningen ska upplevas som utvecklande. En utvecklande bedömning upplevs när läraren tydligt visar på elevers styrkor och svagheter. I undersökning framkommer också att elever känner sig bekräftade och upplever bedömning som utvecklande när läraren tar sig tid till bedömningen. Resultatet analyserades utifrån Noddings omsorgsetiska teori. Omsorg från lärares sida visade sig då ha stor betydelse för att bedömningen ska upplevas som utvecklande; för att elever ska uppleva en vilja att lära sig. Det vi kallar ”omsorgsfull bedömning” riktas både mot vad eleven kan i nuläget och mot hur eleven kan ta ett steg framåt. Vidare riktas den såväl mot eleven som individ som mot elevens prestationer.

 • 2.
  Andersson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sjöholm, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Läsförståelse - mer än bara att förstå: fyra lärares beskrivningar av arbetet med läsförståelseundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras hur lärare beskriver sin utformning av läsförståelseundervisning i grundskolans tidigare år. För att göra studien möjlig har vi valt att intervjua fyra verksamma lärare. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och den teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisering och en diskussion om undersökningens resultat har gjorts mot bakgrund av vald forskning och den sociokulturella teorin. Studiens resultat visar att lärarna anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla läsförståelse och deras förhållningssätt till läsning är att det inte enbart är en färdighet utan även att det är viktigt att förstå och tänka kring innehållet i texter. Det finns en medvetenhet hos lärarna om att det är flera faktorer som samspelar i utvecklingen av läsförståelse och det som framkommer som mest centralt att arbeta med är ordförståelse. Av studiens resultat framgår det att högläsning och textsamtal är ett vanligt förekommande arbetssätt med läsförståelse och det arbetar lärarna med på olika sätt men gemensamt är att En läsande klass används i undervisningen. Gemensamt lärande och arbete med läsförståelse i meningsfulla sammanhang anser samtliga lärare är väsentligt i läsförståelseundervisningen. 

 • 3.
  Andersson, Kristian
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Andersson, Martin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Spielberg har flyttat in i klassrummet: en studie om lärares syn på historiemedvetande och historisk spelfilm2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi valt att undersöka hur fem lärare, aktiva och blivande, använder sig av historisk spelfilm i undervisningen. Detta har i första hand gjorts utifrån fyra olika frågeställningar men som ibland visade sig flyta ihop med varandra. Fokus ligger bland annat på vilka problem respondenterna anser användningen av filmmediet kan föra med sig och hur man som lärare ska förhålla sig till detta. Syftet har också varit att undersöka hur respondenterna ser på det omdiskuterade begreppet "historiemedvetande". Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med de enskilda respondenterna. I förarbetet upptäckte vi att ett antal författare pekade på att spelfilmerna ofta sa mer om sina respektive produktionskontexter än den faktiska händelse de försökte skildra. Resultatet av undersökningen visade att respondenterna i första hand vill använda mediet för att visa på ett historiskt skeende och skapa en kontinuitet, känsla och ett sammanhang för eleverna. De problem som de tillfrågade ansåg kunde uppkomma vid användning av mediet grundade sig till största delen i att eleverna tycks sakna kunskaper i källkritik. Respondenterna hade även en relativt enig syn på begreppet "historiemedvetande"

 • 4.
  Beery, Thomas
  University of Minnesota Duluth , Duluth , MN , USA.
  Establishing reliability and construct validity for an instrument to measure environmental connectedness2013In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 19, no 1, p. 81-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this preliminary study is to establish a reliable and valid measure of environmental connectedness (EC) to allow for further exploration of the Swedish Outdoor Recreation in Change national survey data. The Nordic concept of friluftsliv (nature-based outdoor recreation) and the environmental psychology concept of EC are explored to provide a foundation for the research. Reliability and construct validity testing on items from the Outdoor Recreation in Change survey have been tested and have demonstrated both reliability and construct validity. A reliable and construct valid measure of EC will facilitate research into the possible relationships between EC, nature-based outdoor recreation, and environmental behavior. A better understanding of these relationships may serve to further understanding of the human relationship with nature.

 • 5.
  Beery, Thomas
  University of Minnesota.
  Nordic in nature: friluftsliv and environmental connectedness2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study explored the question of whether a relationship exists between the Nordic cultural idea of friluftsliv and the psychological construct of environmental connectedness. This quantitative study employed a correlational design with existing data from the Swedish Outdoor Recreation in Change national survey. Results indicate that there is a significant and meaningful relationship between nature-based outdoor recreation participation and environmental connectedness even when controlling for other predictor variables. In addition, research findings indicate that age group moderates this relationship with one group exception. It was also found that activity participation by respondents shows a correlation with both environmental connectedness and age group. Implications of this study support a cultural understanding of nature-based outdoor recreation and an awareness of the important role of access to nature as an essential component of nature-based outdoor recreation. Age group differences supported a variety of implications and recommendations for future research. A consideration of how the results may have implications for environmental education and sustainability efforts in Sweden and the U.S. was explored. 

 • 6.
  Beery, Thomas
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). University of Minnesota Duluth, Duluth, MN, USA.
  Nordic In Nature: Friluftsliv and Environmental Connectedness2013In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 19, no 1, p. 94-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored the question of whether a relationship exists between the Nordic cultural idea of friluftsliv and the psychological construct of environmental connectedness (EC). This quantitative study employed a correlational design with existing data from the Swedish Outdoor Recreation in Change national survey. Results indicate that there is a significant and meaningful relationship between friluftsliv, operationally defined as nature-based outdoor recreation participation, and EC even when controlling for other predictor variables. In addition, research findings indicate that age group moderates this relationship with one group exception. It was also found that activity participation by respondents shows a correlation with both EC and age group. Implications of this study support a cultural understanding of nature-based outdoor recreation and an awareness of the important role of access to nature as an essential component of nature-based outdoor recreation. Age group differences supported a variety of implications and recommendations for future research. A consideration of how the results may have implications for environmental education and sustainability efforts were explored.

 • 7.
  Bengtsson, Anna-Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Fyra pedagogers möten med nyanlända elever i behov av särskilt stöd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De fyra informanternas möten med nyanlända varierar i de tre verksamheternas som beskrivs i uppsatsen gällande nyanlända. Likaså undersöks hur särskilt stöd organiseras gällande nyanlända elever. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra lärare uppfattar organisationen och mötet med nyanlända som är i behov av särskilt stöd, utifrån ett relationellt förhållningssätt. Ämnet har relevans för yrket eftersom det i examensordningen för specialpedagog ingår att visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständig med arbete med elever som är i behov av särskilt stöd (SFS, 1993:100). Teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979). Möten och organisation undersöks genom en kvalitativ studie i form av fyra intervjuer. Det som beskrivs i resultatet är tre teman: mötet med nyanlända, relationellt förhållningssätt och särskilt stöd. De viktigaste resultaten är beskrivningen som görs om möten med nyanlända elever och hur arbetet organiseras gällande kartläggning och särskilt stöd. Det som beskrivs är hur det organiseras centralt och i skolorna. Slutsats som dras är att organisationen gällande nyanlända elever i behov av särskilt stöd skiljer sig i de tre verksamheterna och då främst organisation centralt i kommunerna. Det resultat som liknar varandra är kartläggningen för nyanlända elever. De har lagt ned tid på den delen av organisationen i de fyra informanternas skolor/verksamheter. Förslag till fortsatt forskning är en fallstudie med elever som börjat på gymnasiet och är nyanlända och att följa dem under tre år på gymnasiet.

 • 8.
  Burwall, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sunesson, Cecilia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Konflikt för mig men inte för dig: En observationsstudie inifrån fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur elever hanterar en konflikt med andra elever i fritidshemmet. Vi vill med studien försöka se hur elever agerar när de hamnar i en konflikt med en annan elev samt hur de reagerar i situationen som uppstår. I studien använder vi oss av deltagande observationer och dessa kompletteras med semistrukturerade intervjuer som en kvalitativ metod. Respondenterna är de elever som är inskrivna i två olika fritidsverksamheter i olika delar av Sverige. Vi går från att vara pedagog till observatör när vi upplever att en konflikt uppstår. Vi har valt att kategorisera de olika konflikterna och som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av olika strategier för att undersöka vilken väg konflikten tar. I Studien har vi sett att elever hanterar konflikter både på ett konstruktivt och destruktivt sätt. Många gånger väljer eleverna att ta hjälp av pedagog och andra elever väljer också att gå emellan. När eleverna hanterar konflikterna själva funderar vi på om de verkligen blir lösta konstruktivt utan att någon känner sig som en förlorare.

 • 9.
  Cato, Rasmus
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Böcker, Pontus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En ny generation av lärande: En kvalitativ studie om fritidspedagogers upplevelser av datorspelande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att reda på hur fritidspedagoger upplever datorspelande på fritidshemmet och deras uppfattningar av hur datorspelande kan bidra till lärande i relation till verksamhetens uppdrag med fokus på en meningsfull fritid. Vår forskningsbakgrund behandlar lärande i datorspel och uppfattningar kring datorspel i skolan och kommer att bearbetas tillsammans med resultatet från vår kvalitativa intervjustudie.

  Vi utgår ifrån den fenomenologiska livsvärldsteorin där vi studerar uppfattningar och erfarenheter kring fenomenet datorspelande. Vi intervjuar ett antal fritidspedagoger och får ta del av deras erfarenheter och upplevelser av datorspelande.

  I intervjuerna framgår det att fritidspedagogerna, oavsett egen erfarenhet, är positiva till datorspelande som komplement till andra aktiviteter på fritidshemmet, men att många saknar den kunskapen som krävs för att det ska kunna göras med ett pedagogiskt innehåll. De upplever också att barnen lär sig bland annat språk, samarbete, social kompetens och problemlösning genom datorspelande.

 • 10.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Lozic, Vanja
  Kristianstad University, School of Education and Environment. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest2017In: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, p. 209-233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.

 • 11.
  Eriksson, Anna-Karin
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Learning study - en skolutvecklingsmodell för träningsskolan?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Learning study är en modell för skolutveckling samt en praxisnära forskningsmetod. Denna modell har under flera år används i svenska skolan i framförallt ämnet matematik och i grundskolan. Träningsskolan är en inriktning inom den obligatoriska grundsärskolan och syftet med följande examensarbete är att undersöka på vilket sätt learning study uppfattas vara en skolutvecklingsmodell för träningsskolans pedagoger samt huruvida elevernas lärande utvecklas med hjälp av modellen och teorin. Arbetet består av interventionsstudien learning study samt intervjuer med deltagande pedagoger. I studien ingår tre pedagoger med tre elever i enskild undervisning med det specifika lärandeobjektet "1" och "2" som symboler för antal. Lärandeobjektet behandlar kvantitet inom träningsskolans ämnesområde "verklighetsuppfattning". I ett variationsteoretiskt perspektiv planerades och analyserades forskningslektionerna av mig som forskare samt pedagogerna i denna learning study. Med inspiration av en fenomenografisk ansats analyserades därefter data av pedagogernas uppfattningar av learning study som skolutvecklingsmodell för träningsskolan. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att learning study kan användas som skolutvecklingsmodell även i träningskolan både i resultat av interventionsstudien samt pedagogernas uppfattningar. Då det inom den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med kunskap om sambandet mellan vetenskap och praktik kan denna studie ses som användbar inom mitt yrkesområde.

 • 12.
  Erlandsson, Sara
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskolan - en plattform för främjandet av fysisk aktivitet: pedagogers uppfattning om fysisk aktivitet i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte handlar om att skapa en fördjupad förståelse kring betydelsen av att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan samt undersöka möjligheten för förskolan som en plattform för främjandet av fysisk aktivitet. Mer specifikt är studiens syfte att undersöka huruvida det finns förutsättningar för att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan. Studien är en kvantitativ enkätundersökning som avser att ta reda på pedagogers uppfattning om förskolans miljö samt deras kunskap kring fysisk aktivitet. Totalt besvarades enkäten av 36 st pedagoger verksamma inom förskolan. Utifrån frågeställningar och enkätsvar visar mitt resultat att pedagogerna som deltagit i min studie var förhållandevis nöjda med miljön då de ansåg att den var stimulerande för barns fysiska aktivitet. Däremot visade också resultatet att pedagogerna ansåg sig ha lite kunskap kring barns fysiska aktivitet och därmed kände de också endast lite trygghet i sin yrkesroll kring arbetet med fysisk aktivitet. Resultat visade vidare att pedagogerna endast i liten utsträckning valde att använda sig av fysisk aktivitet i den planerade pedagogiska verksamheten. 

 • 13.
  Halvarsson, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Mattsson, Jane
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En studie om delaktighet och inflytande utifrån ett barns perspektiv: Hur upplever barn på förskolan att de är delaktiga och har inflytande i dokumentationsarbetet.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Skolverket (2010) vilar förskolan på demokratiska grunder. Genom att barnen får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande utvecklas deras förståelse för att handla utifrån demokratiska principer.

  Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod med syfte att utifrån ett barns perspektiv undersöka hur de upplevde sig ha delaktighet och inflytande i det vardagliga dokumentationsarbetet på förskolan. De forskningsfrågor studien utgått ifrån är: Hur upplevde barnen att de hade delaktighet och inflytande i det vardagliga dokumentationsarbetet på förskolan då det gällde teckningar, fotografier och film? Upplevde barnen att de hade delaktighet och inflytande i tillgängligheten av förskolans dokumentationsmaterial?

  Empirin samlades in genom barnintervjuer av sex barn på tre olika förskolor.

  Undersökningens slutsatser var att barnen gav uttryck för en större delaktighet och inflytande då det gällde tillvaratagandet av deras teckningar. De uttryckte däremot att de upplevde sig har mindre delaktighet och inflytande i hanteringen av fotografier och filmer.

 • 14.
  Hansson, Lina
  Kristianstad University, Research environment Learning Design (LeaD).
  Variation – en nyckel till lärande?: En Learning study med fokus på förändringar i förskolebarns sätt att beskriva vad en skugga är.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Learning study (LS) och Variationsteorin representerar ett nytt sätt att se på barns lärande,vilket kan ge förskollärare redskap för hur det pedagogiska arbetet kan organiseras kring ettvisst innehåll. Betydelsen av att definiera lärandeobjekt lyfts fram och därmed även detintentionella lärandet, dvs. att klargöra vad barnen ska ges möjlighet att lära. Syftet är attutifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt Variationsteorin kan bidra till attskapa goda förutsättningar för lärande i förskolan. Resultatet av ett LS-projekt analyserasmed fokus på förskolebarns lärande i betydelsen kvalitativa förändringar i barns sätt attbeskriva lärandeobjektet - Vad är en skugga?Resultatet visar att LS-modellen och Variationsteorin fungerar väl som pedagogiska redskap iförskolan. LS-projektet har bidragit till lärande bland både pedagoger och barn, menresultatet visar även att många barn inte ökade sitt resultat. Med ett lekpedagogiskt arbetssättkan pedagoger väva in ett naturvetenskapligt innehåll i en berättelse för att väcka intresseoch engagemang. Så länge pedagogen har tydligt fokus på lärandeobjektet kan innehålletgärna ha en lekfull inramning. Genom att regelbundet analyserar lärandesituationer ochkvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva innehållet kan diskussionen i förskolan skiftafokus från att göra till att synliggöra.

 • 15.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Barendregt, Wolmet
  Göteborgs universitet.
  Emanuelsson, Jonas
  Göteborgs universitet.
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Rietz, Elisabeth
  Lindström, Berner
  Göteborgs universitet.
  Fingu – a game to support children’s development of arithmetic competence: theory, design and empirical research2016In: International perspectives on teaching and learning mathematics with virtual manipulatives / [ed] Moyer-Packenham, Patricia S., Springer International Publishing , 2016Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Barendregt, Wolmet
  University of Gothenburg.
  Rietz, Elisabeth
  University of Gothenburg.
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Lindström, Berner
  University of Gothenburg.
  Can children enhance their arithmetic competence by playing a specially designed computer game?2016In: Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK], ISSN 1901-8878, E-ISSN 1901-8886, Vol. 18, p. 177-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fingu is a game and a game platform using virtual manipulatives designed to help children develop competence and fluency with basic number combinations. We present results from an intervention lasting for seven to nine weeks, in which 82 children (5, 6, and 7 years old) were allowed to play the game as part of their ordinary preschool or school activities. The results showed significant positive differences between pre- and post-tests in four arithmetic measures, with moderate to large effect sizes. In contrast, most differences between post-tests and delayed post-tests were non-significant, with low or no effect sizes.

 • 17.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Barendregt, Wolmet
  Göteborgs universitet.
  Rietz, Elisabeth
  Göteborgs universitet.
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Lindström, Berner
  Göteborgs universitet.
  Can children enhance their arithmetic competence by playing an especially designed computer game?2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Fingu is a game and a game platform aimed at helping children 4 to 8 years old develop competence and fluency with basic addition combinations. We present results from an eight week intervention, where children, 5-, 6-, and 7 years old, have been allowed to play the game as part of their ordinary pre-school and school activities. Results show significant positive differences between pre- and post-tests in four arithmetic measures with modest to large effect sizes. In contrast most differences between post-tests and delayed-tests, when the children did not play the game, are non-significant with none or low effect sizes. Design principles and results are discussed with special emphasis on children who “struggle to learn math”.

 • 18.
  Hugosson, Richard
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson Rosqvist, Marcus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Fritidspedagogers syn på social kompetens2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar av social kompetens som en del av fritidshemmets verksamhet. Studien visar på att det finns en gemensam syn för hur fritidshemspersonal ser på begreppet social kompetens. Social kompetens ses framförallt som en individs förmåga att samspela och fungera med andra individer i olika situationer och gruppkonstellationer. Personalen ser också vikten av att vara socialt kompetenta och uttrycker behovet att utveckla denna förmåga kontinuerligt

  Fritidshemspersonalen lyfter också fram problematik med arbetet kring social kompetens inom fritidshemmet och att dagens samhällsutveckling och den utveckling som Skolverket har i åtanke för fritidshemmet inte är förenliga med varandra.

 • 19.
  Hulst, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tell, Camilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Språkets makt i förskolan: En litteraturstudie med fokus på pedagogers användning av språket som maktinstrument.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En litteraturstudie som analyserar och studerar artiklar, avhandlingar och antologier. Syftet är att undersöka vilken makt pedagoger har i användandet av språket i mötet med barnen, med fokus på vilken makt som synliggörs och hur den upprätthålls genom språket av pedagogerna i förskolans verksamhet. Studien belyser den omedvetna makt som vägleder individen i sättet att tänka mot ett bestämt mål och som utgör osynliga ramar för hur samhället fungerar.

  En diskursiv ansats antas för att sammanfatta befintlig forskning där empirin analyseras för att kunna förstå problemområdet. Teoretisk utgångspunkt är Foucaults maktteori och det postmodernistiska synsättet vilka båda synliggör förgivettagna mönster.

  Resultatet visar att pedagogers oreflekterade språkliga handlingar utgår från förgivettaganden och historiska arv och används i mötet tillsammans med barnen på förskolan. Detta kan leda till maktutövning då omedvetna normer och värden kan förstås som ”sanningar” vilka överförs till barnen. 

 • 20.
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Assessing and evolving the progress plan in quantitative thinking for the bachelor program in culinary arts and food science2014In: Lärarlärdom: högskolepedagogisk konferens 2014 / [ed] Christina Hansson, Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola, 2014, p. 113-133Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The objectives of the study were, first, to assess the progression in quantitative thinking between first-, second-, and third-year students enrolled in the Bachelor in Culinary Arts and Food Science program and, second, to use the insight to suggest necessary changes to the curriculum to ensure better progression.

  A standardized quantitative test was used to measure progression in functional knowledge divided in four categories: (i) calculation skills and basic mathematics, (ii) application and interpretation of descriptive statistics, (iii) interpretation of analytical statistics, and (iv) communication through graphs and charts.

  The results show significant progression in skills and confidence across study years. Broken down into the four categories, progression is stronger in statistics (categories ii–iii). The most problematic category is basic calculations, where the average score is low and progress across study years is poor.

  A suggestion is presented for how to reform the curriculum in order to improve progression in basic calculation by emulating the methods used for teaching statistics, where progression is better. 

 • 21.
  Håkansson, Jonas
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Brorsson, Andreas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Utemiljöns betydelse för barn: - en kvalitativ studie om barns uppfattningar om sin utemiljö på fritidshem.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om barns val av platser, deras praktiker och uppfattningar om sin utemiljö på deras fritidshem. Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om den utemiljö som erbjuds på deras fritidshem och avser att vara en kunskapskälla för hur fritidsverksamheten utomhus kan utvecklas. Det anlagda perspektivet barns perspektiv innebär ett förhållningssätt där man intar en inifrån-ut”-hållning, för att barns egna ord, tankar och föreställningar ska kunna komma till uttryck. Studien genomförs på två olika fritidshem med skilda utemiljöer, där samtalspromenader och observationer utgör den valda kvalitativa metoden. Dessa valdes för att ge forskarna och informanterna möjligheten och utrymme för att ge en djupare bild av situationen. Resultatet visar att utemiljöns betydelse för barnen handlar om att få tillgång till naturrika platser i sin utemiljö, med stora ytor att röra sig på. Barnen uttrycker vikten av att få vara och göra saker tillsammans på ett kreativt och utforskande sätt. Vilket ger möjligheter för barnen att stärka sina relationer sinsemellan och kunna omsätta sina egna kunskaper och erfarenheter till en helhet.

 • 22. Isaksson, Evelina
  et al.
  Larsson, Emma
  Tecken i förskolan: kan det vara ett hjälpmedel för barns språkutveckling?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation är en viktig del i förskolan både för barnen och pedagogerna. Alla förmedlar någonting även om det inte uttrycks verbalt. Ett icke verbalt kommunikationssätt kan vara att använda gester eller gestikulerande tecken. Att använda tecken börjar bli vanligare i förskolan verksamhet. Syftet med denna studie är att se vid vilka situationer arbetslaget väljer att använda gestikulerande tecken och varför samt om de ser att gestikulerande tecken gynnar barnens verbala språkutveckling och på vilket sätt. För att undersöka detta skickades det ut enkäter till alla kommunala förskolor i en mellanstor stad i Skåne. De resultat som framkom var att pedagogerna främst använder tecken i samlingar och att majoriteten anser att tecken gynnar barns språkutveckling eftersom barnen får fler sätt att uttrycka sig på. Vår undersökning visar att förskollärare uppfattar att teckenanvändning utvecklar barns ordförråd tidigare och hjälper ovana språkanvändare att bli förstådda.

 • 23.
  Kaplia, Svetlana
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Några aspekter på motivation för lärande i matematik2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka orsaker till att elever i gymnasieskolan misslyckas i sina matematikstudier, varför de upplever matematik som ett svårbegripligt ämne och varför de har så svagt intresse för matematik samt hur lärare kan påverka elevers motivation för studier i matematik. Ambitionen med arbetet var att identifiera relationen mellan några motivationsaspekter: elevers förståelse för matematik och dess betydelse, elevers intresse för matematik och elevers självkänsla när det gäller studier i matematik, samt att undersöka vilken betydelse läraren har i detta sammanhang. För att svara på frågorna användes två olika metoder för att samla och bearbeta material: kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och kvalitativ metod i form av elevintervjuer. I enkätundersökningen deltog 46 elever från årskurs 1, 2 och 3 på medie-, el- och hantverkarprogrammen. I intervjuundersökningen deltog 67 elever från fyra klasser i årskurs 1 på medie- och hantverkarprogrammen.

  Undersökningen visar att väldigt många elever upplever matematik som ett svårt ämne och att de har haft problem att förstå matematik under lång tid. Fler än en tredjedel av eleverna, som har dåligt självförtroende och uppger att de har dåliga kunskaper i matematik, tycker att orsaken ligger i att de inte kommer ihåg eller har problem med sitt minne. Fler än två tredjedelar av eleverna har dåligt självförtroende när det gäller sitt lärande i matematik och de känner sig osäkra för att de inte förstår matematik. De tror att mycket kan ändras i deras situation om läraren ser deras problematik och om de får tillräckligt med stöd för att klara kurserna i matematik. Undersökningen visar vidare att elevernas självkänsla beror på hur pass bra de förstår matematik. Slutsatsen är att elevers motivation påverkas av deras självförtroende, som är väldigt låg hos de elever som deltagit i undersökningen, deras förståelse av matematik, vilket definitivt är eftersträvansvärt, och deras intresse för matematik samt att matematikläraren har en betydande roll i detta sammanhang.

 • 24.
  Larsson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Andersson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Samhällskunskapsläraren: Praktikern men framförallt taktikern: En kvalitativ studie av samhällskunskapslärares förhållningssätt till kontroversiella frågor inom politik2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How do social science teachers handle controversial political issues in their teaching and how are those difficulties affecting their ways of teaching? What kind of role does the teacher adapt into while entering the classroom and what does teachers in general think of the fostering assignment that has been given to them? This study investigates what approach six social science teachers in the municipality of Helsingborg think of controversial policy issues in the classroom. The method of this study is based on a qualitative study where observations and interviews are the main sources to the following investigation in the problematic area. Several different components have been used to analyse the results of our collected empirical data. The conclusion is that teachers handle controversial political issues in their teaching situations in different ways. Difficulties mainly arises within situations where student are encouraged to unreservedly express themselves without violating anyone or when controversial issues are dealt in ways that students experiences as offensive. The survey contains examples of different roles and approaches and the effects after dealing with controversial issues. A conclusion of the survey is that there is no consensus on how the teacher should act. In assumption, the survey suggests, despite the fact that controversial political issues are often considered as a complex area in educational contexts, they are not to be avoided. This is because it is a contributing factor in the students developing process of becoming understanding and good citizens in our society. 

 • 25.
  Leanderson, André
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Karlsson, Jonathan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att vara ute är det nya inne: Fritidshemmets syn på utomhuspedagogik2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur lärare i fritidshem uppfattar utomhusmiljöer för att främja barns generella lärande. Studien har utgått från två frågeställningar som handlar om arbetet med utomhuspedagogik på fritidshem samt miljöns betydelse för elevers lärande.

  För att få fram ett resultat har vi intervjuat fyra lärare i fritidshem som jobbar med utomhuspedagogik på ett eller annat sätt. För att analysera och diskutera resultatet har vi tagit hjälp av studentlitteratur, artiklar och avhandlingar. 

  Resultatet visar att utomhuspedagogik främjar elevers lärande och är bra för hälsan. Att varva utomhuspedagogik med inomhuspedagogik är den bästa pedagogiken för att eleverna lättare tar till sig ny kunskap.

 • 26.
  Lindahl, Ingrid
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Dancing Dinosaurs: an Infinite Adventure2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research aims: The aim of this study is to describe and interpret the trans-disciplinary exploration of children, in constructing the choreography of the “Dance of the dinosaurs” where mathematics is one of the disciplines used. . The central question is: In what way does children´s trans-disciplinary exploration emerge? Other questions are: What could be learned about the mathematical understanding of children through their applications? What problems emerge during the process and how are the children acting?

  Relationship to previous research works: The study is a part of a larger pedagogical development project in preschool class and primary school, initiated by the Swedish Reggio Emilia institute.

  Theoretical and conceptual framework: Deconstructive dialogues, fantasy and rhizome constitute central conceptions in the theoretical framework.

  Paradigm, methodology and methods: Methodologically, the study is an example of dialogical research, enabling a bridge between post-modern and modern theories and approaches. The children attend an F-1 form. Their interest in dinosaurs resulted in a dance project, including a few groups of children. The empirical material consists of a total of six hours of video-tape, completed by diary-notes. By posing question to the empirical data, patterns of actions is emerged which interprets according to the theoretical framework.

  Ethical considerations: The study adheres to the ethical guidelines of the Scientific Council regarding research, where the participation and approval of children are seen as fundamental.

  Main finding or discussion: Some findings: Time, space, pattern, size, number emerge in the mathematical work of children, children cooperates and aims for more.

  Implications, practice or policy: The study illustrates a trans-disciplinary exploration where children explore and identifies new problems, reflects critically and calls in question.

 • 27.
  Lozic, Vanja
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Inclusion through exclusion: teachers' perspectives on teaching students with autism2014In: Cypriot Journal of Educational Sciences, ISSN 1305-9076, E-ISSN 1305-905X, Vol. 9, no 1, p. 3-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today the number of Swedish students attending schools for students in the need of special educational support, due to their difficulties to reach intended learning outcomes, has increased. The article describes some challenges teachers working with children with high functioning autism face. The study is based on interviews with six-form colleges teachers working in a Swedish school for students with high functioning autism. Questions that are raised in this study are: How do teachers interpret students’ needs and experiences? Which educational considerations dominate teachers’ reflections about educational practices? In which ways their school contributes to the implementation of ‘education for all’? The analysis shows that teachers advocate personalised teaching solutions, extra resources and methodological clarity. Teachers are expected to be highly adaptable and their work centres on students’ social skills, behavioural training and socialization of youth, rather than only helping students to achieve learning outcomes. Educational policies of inclusion are partly based on exclusionary processes.

 • 28.
  Lozic, Vanja
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Styrdokumenten då och nu: konstruktion av sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 19772014In: Lärarlärdom: Högskolepedagogisk konferens 2014, Karlskrona, 2014, p. 65-78Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I studien belyses de sätt utbildnings- och kursplaner för sjuksköterskeutbildningar vid Högskolan Kristianstad reglerar utbildningen. Studien syftar till att beskriva socialisering- sprocesser, förändringar i kunskapssynen och de sätt styrdokumenten definierat det normerande sjuksköterskesubjektet under perioden 1977-2012. Utgångspunkten är att en viktig del i högskolepedagogisk forskning är analysen av dokumentstyrningsprocesser. Genom att sätta styrdokumenten i ett historiskt sammanhang visar jag på de sätt styrdokumenten reglerar högskoleutbildningar och de sätt olika samhällsförändringar påverkar sjuksköterskeutbildningar. Analysen visar att sjuksköterskeutbildningarnas längd, struktur och antagningskrav har varierat under den analyserade perioden. Utbildningen har sedan Sveriges inträde i EU påverkats av internationella strömningar i allmänhet och EU-direktiv och lagar i synnerhet. Forskningsanknytningen har fått en allt mer framträdande plats i utbildningen och arbetsintegrerat lärande har allt sedan 1980-talets början inbegripit inte- grering av forskning, vetenskapligt förankrat arbetssätt, utbildningens teoretiska och praktiska delar och arbetslivserfarenheter.

  Det normerande sjuksköterskesubjektet har i ökad utsträckning fyllts med diskursiva krav på självreflektion, självbedömning, självutveckling, livslångt lärande, självständighet, serviceinriktat beteende, analytisk förmåga och ekonomisk resursmedvetenhet liksom kunskaper om så kallat helhetsperspektiv.

 • 29.
  Löfgren, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Formative assessment of young students’ abilities in science2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish school curriculum and syllabi are goal driven and a lot of freedom is given to the teachers. School marks have not before 2012 been given until school year eight. From the government there is now a demand for earlier assessment and grading. As part of such a development Kristianstad University together with Malmö University have been given the task to produce a formative assessment material in science for school years one to six. Rubrics and exercises to assess abilities in science have been produced. The team producing the material has decided to follow what happens to science teaching during the implementation of such a material. Questionnaires, observations and interviews have been used to collect data. The results from a questionnaire used in the autumn 2009 show that the science taught in the early school years in Sweden is mostly within the biology area. At the conference a presentation of the first ideas from teachers, students and researchers on the effect of using formative assessment material in science will be given.

 • 30.
  Maxwell, Gregor
  et al.
  Jönköping University & Norge.
  Granlund, Mats
  Jönköping University & Norge.
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Jönköping University.
  Inclusion through participation: understanding participation in the international classification of functioning, disability, and health as a methodological research tool for investigating inclusion2018In: Frontiers in Education, ISSN 2504-284X, Vol. 3, no 41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates the use and validity of the International Classification of Functioning disability and health (ICF) as a common language for describing inclusive educational settings. There is a specific focus on investigating participation through the ICF as one aspect of inclusion as an improved understanding of participation as a measure of inclusion will greatly benefit children with additional support needs. In addition there will be a better understanding of the operationalization of participation, in terms of both policy and practice, and improved applications of the ICF. The study uses a narrative summary to review to analyse the findings from a selection of studies where the ICF has been used as a methodological tool in the field of education. In the 16 included studies the ICF is either used to present a new theoretical position, synthesize a new research approach or tool, or is integrated into the framework of an existing research method. Findings also show that the ICF is used in a number of different ways and that when it is used directly, variation is found in the type of information that was linked to ICF codes or categories. In conclusion further clarity on defining and measuring participation with the ICF framework is required in order to create a more consistent tool for investigating inclusive education. One way to improve the construct of participation is to take a bi-dimensional approach. It is the authors’ belief that this newer approach to modelling participation will be considered in any future revisions of the ICF/ICF-CY – a so-called ‘ICF-2’. This would thus create a more accountable classification framework that succeeds in capturing the involvement experience of the individual and in doing so achieves a more effective and useful classification framework for the field of inclusive education.

 • 31.
  Moberg, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sohlberg, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Listig med literacy: en kvalitativ studie om barns literacypraktiker i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur barn i förskolan använder sig utav sina redan vunna literacyfärdigheter. Studien har genomförts med kvalitativ metod där en etnografisk fältstudie legat till grund för de resultat som presenteras. Vi har använt en metodkombination av systematisk observation och dokumentation genom filminspelning. 

   

  Vi har följt tio stycken barn och underlaget har samlats in från två förskolor i Linköpings kommun. Resultatet har bearbetats utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Resultatet visar att de unika literacypraktiker barnen är engagerade i är beroende av ett antal olika faktorer. Dessa faktorer är bland annat: förskolans miljö, tillgång till material, barnets intellekt och sociala samspel. Ytterligare en faktor som spelar in vid barnens användande av literacy är förhållningssättet till barnen av de pedagoger som arbetar i förskolan. 

   

  Studien påvisar att interaktion mellan individer kan vara främjande vid användande av literacy, men det är ändå inte en förutsättning för att användandet ska uppstå. 

   

  Nyckelord: literacy, förskola, förskolebarn, miljö, material

 • 32.
  Näther, Monia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hartmeyer, Emelie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning: Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i Sverige vilket innebär en större flerspråkighet i skolan. I vår tidigare kunskapsöversikt undersöktes de två teoretiska läsmodellerna, Phonics och Whole Language, utifrån ett flerspråkigt perspektiv. I kunskapsöversikten framkom en intressant faktor som belyste vilken läsinlärningsmodell som bör användas i läsundervisningen gällande ett flerspråkigt barn. Faktorn nämnde att det beror på i vilken ålder ett flerspråkigt barn blivit exponerat för sitt andraspråk. För att lärare ska ta reda på när en elev blivit exponerad för sitt andraspråk ska hen undersöka elevens språkliga bakgrund. För att inhämta information om den flerspråkiga elevens språkliga bakgrund behöver eleverna kartläggas. Studien syftar därför till att ta reda på vilka former av kartläggning verksamma F- 3 lärare använder sig av när de kartlägger flerspråkiga elever och om lärare tar hänsyn till flerspråkiga elevers förutsättningar i val av läsmetoder. Undersökningsmetod för den insamlade empirin är enkät som innefattar både kvalitativa och kvantitativa frågor. Undersökningen resulterade i att kartläggningsformerna är mångfaldiga. De kartläggningsmetoder som framkom ur resultatet var ett kartläggningsprogram, egen kartläggning, kartläggning i samspel med resurs, att lärare tog del av resursernas kartläggning samt muntlig kartläggning. Det framgår inte om kartläggningen ligger till grund för den metod som lärare väljer i läsundervisning utan lärarna väljer den metod de själva anser gynna de flerspråkiga eleverna. Det framgår heller inte om lärare tar hänsyn till flerspråkiga elever förutsättningar i val av läsmetod.

 • 33. Olander, Christina
  et al.
  Zelmerlöw, Lena
  Vid vilka tillfällen under skoldagen används TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation)?: En enkät- och intervjustudie med pedagoger och rektorer inom grundsärskolan.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Olander, C. & Zelmerlöw, L. (2015). Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet.

   Det övergripande syftet med vår studie är att belysa TAKK i grundsärskolan ur olika perspektiv. De frågor vi söker svar på är:

  • Vid vilka tillfällen under skoldagen arbetar pedagogerna inom grundsärskolan med TAKK?
  • Vilka TAKK-kunskaper har pedagogerna i grundsärskolan?
  • Hur ser rektorerna inom grundsärskolan på pedagogernas arbete med TAKK och hur möjliggör de detta?

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring kommunikation och specialpedagogik. Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på det sociokulturella samt det utvecklingsekologiska perspektivet, där det påvisas att vi alla ingår i en social kontext och ett system där samtliga aktörer kring individen påverkar varandra. Vi har även blivit inspirerade av hermeneutiken, denna kan förstås som en tolkningslära, där det handlar om att söka förståelse för människors varande.

  Resultatet visar på att det inom grundsärskolan finns en positiv syn på TAKK som kommunikationsmetod. Pedagoger och rektorer anser att det är en metod som bör prioriteras i undervisnings och fortbildningssituationer. Studien visar dock att detta inte är något som prioriteras i praktiken, då pedagogerna ofta själva tar ansvar för sin kompetensutveckling inom TAKK. Resultatet visar också att elever inom grundsärskolan som använder TAKK oftast bara erbjuds en väldigt liten arena för delaktighet och sammanhang, då personal och skolkamrater utanför klassen oftast inte kan kommunicera via TAKK. Generellt kan sägas att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i TAKK för att kunna erbjuda samtliga elever på skolan en kommunikativ miljö. Studien påvisar dock att rektorerna lägger stor vikt vid och gärna anordnar fortbildning, men den måste initieras av pedagogerna.

  Detta arbete kan ge en inblick i hur pedagoger och rektorer tänker kring och värderar arbetsmetoden TAKK. Den kan ge de olika undersökningsgrupperna värdefull insikt i hur den ”andra sidan” tänker och studien kan genom det förhoppningsvis överbrygga en del hinder så att samtlig personal i skolan hjälps åt att hitta bra arbets- och utbildningsformer.

 • 34.
  Olofsson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Midnäs, Monica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kan man mäta blir det aldrig pannkaka av någonting!: En Learning Study i att lära sig använda måttsatsen i gymnasiesärskolan2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt modellen Learning Study kan användas i gymnasiesärskolan. Med utgångspunkt i variationsteorin ämnar vi studera hur vi med lärandeobjektet måttsatsen kan utveckla kunskaper hos elever med funktionsnedsättningen generell utvecklingsstörning att använda den i praktiken. För vår datainsamling väljer vi metoden Learning Study. Orsaken till val av denna metod är att den öppnar upp ett mönster för variation som hjälper eleverna att lära sig måttsatsen. Den underlättar för eleverna att förstå de generella principerna kring användandet av den, det vill säga att måtten har olika storlek. Vi arbetar med test och videodokumentation för att bättre få syn på de kritiska aspekterna i elevernas lärande. Det ingår i metoden att data samlas in vid flera testtillfällen. En Learning Study består av en cyklisk process i flera steg. I processen planerar, reflekterar, utvärderar och omprövar man lektionen. Detta för att se vilka möjligheter till lärande lektionen gav. Denna lektion utvecklas och förändras med fokus på innehållet och genomförs sedan i flera elevgrupper. Sammanfattningsvis kan det konstateras att elevernas lärande i att lära sig måttsatsen förbättrades under studiens gång. Studien började med grupp A och avslutades med grupp C. De är den bästa gruppen eftersom det var störst skillnad i resultat mellan förtest och eftertest. Genom att finna de kritiska aspekterna i lärandeobjektet och variera dem fann vi att kunskaperna om de olika måtten i måttsatsen ökade. De kritiska aspekterna som fokuserades var framför allt skopornas olika storlek och att eleverna läste på skaften.

 • 35.
  Olsson, Viktoria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Gerberich, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Food and meal science: creating a learning environment that promotes creativity2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Food and Meal Science is an interdisciplinary research and education field at Kristianstad University with a vision to create a sustainable and healthy society. The field includes the areas “Nutrition and Health”, “Food Science” and “Food Culture and Communication” and is based on science, craftsmanship and creativity. Developing the creative elements of our educations is currently a strategic focus. Psychology literature points to the importance of self-efficacy, i.e. the belief in one’s own ability, for successfully achieving creative outcomes (Tierney and Farmer, 2002). Research in the intersection between education and psychology have reveled effective methods for supporting the development of creative self-efficacy, e.g. allowing students to experience mastery and working with verbally ensuring students of their creative abilities (Mathisen & Bronnik, 2009). It could be hypothesized that teaching inspired by these principles will markedly increase creative self-efficacy and hence creativity among our students as well.

  With the overall goal to develop shared knowledge and to improve contextual factors to create a learning environment that promotes creativity a questionnaire for monitoring creative self-efficacy levels among students over time has been developed through adaptation of Tierney and Farmers (2002) method in order to measure how our teaching methods influence creative self-efficay. The questionnaire has been presented to approximately 40 students in the study programs connected to Food- and Meal Science.

  The results from the questionnaire as well as course evaluations will be used as a starting point to improve contextual factors and to create a learning environment that support creativity.

 • 36.
  Panadero, Ernesto
  et al.
  Spanien.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Strijbos, Jan-Willem
  Tyskland.
  How assessment for learning promotes self-regulation, co-regulation and shared regulation2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The relationship between Assessment for Learning (AfL) and the formative assessment component in self-regulated learning (SRL) has been long debated, but direct empirical evidence about this relationship is scarce. Actually, the AfL focus on feedback and student involvement aligns with SRL, and appears to be the main reason for many researchers to conduct research on formative assessment. This paper provides a conceptual literature review (non-exhaustive) to explore this relationship in more detail. We will review theoretical and empirical evidence on the ways AfL practices may promote self-, co- and shared regulation. At the individual level, AfL can help each student to become a better self-regulator. At the interaction level, AfL can be used to promote co-regulation of learning through a teacher or a peer adopting the role of a more knowledgeable other. At the collaborative level, AfL practices can achieve socially shared regulation when a group of students is jointly engaged in solving a problem.

 • 37.
  Paulsson, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Åkerblom, Ing-Marie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Specialpedagogens verktyg: samtal för att bygga relationer2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialpedagogen har etablerat en ny yrkesroll där det förespråkas goda relationer. Vi utgår ifrån mellanmänskliga relationer när vi vill förstå oss själva och varandra. Goda relationer utvecklas och skapas i mötet med andra. Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att ha samtal. Bubers dialogfilosofi har använts i den teoretiska tolkningen och som en del av definitionen av relation eftersom han ser på vad som händer i möten och samtal mellan människor. Enligt Buber (1997) innebär relation ett speciellt förhållande mellan Jag och Du. I studien genomförs en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att undersöka specialpedagogernas upplevelser utifrån syftet. Vi är inspirerade av en fenomenologisk ansats. En semistrukturerad intervjuguide användes i intervjuerna av sex specialpedagoger. Det vårt resultat visar är att specialpedagogerna har både lika och olika upplevelser om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare. Det är specialpedagogens organisering för samtal; tiden för samtal, närvaron för att kunna samarbeta med förskollärare eller grundskollärare och specialpedagogens samtalskompetens som framkommer i analysen. Vår studie bidrar med nya tankar om specialpedagogens verktyg att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att kunna göra detta. I tidigare forskning har inte alla dessa tre delar: samtal, relationer och förutsättningar för detta, undersökts som en helhet. Vår analys och våra slutsatser visar att det finns ett behov av ett helhetsperspektiv.

 • 38.
  Pendrill, Ann-Marie
  et al.
  Lund University.
  Ekström, Peter
  Lund University.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Mars, Patrik
  Byskolan, Södra Sandby.
  Ouattara, Lassana
  Lund University.
  Ryan, Ulrika
  Byskolan, Södra Sandby.
  Motion on an inclined plane and the nature of science2014In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 49, no 2, p. 180-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Friction is an important phenomenon in everyday life. All children are familiar with playground slides, which may thus be a good starting point for investigating friction. Motion on an inclined plane is a standard physics example. This paper presents an investigation of friction by a group of 11-yearolds. How did they plan their investigations? What aspects of friction could they discern? What understanding of the nature of science was revealed—and developed—during their investigation and subsequent discussion with the teacher?

 • 39.
  Persson, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  IKT i undervisningen: Hur används det på gymnasiet?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av IT i undervisningen har fokuserat på kvantitativ inventering av hur många datorer skolor har och antalet lärare som utbildats för att använda IT i undervisningen. Jag vill ta reda på vilka möjligheter som finns, hur vi använder oss av dessa möjligheter i vår undervisning och varför vi väljer att använda eller inte använda dessa möjligheter. Eftersom IT ständigt utvecklas borde det vara logiskt att sättet vi använder oss av IT i undervisningen tar jämna steg med teknikens utveckling. Syftet är att undersöka hur gymnasielärare andvänder sig av IT i undervisningen, vilka förutsättningar som lärare upplever finns för IT i undervisningen, vilken kompetensutbildning lärarna genomgår eller erbjuds och hur lärare ser på användandet av IT i undervisningen. För insamlandet av primärdata har jag som metod valt att göra en elektronisk enkätundersökning i en av Googles applikationer, Google Drive. Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen har skickats till samtliga gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare blev även de flesta skolor i Jönköping, Linköping, Örebro, Västerås och Lund tillfrågade om att delta i enkätundersökningen. Resultatet och undersökningen visar att lärare och elever på de flesta skolor har tillgång till en dator per lärare och elev. Den vanligaste användningen av IKT i undervisningen är planering och kommunikation i olika lärplattformer samt video- och ljudredigering i olika applikationer från Google och Apple. Flera lärare använda andra IKT-verktyg i undervisningen såsom till exempel Kahoot för att göra undersökningar och självrättande test. Användandet av IKT i undervisningen är även kopplat till den enskilde lärarens intresse av IKT. Slutsatserna är att lärare fortfarande mest använder datorn i undervisningen till att förmedla information digitalt istället för analogt. Det vill säga att eleverna läser sina uppgifter och texter på datorn istället för att läsa dem på papper. Att lärare fortfarande är i behov av kompetensutbildning om hur man använder datorer rent praktiskt men även om hur de kan använda datorerna för pedagogisk vinning rent teoretiskt.

 • 40.
  Persson, Mikaela
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "It's like going fishing without a fishing-net": a study on how students in Tanzania perceive the transition of language of instruction from Kiswahili to English.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to previous research on the subject of language transition in Tanzania. The aim is also that the information gained in this study can be used to improve students' prospects when they undergo the linguistic transition from primary school to secondary school. This is a qualitative study with quantitative elements, using method triangulation, which examines how students experience the linguistic transition from Kiswahili to English and how it affects them. The study also highlights the students' own opinions about which language they would prefer as the language of instruction in secondary school.

  Relevant information about the history of Tanzania and the linguistic situation in the country are outlined. Previous research on the subject is also presented. The two theories that are used are Bourdieu’s social theory and Said's theory of Orientalism. The study uses focus groups and surveys in oder to answer the questions at hand. The research itself is conducted in two government schools in Dar es Salaam in Tanzania. The three questions at issue are as follows:

  Do the students feel that they have sufficient knowledge of English in order to be ready for the transition of the language of instruction from Kiswahili to English in secondary school?

  How do the students perceive that the transition of languages affects their performance in school and in their future?

  If the students had the opportunity to choose, which language would they prefer as the language of instruction in Secondary school in Tanzania?

  The conclusions are that the students feel that the linguistic transition is difficult and that they lack sufficient knowledge of English. Although several of the students struggle with the vocabulary and the pronunciation, they feel that English is the path to higher education and a good job. These are contributing factors to the fact that the majority of the students prefer English as their language of instruction in secondary school, to their own national language, Kiswahili.

 • 41.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön ForFame.
  Personlighet, IQ och inlärningsstilar som förklaring till betygsskillnader: resultatet av tre empiriska studier2014In: Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet / [ed] Anders Persson & Roger Johansson, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet , 2014, p. 215-228Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Rubenson, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärande om avdunstning: hur en lektion förändrar etiopiska elevers uppfattningar om avdunstning på mikroskopisk nivå2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats har jag undersökt hur lärares undervisning om avdunstning på partikelnivå påverkar elevernas uppfattningar av fenomenet. Undersökningen genomfördes i fem niondeklasser i Etiopien.Som teoretisk grund har jag utgått från fenomenografin och variationsteorins perspektiv – i vilka man utgår från att lärande är synonymt med förändring i människors sätt att erfara världen. Enligt dessa teorier är variation av perspektiv och aspekter av det aktuella objektet avgörande för vilket lärande som kan ske.Studier om elevers uppfattningar om avdunstning på mikroskopisk nivå visar att partikelbegreppet är viktigt för elevers förståelse för avdunstning. Elever vet ofta att materia är uppbyggt av partiklar men inte hur de ska förklara det, de äger inte partikelbegreppet.Med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer före och efter undervisningssituationen tog jag reda på hur elevernas uppfattningar förändrades av lektionen. Resultatet av intervjuerna relaterades sedan till den grad av variation som kunde uppmärksammas i de observationer som gjordes av undervisningen.Studien visade att det var få elever vars uppfattningar förändrades av lektionen, oberoende av hur mycket variation som kunde uppmärksammas. I de fall lärande kunde påvisas fanns dock samband med graden av variation.

 • 43.
  Svensson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Jonas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En kurs utan plan?: om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 44.
  Svensson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Jonas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En kurs utan plan?: Om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 45.
  Svensson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Eriksson, Heléna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kommunikation i förskolan: pedagogens kommunikation med yngre barn i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt som pedagogen kommunicerar med yngre barn i förskolan. I litteraturen kan man läsa om den sociokulturella teorin, vad kommunikation är och vad pedagogen har för roll. För att ta reda på vilka sätt pedagogen kommunicera med yngre barn i förskolan gjordes observationer i tamburen vid utgång. Här får pedagogen möjlighet att kommunicera om matematik, kroppsuppfattning, höger, vänster m.m. När observationerna utfördes var det snö och kallt ute. Då behövde barnet mycket kläder på sig, vilket gjorde att pedagogen fick en längre tid att kunna föra en dialog tillsammans med barnet. Det gjordes 17 observationer på nio olika avdelningar på fyra olika förskolor. För att se resultatet av observationerna gjordes en tabell, där kan utläsas på vilka sätt pedagogen kommunicera till det yngre barnet. Resultatet tyder på att pedagoger använder sig mest av pedagogisk dialog med yngre barn i förskolan.

 • 46.
  Sörensen, Magnus
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Naturum och Instagram: En undersökning av naturvägledningens spår i sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. Tillsammans med naturum strävar de efter att locka ut besökare i naturen, och samtidigt öka förståelsen för samspelet mellan natur- och kulturlandskapet. I takt med att samhället digitaliserats allt mer, har även ett behov av digitala hjälpmedel inom naturvägledning uppdagats. I framtiden förväntas bland annat mobil naturvägledning spela en viktig roll i detta arbete. I denna studie undersöks hur naturums informationsmaterial återspeglas i det sociala mediet Instagram. Genom innehållsanalys, bildanalys och statistisk analys har kopplingar mellan naturums informationsmaterial och Instagram studerats. Resultatet visar att det finns tydliga kopplingar mellan vad naturum förmedlar och vad som medvetet framställs i Instagram, men även att samspelet mellan natur- och kulturlandskapet är genomgående underrepresenterat i de undersökta materialen.

 • 47.
  van Ham, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vardagsmatematik på fritids2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på i vilka sammanhang och hur fritidspedagoger använder sig av vardagsmatematik inom fritidsverksamheterna. Vi tittar om det är betydelsefullt för fritidspedagogen att skapa situationer som stödjer elevernas möjlighet att utveckla sina kunskaper inom vardagsmatematiken. Vi valde att genomföra vår undersökning genom att skicka ut enkäter till personal inom fritidsverksamheten och genom de returnerade svaren anser vi att vi fått en grund för hur fritidspedagoger arbetar med vardagsmatematik och hur de stödjer skolans lärande inom vardagsmatematiken. Resultatet av undersökningen visar att fritidspedagoger anser att det går att använda vardagsmatematik i många olika sammanhang . Aktiviteter som, handla med barnen, i samling, dukning, bakning, lekar, spelar spel, är exempel på hur pedagogerna använder sig av vardagsmatematiken. Övervägande del av respondenterna anser att det är betydelsefullt att skapa situationer som stödjer elevernas möjlighet till att utveckla elevers lärande inom matematiken. De respondenter som svarat att det inte är betydelsefyllt att använda vardagsmatematik tycker att barnen får tillräckligt med den kunskapen i skolan.

 • 48.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Lärare lär om elevers lärande med hjälp av learning study2006In: Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell / [ed] Holmqvist, Mona, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 51-67Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Öhman, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Språk och kommunikationsarbete i särskolan med fokus på barn med Downs syndrom: fem lärares upplevelser och tankar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språk och kommunikation genomsyrar skolans alla ämnen och barn med funktionsnedsättningen Downs syndrom associseras med särskilda svårigheter inom språk och kommunikation vilket utifrån ett skolperspektiv medför att det finns ett stort behov av att utöka vår kunskap inom skolans verksamheter kring vilka faktorer som påverkar denna grupp av barn i positiv riktning i språk och kommunikationsarbetet. Undersökningens syfte har varit att belysa hur speciallärare med specialisering utvecklingsstörning och specialpedagoger upplever språk och kommunikationsarbetet kring barn med Downs syndrom. Studien har tagit utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden för undersökningen har varit semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att det i språk och kommunikationsarbetet är grundläggande att utgå från elevens individuella behov och förmågor. Det är även viktigt att utgå från elevens intressen och att arbeta i för eleven meningsfulla situationer. Personalen kring eleven har stor betydelse. Pedagogerna upplever att meningfullt och verklighetsanknutet arbete är framgångsrikt. Praktiskt arbete, ordbilder och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är några framgångsrika arbetssätt som pedagogerna lyfter fram. i resultatet kan fyra gemensamma teman ses hos pedagogerna i deras upplevelse av språk och kommunikationsarbetet: individualisering, delaktighet, meningsfullhet och rätt personal.

1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf