hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Backesten, Joel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Legetth, Jacob
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad är skillnaden mellan finansiella instrument ur en investerares perspektiv?: en kvantitativ studie om skillnader mellan olika finansiella instrument emitterade av samma bolag.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att öka investerares förståelse angående hur olika finansiella instrument som emitterats av samma bolag skiljer sig åt.

  Inledning: Den ökade utvecklingen av de finansiella marknaderna har skapat ett ökat utbud av finansiella instrument. Flera företag har även emitterat flera olika finansiella instrument, vilket innebär att investerare står inför ett val av vilket instrument de vill exponera sig emot. Tidigare forskning är oense angående hur dessa instrument skiljer sig åt, då resultaten från tidigare studier har visat sig vara beroende på var studierna genomförs.

  Metod: Tidigare studier har använts som grund vid skapandet av studiens hypoteser, vilket innebär att studien är av en deduktiv karaktär. Studiens syfte innebär att stora mängder data analyseras vilket medför att studien är kvantitativ. Studien genomfördes på svenska bolag som emitterat minst två stycken finansiella instrument. Genom att skapa olika jämförelseportföljer som innehåller respektive tillgångsslag kunde vi analysera skillnaderna mellan portföljerna och därmed svara på studiens frågeställning.

  Resultat: Resultatet visar att det existerar skillnader mellan olika finansiella instrument som emitterats av samma bolag. Vilket innebär att investerare måste noggrant utvärdera sina valmöjligheter innan de genomför en investering, då risken är högre för finansiella instrument som har en högre rösträtt. 

  Nyckelord: Risk, avkastning, riskjusterad avkastning, finansiella instrument, investerare

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Budding, Tjerk
  et al.
  Nederländerna.
  Grossi, Giuseppe
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Public sector budgeting2015Ingår i: Public sector accounting / [ed] Tjerk Budding, Giuseppe Grossi and Torbjörn Tagesson, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015, s. 122-144Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Budding, Tjerk
  et al.
  Nederrländerna.
  Grossi, GiuseppeHögskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).Tagesson, TorbjörnLinköping University.
  Public sector accounting2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As change sweeps across the public sector, a huge range of accounting and financial management challenges are created. This textbook analyses the reforms that are being introduced to deal with these challenges and their global impact on the public sector.

  Readers are provided with an international overview of government accounting, reporting, management control, cost accounting, budgeting and auditing. In explaining how innovative financial management tools are utilized in the public sector, the authors address a number of emerging issues:

  • Harmonization trends in public financial management and International Public Sector Accounting Standards (IPSASs)
  • Financial reporting and consolidated financial statements in the public sector
  • Public sector management accounting and control methods
  • Financial and performance auditing in the public sector

  This concise and accessible textbook will be core reading for public sector accounting and financial management students and will also be required reading for students of public management and administration more generally. Managers, accountants, consultants and auditors working in the public sector will also find the book a useful reference.

 • 4. Dracic, Anela
  et al.
  Koliana, Daniel
  Legitimitet i allmännyttiga ideella föreningar: en kvalitativ studie om skapandet och bevarandet av legitimitet genom årsredovisningen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allmännyttiga ideella föreningar är en samling av människor med gemensamma intressen som arbetar för allmänhetens nytta. Verksamheten kräver resurser för att drivas vilket oftast genereras av samhället i form av bidrag och donationer. Därav blir ideella föreningar beroende av intressenter som tillför resurser för att kunna driva en ideell verksamhet. Beroendet kräver i sin tur att ideella föreningar anses vara legitima. Föreningar använder därför strategier för att skapa och bevara legitimitet, varav årsredovisningar är ett av verktygen som används. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur allmännyttiga ideella föreningar använder årsredovisningar för att skapa och bevara legitimitet. En kvalitativ innehållsanalys har utförts på tio allmännyttiga ideella föreningars årsredovisningar genom en undersökningsmodell för att identifiera koder, nyckelord och meningsbärande enheter i ett kodningsschema. Undersökningsmodellen bygger på tidigare forskning kring fyra olika strategier som är; informera, anpassa, ändra och manipulera. Resultatet av studien visar att allmännyttiga ideella föreningar informerar, anpassar, ändrar eller manipulerar genom årsredovisningarna för att skapa och bevara legitimitet. Studiens teoretiska bidrag är en mer teoretiskt utvecklad modell för en fortsatt framtida forskning. Studiens sociala bidrag är att bidra med en förståelse för hur allmännyttiga ideella föreningar skapar och bevarar legitimitet genom årsredovisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Legitimitet i allmännyttiga ideella föreningar
 • 5.
  Edmark, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Persson, Lovisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  The impact of attending an independent upper secondary school: Evidence from Sweden using school ranking data2021Ingår i: Economics of Education Review, ISSN 0272-7757, E-ISSN 1873-7382, Vol. 84, s. 1-14, artikel-id 102148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the 1990s, the Swedish education market has gone through a dramatic transformation due to the introduction of voucher-funded independent schools. We make use of data on school applications to condition on student preferences for independent versus public education, and estimate a positive relationship between independent upper secondary school attendance and grades, graduation rates, and post-secondary education. We however also find strong indications of more lenient grading standards in independent schools, especially in schools organized as for-profit entities and in schools with a low share of qualified teachers. Our results suggest that, although independent school attendance seems to benefit the individual students in terms of higher grades and increased transition to post-secondary studies, grade inflation in the Swedish upper secondary independent schools may be a serious problem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Gashi, Armend
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Matanovic, Ivan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hållbarhetsredovisning: hur styrelsens egenskaper påverkarhållbarhetsredovisning2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Eftersom allt fler svenska företag väljer att hållbarhetsredovisa, ansåg vi att styrelsens egenskaper spelar en stor roll och ville undersöka hur de olika egenskaperna påverkar hållbarhetsredovisningen i företag.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur styrelsens egenskaper påverkar hållbarhetsredovisningen. Genom att undersöka och analysera styrelsens egenskaper som innefattar kön, ålder, kulturell mångfald och besittningstid har vi tagit reda på om styrelsens egenskaper påverkar hållbarhetsredovisningen.

  Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats med ett positivistiskt synsätt för att framställa svar vad gäller våra hypoteser. Datainsamlingen genomfördes genom att vi samlade in och analyserade hållbarhetsredovisningar samt årsredovisningar. Den kvantitativa metoden genomfördes genom att vi undersökte och analyserade 120 företag som befinner sig under Large Cap och Medium Cap och samtliga företag är noterade i Stockholmsbörsen.

  Teori: Inom hållbarhetsredovisningen finns olika teorier som förklarar företagets hållbara utveckling och hur styrelsens egenskaper påverkar hållbarhetsredovisningen. Vidare ställs fyra hypoteser utifrån intressentteori, legitimitetsteori, institutionell teori, agentteori samt positiv redovisningsteori med syfte att förklara om styrelsens egenskaper påverkar hållbarhetsredovisningen.

  Analys och slutsats: I analysen prövas våra hypoteser gentemot de statistiska testerna för att se om det förekommer något positivt signifikant samband mellan hypoteserna. Därefter presenteras resultatet av hypoteserna som en slutsats. Våra resultat visar att det inte förekommer något positivt signifikant samband mellan samtliga variabler. Dock kan vi konstatera att det förekommer ett positivt signifikant samband vad gäller antal anställda på företaget, vilket visar att ju fler anställda företagen har, desto mer är företagen benägna att hållbarhetsredovisa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Armend Gashi och Ivan Matanovic
 • 7.
  Grossi, Giuseppe
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Consolidated financial statements in the public sector2015Ingår i: Public sector accounting / [ed] Tjerk Budding, Giuseppe Grossi and Torbjörn Tagesson, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015, s. 63-76Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8. Grossi, Giuseppe
  Governance of public-private corporations in provision of local Italian utilities2007Ingår i: International Public Management Review, Vol. 8, nr 1, s. 132-153Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work proposes to examine the governance structure of public-private corporations that manage local utilities (water, energy and multi-utility) in Italy. The objective is the verification, from a qualitative point of view, that the governance structure adequately guarantees the reconciliation of interests of different categories of shareholders (public and private), as local public service corporations increases their own shareholding basis by involving financial and industrial shareholders who bring with them both financial and industrial interests. The work shows that the corporate governance structure is one important tool in the end of the public owner in order to steer and control the public and private corporations.

 • 9.
  Grossi, Giuseppe
  et al.
  Italien.
  Pepe, Francesca
  Italien.
  Consolidation in the public sector: a cross-country comparison2009Ingår i: Public Money & Management, ISSN 0954-0962, E-ISSN 1467-9302, Vol. 29, nr 4, s. 251-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses consolidated annual accounts in the public sector in six countries (Sweden, the UK, the USA, Canada, New Zealand and Australia) highlighting the differences and similarities in approaches. The authors also examine international trends and take an in-depth look at the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

 • 10.
  Grossi, Giuseppe
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP).
  Steccolini, Ileana
  Bocconi University, Milan.
  Guest editorial: accounting for public governance2014Ingår i: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 11, nr 2, s. 86-91Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this viewpoint paper is to introduce the special issue and outline its major themes.

  Design/methodology/approach – The public governance literature is described, and the necessity for analysing challenges for accountability and accounting in the public sector is elaborated upon, as a precursor to introducing the contributions to this special issue.

  Findings – The public governance turn in public management and policy studies has often meant that accounting and accountability issues have been overlooked. This special issue reminds us that they are central in public governance and networks, and that accounting cannot be dismissed as only a “technical” issue since it is central in power relationships, building trust, ensuring transparency and improving decision making for both internal and external stakeholders.

  Research limitations/implications – This special issue of Qualitative Research in Accounting & Management aims to stimulate qualitative research on how accounting and accountability are being shaped by the new public governance paradigm and, in turn, contribute to shaping it.

  Practical implications – The articles included in this special issue focus on reforms and innovations that have been adopted based on the assumption that improving mechanisms of public governance and accountability will result in better public sector performance. The different aspects of governance and accounting changes will also be of interest to politicians, managers, citizens, and those who seek accountability from public sector organisations.

  Originality/value – The paper offers a systematic empirical examination of the innovative experiences of different governments to strengthen transparency, openness and participation, and to enhance the capacity to manage, steer and monitor contracts, partnerships and relationships with private and public sector entities.

 • 11.
  Hellmer, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Price responsiveness in district heating: single houses and residential buildings — a cross-sectional analysis2013Ingår i: ISRN Economics, ISSN 2090-8938, s. 324127-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Price responsiveness is argued to be one important factor determining the possibility for a natural monopoly such as a district heating company to exercise its monopoly power. Increased price responsiveness, measured, for example, by the own price elasticity, reduces monopoly power, as consumers increasingly reduce demand as a response to a price increase. However, consumers in single houses having individual metering have presumably higher price responsiveness compared to consumers in residential buildings using collective metering. One major question raised in this paper is thus whether single houses show larger price responsiveness compared to residential buildings. Using cross-sectional data for 187 networks in Sweden for the year 2007 indicates that even if single houses have higher price responsiveness, district heating reveals in general a very inelastic behavior.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hellmer, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Switching costs, switching benefits and lock-in effects: the reregulated Swedish heat market2010Ingår i: Energy and Environment, ISSN 0958-305X, E-ISSN 2048-4070, Vol. 21, nr 6, s. 563-575Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper argues for and defines a locked-in consumer as a consumer that is involuntary locked into one system in spite of an economic incentive to change. A locked-in consumer is therefore not seen as a loyal consumer but instead is assumed to be loyal to a system in spite an obvious economic gain of switching. Being defined as a natural monopoly in its technique, district heating has long been criticized for its eventual abuse of this monopoly position. Therefore, assuming well functioning ex-ante competition, the study calculates switching costs for switching from district heating to pellet burners or heat pumps. The analysis show that there exist relatively substantial benefits of switching from district heating to pellet burning or heat pumps, especially in residential urban areas. With limited available relevant markets, district heating being the only alternative, this negative switching cost cannot be capitalized and represents, in the assumed absence of loyal customers, a lock-in effect. The result indicates that we cannot reject the idea that the district heating plants serving residential areas inStockholm misuse their dominant position resulting in a reduction of the social welfare.

 • 13.
  Hellmer, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Är du lönsam lilla småhus?: användarflexibilitet och lönsamhet för fjärrvärme i flerbostadshus, en tvärsnittsanalys2011Ingår i: Ekonomisk bebatt, ISSN 0345-2646, Vol. 39, nr 3, s. 28-37Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En låg prisrespons hos konsumenter är en av förutsättningarna för ett naturligt monopol, som ett fjärrvärmeföretag, skall kunna utnyttja sin monopolställning. Fjärrvärme säljs företrädesvis för uppvärmning till flerbostadshus och småhus där småhusen har individuell mätning av förbrukningen medan flerbostadshusen har kollektiv mätning av förbrukningen. En grundläggande hypotes i denna studie är att småhusägare har en högre användarflexibilitet än konsumenter i ett flerbostadshus. I analysen används tvärsnittsdata för 187 fjärrvärmeverk i Sverige för året 2007 och resultatet indikerar att småhusägaren uppvisar en tydligt högre priselasticitet jämfört med flerbostadshuset. Analysen visar dessutom att varje ytterligare småhus som kopplas på i fjärrvärmenätet genererar en resultatminskning medan varje ytterligare flerbostadshus genererar en tydlig uppgång av rörelseresultatet för fjärrvärmeföretaget på orten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Hellmer, Stefan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Ekstrand, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  The iron ore market in the early twenty-first century: the impact of the increasing Chinese dominance2013Ingår i: Mineral Economics, ISSN 2191-2203, E-ISSN 2191-2211, Vol. 25, nr 2-3, s. 89-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  China's increased participation in the global market for iron ore has had tremendous impacts of various kinds. The ore has changed routes and destinations. In 2010, China had reached a point at which it alone accounted for over 50% of the global trade of iron ore. These large changes are unavoidably mirrored in the price that rose dramatically following the Chinese increased demand for iron ore. It was only Brazil and Australia that responded with higher production, an increased production that in no way did cover the increased demand from China. As Australia and Brazil increased their respective export to China, they both reduced their export to almost every other country such as the US, Germany and France who all have reduced their steel production. Other exporting countries like India, Canada and Sweden could not respond fast enough to the demand increase since these countries did not have the ability to adjust their respective production in the immediate and short run. These countries have, as a consequence, gained economic rent due to higher prices and are expected to reinvest in order to increase production in the near future.

 • 15.
  Hellmer, Stefan
  et al.
  School of Management, Blekinge Institute of Technology.
  Linda, Wårell
  Luleå Tekniska Universitet.
  On the evaluation of market power and market dominance: the Nordic electricity market2009Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 37, s. 3235-3241Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies different concentration and dominance measures using structural indexes used to initially screen the competitive situation in a market. The Nordic and Swedish electricity markets are used as the empirical cases. Market concentration issues in the Nordic electricity market in general and in Sweden in particular have been, at least in initial screenings, approached by the Herfindahl–Hirsch- man Index (HHI). This article uses an alternative measure to HHI, which is based on market shares of the two largest firms in the market. The results shows that only the Swedish wholesale market has a firm that can be regarded as dominant, but only during very short periods. The results from a hypothetical merger between the second and third largest company in the Swedish wholesale market shows that when the dominant position of the largest firm is reduced, by increasing the size of the second largest firm, the threshold value indicates that competition actually will increase (contradicting to the HHI).

 • 16.
  Huang, Hesha
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Jiang, Mengwei
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Liu, Fan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Water Pollution in China: study on the relationship between economic development and water pollution2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose/aim

  The purpose of the research is to analyze the relationship between water pollution (WP) and the economic development in China. We found a vicious cycle that at the same time as China’s economy has developed; the WP has become the focus of attention, and has also caused huge economic losses. Faced with this situation, this topic is really worth to study.

  Design/methodology/approach

  The research adopted a quantitative methodology for the exploration, and conducted a survey through questionnaires which were answered by different people. These respondents come from four areas in China. After having conducted the survey, we selected three typical provinces as representative for each area, and surveyed the basic information about these places. The sample information was calculated by the Chi-square test. The results will be analyzed together with the findings below.

  Findings

  The findings indicated that through an analysis of GDP, population, the economic development level and the degree of WP, there is relationship between economic development and WP. When people ignore the problem of WP, and just focus on the economy, the relationship shows that the more developing of economy, the more serious the WP becomes.

  Originality/value

  The original idea in our dissertation is to discuss the relationship between economic development and WP in China. The water problem and economic development form a vicious circle. And it seriously affects the whole China. The study has a value for the improvement of the environmental awareness of all the people in China, and advocates the government to develop the economy, and at the same time protect the water sources.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Water Pollution in China
 • 17.
  Håkansson, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Utgör livsmedelspriser en barriär mot en hälsosam kost?2015Ingår i: Ekonomisk Debatt, Vol. 43, nr 7, s. 22-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Irandoust, Manuchehr
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Credit composition and economic growth: households versus enterprises2021Ingår i: Estudios de Economia Aplicada, ISSN 1133-3197, Vol. 39, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although numerous studies have been carried out on economic growth and credit expansion, very few studies have examined direct causality between growth and credit market composition. Furthermore, with a few exceptions, most previous studies have tested how credit market development affects macroeconomic variables by using aggregate data. The purpose of this paper is to examine empirically the causal nexus between enterprise credit, household credit, and economic growth by using a sample of six OECD countries. The bootstrap panel Granger causality approach is utilized to detect the direction of causality. The results show that there is a unidirectional causality running from credit to economic growth in the case of the household sector and unidirectional causality running from economic growth to credit in the case of the enterprise sector in the most countries under review. The policy implication of the findings is that credits offered to households contribute to a greater extent to economic growth than credits offered to enterprises.

 • 19.
  Irandoust, Manuchehr
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Wagner on government spending and national income: a new look at an old relationship2019Ingår i: Journal of Policy Modeling, ISSN 0161-8938, E-ISSN 1873-8060, Vol. 41, nr 4, s. 636-646Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The validity of "augmented" Wagner's Law is evaluated using a sample of twelve OECD countries over the period of 1995-2015. The bootstrap panel Granger causality approach is utilized to detect the direction of causality between government spending and GDP, focusing on cross-sectional dependence, slope heterogeneity, and structural breaks. The results show a causal relationship in favor of Wagner's Law in seven countries, thus GDP is long-run forcing to government expenditures and that the causality runs from the former to the latter variable. The policy implication of the findings is that the upholding of Wagner's Law in the presence of aging population growth and increasing demand for welfare services may force policy makers to raise taxes or it leads to excessive borrowing which might affect sustainability of public finances. (C) 2019 The Society for Policy Modeling. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 20.
  Jiborn, Magnus
  et al.
  Lunds universitet.
  Pihl, Håkan
  Lunds universitet.
  Sjöö, Karolin
  Lunds universitet.
  Wengström, Erik
  Lunds universitet.
  Vinst för Sverige: den forskande läkemedelsbranschens betydelse för samhället2014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Johansson, Emil
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Ågren, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Naturbetesmarker & vildsvin: En kvalitativ studie om vildsvinsskador på naturbetesmark från markägarnas perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Naturbetesmarker är ett av de artrikaste markslagen vi har, för att hålla dem öppna med betande djur finns ett miljöstöd från landsbygdsprogrammet utformat för att gynna den biologiska mångfalden. Vildsvinen (Sus Scrofa) har under de senaste årtiondena ökat markant, vilket har lett till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket genom skador på jordbruksmark. Av tidigare forskning kan vi se att skadorna inte påverkar den biologiska mångfalden negativt. Biologisk mångfald är en central del i det miljöstöd som lantbrukarna får för att hålla sina naturbetesmarker öppna. Men vad säger markägarna om vildsvinsproblematiken på naturbetesmark och hur ser de på framtiden? Studien utgår från markägarnas perspektiv, där vi undersöker hur markägarna upplever vildsvinsskador på deras naturbetesmarker och hur skadorna påverkar deras skötsel. Vi undersöker även hur markägarna upplever den rådgivning och stöd som de får från berörd myndighet samt vilka förändringar de vill se i vildsvinsförvaltningen. Vi valde i studien att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer, där sex markägare intervjuades. Resultatet i studien visar att markägarna upplever att det största problemet är att skadorna är tidskrävande och kostsamma att rätta till. Det framkom även kritik mot dagens utformning av miljöstödet och att trycket från vildsvinsstammen måste minska för att man ska orka att hålla sina marker öppna i framtiden. Slutsatsen är att det måste till ett större helhetsgrepp kring vildsvinsförvaltningen för att minska skadorna och mer individuell rådgivning för den enskilda markägaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Källström, Lisa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  Ekelund, Christer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi.
  A study on resident place satisfaction from a service perspective2013Ingår i: 22nd Nordic Academy of Management Conference: Conference Proceedings, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The increased global connectivity and increased mobility of both humans and capital have created competition between cities and regions when it comes to attracting resources in order to achieve their developmental goals and place branding is today an important research field. The residents’ view of the place where they live is important for the local authority since it can influence future migration but also affect investment attraction and business migration. A measurement of the place brand satisfaction from a resident’s point of view is therefore an essential performance indicator for places (Insch & Florek, 2008).

  In this study it is argued that the product place consists of both service such as schools and libraries as well as more tangible features such as roads and parks and thus offers a good setting for applying a service management perspective. The core of the product place can be regarded as services and as a consequence it is very important that the encounters with the place are characterized by a high service quality. Service management has been discussed together with place branding before (Warnaby, 2009; Ashworh & Kavaratzis, 2010) but to our knowledge without presenting a framework for analysis and the empirical material is very limited. This paper applies a service management perspective in evaluating the resident place satisfaction by using a survey and thus offers new insights to the field.

 • 23.
  Leise, Linus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Jonsson, Rasmus
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Kostnader för indexfonder vid revidering av OMXS30?: en eventstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien använder sig av eventstudiemetodologi för att undersöka priseffekter som uppstår för aktier i samband med inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30. Priseffekter som uppstår i samband med revideringar i index är teoretiskt svårförklarade fenomen. Syftet med den här studien är att undersöka om inkludering eller exkludering ur indexet OMXS30 driver någon abnormal avkastning, samt om den abnormala avkastningen innebär en kostnad för indexfonder som skuggar OMXS30. För att beräkna abnormal avkastning jämförs aktiernas faktiska avkastning med aktiernas förväntade avkastning beräknad med Fama och French Model. Eventfönstret som används sträcker sig mellan intervallet 15 handelsdagar före revidering i OMXS30 till 15 handelsdagar efter revidering i OMXS30. Resultatet visar att ingen signifikant abnormal avkastning kan observeras för dagen då revideringen genomförs. Vid inkluderingar i OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T+1 till perioden T+15. Vid exkludering ur OMXS30 kan signifikant negativ genomsnittlig abnormal avkastning observeras för perioden T-15 till T-1. Studien ger visst stöd för att både neråtlutande efterfrågahypotesen och prispresshypotesen kan förklara priseffekter för aktier som är föremål för revidering i OMXS30. Studien kan även försiktigt påvisa att indexfonder drabbas av en särskild indexkostnad, som är driven av indexfondernas förutsägbara och mekaniska handel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24. McIntosh, Christopher
  et al.
  Hellmer, Stefan
  School of Management, Blekinge Institute of Technology.
  Necessary and sufficient conditions in merger control: the use of HHI and threshold value2012Ingår i: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 44, nr 7, s. 867-878Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article considers two coarse measures applicable to antitrust policy: one of market concentration, the Herfindahl–Hirschman Index (HHI) and one of market dominance, threshold value. Calculations of threshold value are compared to HHI values to determine when thresholds might be of specific use in merger cases. Many scenarios which satisfy the threshold conditions (indicating a dominant firm exists) are consistent with high HHI numbers such that current US Department of Justice and European Commission guidelines (based on HHIs) for merger concerns will have been met. It is suggested as a rule of thumb that HHIs be used as necessary conditions and threshold value be considered sufficient conditions for further case review.

 • 25.
  Månsson, Carl
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Pllana, Arlinda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Fondförvaltares finansiella prestationer: sett utifrån demografiska faktorer samt gruppaspekter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för fondsparformen har ökat de senaste åren och med tanke på att åtta av tio svenskar sparar i fonder är det viktigt att undersöka vad det är som påverkar hur en fond presterar utifrån vem som förvaltar fonden. 

   

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring vad det är som påverkar en fondförvaltares prestationer. Studien avser först att undersöka den enskilda fondförvaltarens prestation i form av riskjusterad avkastning utifrån de demografiska aspekterna. Därefter undersöks om grupper presterar bättre eller sämre riskjusterad avkastning än enskild individer och slutligen undersökes om gruppers diversitet, utifrån de demografiska aspekterna, påverkar fondens prestation också mätt i riskjusterad avkastning.

   

  Studien utgår från ett positivistiskt synsätt och en forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Metodvalet karaktäriseras av ett kvantitativt tillvägagångssätt där empirin grundar sig på icke-indexfonder i Morningstars kategorisering Sverigefonder.

   

  Studiens övergripande slutsatser är att de olika demografiska aspekterna har olika påverkan på den riskjusterade avkastningen. Grupper presterar generellt sämre än enskilda individer och ju mer diversifierad gruppen är desto sämre blir också resultatet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Pihl, Håkan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Ekonomi från början: en samhällsekonomisk introduktion2007Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Pihl, Håkan
  Lund universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Miljöekonomi för en hållbar utveckling2014 (uppl. 5)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 28.
  Svensson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet.
  Hellmer, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Robson, Ian
  University of Dundee.
  Är det ditt slutgiltliga bud?: temporala effekter på pris i internetauktioner2010Ingår i: Ekonomisk debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 38, nr 7, s. 5-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Internetbaserade auktioner har letat sig in i ”folkhemmet”. Auktionerna har också blivit ett forum för rationellt såväl som emotionellt drivna köpbeslut. I denna studie analyseras huruvida auktionstiden (119 auktioner; 58 presentkort och 61 konsertbiljetter) är en prispåverkande faktor. Auktionerna visade en relativ värdestegring (slutbudet dividerat med det begärda priset) när tidsra­men för auktionen krympte. Samtidigt fanns det inte någon signifikant skill­nad mellan antalet bud i långa respektive korta auktioner som kunde förklara värdestegringen. Resultaten diskuteras mot en bakgrund av hur tid bidrar till, alternativt, motverkar ekonomisk rationalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf