hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 41) Show all publications
Garmy, P. & Clausson, E. (2018). DISA: ett skolbaserat program som förebygger depressiva symtom hos ungdomar. In: : . Paper presented at Skolsköterskekongress 2018 - Det medicinska ansvaret.
Open this publication in new window or tab >>DISA: ett skolbaserat program som förebygger depressiva symtom hos ungdomar
2018 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [sv]

DISA – ett skolbaserat program som förebygger depressiva symtom hos ungdomar

Pernilla Garmya,b, Eva K Claussona, Agneta Berga, Katarina Steen Carlsson b, och Ulf Jakobsson b

a Fakulteten för Hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad

b Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Kontakt: pernilla.garmy@hkr.se

Vad är DISA?

DISA är ett skolbaserat program som bygger på tekniker hämtade från kognitiv beteendeterapi, och leds av skolsköterskor, kuratorer och lärare. Programmet ges under skoltid, vid ett tillfälle á 2 timmar i veckan under 10 veckor i årskurs 8.

 

Fungerar DISA?

Syftet var att undersöka användbarheten och kostnadseffektiviteten av det skolbaserade programmet DISA vas mål är att förebygga stress och depressiva symtom hos ungdomar.

 

Hur genomfördes studien?

Deltagande eleverna gick i årskurs 8 (medianålder: 14 år). 462 elever deltog i DISA (79% flickor) och 486 elever gick i jämförelseskolor och deltog därför inte i DISA (46% flickor). Eleverna besvarade enkäter om sin självskattade hälsa vid start och avslut av DISA, samt efter ett år. Eleverna i jämförelseskolorna besvarade enkäter vid samma intervaller.

 

Resultat:

Självskattade depressiva symtom minskade och den självskattade hälsan ökade hos de elever som deltagit i DISA i signifikant större utsträckning än hos de som inte deltagit i DISA.

 

Slutsats:

Resultatet tyder på att DISA minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa. Kostnaden är låg i förhållande till dess effekt, vilket indikerar att DISA kan anses vara kostnadseffektivt.

Referens:

Garmy, P., Clausson, EK., Berg, A., Steen Carlsson K., Jakobsson, U. (2017) Evaluation of a school-based cognitive behavioral depression prevention program. Scand J Public Health. doi: 10.1177/1403494817746537. [Epub ahead of print]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29226799

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17954 (URN)
Conference
Skolsköterskekongress 2018 - Det medicinska ansvaret
Available from: 2018-04-10 Created: 2018-04-10 Last updated: 2018-04-10Bibliographically approved
Garmy, P. & Clausson, E. (2018). För lite sömn och lång skärmtid har samband med övervikt hos skolbarn. In: : . Paper presented at Skolsköterskekongress 2018 - Det medicinska ansvaret.
Open this publication in new window or tab >>För lite sömn och lång skärmtid har samband med övervikt hos skolbarn
2018 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [sv]

För lite sömn och lång skärmtid har samband med övervikt hos skolbarn

Pernilla Garmya,b, Eva K Claussona, Per Nyberg b, och Ulf Jakobsson b

a Fakulteten för Hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad

b Medicinska fakulteten, Lunds universitet

 

Kontakt: pernilla.garmy@hkr.se

 

Syfte: I studien undersöktes sömn, tv och datorvanor, och övervikt hos elever i årskurs 4.

Metod: I denna tvärsnittsstudie besvarade 1260 tio-åriga skolbarn en enkät som sömn och medievanor i samband med hälsosamtalet hos skolsköterskan i årskurs 4. I samband med detta besök vägdes och mättes även 1097 av barnen. Beskrivande och analytisk statistik användes.

Resultat:

  • I genomsnitt sov barnen 9½ timma på skolnätter.
  • Ungefär 40 % av barnen rapporterade att de sov mindre än 9 timmar per natt.
  • I genomsnitt gick barnen och lade sig klockan 21:00 på vardagkvällar, och en timma senare på helgen.
  • I genomsnitt tillbringade barnen 1 timma vid tv:n och 1 timma vid datorn varje dag.
  • Förekomsten av övervikt (inklusive fetma) var 18%.
  • Rekommendationen för skolbarn är att sova minst 9 timmar per natt, och kortare sömn än 9 timmar på skolnätter var associerat med övervikt, och skärmtid mer än 2 timmar per dag, samt sömnsvårigheter och trötthet i skolan.

Slutsats: Skolbarn som får för lite sömn har större risk för att ha en övervikt och att spendera mycket tid framför tv och dator. Skolsköterskor har en viktig uppgift att lyfta betydelsen av sunda sömnvanor och rimliga skärmvanor.

 

Referens:

Garmy, P., Clausson EK., Nyberg P., Jakobsson U. (2018) Insufficient Sleep is Associated with Obesity and Excessive Screen time Amongst Ten-year-old Children in Sweden. Journal of Pediatric Nursing. doi: 10.1016/j.pedn.2017.11.009.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29157744

National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17955 (URN)
Conference
Skolsköterskekongress 2018 - Det medicinska ansvaret
Available from: 2018-04-10 Created: 2018-04-10 Last updated: 2018-04-10Bibliographically approved
Garmy, P. & Clausson, E. (2017). Att förebygga psykisk ohälsa i skolan: utvärdering av DISA (5ed.). In: Bo Nilsson & Eva Clausson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns ochungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet (pp. 111-121). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Att förebygga psykisk ohälsa i skolan: utvärdering av DISA
2017 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns ochungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 5, p. 111-121Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Skolan är en värdefull arena för hälsofrämjande arbete enligt såväl gällande skollag som vägledningsdokument för elevhälsan. På många skolor har livskunskap införts på schemat som ett led i det hälsofrämjande arbetet. De senaste decenniernas rapporter om ökande självrapporterad psykisk ohälsa har även lett till lansering av ett flertal manualbaserade (standardiserade) program med syfte att minska utåtagerande beteende, eller för att förebygga stress, depressiva symtom och ångest. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) är ett skolbaserat program som används frekvent på svenska högstadieskolor, framför allt för flickor, men även för pojkar. En utvärdering av DISA är genomförd i form av en doktorsavhandling (Garmy, 2016). I detta kapitel presenteras en sammanfattningav denna undersökning.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017 Edition: 5
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16842 (URN)978-91-87973-17-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-07 Created: 2017-06-07 Last updated: 2017-06-07Bibliographically approved
Nilsson, B. & Clausson, E. (Eds.). (2017). Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context,CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogentperspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. p. 127
National Category
Medical and Health Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16758 (URN)9789187973178 (ISBN)
Available from: 2017-05-17 Created: 2017-05-17 Last updated: 2017-05-17Bibliographically approved
Garmy, P., Clausson, E., Hagell, P., Berg, A. & Jakobsson, U. (2017). Psychometric Analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) in Adolescents. In: : . Paper presented at School Nurse International Conference, San Francisco, USA.
Open this publication in new window or tab >>Psychometric Analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) in Adolescents
Show others...
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17431 (URN)
Conference
School Nurse International Conference, San Francisco, USA
Available from: 2017-10-12 Created: 2017-10-12 Last updated: 2017-10-12Bibliographically approved
Garmy, P., Berg, A., Clausson, E., Hagell, P. & Jakobsson, U. (2017). Psychometric analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) in adolescents. Scandinavian Journal of Public Health, 45(3), 253-259
Open this publication in new window or tab >>Psychometric analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) in adolescents
Show others...
2017 (English)In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 45, no 3, p. 253-259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: The aim of this study was to test the psychometric properties of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) in an adolescent population. Methods: The investigation was performed among Swedish students aged 13–15 years (n = 817; 58% girls). The SHIS was assessed for respondent acceptability, and its psychometric properties were evaluated according to classical test theory (regarding unidimensionality, targeting, reliability, and external construct validity). Results: The adolescents found it easy to complete the questionnaire, which was completed in an average of 4 minutes. Exploratory factor analysis, which is based on polychoric correlations, identified one factor, supporting the instrument’s unidimensionality. Floor/ceiling effects were ⩽ 3.3%. Reliability estimates yielded a Cronbach’s alpha value of 0.93; the test–retest reliability (n = 50; 2-week interval) coefficients were 0.89 for the total SHIS score and 0.52–0.79 for item scores. Spearman correlations with other variables were based on a priori expectations (self-rated general health, 0.595; depressive symptoms, −0.773; anxiety, −0.577; and sleep problems, 0.519). Conclusions: Our observations support both the acceptability and the psychometric properties of the SHIS as a brief, unidimensional assessment tool for salutogenic health in adolescents. Further studies using modern test theory are needed to better understand the measurement properties of the SHIS, including the functioning of its response categories and its comparability between adolescents and adults.

Keywords
Psychometric evaluation, adolescents, salutogenic health indicator scale
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16640 (URN)10.1177/1403494816680801 (DOI)000400160200007 ()27940537 (PubMedID)
Funder
Sven Jerring FoundationMarcus and Amalia Wallenberg FoundationThe Crafoord Foundation
Available from: 2017-04-26 Created: 2017-04-26 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Garmy, P., Berg, A., Clausson, E., Hagell, P. & Jakobsson, U. (2017). Salutogent frågeformulär för ungdomar. In: : . Paper presented at Skolsköterskornas kongress, Göteborg.
Open this publication in new window or tab >>Salutogent frågeformulär för ungdomar
Show others...
2017 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [sv]

Våra observationer stöder både acceptansen och de psykometriska egenskaperna för SHIS som ett kort, en-dimensionellt frågeformulär för att mäta salutogen hälsa hos ungdomar.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17440 (URN)
Conference
Skolsköterskornas kongress, Göteborg
Available from: 2017-10-12 Created: 2017-10-12 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Einberg, E.-L. & Clausson, E. (2017). Tonårsflickors vardag och hälsa (5ed.). In: Bo Nilsson & Eva Clausson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet (pp. 79-90). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Tonårsflickors vardag och hälsa
2017 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 5, p. 79-90Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Självskattad psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Fler flickor rapporterar symtom på ohälsa och dessa skillnader har ökat över tid. Det är fler flickor som rap- porterar att de känner sig stressade och färre flickor uppger att de trivs med livet jämfört med pojkar. Flickor är medvetna om kraven på deras utseende och kravet på att lyckas i livet. De är också medvetna om de könsskillnader som finns både i skolan och media och som påverkar dem. Samhörighet med kamrater och familj är betydelsefullt liksom trygghet i form av tillit till kamrater och att känna sig trygg där de vistas enligt tonårsflickorna själva.

Detta kapitel kommer att handla om tonårsflickors hälsa och hur tonårs- flickor själva upplever sin vardag, vilket kommer att belysas med resultat från en forskningsstudie, samt diskuteras utifrån ett genusperspektiv och Känsla av sammanhang (KASAM).

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017 Edition: 5
Series
Kristianstad University Press
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16837 (URN)978-91-87973-17-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-05 Created: 2017-06-05 Last updated: 2017-06-05Bibliographically approved
Garmy, P., Berg, A. & Clausson, E. (2015). A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health program. BMC Public Health, 15, Article ID 1074.
Open this publication in new window or tab >>A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health program
2015 (English)In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 15, article id 1074Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Supporting positive mental health development in adolescents is a major public health concern worldwide. Although several school-based programs aimed at preventing depression have been launched, it is crucial to evaluate these programs and to obtain feedback from participating adolescents. This study aimed to explore adolescents’ experiences with a School-based cognitive-behavioral depression prevention program. Methods: Eighty-nine adolescents aged 13–15 years were divided into 12 focus groups. The focus group interviews were analyzed using qualitative content analysis. Results: Three categories and eight subcategories were found to be related to the experience of the school-based program. The first category, intrapersonal strategies, consisted of the subcategories of directed thinking, improved self-confidence, stress management, and positive activities. The second category, interpersonal awareness, consisted of the subcategories of trusting the group and considering others. The third category, structural constraints, consisted of the subcategories of negative framing and emphasis on performance. Conclusions: The school-based mental health program was perceived as beneficial and meaningful on both individual and group levels, but students expressed a desire for a more health-promoting approach.

Keywords
Adolescents, depression, school-based program, prevention, cognitive behavior program
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14964 (URN)10.1186/s12889-015-2368-z (DOI)000363117700001 ()
Funder
Sven Jerring FoundationThe Crafoord Foundation
Available from: 2015-10-23 Created: 2015-10-23 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Einberg, E.-L., Lidell, E. & Clausson, E. K. (2015). Awareness of demands and unfairness and the importance of connectedness and security: teenage girls’ lived experiences of their everyday lives. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10, Article ID 27653.
Open this publication in new window or tab >>Awareness of demands and unfairness and the importance of connectedness and security: teenage girls’ lived experiences of their everyday lives
2015 (English)In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 10, article id 27653Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In recent years, a number of studies have demonstrated that stress and mental health problems have increased among adolescents and especially among girls, although little is still known concerning what girls experience in their everyday lives. The aim of this study was to describe the phenomenon of teenage girls’ everyday lives, as experienced by the girls themselves. A phenomenological approach of reflective lifeworld research was used, and the findings are based on eight qualitative interviews with girls aged 13–16 years. The essence of teenage girls’ everyday lives as experienced by the girls themselves can be described as consciousness regarding demands and unfairness and regarding the importance of connectedness and security. The girls are aware of the demands of appearance and success, and they are conscious of the gender differences in school and in the media that affect them. The girls are also conscious about the meaning of connectedness with friends and family, as well as the importance of the security of their confidence in friends and feeling safe where they stay. If teenage girls feel connected and secure, protective factors in the form of manageability and meaningfulness can act as a counterweight to the demands and unfairness of everyday life. For professionals who work with teenage girls, the results from this study can be important in their work to support these girls.

Keywords
Adolescents, everyday life, female, gender, lifeworld, phenomenology, sense of coherence
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14051 (URN)10.3402/qhw.v10.27653 (DOI)000356439600001 ()26084273 (PubMedID)
Available from: 2015-06-17 Created: 2015-06-17 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1424-8336

Search in DiVA

Show all publications