hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lindskov, Cecilia
Publications (8 of 8) Show all publications
Lindskov, C. (2013). Familjecentralen. In: Liselotte Jakobsson (Ed.), Aktionsforskning i vård och omsorg: tillämpning och teori (pp. 33-44). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Familjecentralen
2013 (Swedish)In: Aktionsforskning i vård och omsorg: tillämpning och teori / [ed] Liselotte Jakobsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2013, p. 33-44Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10931 (URN)978-91-40-68564-3 (ISBN)
Available from: 2013-08-16 Created: 2013-08-16 Last updated: 2013-08-16Bibliographically approved
Petersson, P. & Lindskov, C. (2012). Aktionsforskning. In: Maria Henricson (Ed.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (pp. 289-1§302). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Aktionsforskning
2012 (Swedish)In: Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad / [ed] Maria Henricson, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 289-1§302Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012
Keywords
Aktionsforskning
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10074 (URN)978-91-44-07135-0 (ISBN)
Available from: 2013-01-23 Created: 2013-01-23 Last updated: 2014-09-23Bibliographically approved
Lindskov, C. (2011). Familjecentralen som modern välfärdsarena. Socialmedicinsk Tidskrift, 88(2), 110-121
Open this publication in new window or tab >>Familjecentralen som modern välfärdsarena
2011 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 110-121Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln är den sammanfattning som återfinns i den svenska utgåvan av avhandlingen "Family Centre Practice and Modernity: A qualitative study from Sweden". Avhandlingen, som är en monografi, godkändes 2010 vid Faculty of Health and Applied Social Sciences på John Moores University i Liverpool (Lindskov 2010). Syftet med avhandlingen är att förstå familjecentralen genom professionellas och föräldrars uppfattningar av verksamheten i förhållande till modernitetsteoretiska utgångspunkter. Aktionsforskning tillämpades som en övergripande ansats, där forskare tillsammans med deltagare i studien involverades i forskningsprocessen. Studiens empiriska del var kvalitativ för att fånga människors olika uppfattningar av verksamheten. Forskaren genomförde semistrukturerade intervjuer med professionella samt med föräldrar knutna till en svensk familjecentral. Dialogsessioner, med de professionella i studien, genomfördes så att de och forskaren gemensamt fick möjlighet att reflektera kring resultaten av intervjuerna. Data har även samlats in från dessa möten. En av avhandlingens huvudkonklusioner är att familjecentralers verksamhet innebär en balansakt där de involverade hanterade olika aspekter av både tidig modernitet och senmodernitet.

Abstract [en]

This article presents the summary published in the Swedish version of the thesis" Family Centre Practice and Modernity: A qualitative study from Sweden". The thesis was presented at the Faculty of Health and Applied Social Sciences, John Moores University Liverpool 2010 (Lindskov 2010). It is a monograph with the overall aim to understand family centre practice through professionals’ and parents’ perceptions of a Swedish family centre and its relationship to modernity. The study employed a qualitative design and the research also drew on the approach of action research, where participants and researchers co-generate knowledge through collaborative communicative processes. Data was generated from semi-structured interviews conducted with professionals and individual parents. Dialogue sessions with the professionals of the study have been held in order that they and the researcher could enter into a dialogue based on the findings of the interviews. Data was consequently also generated from these meetings. One core finding of this thesis is that family centre practice for those involved contained a balancing act of different aspects of both simple and late modernity.

Keywords
familjecentral, modernitet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9743 (URN)
Available from: 2012-09-26 Created: 2012-09-26 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Folkesson, A., Petersen, K. A., Abrahamsson, A., Blomqvist, K., Petersson, P., Pajalic, Z., . . . Johansson, Y. (2008). Participatory practice in a Non Participatory world experiences and challenges of working in the health and social care sector in Sweden and elsewhere. In: : . Paper presented at CARN Conference 7-9 November 2008 Liverpool UK.
Open this publication in new window or tab >>Participatory practice in a Non Participatory world experiences and challenges of working in the health and social care sector in Sweden and elsewhere
Show others...
2008 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7952 (URN)
Conference
CARN Conference 7-9 November 2008 Liverpool UK
Available from: 2011-04-01 Created: 2011-04-01 Last updated: 2021-09-22Bibliographically approved
Abrahamsson, A., Lindskov, C., Berg, A., Darin, M., Jörnrud, C., Lennartsson, I., . . . Tillawi, U. (2007). Familjehuset Näsby: en utvärdering för utveckling. Kristianstad: Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
Open this publication in new window or tab >>Familjehuset Näsby: en utvärdering för utveckling
Show others...
2007 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, 2007. p. 40
Series
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, ISSN 1652-9979 ; 2007:1
National Category
Nursing Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-574 (URN)
Available from: 2009-03-11 Created: 2009-03-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Petersson, P., Johansson, Y., Kälström Olsson, I., Lindskov, C. & Pajalic, Z. (2007). Romance versus reality: five doctoral students' experiences of Action Reserach in the health care system in Sweden. In: Action reserach beyond borders and divides: . Paper presented at CARN Conference 9-11 November Umeå Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Romance versus reality: five doctoral students' experiences of Action Reserach in the health care system in Sweden
Show others...
2007 (English)In: Action reserach beyond borders and divides, 2007Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7953 (URN)
Conference
CARN Conference 9-11 November Umeå Sweden
Available from: 2011-04-01 Created: 2011-04-01 Last updated: 2014-10-14Bibliographically approved
Springett, J., Abrahamsson, A., Dychawy-Rosner, I., Ek, A.-M., Hägglöf, S., Höglund, B., . . . Wierup, L. (2005). Annual report 2004. Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Annual report 2004
Show others...
2005 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 2005. p. 117
Series
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, ISSN 1652-9979 ; 2005:1
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7552 (URN)
Available from: 2011-01-07 Created: 2011-01-07 Last updated: 2014-07-01Bibliographically approved
Springett, J., Blomqvist, K., Höglund, B., Säthersten Haraldsson, S., Abrahamsson, A., Berg, A., . . . Petersson, P. (2005). Närsjukvård: bakgrund, erfarenheter och pilotstudie. Kristianstad: Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
Open this publication in new window or tab >>Närsjukvård: bakgrund, erfarenheter och pilotstudie
Show others...
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Närsjukvård är ett centralt begrepp i ett förändringsarbete som för genomförs i nordöstra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvårdsväsendet. Det ingår därmed som en av de centrala delarna av Region Skånes vision om hälso- och sjukvård: Skånsk livskraft – vård och hälsa. Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till begreppet (Del A) och att presentera en del preliminära rön beträffande hur olika aktörer i nordöstra Skåne uppfattar begreppet (Del B). Del A ger en översikt kring ursprunget till begreppet Närsjukvård inom ramen för de förändringar i hälso- och sjukvården som sker i Sverige i stort. Den beskriver sedan vilka slags förändringar som har planerats på politisk nivå och som nu håller på att genomföras under detta paraplybegrepp, nationellt, regionalt och lokalt. För detta syfte används statliga dokument och publicerade utvärderingsstudier i stor utsträckning som källmaterial. Denna del ska därför inte ses som en heltäckande översikt. Del B inriktas på att belysa hur långt förverkligandet av idén om Närsjukvård har kommit inom regionen. Avsnittet är en kartläggning av olika aktörers förståelse av Närsjukvård i den nordöstra delen av Region Skåne. Forskningsfrågorna inriktades på hur folk pratade om Närsjukvård, det vill säga på hur de förstod och använde begreppet.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, 2005. p. 69
Series
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, ISSN 1652-9979 ; 2005:6
National Category
Nursing Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6507 (URN)
Available from: 2010-03-30 Created: 2010-03-25 Last updated: 2021-09-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications