hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bruce, Barbro
Publications (6 of 6) Show all publications
Soneson, T., Johansson, M., Ahlqvist, K., Bruce, B. & Siotis Ekberg, C. (2020). VR situated simulations. In: Brooks, Anthony, Brooks, Eva Irene (Ed.), Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation: 8th EAI International Conference, ArtsIT 2019, and 4th EAI International Conference, DLI 2019, Aalborg, Denmark, November 6–8, 2019, Proceedings (pp. 730-738). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>VR situated simulations
Show others...
2020 (English)In: Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation: 8th EAI International Conference, ArtsIT 2019, and 4th EAI International Conference, DLI 2019, Aalborg, Denmark, November 6–8, 2019, Proceedings / [ed] Brooks, Anthony, Brooks, Eva Irene, Cham: Springer, 2020, p. 730-738Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The paper is authored by Michael Johansson, Thore Soneson, Kerstin Ahlqvist, Barbro Bruce, and Camilla Siotis Ekberg and titled VR Situated Simulations. Here, the authors discusses experiences from developing mediated learning situations in a VR-filmedcontext. They argue for how such productions require approaches based on co-designand innovative team constellations including knowledge and skills from different areasto join forces for adequate VR solutions. In the chapter, the authors describe the processof developing VR learning situations by being inspired by related studies in the fieldof collaborative design, where various stakeholders were engaged in different parts ofthe production; from scriptwriting for interactive media, to creating and editing specificcase studies in an interactive VR format, and, also, gathering students’ experiences ofthe scripts and case studies. Based on this, the authors argue that 3D environments forreflection and discussion can be combined to form a common knowledge base in differentfields of application, e.g. in the areas of education and Human Resources. Further, it isemphasised that simulations of authentic and real situations have an immersive potentialto create pedagogical innovations

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2020
Series
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, ISSN 1867-8211 ; volume 328
Keywords
Work Integrated Learning, Digital Design, Virtual reality, Learning lab
National Category
Design
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-21227 (URN)10.1007/978-3-030-53294-9_56 (DOI)978-3-030-53294-9 (ISBN)
Available from: 2020-09-24 Created: 2020-09-24 Last updated: 2021-08-18Bibliographically approved
Bruce, B. & Hansson, K. (2019). An exploratory study of verbal interaction between children with different profiles of DLD and their classroom teachers in educational dialogues. Child Language Teaching and Therapy
Open this publication in new window or tab >>An exploratory study of verbal interaction between children with different profiles of DLD and their classroom teachers in educational dialogues
2019 (English)In: Child Language Teaching and Therapy, ISSN 0265-6590, E-ISSN 1477-0865Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Children with a history of developmental language disorder (DLD) entering school are a challenge for classroom teachers. Teachers are often not very familiar with DLD, and language difficulties in school age children are often not obvious in context-supported everyday language. However, their language is still vulnerable. The teachers' way of talking with four children with DLD, two with predominantly production difficulties and stronger language comprehension and two with language comprehension difficulties were studied in two types of context, differing in their degree of structure. Variables for a quantitative analysis were number of words per minute and mean length of utterance (MLU) in words for both teachers and children, and the number of questions asked by the teacher. A qualitative analysis focused on identifying typical characteristics depending on context and the child's type of difficulties. In both contexts the teachers talked more than the children, but the difference was smaller in the less structured context, mainly because the children talked more. The two children with predominantly production difficulties seemed to take advantage of the opportunities to take initiatives offered in the less structured context. The children with comprehension difficulties function better in the more structured context, where their comprehension difficulties were less obvious. Studies with more rigorous design analysing more aspects of teacher's interactive behavior in different contexts and with children with different linguistic profiles are needed to provide teachers with information to raise their awareness of how to provide support adapted to the linguistic profiles of children with DLD.

Keywords
developmental language disorder, educational dialogue, language comprehension, phonological difficulties, structured dialogue, teacher
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-19964 (URN)10.1177/0265659019869780 (DOI)000483392000001 ()
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2020-11-19Bibliographically approved
Riddersporre, B. & Bruce, B. (Eds.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg.

Omsorg är också en viktig del i kunskapsrepertoaren hos dem som arbetar i förskolan, en kunskap som ofta förblir ”tyst” och svår att dela och utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.

I boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund utforskas omsorg i förskolan som fenomen och begrepp ur olika perspektiv. Här ges både nya kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella språk för arbete med omsorg.

Boken vänder sig både till studerande på förskollärarutbildningar och till verksamma pedagoger i förskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2016. p. 281
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16549 (URN)9789127147072 (ISBN)
Available from: 2017-02-20 Created: 2017-02-20 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Bruce, B. (2016). Omsorgsfullt samspråkande. In: Bim Riddersporre & Barbro Bruce (Ed.), Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund: (pp. 145-159). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Omsorgsfullt samspråkande
2016 (Swedish)In: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund / [ed] Bim Riddersporre & Barbro Bruce, Stockholm: Natur och kultur, 2016, p. 145-159Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg.

Omsorg är också en viktig del i kunskapsrepertoaren hos dem som arbetar i förskolan, en kunskap som ofta förblir ”tyst” och svår att dela och utveckla utan ett gemensamt språk för det man gör.

I boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund utforskas omsorg i förskolan som fenomen och begrepp ur olika perspektiv. Här ges både nya kunskaper och ett bidrag till förskolans professionella språk för arbete med omsorg.

Boken vänder sig både till studerande på förskollärarutbildningar och till verksamma pedagoger i förskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2016
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16547 (URN)9789127147072 (ISBN)
Available from: 2017-02-20 Created: 2017-02-20 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Bruce, B., Rubin, M., Thimgren, P. & Åkerman, R. (2016). Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man förhålla sig till läroplaner och styrdokument och samtidigt lyssna på, läsa av och bekräfta barnen och eleverna, inte minst i situationer där man blir utmanad i sin lärarroll. Utmaningarna driver varje lärares professionella utveckling, vilket förutsätter självkännedom, mod att våga se och höra sig själv samt en beredskap att anpassa, utveckla och förändra sitt förhållningssätt utifrån barnen.

Den här boken vänder sig till lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasieskolan. Det pedagogiska uppdraget och stöd i och för lärandet tas upp i förhållande till respektive skolform. Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016. p. 168 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-18027 (URN)978-91-40-68927-6 (ISBN)
Available from: 2018-05-08 Created: 2018-05-08 Last updated: 2021-01-07Bibliographically approved
Bruce, B., Ivarsson, U., Svensson, A.-K. & Sventelius, E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Språklig sårbarhet i förskola och skola: barnet, språket och pedagogiken
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets/elevens språkliga förmåga, presenterar författarna i den här boken ett i sammanhanget helt nytt begrepp:  språklig sårbarhet. 

Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan barnets/elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre. Samtidigt blir den mer dold i kraft av att den inte längre gör sig påmind i uttalet. 

Boken presenterar både typisk språkutveckling och olika typer av hinder och utmaningar med fokus på pedagogiska möjligheter. Ett centralt inslag är lärares språkliga medvetenhet i syfte att möjliggöra och främja samverkan och samsyn mellan olika professioner. 

Språklig sårbarhet i förskola och skola vänder sig till lärare, specialpedagoger, speciallärare och logopeder – verksamma såväl som studerande – samt till alla inom elevhälsa och med ledaransvar.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15952 (URN)9789144058160 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-09-09 Created: 2016-09-09 Last updated: 2020-11-19Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications