hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Brynolf, Margrethe
Publications (7 of 7) Show all publications
Brynolf, M. & Appladahl, M. (2013). Chefens komplexa vardag: samtal & kommunikation. Malmö: Tertulia
Open this publication in new window or tab >>Chefens komplexa vardag: samtal & kommunikation
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Chefens komplexa vardag är en bok som vänder sig till dig som arbetar som chef. Bokens författare vill på ett enkelt och lättillgängligt sätt ge dig lite av den senaste forskningen om ledarskap i komplexa organisationer, som handlar om den verklighet du som chef möter i din vardag. Men du får också praktiska verktyg med dig på vägen, om hur du kan förbättra dina utvecklingssamtal, enskilt eller i grupp, dina arbetsplatsträffar, lönesamtal och förhandlingar.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Tertulia, 2013. p. 104
Keywords
Ledarskap, Kommunikation inom organisationer
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13531 (URN)9789197747370 (ISBN)
Available from: 2015-02-12 Created: 2015-02-12 Last updated: 2015-02-12Bibliographically approved
Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K.-E. & Wersäll, B.-L. (2012). Läraryrkets många ansikten (3ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Läraryrkets många ansikten
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I Läraryrkets många ansikten diskuterar författarna lärarens komplexa och intensiva arbete och hur det har utvecklats genom tiderna. I boken behandlas en rad aspekter av läraryrket, bland annat:

Skolans värdegrund

Betyg och bedömning

Skolkultur

Skolans ledning och organisation

Facket och lärarrollen

Lärares professionalism

Motivation och prestation

Kreativitet

Några kapitel är faktainriktade och redovisar olika styrdokument och forskningsresultat, andra är mer diskuterande och tar upp olika problem som lärare konfronteras med i sin yrkesutövning. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna” med frågor och uppgifter för diskussion och reflektion. Denna nya upplaga har uppdaterats och bearbetats med hänsyn till 2011 års läroplan, skollag, förordning och lärarutbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2012. p. 330 Edition: 3
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9764 (URN)978-91-47-10060-6 (ISBN)
Available from: 2012-10-03 Created: 2012-10-03 Last updated: 2013-04-22Bibliographically approved
Augustinsson, S. & Brynolf, M. (2012). Rektors ledarskap: komplexitet och förändring (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Rektors ledarskap: komplexitet och förändring
2012 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Att vara rektor innebär att ständigt bli inkastad i olika händelser. Rektor förväntas ta ansvar för och lösa alla problem som uppstår i skolan oavsett om det handlar om ett läckande rör, en elev som inte uppnår målen eller ett ekonomiskt underskott som ska vändas till plus.

Författarna erbjuder i denna bok verktyg för att bättre kunna förstå och hantera den faktiska vardagen som rektor eller skolledare. Dessa verktyg gör det möjligt för skolledare att utveckla förmågan att manövrera i en komplex och föränderlig värld, där paradoxer som kontroll och icke-kontroll är ständigt närvarande. Genom att skapa strukturer där människor tillåts hantera komplexiteten på egna villkor utvecklas mening och passion för verksamheten. Det innebär att rektor har ett medansvar snarare än ett odelat ansvar som ledare.

Denna andra upplaga innehåller ett nytt kapitel om chefers eget lärande, nyare forskning har inarbetats och fler tips om hur man kan hantera den komplexa vardagen har lagts till.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma ledare inom skolan – förskolechefer, rektorer och skolledare inom grund- och gymnasieskola och arbetslagsledare – men är relevant för alla med intresse för organisation och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012. p. 271 Edition: 2
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9925 (URN)978-91-44-08305-6 (ISBN)
Available from: 2012-12-15 Created: 2012-12-15 Last updated: 2013-10-29Bibliographically approved
Augustinsson, S. & Brynolf, M. (2009). Headmaster leadership in public schools: complexity and change. In: : . Paper presented at 9th Conference of European Sociological Association, Lissabon, Portugal, 2-5 september.
Open this publication in new window or tab >>Headmaster leadership in public schools: complexity and change
2009 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Why does not the teacher staff act as they are told to according to the school management documents? Why are not the latest curriculum and its contents within public schools carried through? Why do not the rational forms of implementation and management, recommended by management literature, work? (Alvesson & Sveningson 2003); Bartunek 2006; Brunsson 2007; Morrison 2002; Pye 2006; Weick & Sutcliffe 2001; Weisly). Furthermore they are used for managing Swedish public School. Managing Swedish public organizations, as for example public schools, has been discussed and there are controversies as to why actions as management models, laws and other regulations do not give the intended results as expected (Scherp and Scherp 2007). The article, with its empirical material and theoretical issue, is meant to give a comprehension and explanation of why logic and contents of management sometimes fail to correspond to logic and contents in practice. To answer questions about implementation and management this article sets out from what actually happens within organizations, and not what is expected to happen. You cannot explain a rule by another one; a rule needs to be explained by its practice.

Keywords
Organizing, management, professions organizations
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9927 (URN)
Conference
9th Conference of European Sociological Association, Lissabon, Portugal, 2-5 september
Available from: 2012-12-15 Created: 2012-12-15 Last updated: 2015-11-26Bibliographically approved
Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K.-E. & Wersäll, B.-L. (2009). Läraryrkets många ansikten (2ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Läraryrkets många ansikten
2009 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Läraren lever i en dynamisk relationsvärld som ger en kraftfull puls i hans eller hennes arbete. I ständiga här-och-nu-situationer måste uppkomna problem lösas, beslut tas och åtgärder genomföras under tidspress. Man kan verkligen tala om läraryrkets intensitet. Till det kommer en ökande differentiering, dvs. att lärarens roll utformas olika bl.a. beroende på i vilken kommun, i vilken skola och i vilket arbetslag som han eller hon tjänstgör.

Med stor sannolikhet kommer läraryrket i framtiden att bli minst lika intensivt som idag och differentieringen om möjligt ännu större, vilket ställer stora krav på lärarutbildning och fortbildning. Den här boken är avsedd för det allmänna utbildningsområdet inom lärarutbildningen och ett bidrag till den kompetensutveckling av redan verksamma lärare som är nödvändig inför dessa utmaningar.

Bokens antagande är att framtidens lärare kan klara av sin situation och forma sin lärarroll bättre än många upplever att de kan idag. För att detta ska kunna ske krävs att lärarna känner att de har stöd från samhället, att de känner att de är delaktiga och att det finns en allmän acceptans för att kunskap är viktig. Dessutom behöver lärarrollens samhällsansvar tydliggöras. Men framförallt ställer det krav på lärare och rektorer som måste våga vara flexibla, kreativa och våga utnyttja det friutrymme som finns.

Här behandlas en rad aspekter av läraryrket, allt från lärarens samhällsansvar – och hur det vuxit fram i ett historiskt perspektiv – till den egna personliga professionalismen. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna”, ett smörgåsbord av frågor och uppgifter som stimulans för diskussion, utforskning och reflektion.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2009. p. 292 Edition: 2
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9763 (URN)978-91-47-09399-1 (ISBN)
Available from: 2012-10-03 Created: 2012-10-03 Last updated: 2021-09-22Bibliographically approved
Augustinsson, S. & Brynolf, M. (2009). Rektors ledarskap: komplexitet och förändring. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Rektors ledarskap: komplexitet och förändring
2009 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Att vara rektor innebär att ständigt bli inkastad i olika händelser. Rektor förväntas ta ansvar för och lösa alla problem som uppstår i skolan oavsett om det handlar om ett läckande rör, en elev som inte uppnår målen eller ett ekonomiskt underskott som ska vändas till plus.

Med verkligheten som utgångspunkt erbjuder författarna rektorer och skolledare på olika nivåer verktyg för att bättre kunna förstå och hantera den faktiska vardagen. Att som ledare utveckla sin förmåga att manövrera i en värld som är komplex och föränderlig, där paradoxer som kontroll och icke-kontroll ständigt finns närvarande. Författarna belyser och diskuterar hur den komplexa vardagen kan förstås och hur människor konstruerar mening. Genom att skapa strukturer där människor tillåts hantera komplexiteten på dess egna villkor utvecklas mening och passion för verksamheten. Detta innebär att rektorn har ett medansvar som ledare i nära samverkan med all personal.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma ledare inom skolans verksamheter, rektorer och skolledare inom grund- och gymnasieskola samt förskolechefer, arbetslagsledare och andra som är intresserade av skolans organi-sation och styrning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009. p. 216
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-5207 (URN)978-91-44-05180-2 (ISBN)
Available from: 2009-10-20 Created: 2009-10-20 Last updated: 2013-10-29Bibliographically approved
Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K.-E. & Wersäll, B.-L. (2007). Läraryrkets många ansikten. Stockholm: Runa
Open this publication in new window or tab >>Läraryrkets många ansikten
2007 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Läraren lever i en dynamisk relationsvärld som ger en kraftfull puls i hans eller hennes arbete. I ständiga här-och-nu-situationer måste uppkomna problem lösas, beslut tas och åtgärder genomföras under tidspress. Man kan verkligen tala om läraryrkets intensitet. Till det kommer en ökande differentiering, dvs. att lärarens roll utformas olika bl.a. beroende på i vilken kommun, i vilken skola och i vilket arbetslag som han eller hon tjänstgör.

Med stor sannolikhet kommer läraryrket i framtiden att bli minst lika intensivt som idag och differentieringen om möjligt ännu större, vilket ställer stora krav på lärarutbildning och fortbildning. Den här boken är avsedd för det allmänna utbildningsområdet inom lärarutbildningen och ett bidrag till den kompetensutveckling av redan verksamma lärare som är nödvändig inför dessa utmaningar.

Bokens antagande är att framtidens lärare kan klara av sin situation och forma sin lärarroll bättre än många upplever att de kan idag. För att detta ska kunna ske krävs att lärarna känner att de har stöd från samhället, att de känner att de är delaktiga och att det finns en allmän acceptans för att kunskap är viktig. Dessutom behöver lärarrollens samhällsansvar tydliggöras. Men framförallt ställer det krav på lärare och rektorer som måste våga vara flexibla, kreativa och våga utnyttja det friutrymme som finns.

Här behandlas en rad aspekter av läraryrket, allt från lärarens samhällsansvar – och hur det vuxit fram i ett historiskt perspektiv – till den egna personliga professionalismen. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna”, ett smörgåsbord av frågor och uppgifter som stimulans för diskussion, utforskning och reflektion.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Runa, 2007. p. 292
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-510 (URN)978-91-88298-91-1 (ISBN)
Available from: 2009-03-03 Created: 2009-03-03 Last updated: 2021-09-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications