hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Klonowska, Kamilla
Publications (3 of 3) Show all publications
Klonowska, K. (2016). Akademiskt skrivande. In: Claes Dahlqvist & Stefan Larsson (Ed.), Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad. Paper presented at Lärarlärdom Högskolan Kristianstad, 17 augusti 2016. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Akademiskt skrivande
2016 (Swedish)In: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Akademisk skrivande för studenter på datasystemutvecklingsprogrammet (ett kandidatprogram i datalogi) har alltid varit en komplex uppgift. Studenter skriver många rader av programkod i nästan varje kurs. Kodningen dokumenteras i projektrapporter där tyngdpunkten ligger på tekniska detaljerna. En viktig fråga är hur studenter kan lära sig att skriva akademiska uppsatser? Examensarbete på datasystemutvecklingsprogrammet körs på halvfart. Som ett självständigt arbete krävs det mycket disciplin av studenter. Ett av lärandemålen säger att studenter ”ska kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar”. Vad behövs för att studenter ska bli färdiga i tid?

Med inspiration från Sjuksköterske- och Ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad har vi byggt en modell som gör att studenter inom datasystemutvecklingsprogrammet klarar av att skriva akademiska uppsatser. Lärare från Sjuksköterskeprogrammet inspirerade oss med sin modell av examensarbete, där mittseminarium inte är ett obligatoriskt moment. Lärare från Ekonomprogrammet inspirerade oss med akademisk slinga, som har för syfte att integrera generella kompetenser och färdigheter i ämneskurser i grundutbildningar. I sin grundform ska akademisk slinga även utveckla studenternas kommunikativa förmågor (skriva, tala) och förmågan att lösa problem och arbeta i grupp.

Även CDIO modellen som datasystemutvecklingsprogrammet är byggd på, har spelat en stor roll då studenter har lärt sig jobba både självständigt och i grupp. Seminarium som undervisningsform används genomgående i utbildningen. Det vetenskapliga förhållningssättet medvetandegörs och konkretiseras i olika projekt och laborationer. Där bland annat tränar studenter att hitta en vetenskaplig vinkling på de tekniska lösningarna.

Kursen Examensarbete Datalogi består av flera moment: idé - grupphandledning-projektplan - handledning -mittseminarium -handledning -slutpresentation. Alla moment har sina deadlines och riktlinjer.

Resultatet visar att ”vältränade” studenter klarade av denna uppgift. VT2016 fick 15 av 16 kandidatstudenter godkänd projektplan och 13 av de 15 studenter presenterade sittexamensarbete i tid.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16576 (URN)
Conference
Lärarlärdom Högskolan Kristianstad, 17 augusti 2016
Available from: 2017-03-07 Created: 2017-03-07 Last updated: 2017-03-07Bibliographically approved
Braco, V. & Klonowska, K. (2016). Generella kompetenser och forskningsanknytning i utbildningen - en akademisk slinga för dataloger. In: Lärarlärdom: 2015. Paper presented at Lärarlärdom 2015 (pp. 163-181). Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Generella kompetenser och forskningsanknytning i utbildningen - en akademisk slinga för dataloger
2016 (Swedish)In: Lärarlärdom: 2015, Växjö: Linnéuniversitetet , 2016, p. 163-181Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Akademisk slinga är ett pedagogiskt begrepp som används vid Högskolan Kristianstad. Akademisk slinga har för syfte att integrera generella kompetenser och färdigheter i ämneskurser i grundutbildningar. I sin grundform ska akademisk slinga även utveckla studenternas kommunikativa förmågor och förmågan att lösa problem och arbeta i grupp. Under 2014 genomgick kandidatprogrammet i datalogi (Datasystemutvecklingsprogrammet) vid Högskolan Kristianstad en rad förändringar. En av de viktigaste drivkrafterna bakom dessa förändringar var att skapa förutsättningar för en systematisk introduktion i ett vetenskapligt förhållningssätt och på detta sätt hjälpa studenterna att utveckla kunskap om ämnets vetenskapliga grund och förmåga att orientera sig om aktuella forskningsfrågor. Utbildningen skulle få en tydligare forskningsanknytning. Akademisk slinga, som i sin grundform syftar till att fokusera på generella kompetenser, sågs som ett möjligt verktyg för att uppnå detta mål. En systematisk utveckling av generella kompetenser ansåg vi kunna skapa viktiga förutsättningar för utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet vilket i sin tur skulle leda till att studenterna kunde tillgodogöra sig det ämnesspecifika och även uppnå utbildningens examensmål. Den akademiska slingan i datalogiprogramme tblev på så vis ett verktyg som skulle skapa en tydlig länk mellan det generella och det ämnesspecifika. För att möjliggöra detta definierades övergripande lärandemål och examinationsmoment för den akademiska slingan. Lämpliga kurser valdes ut och omarbetades avseende lärandemål och innehåll. Kursmoment som fokuserar på generella kompetenser och forskningsanknytning inkorporerades i dessa kurser med lärandemål och examinationsformer som haren tydlig relation till utbildningens övergripande lärandemål. Dessa kursmomen tutgjorde på detta vis ett tydligt, progressivt spår i utbildningen. En viktig punkt som den akademiska slingan fokuserar på är att ge studenterna möjlighet att tidigt i utbildningen bekanta sig med olika forsknings tema och forskningsprojekt. Moment med vetenskapsteori och vetenskaplig metod introduceras tidigt. Seminarium som undervisningsform används genomgående i utbildningen. Det vetenskapliga förhållningssättet medvetandegörs och konkretiseras i olika projekt och laborationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2016
Keywords
generella förmågor, akademisk slinga, forskningsanknytning. lärandemål
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17554 (URN)10.15626/lld.201508 (DOI)978-91-88357-08-3 (ISBN)
Conference
Lärarlärdom 2015
Available from: 2017-11-01 Created: 2017-11-01 Last updated: 2017-11-01Bibliographically approved
Klonowska, K. & Ask, A. (2016). Tydlig struktur och riktlinjer underlättar studenter att genomföra examensarbete. In: Claes Dahlqvist & Stefan Larsson (Ed.), Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad. Paper presented at Lärarlärdom, Högskolan Kristianstad, 17 augusti, 2016. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Tydlig struktur och riktlinjer underlättar studenter att genomföra examensarbete
2016 (Swedish)In: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Akademisk skrivande för studenter på datasystemutvecklingsprogrammet (ett kandidatprogram i datalogi) har alltid varit en komplex uppgift. Studenter skriver många rader av programkod i nästan varje kurs. Kodningen dokumenteras i projektrapporter där tyngdpunkten ligger på tekniska detaljerna. En viktig fråga är hur studenter kan lära sig att skriva akademiska uppsatser? Examensarbete i datasystemutvecklingsprogrammet körs på halvfart. Som ett självständigt arbete krävs det mycket disciplin av studenter. Ett av lärandemålen säger att studenter ”ska kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar”. Vad behövs för att studenter ska bli färdiga i tid?Med inspiration från Sjuksköterske- och Ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad har vi byggt en modell som gör att studenter inom datasystemutvecklingsprogrammet klarar av att skriva akademiska uppsatser. Lärare från Sjuksköterskeprogrammet inspirerade oss med sin modell av examensarbete, där mittseminarium inte är ett obligatoriskt moment. Lärare från Ekonomprogrammet inspirerade oss med akademisk slinga, som har för syfte att integrera generella kompetenser och färdigheter i ämneskurser i grundutbildningar. I sin grundform ska akademisk slinga även utveckla studenternas kommunikativa förmågor (skriva, tala) och förmågan att lösa problem och arbeta i grupp.Även CDIO modellen som datasystemutvecklingsprogrammet är byggd på, har spelat en stor roll då studenter har lärt sig jobba både självständigt och i grupp. Seminarium som undervisningsform används genomgående i utbildningen. Det vetenskapliga förhållningssättet medvetandegörs och konkretiseras i olika projekt och laborationer.Där bland annat tränar studenter att hitta en vetenskaplig vinkling på de tekniska lösningarna.Kursen Examensarbete Datalogi består av flera moment: idé - grupphandledning - projektplan - handledning - mittseminarium - handledning - slutpresentation. Alla moment har sina deadlines och riktlinjer.Resultatet visar att ”vältränade” studenter klarade av denna uppgift. VT2016 fick 15 av 16 kandidatstudenter godkänd projektplan och 13 av de 15 studenter presenterade sittexamensarbete i tid.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Keywords
Examensarbete, akademisk slinga, seminarier, lärandemål
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16585 (URN)
Conference
Lärarlärdom, Högskolan Kristianstad, 17 augusti, 2016
Available from: 2017-03-07 Created: 2017-03-07 Last updated: 2017-03-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications