hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Linge, Anna
Publications (10 of 17) Show all publications
Linge, A. (2017). Musik och rörelse - samverkande ämnesingångar i förskolan. In: Absctracts: senior research: NNMPF 2017: the 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017. Paper presented at The 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017 (pp. 5-7).
Open this publication in new window or tab >>Musik och rörelse - samverkande ämnesingångar i förskolan
2017 (Swedish)In: Absctracts: senior research: NNMPF 2017: the 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017, 2017, p. 5-7Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Det föreligger ett behov i förskollärarutbildningen samt i förskolans vardagliga praktik av ett tydligare pedagogiskt fokus mot musisk-motorisk inlärning och yngre barns övergripande samt specifika lärande i och genom musik och rörelse. Det musikpedagogiska fältet för yngre barn bör därför utvecklas tydligare mot rörelseinnehållet (idrottsforskning). Ett sådant tvärvetenskapligt innehåll utmanar musikpedagogikämnet mot nya pedagogiska vinster, när vi därtill även implementerar samtida hjärnforskning om hjärna och kultur. Här finns ett kunskapsområde som exempelvis förenar språkutveckling med musikalisk utveckling. Ett sådant samband kan förstås som auditiv stimulans och vokal performans förstärkt genom rörelse. Musisk aktivitet som motorisk träning har, enligt ett urval av forskning nedan, förmåga att stödja och utveckla specifika ”skills” som i sin tur har betydelse för barns kognitiva förmåga. Det öppnar en möjlighet för en fördjupad  musisk-motorisk förskolepedagogik, samt en ökad medvetenhet att i lärarutbildningen öka kunskapen om musikens och rörelsens funktion i barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling. Ordet  musisk står för musikaliska aktiviteter som stödjer rim, ramsor, sång och rytmik i förskolan (se exempelvis Uddén, 2004). Förutom dessa vill med sådana aktiviteter lägga till barns spel på instrument, inte endast rytminstrument, utan gärna fingermotoriska instrument som ukulele och violin.

National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17581 (URN)
Conference
The 22nd annual conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017
Available from: 2017-11-09 Created: 2017-11-09 Last updated: 2017-11-09Bibliographically approved
Linge, A. (2016). Begreppet estetiska lärprocesser som musisk-motoriska lärprocesser?. In: : . Paper presented at Musikforskning i dag Linneuniversitetet Växjö 14-16 juni 2016.
Open this publication in new window or tab >>Begreppet estetiska lärprocesser som musisk-motoriska lärprocesser?
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Begreppet estetiska lärprocesser är i viss mån etablerat inom forskning men framförallt inom högskolans pedagogiska praktik. Begreppet är dock svårhanterligt och  för lite utforskat med pragmatisk konsekvens för en skolkontext. Musik som estetik associeras exempelvis med sinnlighet och de sköna konsterna, vilket riskerar attbli en skön anakronism när utbildningen rationaliseras och marknadsanpassas. Estetik på traditionell grund har framförallt en funktion som symboliskt språk där människor får syn på sig själva. Denna funktion har fortfarande stor betydelse i en lärarutbildning som vill skapa plats för upplevelser och personlig utveckling för de kommande eleverna och barnen i förskolan. Jag ser dock ett behov av att utvidga musikämnet för barn och ungdomar mot en pragmatisk och samtida inriktning.Det som föregår begreppskonstruktionen (musisk-motorisk) i fråga, är det nya intresse för musik-och idrottsämnet som uppmärksammas av hjärnforskare (se exempelvis Klingberg, 2014). Av denna forskning framlyfts musikaliska aktiviteter som främjar finmotorik och grovmotorik som grund för lärande. Försök görs från hjärnforskningens sida att applicera dessa nya rön i pedagogisk teoribildning,men detta senare fält måste närma sig dessa ofta välfinansierade forskningsrön utifrån sin egen begreppsbildning. Det är därför intressant att från en pedagogisk horisont närma sig hjärnforskningens resultat i ett musikpedagogiskt/pedagogiskt sammanhang. Begreppet ”musisk-motoriska lärprocesser” visar exempelvis hur aktiviteter integrerar motorisk kunskap i kroppen och lägger grund för kognition. Pedagogikämnet står idag och identifierar sig mot större begreppsbildningar som utbildningsvetenskap, men är självt till sin natur tvärvetenskapligt med ursprung inom bland annat inlärningsteori, socialpsykologi samt utvecklingspsykologi.Jag ser det därför som angeläget att diskutera hur pedagogiken håller sig fortsatt tvärvetenskaplig mot nya områden: i vår tid mot hjärnforskning som undersöker musikens funktion som grundläggande för högre kognition, och att vi sätter pedagogiskt fokus på aktiviteter som har värde för barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling. Detta bör tydligt ta plats i lärarutbildningens musikundervisning, framförallt mot yngre barn, genom vetenskapliggörande som är rykande aktuellt och angeläget för en utvidgad förståelse för ämnets betydelse i barns utveckling.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16228 (URN)
Conference
Musikforskning i dag Linneuniversitetet Växjö 14-16 juni 2016
Available from: 2016-11-12 Created: 2016-11-12 Last updated: 2016-11-14Bibliographically approved
Linge, A. (2015). Creative musical practice in an educational context. In: Thomas Hansson (Ed.), Contemporary approaches to activity theory: interdisciplinary perspectives on human behavior (pp. 143-160). Hershey: IGI Global
Open this publication in new window or tab >>Creative musical practice in an educational context
2015 (English)In: Contemporary approaches to activity theory: interdisciplinary perspectives on human behavior / [ed] Thomas Hansson, Hershey: IGI Global , 2015, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter is based on the author's doctoral thesis. She provides an account of a project on creativity in music education, more specifically a musical classroom for developing creativity. The aim of the study is to find examples or mechanisms of creative pedagogy. This study complements the current tradition for studying methods in teaching and learning music. Creative, prescriptive, and communicative designs of teaching and learning interact during sessions of music making. The empirical findings enable a discussion of the conditions that define creative music making as art and/or play as a socio-cultural activity.

Place, publisher, year, edition, pages
Hershey: IGI Global, 2015
Series
Advances in human and social aspects of technology (AHSAT) book series, ISSN 2328-1316
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13192 (URN)10.4018/978-1-4666-6603-0.ch009 (DOI)9781466666030 (ISBN)
Available from: 2014-11-06 Created: 2014-11-06 Last updated: 2015-02-06Bibliographically approved
Linge, A. (2015). Estetiska processer i förskollärutbildningens undervisning. In: : . Paper presented at Dialogkonferens pedagogisk forskning i Skåne Malmö Högskola.
Open this publication in new window or tab >>Estetiska processer i förskollärutbildningens undervisning
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Baserat på min forskning, på iakttagelser och reflektion i min undervisningsvardag, vill jag i ett kommande bokkapitel problematisera de estetiska ämnenas kreativa potential samt den kompetens som förväntas utvecklas genom de estetiska ämnenas medverkan i ett tematiskt eller integrativt kursinnehåll i förskollärarutbildningen. När estetlärare och forskare utmanar studenterna i en workshop eller i ett inspirationssammanhang blir en del studenter ofta osäkra inför vad som väntar. Andra studenter blir 23

inspirerade av uppgiftens kreativa frihet och utformning. Kanske reaktionen inte endast handlar om mötet med de estetiska formerna (kropp, form och känsla) utan den stora ovana studenterna har med sig genom hela skolsystemet av att ha arbetat med kreativa processer och problembaserat arbete. Undervisningen på högskolan kan inte desto mindre ses som ensidig i sin utformning som föreläsning, hemtentamen eller salstentamen. Det skulle krävas flera skilda och utmanande undervisningsformer för att utveckla vad Dewey kallar en kreativ vana hos studenterna (Dewey, 1910). En uppdelning av teori och praktik som inte förnyas genom handling och problemlösning leder till en förståelse av teori som något statiskt och en gång given. Dessa attityder möter vi lärare i studenternas rätt-och-fel-tänkande. Kunskap är dock alltid tillfällig i bemärkelsen att den ska omsättas och pröva sin relevans i handling. Handlingen ifråga ska utvecklas inom alla ämnen får att stödja ett intelligent lärande som innebär en kognitiv reflektion över situationen (Biesta & Burbules, 2003). Hur förstärker en problemlösande metod de estetiska ämnenas plats på förskollärarutbildningen? Här kan jag se att de estetiska ämnena bildar exempel på hur teori och praktisk handling, eller utforskande, samverkar. De praktiskt-estetiska ämnena är helt enkelt olika sätt att utforska genom aktivitet och reflektion.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14611 (URN)
Conference
Dialogkonferens pedagogisk forskning i Skåne Malmö Högskola
Available from: 2015-09-18 Created: 2015-09-18 Last updated: 2015-12-10Bibliographically approved
Linge, A. (2015). Svängrumsteorin i lärarutbildningens undervisning. In: : . Paper presented at The 19th Conference of Nordic Network for Research in Music Education, University of the Arts, Helsinki, March 3-5, 2015..
Open this publication in new window or tab >>Svängrumsteorin i lärarutbildningens undervisning
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13769 (URN)
Conference
The 19th Conference of Nordic Network for Research in Music Education, University of the Arts, Helsinki, March 3-5, 2015.
Available from: 2015-03-31 Created: 2015-03-31 Last updated: 2015-06-29Bibliographically approved
Linge, A. (2014). Generell didaktisk kompetensutveckling genom estetiken i (förskol)lärarprogrammet. In: : . Paper presented at Pedagogisk forskning i Skåne.
Open this publication in new window or tab >>Generell didaktisk kompetensutveckling genom estetiken i (förskol)lärarprogrammet
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13191 (URN)
Conference
Pedagogisk forskning i Skåne
Available from: 2014-11-06 Created: 2014-11-06 Last updated: 2014-11-16Bibliographically approved
Linge, A. (2014). Svängrum - för en kreativ musikpedagogik. In: : . Paper presented at Musikforskning idag 2014.
Open this publication in new window or tab >>Svängrum - för en kreativ musikpedagogik
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13193 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2014
Available from: 2014-11-07 Created: 2014-11-07 Last updated: 2014-11-16Bibliographically approved
Linge, A. (2013). Aesthetic learning process within drama, pictures and music. In: : . Paper presented at NERA Conference Reykjavik.
Open this publication in new window or tab >>Aesthetic learning process within drama, pictures and music
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11423 (URN)
Conference
NERA Conference Reykjavik
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-12-10Bibliographically approved
Linge, A. (2013). Making room for creative praxis in musical ensemble. In: : . Paper presented at RIME Conference Exeter.
Open this publication in new window or tab >>Making room for creative praxis in musical ensemble
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11424 (URN)
Conference
RIME Conference Exeter
Available from: 2013-12-16 Created: 2013-12-11 Last updated: 2015-12-10Bibliographically approved
Linge, A. (2013). Musikämnets tysta kunskap och kritiska reflektion. In: : . Paper presented at Dialogkonferens: Pedagogisk forskning i Skåne, 28 augusti 2013, Lunds universitet.
Open this publication in new window or tab >>Musikämnets tysta kunskap och kritiska reflektion
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13190 (URN)
Conference
Dialogkonferens: Pedagogisk forskning i Skåne, 28 augusti 2013, Lunds universitet
Available from: 2014-11-06 Created: 2014-11-06 Last updated: 2015-01-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications