hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (6 of 6) Show all publications
Håkansson, A. (2017). Stärkande av den fysiska/digitala lärandemiljön på LRC. In: : . Paper presented at HKR:s kvalitetskonferens.
Open this publication in new window or tab >>Stärkande av den fysiska/digitala lärandemiljön på LRC
2017 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Lärandemiljö
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17207 (URN)
Conference
HKR:s kvalitetskonferens
Available from: 2017-09-05 Created: 2017-09-05 Last updated: 2017-09-05Bibliographically approved
Håkansson, A. (2011). Venus, Pax eller Pales?: den s.k. Tellusfrisens centralgestalt i gammalt och nytt ljus. Göteborg: Univ.
Open this publication in new window or tab >>Venus, Pax eller Pales?: den s.k. Tellusfrisens centralgestalt i gammalt och nytt ljus
2011 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Venus, Pax eller Pales? Den s.k. Tellusfrisens centralgestalt har alltsedan frisen hittades på 1500-talet varit föremål för återkommande försök till identifiering: elementet jord, Tellus, Pax, Italia, Venus, Rhea Silvia eller Ceres. Ikonografiska studier och texter av Horatius, Lucretius och Vergilius har använts som stöd för identifikationsförsöken. En utgångspunkt vid dessa identifikationer har varit att det altare frisen tillhör är det Ara Pacis Augustae, som invigdes år 9 f.Kr. Man har därför varit tvungen att sätta frisens motiv i relation till detta altare. De framförda identifieringarna undersöks och jämförelser med en fris från Karthago görs. Ingen av identifieringarna är problemfri; viktiga attribut saknas, eller så tycks någon gudinna framställas på ett tidigare okänt sätt.

En tidigare oprövad identifiering, Pales, prövas och kopplingen till Ara Pacis släpps. Resultatet är en väl sammanhållen identifiering av helgedomen som ett altare helgat åt staden Roms grundläggning, eller gudinnan Roma. Några friser tycks visa deltagare i festen Parilia och i övrigt pekar motiven på den juliska, eller augusteiska, ättens ursprung och fortbestånd.

För det fortsatta studiet av friserna och helgedomen hävdas att uppfattningen att det är fråga om Ara Pacis Augustae måste överges.

Place, publisher, year, pages
Göteborg: Univ., 2011. p. 28
Keywords
Pales, Ara Pacis Augustae, Tellusfrisen
National Category
Classical Archaeology and Ancient History
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8352 (URN)
Available from: 2011-07-04 Created: 2011-07-04 Last updated: 2016-04-01Bibliographically approved
Eklund, P., Håkansson, A., Nilsson, J., Widmark, J. & Wiklund, G. (2010). Fyll de digitala arkiven!: rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning. Malmö: Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Fyll de digitala arkiven!: rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning
Show others...
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektidé

Projektidén var att utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i högskolans öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam ‐material. Idetta ingick också att utreda upphovsrätten kring detta redan publicerade material.

Målet var även att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för hela processen som måste vara skalbar för att kunna ta hand om material från ett större antal forskare.

Skalbarhet

Efter analys av ingående delprocesser har vi kommit fram till att dessa var för sig är skalbara sett ur ett praktiskt perspektiv. Därmed menar vi att hela digitaliseringsprocessen är skalbar. Detta bygger på att arbetet med upphovsrätten gett ett generellt användbart arbetssätt. Vidare har konstruktionen av de olika breven gett ett generellt användbart resultat även om de i vissa fall måste anpassas. Om modellen skall skalas upp krävs ytterligare förenkling för att slippa tidsödande anpassning till respektive publikation och förlag.

Upphovsrätt

När det gäller upphovsrätten har vi kommit fram till en praxis i bedömningen av materialet huruvida tillstånd till att publicera materialet i lärosätets digitala arkiv krävs eller inte. Det avgörande är huruvida avtal finns eller inte, samt vilken publikationsform det är. Se vidare nedan.

Förslag till en ordning för framtida retrodigitalisering

Om biblioteket ska arbeta med retrodigitalisering föreslår vi nedanstående arbetsordning för svenskpublicerat material. För en diskussion om rollfördelning se vidare i kapitel 7.

• När beslut fattats om digitalisering av en forskares verk bör denna lämna över en så komplettoch korrekt lista som möjligt över de texter som ska publiceras. Denna kontrolleras.

• Forskaren bör också för varje bidrag redogöra för eventuella avtal som finns angåendepubliceringen samt även eventuell kontaktperson på förlaget.

• I de fall något har samförfattats måste tillstånd att parallellpublicera inhämtas frånmedförfattaren.

• Kommunikation med förlagen sker via uppgiven kontaktperson och i de fall detta saknas tillperson så högt i hierarkin som möjligt.

• Upphovsrätten hanteras enligt följande:

o Om avtal finns, agera enligt detta.

o Om avtal saknas för monografier och bidrag i antologier måste tillstånd sökas.

o Om avtal saknas för tidskriftsartiklar behöver inte tillstånd sökas men för tydlighetensskull meddela utgivaren avsikterna.

o När det gäller myndighetsutgivet material bör myndigheten kontaktas.

• Forskaren bör i största möjliga utsträckning bidra till insamlandet av materialet.

• Digitalisering kan, i de fall man inte gör det själv, göras till låg kostnad och tillräckligt högkvalitet, av ett antal olika aktörer.

• Publicering skall samordnas och inordnas med lärosätets övriga digitala publicering. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö högskola, 2010. p. 39
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7359 (URN)
Projects
Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning
Available from: 2010-11-01 Created: 2010-11-01 Last updated: 2016-04-01Bibliographically approved
Håkansson, A. (1995). Råd från erfarna användare av Dialog: hur kvaliteten kan höjas och kostnaderna sänkas. Borås: Högskolan
Open this publication in new window or tab >>Råd från erfarna användare av Dialog: hur kvaliteten kan höjas och kostnaderna sänkas
1995 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Borås: Högskolan, 1995
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8485 (URN)
Note

Examensarbete på bibliotekarieprogrammet, inriktning forsknings- och företagsbibliotekarie.

Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Håkansson, A. (1987). Varför är vi här?. In: Vår tid i Libanon: minnesbok L14 jan-sept 1987 : svenska 14:e sjukvårdskompaniet i Libanon (pp. 3). Naqoura: Svenska 14:e sjukhuskompaniet i Libanon
Open this publication in new window or tab >>Varför är vi här?
1987 (Swedish)In: Vår tid i Libanon: minnesbok L14 jan-sept 1987 : svenska 14:e sjukvårdskompaniet i Libanon, Naqoura: Svenska 14:e sjukhuskompaniet i Libanon , 1987, p. 3-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Naqoura: Svenska 14:e sjukhuskompaniet i Libanon, 1987
Keywords
UNIFIL, Libanon, svenska sjukhuskompaniet
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8484 (URN)
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2017-09-07Bibliographically approved
Björklund, I. & Håkansson, A. (1980). Gravstensinventering. Skånegenealogen (2), 22-25
Open this publication in new window or tab >>Gravstensinventering
1980 (Swedish)In: Skånegenealogen, ISSN 1102-0873, no 2, p. 22-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Gravstensinventering för Bonderup (M), Dalby (M), Gödelöv (M), Köpinge (L), Lyngby (M), Lyngsjö (L), Lövestad (M) och Veberöd (M).

National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7318 (URN)
Available from: 2010-10-18 Created: 2010-10-18 Last updated: 2017-09-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5088-4583

Search in DiVA

Show all publications