hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Erlandsson, Lennart
Publications (9 of 9) Show all publications
Erlandsson, L. (2018). LSS och dess tillämpning: En rapport om normbildningsprocesser i välfärdsrättsliga beslut. Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>LSS och dess tillämpning: En rapport om normbildningsprocesser i välfärdsrättsliga beslut
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det har skrivits och debatterats mycket om Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) sedan lagen trädde ikraft 1994. Reformen har ifrågasatts och dagens debatt handlar mycket om Försäkringskassans tillämpning när det gäller personers rätt till assistansersättning. Försäkringskassans tolkar LSS restriktivt och tillämpar egna interna styrdokument som bindande rättskällor trots att kassan inte har någon lagstiftningsmakt. Domar från Högsta förvaltningsdomstolen tolkas felaktigt av Försäkringskassan som gör praxis av individuella avgöranden.1 Regeringen menar att de inte kan påverka Försäkringskassans beslut utan har istället aviserat en lagändring. Frågan är då vad en lagändring kan få för konsekvenser i praktiken när myndigheterna utvecklar egna metoder i strid med det som kan betraktas som gällande rätt. Därför är det av intresse att studera myndighetsutövningen med fokus på den rättighetslagstiftning som LSS innebär. Rapporten bygger på tidigare studier i ämnet, där utgångspunkten är att LSS ska tillämpas utifrån legalitetsprincipen med lagens målsättning och rättighetskonstruktion som norm. I rapporten presenteras också en studie som handlar om kommuners tillämpning av LSS och de normer som styr tillämpningen, med visst fokus på insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 2018. p. 30
Series
Kristianstad University Press ; 5:2018
Keywords
LSS, Försäkringskassan
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17932 (URN)978-91-87973-28-4 (ISBN)
Available from: 2018-03-20 Created: 2018-03-20 Last updated: 2018-03-20
Erlandsson, L. & Nyström, B. (2016). Constitutional law as an instrument. Studies in labour law and social policy Journal, 175-192
Open this publication in new window or tab >>Constitutional law as an instrument
2016 (English)In: Studies in labour law and social policy Journal, p. 175-192Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Krakow: Jagiellonian University, 2016
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16250 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-28Bibliographically approved
Nyström, B. & Erlandsson, L. (2016). Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden. In: Marcin Wujczyk (Ed.), The Right to Social Security in Constitutions of the World: broadening the Moral and Legal Space for Social Justice (pp. 274-286). Geneva: ILO Global Study
Open this publication in new window or tab >>Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden
2016 (English)In: The Right to Social Security in Constitutions of the World: broadening the Moral and Legal Space for Social Justice / [ed] Marcin Wujczyk, Geneva: ILO Global Study , 2016, p. 274-286Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Social protection could refer to both social security and labour rights. From a Swedish  perspective the notion social protection in the first instance refers to social security rights. This paper will in the main deal with social security rights, but some words will also be said about labour rights.

Place, publisher, year, edition, pages
Geneva: ILO Global Study, 2016
Keywords
Constitutional law
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16245 (URN)9789221304012 (ISBN)9789221304012 (web pdf) (ISBN)
Available from: 2016-11-23 Created: 2016-11-21 Last updated: 2016-11-28
Erlandsson, L. & Mulder, J. (2016). Reella hänsyn till rättstillämpningen. In: Karl Dahlstrand (Ed.), Festskrift till Karsten Åström: . Lund: Juristförlaget
Open this publication in new window or tab >>Reella hänsyn till rättstillämpningen
2016 (Swedish)In: Festskrift till Karsten Åström / [ed] Karl Dahlstrand, Lund: Juristförlaget , 2016Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juristförlaget, 2016
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16251 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-25Bibliographically approved
Erlandsson, L. (2014). LSS – målsättningen som försvann: om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Akademikerförbundet SSR & Handikappförbundet HSO
Open this publication in new window or tab >>LSS – målsättningen som försvann: om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det har skrivits mycket om LSS, Lagen om stöd och service till vissafunktionshindrade sedan den trädde i kraft 1994.Den här rapporten handlar om tillämpningen av lagen och att denna inte alltid lever upp till lagens socialpolitiska syfte och målsättning.Fokus ligger på insatsen personlig assistans och den statliga assistansersättningen. Rapporten bygger till stora delar på en vetenskaplig avhandling med titeln ”Rätt, norm och tillämpning” som presenterades av Lennart Erlandsson i juni 2014. Rapporten behandlar även förutsättningarna för en rättssäkerhandläggning samt ger förslag på en rättstillämpningsmodell.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Akademikerförbundet SSR & Handikappförbundet HSO, 2014. p. 40
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16258 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-25Bibliographically approved
Erlandsson, L. (2014). Rätt, norm och tillämpning: en studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor. (Doctoral dissertation). Lund: Department of Sociology of Law, Lund University
Open this publication in new window or tab >>Rätt, norm och tillämpning: en studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor
2014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The focus of this study is on the application of the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), and the gap between law in books and law in action. The methodology of the thesis involves empirical studies founded in social science theory. The study involves three arenas of public authorities with parallel norm creating processes, represented by Swedish municipalities, the Swedish Social Insurance Agency and regional Administrative Courts. The LSS allows for an interpretation with regard to individual circumstances in individual cases and the authorities have a high degree of discretion (margin of appreciation) in their decision-making process. My point of departure is that this discretion is fundamental and necessary to achieve the legislative intent in each individual case. The empirical studies show that institutional norms and local guidelines frequently are used by the authorities, often in conflict with legal methods and norms, thereby affecting the margin of appreciation in the decision-making process. A conclusion is that there is a gap between the political objective of LSS and the application of the legislation. The different arenas use different methods and have different institutional norms that affect the application of LSS in each arena.

Abstract [sv]

Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. Studierna har gjorts vid tre arenor som uppvisar parallella normbildningsprocesser. De tre arenorna är kommuner, Försäkringskassan och förvaltningsrätter. LSS har som målsättning att tillgodose individuella behov utifrån individuella förutsättningar. Myndigheterna har ett visst handlingsutrymme vid beslutsfattandet utifrån lagens målsättning som medger ett utrymme för reella hänsyn. Min utgångpunkt är att handlingsutrymmet är fundamentalt och nödvändigt för att uppfylla lagens målsättning i varje enskilt fall. De empiriska studierna visar att institutionella normer och riktlinjer används i stor utsträckning av myndigheterna vid beslutsfattandet. Dessa normer och riktlinjer kan ibland vara i konflikt med rättsliga normer och påverkar handlingsutrymmet vid rättstillämpningen. En slutsats är att det finns ett gap mellan den politiska målsättningen med LSS och tillämpningen av lagstiftningen. Olika arenor använder olika metoder och har olika interna normer som styr tillämpningen av LSS.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Department of Sociology of Law, Lund University, 2014. p. 188
Keywords
Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning, normer, kommuner, förvaltningsrätt, försäkringskassor
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16244 (URN)9789174739312 (ISBN)
Public defence
2014-06-02, Lund, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-21 Last updated: 2016-11-28Bibliographically approved
Erlandsson, L. (2010). Kommuner, landsting och regioner samt EU-rättsliga regleringar (1. uppl.ed.). In: Lars Zanderin & Annika Staaf (Ed.), Kommunal rätt: en introduktion för professionsutbildningar (pp. 129-144). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Kommuner, landsting och regioner samt EU-rättsliga regleringar
2010 (Swedish)In: Kommunal rätt: en introduktion för professionsutbildningar / [ed] Lars Zanderin & Annika Staaf, Malmö: Liber , 2010, 1. uppl., p. 129-144Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken "Kommunal rätt" ger en grundläggande introduktion i den kommunala rätten med anknytande lagstiftning. Lagstiftningen om regionerna, regeringsformen, de arbetsrättsliga lagarna, lagen om offentlig upphandling och olika regler avseende entreprenader, speciallagar av typen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för funktionshindrade, samt JO:s regler för tillsyn är anknytande regler som vi presenterar. Lagen om offentlig upphandling och EG-rätten ur olika perspektiv andra viktiga rättskällor som vi ägnar vardera ett kapitel åt.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2010 Edition: 1. uppl.
Keywords
Kommunalrätt – Sverige
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16257 (URN)978-91-47-09119-5 (ISBN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-25Bibliographically approved
Erlandsson, L. (2009). Legalitetsprincipen och LSS: en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade. (Licentiate dissertation). Lund: Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Legalitetsprincipen och LSS: en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade
2009 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 2009. p. 143
Keywords
Personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning – Sverige
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16243 (URN)978-91-633-4993-5 (ISBN)
Presentation
2009-05-20, Lund, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-21 Last updated: 2016-11-28Bibliographically approved
Erlandsson, L. (1996). Lagstiftningen som ett instrument att förbättra fritid, kultur och rekreation för funktionshindrade. Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Lagstiftningen som ett instrument att förbättra fritid, kultur och rekreation för funktionshindrade
1996 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 1996
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16253 (URN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-24 Last updated: 2016-11-25Bibliographically approved

Search in DiVA

Show all publications