hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lindahl, Britt
Publications (10 of 20) Show all publications
Rosberg, M., Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C. & Ottander, C. (2016). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
Show others...
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Hur farligt är det att sola? Är ekologisk mat alltid det bästa alternativet? Är det bra att ta fem kronor extra betalt för plastkassarna i affären? Vilka konsekvenser får den globala uppvärmningen och vad kan vi göra som individer och på ett strukturellt plan? Den här typen av frågor möter eleverna: samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan arbeta med SNI i grund- och gymnasieskolan.

Genom att stödja eleverna i att utveckla kompetenser som att formulera frågor, arbeta källkritiskt, planera undersökningar samt värdera resultat och information, stärker lärare elevernas möjligheter att använda sina kunskaper i samhällslivet. Författarna har under tre år bedrivit ett forskningsprojekt om SNI i grundskolan. Erfarenheter och resultat från detta projekt ligger till grund för boken som riktar sig till lärarstudenter och lärare i både grund- och gymnasieskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016. p. 179 Edition: 2
Keywords
SSI, socio scientific issues, science education, Naturvetenskapernas didaktik, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17425 (URN)978-91-40-69555-0 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2017-10-12 Created: 2017-10-12 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Löfgren, L. & Lindahl, B. (2013). Assessing young students' abilities in science. In: Proceedings from 2013 NARST Annual International Conference, April 6-9, Rio Grande, Puerto Rico, USA: . Paper presented at 86th NARST Annual International Conference, April 6-9, Rio Grande, Puerto Rico, USA.
Open this publication in new window or tab >>Assessing young students' abilities in science
2013 (English)In: Proceedings from 2013 NARST Annual International Conference, April 6-9, Rio Grande, Puerto Rico, USA, 2013Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11003 (URN)
Conference
86th NARST Annual International Conference, April 6-9, Rio Grande, Puerto Rico, USA
Available from: 2013-08-26 Created: 2013-08-26 Last updated: 2016-01-12Bibliographically approved
Jönsson, A., Ekberg, M., Lindahl, B. & Löfgren, L. (2013). Bedömning i NO: grundskolans tidiga år. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Bedömning i NO: grundskolans tidiga år
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Undervisning i biologi, fysik och kemi ska ge eleverna förutsättningar att bland annat ta ställning i frågor med naturvetenskapligt innehåll, genomföra undersökningar och använda begrepp för att beskriva och förklara olika fenomen och sammanhang. Men hur vet man i vilken utsträckning eleverna har utvecklat dessa förmågor? Och hur kan man stödja elevernas fortsatta utveckling?

I den här boken diskuteras vilka aspekter som ska bedömas i förhållande till de förmågor som beskrivs i kursplanerna för NO-ämnena samt hur bedömningen kan genomföras för att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor. Huvudfokus ligger på strategier för formativ bedömning – hur man kommunicerar förväntningar till eleverna, ger konstruktiv återkoppling och låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning – men boken tar även upp skriftliga omdömen, betyg, likvärdighet, nationella prov och sambedömning. 

Boken riktar sig i första hand till lärare, och blivande lärare, som undervisar i NO-ämnena i grundskolans årskurs 1–6. En stor del av innehållet är dock relevant även för andra årskurser och andra ämnen. Författarna har varit ansvariga för utvecklingen av Skolverkets diagnosmaterial i NO för årskurs 1–6 (DiNO) samt medverkar i konstruktionen av de nationella proven i biologi, fysik och kemi för årskurs 6.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013. p. 170
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10945 (URN)978-91-40-68218-5 (ISBN)
Available from: 2013-08-16 Created: 2013-08-16 Last updated: 2014-08-13Bibliographically approved
Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B. & Rosberg, M. (2013). Naturvetenskapens bärande idéer: för lärare F-6. Malmö: Gleerups Utbildning
Open this publication in new window or tab >>Naturvetenskapens bärande idéer: för lärare F-6
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Att undervisa i de naturorienterande ämnena (NO) i de tidiga skolåren är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Dessa ämnen spänner dock över stora innehållsområden och därför kan det vara svårt att få en överblick och välja ett innehåll som är lämpligt för åldersgruppen.

Den här boken hjälper lärare att få grepp om det viktigaste innehållet i de naturvetenskapliga ämnena. Författarna beskriver naturvetenskaperna ur ett helhetsperspektiv och ger en övergripande struktur, som kompletteras med relevanta begrepp. Naturvetenskapens bärande idéer förklaras mer i detalj och utifrån en rad konkreta vardagliga exempel. Innehållet diskuteras i förhållande till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

Boken kan användas både som kurslitteratur för blivande lärare och som ämnesfördjupning för verksamma lärare.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning, 2013. p. 229
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10937 (URN)9789140682222 (ISBN)
Available from: 2013-08-16 Created: 2013-08-16 Last updated: 2013-09-13Bibliographically approved
Ekborg, M., Ideland, M., Lindahl, B., Malmberg, C., Ottander, C. & Rosberg, M. (2012). Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Malmö: Gleerup
Open this publication in new window or tab >>Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
Show others...
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Ska man vaccinera sig mot influensa, även om det finns risk för biverkningar? Är strålningen från mobiltelefoner farlig eller inte? Och vad stoppar vi i oss? Kan vi lita på att maten vi köper är bra?

Även om de flesta grundskoleelever inte kommer att välja en naturvetenskaplig yrkesbana kommer de att möta den här typen av frågor, som kallas för samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan jobba med SNI i skolan.

Elever tycker ofta att frågorna är intressanta, men de fastnar lätt i att diskutera personliga värderingar och det finns en risk att det naturvetenskapliga innehållet och samhällskontexten går förlorad. Läraren behöver därför stödja eleverna i arbetet med att formulera frågor, arbeta källkritiskt, argumentera, planera undersökningar samt värdera resultat och information. Syftet med arbetsmetoderna är att stärka elevernas möjligheter att använda sig av dessa kunskaper i vardagslivet

Författarna har under tre år bedrivit ett forskningsprojekt om SNI i grundskolan. Erfarenheter och resultat från detta projekt ligger till grund för boken.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerup, 2012. p. 179
Keywords
Naturorienterande ämnen, Undervisning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9836 (URN)978-91-40-68123-2 (ISBN)
Available from: 2012-11-07 Created: 2012-11-07 Last updated: 2013-08-19Bibliographically approved
Lindahl, B., Rosberg, M., Ekborg, M., Ideland, M., Malmberg, C., Rehn, A., . . . Winberg, M. (2011). Socio-scientific issues: a way to improve students’ interest and learning?. US-China Education Review B, 1(3), 342-347
Open this publication in new window or tab >>Socio-scientific issues: a way to improve students’ interest and learning?
Show others...
2011 (English)In: US-China Education Review B, ISSN 2161-6248, Vol. 1, no 3, p. 342-347Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

According to many documents, there is a strong need to renew science education. One way could be to work with SSI (socio-scientific issues). This paper reports on both students' and teachers' experiences and learning when working with socio-scientific issues in science education in secondary school (aged from 13 to 16). The approach is multidimensional, as factors that influence cognition as well as motivation and the forming of attitudes are complex. Results suggest that SSI work forms are more important than personal factors for explaining outcomes. Relevant issues, autonomy and functioning group work seem to be important aspects of successful SSI work together with structure provided by the teacher, and information that challenges previous knowledge. In general, SSI seems to be most efficient for students, who believe that they learn from presenting and discussing their knowledge, focus on "the large picture", acknowledge own responsibility for learning, find school science personally relevant and are self-efficacious. It seems that the outcomes from SSI work are much in the hands of the teacher. This paper is a short summary of the first year and quantitative part of the project. Further results from the project will later be found in our homepage (http://www.sisc.se).

Keywords
science education, secondary school, SSI (socio-scientific issues), interest, learning, quantitative study
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9834 (URN)
Available from: 2012-11-07 Created: 2012-11-07 Last updated: 2013-09-06Bibliographically approved
Lindahl, B. (2011). Varför förstår de inte sitt eget bästa?. In: Skolverket (Ed.), Fler som kan: hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? (pp. 48-62). Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Varför förstår de inte sitt eget bästa?
2011 (Swedish)In: Fler som kan: hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2011, p. 48-62Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2011
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11005 (URN)978-91-86529-32-1 (ISBN)
Available from: 2013-08-26 Created: 2013-08-26 Last updated: 2013-09-06Bibliographically approved
Hansson, L. & Lindahl, B. (2010). “I have chosen another way of thinking”: students' relations to science with a focus on worldview. Science & Education, 19(9), 895-918
Open this publication in new window or tab >>“I have chosen another way of thinking”: students' relations to science with a focus on worldview
2010 (English)In: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 19, no 9, p. 895-918Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article builds upon a study where students' relations to science are related to their worldviews and the kind of worldviews they associate with science. The aim of the study is to deepen our knowledge of how worldview and students' ways to handle conflicts between their own worldview and the worldview they associate with science, can add to our understanding of students' relations to science. Data consists of students' responses to a questionnaire (N = 47) and to interviews (N = 26). The study shows that for students who have a high ability in science, those who have taken science-intense programmes in upper secondary school to a higher extent than others have worldviews in accordance with the worldviews they associate with science. This indicates that students who embrace a worldview different from the one they associate with science tend to exclude themselves from science/technology programmes in Swedish upper secondary school. In the article the results are presented through case studies of single individuals. Those students' reasoning is related to the results for the whole student group. Implications for science teaching and for further research are discussed.

Keywords
worldview, science, identity, students, presuppositions
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7085 (URN)10.1007/s11191-010-9275-6 (DOI)000280803700003 ()
Available from: 2010-08-25 Created: 2010-08-25 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Winberg, M. & Lindahl, B. (2009). Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics: what are they like, where do they come from - and can we do something about them?. Umeå: Naturvetenskaplig och tekniska fakulteten, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Attitudes towards science, technology, engineering and mathematics: what are they like, where do they come from - and can we do something about them?
2009 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Naturvetenskaplig och tekniska fakulteten, Umeå universitet, 2009
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6242 (URN)
Available from: 2010-02-18 Created: 2010-02-18 Last updated: 2011-06-27Bibliographically approved
Lindahl, B. & Hansson, L. (2009). Students' presuppositions of what the world is like and their interest in choosing science. In: Proceedings of the 82nd NARST International Conference (Los Angeles, California, 2009): . Paper presented at NARST.
Open this publication in new window or tab >>Students' presuppositions of what the world is like and their interest in choosing science
2009 (English)In: Proceedings of the 82nd NARST International Conference (Los Angeles, California, 2009), 2009Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Pedagogy Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-5620 (URN)
Conference
NARST
Available from: 2010-01-05 Created: 2010-01-05 Last updated: 2014-07-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications