hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Braco, Veletanlic
Publications (2 of 2) Show all publications
Braco, V. & Chen, E. Z. (2016). Flipped classroom approach and its implementation in an online course. In: Claes Dahlqvist & Stefan Larsson (Ed.), Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad. Paper presented at Lärarlärdom, Högskolan Kristianstad, 17 augusti, 2016. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Flipped classroom approach and its implementation in an online course
2016 (English)In: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Active learning is the process where students learn beyond passively listening to an instructor's lecture. In this way students are engaged in their learning activities. It has been accepted that active learning leads to deeper understanding and better learning outcomes.

The term flipped classroom has been widely used to describe a new pedagogical approach in which traditional lecture and homework elements of a course are reversed so that the initial exposure to the learning content takes place outside of the classroom. This approach frees up class time, promotes active learning and engagement in learning and facilitates student-centered learning.

In this study we experimented with flipped classroom approach in the online course Programming in C during the autumn term 2015. The purpose of the experiment was to determine whether flipped classroom can serve as an appropriate method to use in an online course and to find out to what extent flipped classroom can stimulate active learning in an online setting. Based on known concept of flipped classroom approach and literature review, we systematically reviewed YouTube videos and selected 52 video clips to use as companion course materials. We also compiled and produced 212 quiz questions to use as formative assessment. In order to promote interaction among the students, we experimented with peer-review as a part of the laboratory work process. We also provided scheduled online sessions in the form of chat rooms. Short video clips were positively received by the students. Even the peer-review approach was positively received but the students gave up this activity at the end of the course, due to the work load. Flipped classroom has potential to be used in online settings but distinction between "classroom" and "outside classroom" is not always clear.

More work is needed to make this distinction visible and to make the transition between these two learning environments smooth.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16572 (URN)
Conference
Lärarlärdom, Högskolan Kristianstad, 17 augusti, 2016
Available from: 2017-03-01 Created: 2017-03-01 Last updated: 2017-03-07Bibliographically approved
Braco, V. & Klonowska, K. (2016). Generella kompetenser och forskningsanknytning i utbildningen - en akademisk slinga för dataloger. In: Lärarlärdom: 2015. Paper presented at Lärarlärdom 2015 (pp. 163-181). Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Generella kompetenser och forskningsanknytning i utbildningen - en akademisk slinga för dataloger
2016 (Swedish)In: Lärarlärdom: 2015, Växjö: Linnéuniversitetet , 2016, p. 163-181Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Akademisk slinga är ett pedagogiskt begrepp som används vid Högskolan Kristianstad. Akademisk slinga har för syfte att integrera generella kompetenser och färdigheter i ämneskurser i grundutbildningar. I sin grundform ska akademisk slinga även utveckla studenternas kommunikativa förmågor och förmågan att lösa problem och arbeta i grupp. Under 2014 genomgick kandidatprogrammet i datalogi (Datasystemutvecklingsprogrammet) vid Högskolan Kristianstad en rad förändringar. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa förändringar var att skapa förutsättningar för en systematisk introduktion i ett vetenskapligt förhållningssätt och på detta sätt hjälpa studenterna att utveckla kunskap om ämnets vetenskapliga grund och förmåga att orientera sig om aktuella forskningsfrågor. Utbildningen skulle få en tydligare forskningsanknytning. Akademisk slinga, som i sin grundform syftar till att fokusera på generella kompetenser, sågs som ett möjligt verktyg för att uppnå detta mål. En systematisk utveckling av generella kompetenser ansåg vi kunna skapa viktiga förutsättningar för utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet vilket i sin tur skulle leda till att studenterna kunde tillgodogöra sig det ämnesspecifika och även uppnå utbildningens examensmål. Den akademiska slingan i datalogiprogramme tblev på så vis ett verktyg som skulle skapa en tydlig länk mellan det generella och det ämnesspecifika. För att möjliggöra detta definierades övergripande lärandemål och examinationsmoment för den akademiska slingan. Lämpliga kurser valdes ut och omarbetades avseende lärandemål och innehåll. Kursmoment som fokuserar på generella kompetenser och forskningsanknytning inkorporerades i dessa kurser med lärandemål och examinationsformer som haren tydlig relation till utbildningens övergripande lärandemål. Dessa kursmomen tutgjorde på detta vis ett tydligt, progressivt spår i utbildningen. En viktig punkt som den akademiska slingan fokuserar på är att ge studenterna möjlighet att tidigt i utbildningen bekanta sig med olika forsknings tema och forskningsprojekt. Moment med vetenskapsteori och vetenskaplig metod introduceras tidigt. Seminarium som undervisningsform används genomgående i utbildningen. Det vetenskapliga förhållningssättet medvetandegörs och konkretiseras i olika projekt och laborationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2016
Keywords
generella förmågor, akademisk slinga, forskningsanknytning. lärandemål
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17554 (URN)10.15626/lld.201508 (DOI)978-91-88357-08-3 (ISBN)
Conference
Lärarlärdom 2015
Available from: 2017-11-01 Created: 2017-11-01 Last updated: 2017-11-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications