hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Knutagård, Hans
Publications (10 of 13) Show all publications
Knutagård, H. (2015). Gay and bisexual men raped by men: an invisible group in social work in Sweden. In: Julie Fish, Kate Karban (Ed.), Lesbian, gay, bisexual and trans health inequalities: international perspectives in social work (pp. 267-279). Bristol: Policy Press
Open this publication in new window or tab >>Gay and bisexual men raped by men: an invisible group in social work in Sweden
2015 (English)In: Lesbian, gay, bisexual and trans health inequalities: international perspectives in social work / [ed] Julie Fish, Kate Karban, Bristol: Policy Press, 2015, p. 267-279Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Bristol: Policy Press, 2015
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13765 (URN)10.1332/policypress/9781447309673.001.0001 (DOI)000385183400018 ()978-1-4473-0967-3 (ISBN)
Available from: 2015-03-31 Created: 2015-03-31 Last updated: 2017-08-15Bibliographically approved
Knutagård, H. (2015). The story of a male sex worker. In: Bruce D. Friedman and Joav Merrick (Ed.), Public health, social work and health inequalities: (pp. 249-263). New York: Nova Science Publishers, Inc.
Open this publication in new window or tab >>The story of a male sex worker
2015 (English)In: Public health, social work and health inequalities / [ed] Bruce D. Friedman and Joav Merrick, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015, p. 249-263Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015
Series
Public health: practices, methods and policies
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14498 (URN)978-1-63482-838-3 (ISBN)
Available from: 2015-08-26 Created: 2015-08-26 Last updated: 2015-10-15Bibliographically approved
Knutagård, H., Krantz, B. & Jedemark, M. (Eds.). (2014). A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice. Paper presented at The Sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12-14 June 2013, Kristianstad University, Sweden. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice
2014 (English)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2014. p. 136
Series
Kristianstad University Press ; 2014:01
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11759 (URN)978-91-979422-6-3 (ISBN)
Conference
The Sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12-14 June 2013, Kristianstad University, Sweden
Available from: 2014-02-14 Created: 2014-02-14 Last updated: 2014-02-24Bibliographically approved
Knutagård, H., Krantz, B. & Jedemark, M. (2014). Foreword. In: Knutagård, Hans; Krantz, Britt; Jedemark, Marie (Ed.), A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice: . Paper presented at The Sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12-14 June 2013, Kristianstad University, Sweden (pp. 5). Paper presented at The Sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12-14 June 2013, Kristianstad University, Sweden. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Foreword
2014 (English)In: A Nordic perspective on the cultural and the activity approach in theory and practice / [ed] Knutagård, Hans; Krantz, Britt; Jedemark, Marie, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2014, , p. 136p. 5-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2014. p. 136
Series
Kristianstad University Press ; 2014:01
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11760 (URN)978-91-979422-6-3 (ISBN)
Conference
The Sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12-14 June 2013, Kristianstad University, Sweden
Available from: 2014-02-14 Created: 2014-02-14Bibliographically approved
Knutagård, H. & Krantz, B. (2012). Begreppet mentalisering: ett verktyg för handlingskompetens i och genom PPU?. In: Magnus Ottelid (Ed.), Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen: en antologi (pp. 68-78). Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Begreppet mentalisering: ett verktyg för handlingskompetens i och genom PPU?
2012 (Swedish)In: Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen: en antologi / [ed] Magnus Ottelid, Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet , 2012, p. 68-78Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, 2012
Series
Pedagogiska meddelanden, ISSN 1654-8957 ; 2012:8
Keywords
PPU, socionomutbildning, mentalisering, handlingskompetens
National Category
Social Work Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9862 (URN)978-91-87103-34-6 (ISBN)
Available from: 2012-11-21 Created: 2012-11-21 Last updated: 2012-11-21Bibliographically approved
Charpentier, J., Knutagård, H. & Axelsson, J. (2010). Ung och positiv: om unga hivpositivas livssituation. Malmö: SRHR, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS
Open this publication in new window or tab >>Ung och positiv: om unga hivpositivas livssituation
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det blir allt fler personer som lever med hiv idag tack vare de nya bromsmedicinerna som kom i mitten på 1990-talet. Det sker även en ökning av antalet personer som bor i Sverige som smittas av hiv, speciellt män som har sex med män. Samtidigt ser det ut som om fl er yngre personer blir smittade och att dessa personer inte har nåtts av det traditionella hivpreventiva arbetet. Dessutom saknas det kunskap om hur unga personer med hiv lever.

Detta är upprinnelsen till att SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) har gjort en studie om gruppen.

Studien erbjuder intressant läsning då den visar på ett paradigmskifte när det gäller livssituationen för de unga som får hiv nu gentemot de som fi ck hiv tidigare. Personerna i studien anser bland annat att hiv inte är den dominerande faktorn i deras liv utan de väljer att fortsätta leva sitt liv som innan de fi ck hiv och på samma sätt som deras jämnåriga vänner gör. De fl esta är inte med i någon förening för hivpositiva. De upplever kontakten med behandlande läkare som positiv och viktig, men vill gärna ha övrig information och kontakt genom internet.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: SRHR, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, 2010. p. 62
Series
SRHR:s rapport ; 2010:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11832 (URN)
Available from: 2014-03-07 Created: 2014-03-07Bibliographically approved
Knutagård, H. (2009). "men du har ju blivit våldtagen": om våldtagna mäns ordlöshet. Malmö: SRHR, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS
Open this publication in new window or tab >>"men du har ju blivit våldtagen": om våldtagna mäns ordlöshet
2009 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this study is to understand men who have been raped by other men, their experience of the rape and how they act. I have conducted 18 qualitative interviews with these men. During the process of analyzing the material I have used Randall Collins’ concepts of interaction ritual chains and forward panic together with Thomas J. Scheff’s concepts of emotional energy and shame. The rape made the interaction ritual chains break and the men had no words for these experiences. Through previous interaction ritual chains they have been shaped by the social construction of masculinities, sexualities and homosexuality. None of them worked. Instead they experienced that the social bond was threatened and that they internalized the shame of the rape and got drained of their emotional energy. This has put the men in a position where there were no words. Without words they are invisible in society and they are not able to process their experience of the rape by seeking professional help.

Place, publisher, year, pages
Malmö: SRHR, Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, 2009. p. 98
Series
SRHR:s rapport ; 2009:4
Keywords
Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR), Våldtäkt, Män-- våld mot, Män-- brott mot
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11803 (URN)978-91-978330-0-4 (ISBN)
Note

Masteruppsats

Available from: 2014-03-07 Created: 2014-02-25 Last updated: 2014-03-07Bibliographically approved
Knutagård, H. (2008). [Förord samt fackgranskning till:] Pamela Trevithick. Socialt arbete (1ed.). In: Socialt arbete: Teori och praktik (pp. 7-8). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>[Förord samt fackgranskning till:] Pamela Trevithick. Socialt arbete
2008 (Swedish)In: Socialt arbete: Teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, 2008, 1, p. 7-8Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2008 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11884 (URN)978-91-44-01963-5 (ISBN)
Available from: 2014-03-24 Created: 2014-03-24 Last updated: 2014-03-24Bibliographically approved
Knutagård, H. (2007). Sexuell normalitet. In: Svensson, Kerstin (Ed.), Normer och normalitet i socialt arbete: (pp. 141-153). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Sexuell normalitet
2007 (Swedish)In: Normer och normalitet i socialt arbete / [ed] Svensson, Kerstin, Lund: Studentlitteratur, 2007, p. 141-153Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2007
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11837 (URN)978-91-44-02219-2 (ISBN)
Available from: 2014-03-10 Created: 2014-03-10 Last updated: 2014-03-10Bibliographically approved
Knutagård, H. (2006). "... det var bara en bögdjävel": på väg mot en strategi att förebygga och motverka homofientligt våld. Malmö: RFSL rådgivningen i Skåne
Open this publication in new window or tab >>"... det var bara en bögdjävel": på väg mot en strategi att förebygga och motverka homofientligt våld
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten ”... det var bara en bögdjävel” handlar om hur vi kan förebygga och motverka homofientlighet, som tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och olaga diskriminering ingår i det övergripande begreppet hatbrott. Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv analyseras litteratur, intervjuer och ett antal fall av homofientligt våld, merparten tingsrättsdomar. Författaren kommer fram till att själva handlingen är homofientligt våld, medan den verksamhet som leder fram till handlingen är: ungas könskonstruerande våld i mötet mellan representanter för majoritets- och minoritetskulturer i olika kulturhistoriska kontexter. Detta könskonstruerande våld lärs in som inre handlingsberedskaper. Det homofientliga våldet, i vid definition, måste därför förebyggas och motverkas både på ett strukturellt och personligt plan. I det förebyggande och motverkande arbetet är det därför viktigt att flytta fokus från den utlösande handlingen av homofientligt våld till de handlingsberedskaper och de verksamheter som leder fram till detta.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: RFSL rådgivningen i Skåne, 2006. p. 109
Series
Rapportserie / RFSL, Rådgivningen Skåne, ISSN 1654-4803 ; 2003:1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11829 (URN)91-973883-1-9 (ISBN)
Note

3. uppl.

Available from: 2014-03-07 Created: 2014-03-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications