hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 126) Show all publications
Petersson, P., Westergren, A., Haak, M. & Edberg, A.-K. (2019). Developing a model that support preventive home visit for seniors – a collaborative development and research project. In: : . Paper presented at International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER)..
Open this publication in new window or tab >>Developing a model that support preventive home visit for seniors – a collaborative development and research project
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-19304 (URN)
Conference
International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER).
Available from: 2019-05-15 Created: 2019-05-15 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Sundström, M., Edberg, A.-K., Rämgård, M. & Blomqvist, K. (2017). Health care staff’s perception of existential loneliness among older people. In: : . Paper presented at The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice.
Open this publication in new window or tab >>Health care staff’s perception of existential loneliness among older people
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17114 (URN)
Conference
The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice
Available from: 2017-08-24 Created: 2017-08-24 Last updated: 2017-09-05Bibliographically approved
Blomqvist, K., Edberg, A.-K., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (Eds.). (2017). Omvårdnad & äldre. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Omvårdnad & äldre
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. De flesta författare har sin utgångspunkt i omvårdnad, men bland författarna återfinns även företrädare för medicin, oral hälsa, kulturgeografi, filosofi, socialt arbete, gerontologi, medicinsk etik, arbetsterapi och fysioterapi.

Omvårdnad & äldre vänder sig till sjuksköterskestudenter på såväl grund- som specialistutbildning, men även till kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom fältet. År 2017 tilldelades boken Kurslitteraturprisets hederspris med följande motivering: ”För ett hhögaktuellt såväl i dag som under många år framöver. Andelen äldre ökar och många lever allt längre med långvariga sjukdomar. Detta ställer nya krav på sjuksköterskan och omvårdnaden. Boken är helt anpassad till dessa nya förutsättningar där de senaste forskningsresultaten kombineras med konkreta omvårdnadsåtgärder. Verket är mycket välskrivet, med den äldre personen ständigt i centrum.”eltäckande grundverk, som med gedigen vetenskaplig tyngd, avhandlar ett område som är högaktuellt såväl i dag som under många år framöver. Andelen äldre ökar och många lever allt längre med långvariga sjukdomar. Detta ställer nya krav på sjuksköterskan och omvårdnaden. Boken är helt anpassad till dessa nya förutsättningar där de senaste forskningsresultaten kombineras med konkreta omvårdnadsåtgärder. Verket är mycket välskrivet, med den äldre personen ständigt i centrum.”

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2017. p. 704
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17236 (URN)978-91-44-10279-5 (ISBN)
Available from: 2017-09-12 Created: 2017-09-12 Last updated: 2017-09-26Bibliographically approved
Svensson, C., Edfors, E. & Edberg, A.-K. (2017). Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i mötet med äldre personer. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i mötet med äldre personer
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hur upplever sjuksköterskan mötet med den äldre personen inom kommunal vård ochomsorg? Ett sätt för sjuksköterskan att känna närvaro i mötet är genom att helhjärtatlyssna på den äldre när hen inbjuder till samtal om sina tankar eller om livshistorian.Sjuksköterskan kan genom mötet uppleva en högre mening med sitt arbete och få enmöjlighet att etablera en relation med den äldre. Att vårda äldre personer ställer högakrav på omvårdnaden där en helhetssyn med fokus på personcentrerad omvårdnadstår i centrum och kunskaper i äldre personers psykologiska och sociala åldrande kanhjälpa sjuksköterskan vara närvarande i mötet. Syftet var att beskriva sjuksköterskorsupplevelser av faktorer som bidrar till möjligheten att vara närvarande i mötet medäldre personer inom kommunal vård och omsorg. Nio intervjuer genomfördes medsjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg. Intervjuerna analyserades med hjälpav kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade som sin främstaintention att prioritera mötet med vårdtagaren. Faktorer som bidrog till sjuksköterskornasmöjlighet till närvaro i mötet med äldre var relaterade till; (I) mötet i form avatt kunna bygga på en tidigare relation, att ha gemensamma beröringspunkter, att haen ömsesidig öppenhet och vilja att dela varandras glädje- och sorgeämnen (II) vårdtagareni form av att vårdtagaren har förtroende för sjuksköterskan, att vårdtagareninbjuder till samtal och vårdtagarens tillstånd (III) sjuksköterskan i form av kunskaperom vårdtagaren och betydelsen av att vara närvarande i mötet, personlig mognad ochsjälvkännedom, att vara genuint intresserad av vårdtagaren och visa respekt och attkunna hantera sina känslor, samt (IV) organisationen i form av att ha tid, att ha möjlighetatt prioritera mellan olika arbetsuppgifter, hur vårdarbetet fördelas och organiserasoch den kontext som sjuksköterskan befinner sig i. Resultatet visade att sjuksköterskornahade som intention att vara närvarande i mötet. Det var dock inte alltid så lättatt få tid till mötet på grund av tids- och/eller personalbrist, men även sjuksköterskanspersonliga mognad och erfarenhet hade betydelse för att kunna/våga vara närvarandei mötet. En positiv och stödjande arbetsledning samt ett nära samarbete med kollegersågs som viktiga resurser i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. p. 45
Series
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, ISSN 1652-9979 ; 1
Keywords
Sjuksköterskors erfarenheter, patient, möte, äldre, mindfulness, intervjuer
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17879 (URN)
Available from: 2018-02-13 Created: 2018-02-13 Last updated: 2018-02-14Bibliographically approved
Sävenstedt, S., Wijk, H., Edberg, A.-K., Boström, A.-M., Wallerstedt, B., Öster, C., . . . Iritz Hedberg, K. (2017). Varför är sjuksköterskornas kunskap inte viktig?. Dagens Samhälle (21 mars)
Open this publication in new window or tab >>Varför är sjuksköterskornas kunskap inte viktig?
Show others...
2017 (Swedish)In: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511, no 21 marsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16616 (URN)
Available from: 2017-03-29 Created: 2017-03-29 Last updated: 2017-03-29Bibliographically approved
Hommel, A., Edberg, A.-K., Ekman, I., Gunningberg, L., Kristensson Hallström, I., Rasumssen, B., . . . Öhlén, J. (2017). Öka satsningarna på forskning i omvårdnad. Dagens Medicin (19 januari)
Open this publication in new window or tab >>Öka satsningarna på forskning i omvårdnad
Show others...
2017 (Swedish)In: Dagens Medicin, ISSN 1104-7488, no 19 januariArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Långsiktiga satsningar för välfärdsforskning är bra, men för att nå ända fram och minimera hälsoklyftorna är det nödvändigt att även forskning inom omvårdnad prioriteras, skriver tio debattörer.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16619 (URN)
Available from: 2017-03-29 Created: 2017-03-29 Last updated: 2017-03-29Bibliographically approved
Cato Jurlander, I., Edfors, E. & Edberg, A.-K. (2016). Betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Demens är ett syndrom med kognitiv svikt som leder till svårigheter att klara det dagliga livet, vilket medför att omgivningen och miljön måste vara anpassad efter personens behov. Tidigare forskning har visat att utevistelse i en anpassad trädgård som skapar trygghet, är orienterbar, stimulerar till aktiviteter och gemenskap samt erbjuder avskildhet och skyddar mot intryck som kan skapa oro kan leda till ett ökat välbefinnande för personer med demenssjukdom. Syftet med studien var att beskriva betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Studien har en case study design med mixed metod approach med tyngpunkt på kvalitativansats. Studiens resultat visar att den förändrade utemiljön stödjer de boendes välbefinnande, inbjuder till aktivitet, gemenskap och avskildhet samt väcker minnen.Trädgården väcker förväntningar hos de boende men ställer krav på personalen och användningen styrs av personalens tid och kunskap. En förändrad utemiljö med större möjligheter till en stimulerande utevistelse visar sig skapa ett ökat välbefinnande förboende, närstående och personal

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016. p. 50
Series
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan, ISSN 1652-9979 ; 2016:2
Keywords
Utemiljö, demens, omvårdnad, välbefinnande
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16151 (URN)
Available from: 2016-10-11 Created: 2016-10-06 Last updated: 2016-10-20Bibliographically approved
Lilja Andersson, P., Petersén, Å., Graff, C. & Edberg, A.-K. (2016). Ethical aspects of a predictive test for Huntington’s Disease: a long term perspective. Nursing Ethics, 23(5), 565-575
Open this publication in new window or tab >>Ethical aspects of a predictive test for Huntington’s Disease: a long term perspective
2016 (English)In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 23, no 5, p. 565-575Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: A predictive genetic test for Huntington’s disease can be used before any symptoms are apparent, but there is only sparse knowledge about the long-term consequences of a positive test result. Such knowledge is important in order to gain a deeper understanding of families’ experiences.

Objectives: The aim of the study was to describe a young couple’s long-term experiences and the consequences of a predictive test for Huntington’s disease.

Research design: A descriptive case study design was used with a longitudinal narrative life history approach.

Participants and research context: The study was based on 18 interviews with a young couple, covering a period of 2.5 years; starting 6 months after the disclosure of the test results showing the woman to be a carrier of the gene causing Huntington’s disease.

Ethical considerations: Even though the study was extremely sensitive, where potential harm constantly had to be balanced against the benefits, the couple had a strong wish to contribute to increased knowledge about people in their situation. The study was approved by the ethics committee.

Findings: The results show that the long-term consequences were devastating for the family. This 3-year period was characterized by anxiety, repeated suicide attempts, financial difficulties and eventually divorce.

Discussion: By offering a predictive test, the healthcare system has an ethical and moral responsibility. Once the test result is disclosed, the individual and the family cannot live without the knowledge it brings. Support is needed in a long-term perspective and should involve counselling concerning the families’ everyday life involving important decision-making, reorientation towards a new outlook of the future and the meaning of life.

Conclusion: As health professionals, our ethical and moral responsibility thus embraces not only the phase in direct connection to the actual genetic test but also a commitment to provide support to help the family deal with the long-term consequences of the test.

National Category
Medical Ethics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13913 (URN)10.1177/0969733015576356 (DOI)000382950100007 ()25899725 (PubMedID)
Available from: 2015-05-20 Created: 2015-05-20 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Beck, I., Jakobsson, U. & Edberg, A.-K. (2015). Applying a palliative care approach in residential care: effects on nurse assistants' work situation. Palliative & Supportive Care, 13(3), 543-553
Open this publication in new window or tab >>Applying a palliative care approach in residential care: effects on nurse assistants' work situation
2015 (English)In: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 13, no 3, p. 543-553Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: The aim was to investigate the effects of an intervention that applies a palliative care approach in residential care upon nurse assistants' level of strain, job satisfaction, and view of leadership.

Method: A quasi-experimental, pretest and posttest design was used. Study circles with workshops involving nurse assistants (n = 75) and their superiors (n = 9) focusing on emotional and existential issues in palliative care were evaluated using a questionnaire answered by the nurse assistants at baseline (November 2009), post-intervention (May 2010), and six-month follow-up (November 2010) in comparison with controls (n = 110).

Results: Directly after the intervention, the job satisfaction of the nurse assistants decreased and they perceived the leadership more negatively than before the intervention. Six months later, strain as a result of criticism from residents and their superiors and having difficulty in balancing emotional involvement had decreased.

Significance of results: The intervention initially seemed to decrease the well-being of the nurse assistants, which could be the result of their increased awareness of the residents' and relatives' needs, in combination with limited support. More emphasis should be placed on the role of leadership when implementing changes in practice.

Keywords
Palliative care approach intervention, Long-term care, Job satisfaction, Strain, Leadership
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11205 (URN)10.1017/S1478951513000783 (DOI)000356539900016 ()24138938 (PubMedID)
Available from: 2013-10-28 Created: 2013-10-27 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Orrung Wallin, A., Jakobsson, U. & Edberg, A.-K. (2015). Job strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care. Journal of Nursing Management, 23(3), 368-379
Open this publication in new window or tab >>Job strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care
2015 (English)In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 23, no 3, p. 368-379Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim The aim was to investigate job strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care and to explore associations with personal and work-related aspects and health complaints. Background It is important to investigate job strain and stress of conscience, both for the well-being of the nurse assistants themselves and for the impact on the quality of care they provide. Method Questionnaires measuring job strain, stress of conscience, personal and work-related aspects and health complaints were completed by NAs (n = 225). Comparisons of high and low levels of job strain and stress of conscience and multiple linear regression analyses were performed. Result Organisational and environmental support and low education levels were associated with low levels of job strain and stress of conscience. Personalised care provision and leadership were related to stress of conscience and the caring climate was related to job strain. Conclusion There is a need for support from the managers and a supportive organisation for reducing nurse assistants work-related stress, which in turn can create a positive caring climate where the nurse assistants are able to provide high quality care. Implications for nursing management The managers' role is essential when designing supportive measures and implementing a value-system that can facilitate personalised care provision.

Keywords
Aged care, long-term care, staff, work situation, work stress
National Category
Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10904 (URN)10.1111/jonm.12145 (DOI)000352537200011 ()23924400 (PubMedID)
Available from: 2013-08-13 Created: 2013-08-13 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0161-4795

Search in DiVA

Show all publications