hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 19) Show all publications
Rönkkö, K., Bergman, A.-K., Svensson, M., Danielsson, P., Rosengren, C., Åström, F. & Lundin, T. (2017). Digital teknik och socialt arbete: att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd avmotivationsappar och hälsoarmband. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Digital teknik och socialt arbete: att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd avmotivationsappar och hälsoarmband
Show others...
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Digital teknik och socialt arbete är en pilotstudie som syftat till att undersöka effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka ungdomars motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Projektet har präglats av ett explorativt angreppsätt i det att vi undersökt hur introduktion av ny digital teknik mottas av olika målgrupper inom socialtjänsten.

Forskning har visat sig att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa. Sömnen är ytterligare faktor som spelar en betydande roll för barn och ungas hälsa. Vi har denna kunskap om fysiska aktivitet och sömn i samhället idag samtidigt som barn och ungas psykiska och fysiska hälsosituation utgör ett uppmärksammat folkhälsoproblem. Att barn rör på sig för lite syns hos alla grupper av barn och unga oavhängigt faktorer som familjeförhållanden, arbetsmarknadsstatus och föräldrars samhällsekonomiska status. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det av extra vikt att barn och unga uppnår bästa möjliga hälsa eftersom det visat sig att nedsatt hälsotillstånd i unga år kan få betydelse för resten av individens liv. Insatser för att preventivt främja våra barns och ungas hälsa är därför en önskvärd och god samhällsinvestering både för den enskilda individen och för allas vår gemensamma hållbara framtid. Denna rapport beskriver resultatet av ett forsknings-och utvecklingsprojekt där vi undersökt hur appar och aktivitetsarmband skulle kunna användas för att motivera barn och unga till ökad fysisk aktivitet samt bättre sömnvanor. 

Våra undersökningar av tidigare forskning inom problemområdet har visat på att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa, såsom t.ex. att fysisk aktivitet kan minska depression och ångest. Fysisk aktivitet har samma effekt som psykologisk behandling och medicinering, men ger betydligt färre biverkningar än medicinering. Det finns också framgångsrika försök med viktminskningsgrupper som arbetat med stöd av digitala lösningar. Tekniken i sig kan bidra med att sätta mål, motivera, och följa upp resultat. Sociala funktioner för att kunna följa andras framsteg har visat sig öka motivation gällande att vara mer fysiskt aktiv. Angreppsätt där man låter användare mäta och följa sitt eget beteende ger den största positiva effekten för att åstadkomma hälsofrämjande beteendeförändringar. 

Om fysisk aktivitet är bra för hälsa är sömn om möjligt ännu viktigare. Forskning inom sömn visar att det en tydlig koppling mellan sömn och vardagligt välbefinnande. Det har konstaterats att olika typer av sömn har olika funktioner. REM-sömnen har t.ex. påvisat koppling till bättre mönsterigenkänning medan djupsömnen har en påverkan på minnet. Forskning visar också att sömnlöshet påverkar immunförsvaret negativt vilket i sin tur kan bidra till sömnstörningar och övervikt hos ungdomar.

Vad gäller teknik så visar forskning att professionell kompetens inom hälsa och medicin inte alltid används vid framtagning av teknik, vilket utgör ett återkommande problem. Det är inte enbart är tekniken som måste fungera för att insatsen ska kunna lyckas, attityden till e-hälsa bland befolkningen generellt sett kan också ha en avgörande betydelse. Om den generella bilden av tekniken bland befolkningen är negativ så är det svårt att införa och lyckas med teknikstöd. Teknikutvecklingen är snabb, och vi står inför en dramatisk ökning av olika informations- och telekommunikationsteknologier vars syfte är att förbättra och utveckla egenvård och omsorg. Frågor om integritet hamnar ofta i skymundan. Flertalet av de identifierade relevanta publikationerna fokuserade mer på tekniken än det hälsobefrämjande stödet.

Vår bibliografiska undersökning visar att det finns förhållandevis lite av samband mellan begrepp som är relaterade till hälsoappar och egenvård kontra motivationsarbete och socialt arbete. De starkaste sambanden av intresse för oss hittade vi i ett gränsland mellan medicin och datavetenskap. Sammanfattningsvis kan vi säga att flertalet av de här identifierade akademiska publikationerna diskuterar de tekniska lösningarna i sig, eller presenterar användarvalidering av olika lösningar; snarare än socialt arbete, eget motivations- och förändringsarbete av dåliga vanor och livsmönster - som är vårt intresseområde i denna studie.

För att bättre förstå och bidra till utmaningarna så har ett samarbete initierats mellan Helsingborgs stads Forsknings- och utvecklingsenhet för social hållbarhet (FoU Helsingborg), Preventivt arbete tillsammans (PART) från Helsingborgs stad och forskare från både Lunds Internet institut (LUii), Lunds Universitet samt Digital design, Sektionen för hälsa och samhälle på Kristianstad Högskola (HKR). Ett internt utvecklingsprojekt har genomförts av PART med stöd av FoU i Helsingborgs stad. I samband med utvecklingsprojektet har ett gränsöverskridande samarbete initierats där aktionsforskning ramat in utvecklingsprojektets empiriska studie och möjliggjort en gemensam yta för ett bredare kunskapsskapande. Vårt fokus har varit ett kunskapsbildande vad gäller aktivitetsarmband och motivationsappar för barn och unga som löper risk för ohälsa. Denna rapport presenterar en akademisk kunskapsöversikt, samt resultatet från ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans undersökt effekterna av att använda aktivitetsarmband och tillhörande social app. Vi har beforskat vilken påverkan dessa kan ha på ungdomars egen motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor.

Syftet med pilotprojektet har varit att kartlägga forskningen på området, undersöka de upplevda effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka deltagares motivation till fysisk aktivitet och förbättrade sömnvanor, samt undersöka hur vi kan förstå de faktorer som verkar vara mest betydande för att uppnå effekter. Det senare har vi gjort genom att fokusera på fyra övergripande områden: Användandet av motivationsapp - Hur länge och med vilken frekvens använder deltagarna armband och motivationsapp? Värdeskapande för ungdomar - Till vilka positiva resultat bidrar armband och motivationsapp? Negativa bieffekter - Kan armband och motivationsapp orsaka negativa bieffekter hos deltagarna? Om så, till vilka områden hänför sig dessa bieffekter? Värdeskapande för personal – Vilken nytta ser personalen av armband och motivationsapp i sitt arbete?

Ur ett forskningsperspektiv så är studien att betrakta som mindre, varvid dess värde skall beaktas utifrån detta. Mer forskning behövs i området motivationsappar och socialt arbete. Studieresultatet visar på faktorer som har betydelse för frågeställningarna, som också kan identifieras i tidigare forskning. Positiva upplevelser har varit att ungdomarna fått en märkbart ökad medvetenhet om sina egna levnadsmönster vad gäller motion och sömn. Tydligast märktes den nya medvetenhet som växte fram runt egna sömnvanor, även att dessa inte alltid gick att åtgärda på egen hand. Det var också uppenbart att den nya medvetenheten ledde ökad motivation och fysisk aktivitet. Identifierade negativa bieffekter var att stress kunde uppstå när ungdomarna var förhindrade att själva öka sitt stegantal samtidigt som de såg andra ungdomars resultat öka. Det rapporterades problem med att sköta den dagliga laddningen av aktivitetsarmbandet, samt att aktivera sömnmätningen när de skulle lägga sig. Ett stort värde för personalen var att de fick ett instrument som berikade kommunikationen utifrån “objektiv” data genererad av ungdomarnas egna mätningar av motion och sömn. Ett verktyg som utgjorde god hjälp för samtal, som i sig kunde bidra till bättre struktur i ungdomars liv.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. p. 46
Series
Kristianstad University Press ; 2017:2
Keywords
aktivitetsarmband, ungdom, motivation, fysisk aktivitet
National Category
Sociology Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16636 (URN)
Available from: 2017-04-04 Created: 2017-04-04 Last updated: 2017-04-10Bibliographically approved
Rönkkö, K., Svensson, M., Svensson, L. & Carlsson, H. (2017). Empirisk studie av sociala medier i professionella organisationer 2013-2016: skola, social omsorg, och bibliotkek. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Empirisk studie av sociala medier i professionella organisationer 2013-2016: skola, social omsorg, och bibliotkek
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. p. 113
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16748 (URN)9789187973154 (ISBN)
Available from: 2017-05-15 Created: 2017-05-15 Last updated: 2018-01-30Bibliographically approved
Rönkkö, K., Urinboyev, R., Svensson, M., Svensson, L. & Carlsson, H. (2017). Literature review of social media in professional organisations 2000-2015: work, stress, power relations, leadership, librarians, teachers, and social workers. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Literature review of social media in professional organisations 2000-2015: work, stress, power relations, leadership, librarians, teachers, and social workers
Show others...
2017 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. p. 72
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16711 (URN)9789187973161 (ISBN)
Available from: 2017-05-15 Created: 2017-05-15 Last updated: 2017-05-15Bibliographically approved
Winter, J., Rönkkö, K. & Rissanen, M. (2014). Identifying organizational barriers: a case study of usability work when developing software in the automation industry. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, 88, 54-73
Open this publication in new window or tab >>Identifying organizational barriers: a case study of usability work when developing software in the automation industry
2014 (English)In: JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, ISSN 0164-1212, Vol. 88, p. 54-73Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigates connections between usability efforts and organizational factors. This is an important field of research which so far appears to be insufficiently studied and discussed. It illustrates problems when working with software engineering tasks and usability requirements. It deals with a large company that manufactures industrial robots with an advanced user interface, which wanted to introduce usability KPIs, to improve product quality. The situation in the company makes this difficult, due to a combination of organizational and behavioural factors that led to a "wicked problem" that caused conflicts, breakdowns and barriers. Addressing these problems requires a holistic view that places context in the foreground and technological solutions in the background. Developing the right product requires communication and collaboration between multiple stakeholders. The inclusion of end users, who fully understand their own work context, is vital. Achieving this is dependent on organizational change, and management commitment. One step to beginning this change process may be through studying ways to introduce user-centred design processes. (C) 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords
Usability, KPI, Human computer interaction, User centred design, Wicked problem
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16468 (URN)10.1016/j.jss.2013.09.019 (DOI)000330257800004 ()
Available from: 2017-01-31 Created: 2017-01-30 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Rönkkö, K., Svensson, M. & Palmqvist, L. (Eds.). (2014). Social innovation in a digital context: change projects within the academic scholarship programme -  final reports, 2012-2013. Lund: Lund University
Open this publication in new window or tab >>Social innovation in a digital context: change projects within the academic scholarship programme -  final reports, 2012-2013
2014 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2014. p. 105
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16512 (URN)9789198053579 (ISBN)
Available from: 2017-02-06 Created: 2017-02-01 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Tan, J., Rönkkö, K. & Gencel, C. (2013). A framework for software usability & user experience measurement in mobile industry. In: 2013 JOINT CONFERENCE OF THE 23RD INTERNATIONAL WORKSHOP ON SOFTWARE MEASUREMENT AND THE 2013 EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE PROCESS AND PRODUCT MEASUREMENT (IWSM-MENSURA): . Paper presented at Joint Conference of the 23rd International Workshop on Software Measurement and the 8th International Conference on Software Process and Product Measurement (IWSM-MENSURA), OCT 23-26, 2013, Middle E Tech Univ, Ankara, TURKEY (pp. 156-164).
Open this publication in new window or tab >>A framework for software usability & user experience measurement in mobile industry
2013 (English)In: 2013 JOINT CONFERENCE OF THE 23RD INTERNATIONAL WORKSHOP ON SOFTWARE MEASUREMENT AND THE 2013 EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE PROCESS AND PRODUCT MEASUREMENT (IWSM-MENSURA), 2013, p. 156-164Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The mobile industry faces challenges in designing software usability and user experience (UX) measurement instruments. The major difficulties arise due to: 1) diversity of definitions and terminology used for usability and UX aspects and attributes, which lead to inconsistencies, and 2) lack of a taxonomy for these attributes with links to well-defined measures in the literature. In this paper, we present a framework to support mobile industry to overcome these challenges. We first unified the terminology and definitions for usability and UX attributes in the literature. Then, we created taxonomy of attributes and sub-attributes. By using the well-known Goal Question Metric (GQM) approach, we identified a comprehensive set of questions and measures for each attribute that could be used as a basis for developing measurement instruments. The framework was evaluated through a case study conducted in a usability research, development and consultancy company for mobile industry in Sweden.

Keywords
software usability, user experience, Goal Question Metric, evaluation, measurement, case study, mobile industry
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16500 (URN)10.1109/IWSM-Mensura.2013.31 (DOI)000330579700021 ()978-0-7695-5078-7 (ISBN)
Conference
Joint Conference of the 23rd International Workshop on Software Measurement and the 8th International Conference on Software Process and Product Measurement (IWSM-MENSURA), OCT 23-26, 2013, Middle E Tech Univ, Ankara, TURKEY
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-01-31 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
De Kaminsky, M., Svensson, M., Larsson, S., Olsson, J. A. & Rönkkö, K. (2013). Studying norms and social change in a digital age: identifying and understanding a multidimensional gap problem. In: Matthias Baier (Ed.), Social and legal norms: towards a socio-legal understanding of normativity (pp. 309-330). Ashgate
Open this publication in new window or tab >>Studying norms and social change in a digital age: identifying and understanding a multidimensional gap problem
Show others...
2013 (English)In: Social and legal norms: towards a socio-legal understanding of normativity / [ed] Matthias Baier, Ashgate, 2013, p. 309-330Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The fact that the debate concerning copyright in a digital society has been both intense and filled with polemic conflicts ever since the late 1990s makes it clear that it is a most complicated issue to solve, or even grasp. Basically, both the legal and societal discussion and development are explicitly dependent on a greater understanding of the on-going processes surrounding copyright. This presents a well-suited point of departure for research such as the one conducted within the Cybernorms research group – both in terms of providing valuable insights into the field of sociology of law when it comes to understanding how to relate to the framework provided by digitalization in general and the Internet in particular, and in terms of providing more accurate knowledge and toolsets to legislators in related fields

Place, publisher, year, edition, pages
Ashgate, 2013
Keywords
Rättssociologi, normativ etik
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16507 (URN)9781409453437 (ISBN)9781409453444 (ISBN)
Available from: 2017-02-06 Created: 2017-02-01 Last updated: 2017-02-06Bibliographically approved
Larsson, S., Svensson, M., De Kaminski, M., Rönkkö, K. & Alkan Olsson, J. (2012). Law, norms, piracy and online anonymity: practices of de‐identification in the global file sharing community. Journal of Research in Interactive Marketing: Special Issue on Digital Piracy, 6(4), 260-280
Open this publication in new window or tab >>Law, norms, piracy and online anonymity: practices of de‐identification in the global file sharing community
Show others...
2012 (English)In: Journal of Research in Interactive Marketing: Special Issue on Digital Piracy, Vol. 6, no 4, p. 260-280Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – The purpose of this study is to understand more of online anonymity in the global filesharing community in the context of social norms and copyright law. The study describes the respondents in terms of use of VPN or similar service related to age, gender, geographical location, as well as analysing the correlation with file sharing frequencies.

Design/methodology/approach – This study is to a large extent descriptively collecting data through a web-based survey. This was carried out in collaboration with the BitTorrent tracker The Pirate Bay (TPB), allowing the authors to link the survey from the main logo of their site. In 72 hours the authors received over 75,000 responses, which gives the opportunity to compare use of anonymity services with factors of age, geographical region, file sharing frequency, etc.

Findings – Overall, 17.8 per cent of the respondents use a VPN or similar service (free or paid). A core of high frequency uploaders is more inclined to use VPN or similar services than the average file sharer. Online anonymity practices in the file sharing community are depending on how legal and social norms correlate (more enforcement means more anonymity).

Research limitations/implications – The web-based survey was in English and mainly attracted visitors on The Pirate Bays’ web page. This means that it is likely that those who do not have the language  skills  necessary  were  excluded  from  the survey.

Practical implications – This study adds to the knowledge of anonymity practices online in terms of traceability and identification. This means that it shows some of the conditions for legal enforcement in a digital environment.

Social implications – This study adds to the knowledge of how the Internet is changing in terms of a polarization between stronger means of legally enforced identification and a growing awareness of how to be more untraceable.

Originality/value – The scale of the survey, with over 75,000 respondents from most parts of the world, has likely not been seen before on this topic. The descriptive study of anonymity practices inthe global file sharing community is therefore likely  unique.

Keywords
Anonymity, VPN, Traceability, Piracy, Copyright, The Pirate Bay, File sharing, Enforcement, Social norms, Digital technology
National Category
Computer and Information Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16470 (URN)10.1108/17505931211282391 (DOI)
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-01-30 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Dyba, T., Prikladnicki, R., Rönkkö, K., Seaman, C. & Sillito, J. (2011). Qualitative research in software engineering. EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING, 16(4), 425-429
Open this publication in new window or tab >>Qualitative research in software engineering
Show others...
2011 (English)In: EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING, ISSN 1382-3256, Vol. 16, no 4, p. 425-429Article in journal (Refereed) Published
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16501 (URN)10.1007/s10664-011-9163-y (DOI)000291746700001 ()
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-01-31 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Winter, J. & Rönkkö, K. (2010). SPI success factors within product usability evaluation. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, 83(11), 2059-2072
Open this publication in new window or tab >>SPI success factors within product usability evaluation
2010 (English)In: JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, ISSN 0164-1212, Vol. 83, no 11, p. 2059-2072Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article presents an experience report where we compare 8 years of experience of product related usability testing and evaluation with principles for software process improvement (SPI). In theory the product and the process views are often seen to be complementary, but studies of industry have demonstrated the opposite. Therefore, more empirical studies are needed to understand and improve the present situation. We find areas of close agreement as well as areas where our work illuminates new characteristics. It has been identified that successful SPI is dependent upon being successfully combined with a business orientation. Usability and business orientation also have strong connections although this has not been extensively addressed in SPI publications. Reasons for this could be that usability focuses on product metrics whilst today's SPI mainly focuses on process metrics. Also because today's SPI is dominated by striving towards a standardized, controllable, and predictable software engineering process: whilst successful usability efforts in organisations are more about creating a creative organisational culture advocating a useful product throughout the development and product life cycle. We provide a study and discussion that supports future development when combining usability and product focus with SPI, in particular if these efforts are related to usability process improvement efforts. (C) 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

Keywords
Software process improvement, Usability product metrics, Process metrics, Organisation, Management, Software development, Software engineering, Human-computer interaction, User experience
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16490 (URN)10.1016/j.jss.2010.04.066 (DOI)000283641600005 ()
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-01-31 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3312-3045

Search in DiVA

Show all publications