hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Palla, Marta
Publications (8 of 8) Show all publications
Ahlqvist, K. & Palla, M. (2016). Närhet och tillgänglighet i undervisning: i form av verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Högskolepedagogisk debatt (1), 95-120
Open this publication in new window or tab >>Närhet och tillgänglighet i undervisning: i form av verksamhetsförlagd utbildning, VFU
2016 (Swedish)In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 1, p. 95-120Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, 2016
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15394 (URN)
Available from: 2016-04-14 Created: 2016-04-14 Last updated: 2016-04-14Bibliographically approved
Brante, G., Holmquist Olander, M., Holmquist, P.-O. & Palla, M. (2015). Theorising teaching and learning: pre-service teachers’ theoretical awareness of learning. European Journal of Teacher Education, 38(1), 102-118
Open this publication in new window or tab >>Theorising teaching and learning: pre-service teachers’ theoretical awareness of learning
2015 (English)In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 38, no 1, p. 102-118Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We examine pre-service teachers’ theoretical learning during one five-week training module, and their educators’ learning about better lecture design to foster student learning. The study is iterative: interventions (one per group) were implemented sequentially in student groups A–C, the results of the previous intervention serving as the baseline for the design developed for the next. These learning study participants, 79 students from year three of a teacher training programme, studied the variation theory (VT) of learning. Three lesson cycles were completed, each comprising four steps: (1) a pre-test, (2) a 15-min intervention discussing VT, (3) a post-test and (4) a delayed post-test conducted eight weeks later. The results indicated learning differences between groups; qualitative analysis identified three categories of student answers, i.e. emergent, premature and unaware, regarding their theoretical understanding. Group C had more students with emergent knowledge (36%) than did groups A (20%) or B (17%) at post-testing.

Keywords
teacher education, learning study, variation theory, object of learning, critical aspects of learning
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-12153 (URN)10.1080/02619768.2014.902437 (DOI)000345364600008 ()
Available from: 2014-06-23 Created: 2014-06-17 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Johansson, M. & Palla, M. (2014). Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(Specialnummer), 1-13
Open this publication in new window or tab >>Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet
2014 (Swedish)In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, ISSN 2242-458X, E-ISSN 2242-458X, Vol. 4, no Specialnummer, p. 1-13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Jag var inte nervös när jag höll lektionen men nu är jag lite nervös, eftersom jag aldrig har ansvarat för ett trepartssamtal, det har alltid läraren från högskolan gjort. Jag har i varje fall skrivit en agenda och jag vill gärna börja med att prata om både planeringen och undervisningen. Därefter vill jag diskutera utifrån kursens lärandemål och min professionella roll. Jag har tagit med mig planeringsmatrisen och VFU-omdömet. Jag kommer att prata om vad jag har lärt mig och vilka nyvunna insikter som jag fått under denna sista VFU-period. Ja, mina nyvunna insikter har faktiskt förändrats under resans gång. Jag tänker mer på eleverna och deras lärande i stället för min egen ledarroll. Idag känner jag mig betydelsefull som lärare.

Denna artikel handlar om bedömning av lärarstudenters yrkesskicklighet underden verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU. Enligt Hegender (2007) ärbedömningskriterier ett ”mischmasch” av teori och praktik. Om så är fallet finns det anledningatt fundera över, vilka aspekter av yrkesskicklighet man kan få syn på och vilka stödstrukturersom kan användas vid bedömning. Ovanstående citat är ett exempel på hur lärarstudenter islutfasen av utbildningen kan inleda ett trepartssamtal. Trepartssamtal är en av fyrastödstrukturer, som vi har utformat och prövat. Vår bedömningsmatris (figur 3) består avstödstrukturer som är avgränsade och beskrivna bedömningskriterier. Artikeln avser att svarapå frågan: Vad bedömningsmatrisen ifråga kan bidra med vid pedagogisk bedömning avstudenters yrkesskicklighet. Tre utvecklingsprojekt genomfördes under år 2009-2012 isamarbete med handledare och lärarutbildare från högskolan samt blivande förskolelärare,fritidspedagoger, grund- och gymnasielärare. De blivande lärarna/pedagogerna var i slutfasenav utbildningen, där det allmänna utbildningsområdet, AU3, behandlas. Utvecklingsprojektenhar delvis finansierats av LärandeResursCentrum, LRC, Högskolan Kristianstad.

Keywords
lärarstudenter, bedömning, yrkesskicklighet, lärare
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13312 (URN)
Note

I juni 2013 stod Högskolan Väst värd för den 5:e konferensen om verksamhetsintegrerat lärande – VILÄR

Detta nummer är ett specialnummer. Specialnummer 2014: VILÄR

Available from: 2014-12-18 Created: 2014-12-18 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Johansson, M. & Palla, M. (2012). Blivande lärares yrkeskunnande: trepartssamtalets betydelse i lärarutbildningen. Högskolepedagogisk debatt (1), 57-62
Open this publication in new window or tab >>Blivande lärares yrkeskunnande: trepartssamtalets betydelse i lärarutbildningen
2012 (Swedish)In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 1, p. 57-62Article in journal (Other academic) Published
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8991 (URN)
Available from: 2012-02-07 Created: 2012-02-07Bibliographically approved
Palla, M. & Holmqvist Olander, M. (2012). Teachers' theoretical awareness after conducting one Learning Study cycle. In: Abstracts book. Paper presented at WALS 2012 (pp. 82).
Open this publication in new window or tab >>Teachers' theoretical awareness after conducting one Learning Study cycle
2012 (English)In: Abstracts book, 2012, p. 82-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In this project two learning study cycles in two different groups of teachers and their students are the point of departure of this interview study. The three female teachers (n = 3) who were involved in the implementation of Learning Study Project 2011, were interviewed in 2012 with the aim of studying what kind of theoretical learning they seemed to have or have not developed. The theoretical framework used was variation theory, which is the guiding principle for conducting learning studies. However, the results showed decreased scores at the post test, instead of the expected increase, and the hypothesis was that the teachers might not have gained theoretical knowledge at a point where they could understand how to use it to design instruction. The following questions were used in the interviews: 1) What does variation theory mean to you? 2) In what way do you use the theory to guide your planning? 3) What implications does variation theory have on your teaching? And finally 4) What do you think are relevant to students' learning from a variation- theoretical perspective? The interviews lasted between 25-45 minutes, they were recorded and verbatim transcribed, which contributed to a familiarity with the empirical material. Phenomenography was used to analyze the outcomes, aiming to discern qualitatively distinct categories. The results showed a correlation between the students’ learning outcomes in the learning study lessons and the teachers’ theoretical knowledge in terms of those teachers expressing understanding the theory as an instrument to use methods instead of a way of seeing the learning object itself also have a lower increase in scores from the tests made by the pupils.

Keywords
phenomenography, variation theory, learning study, teacher development
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9896 (URN)
Conference
WALS 2012
Available from: 2012-12-06 Created: 2012-12-06Bibliographically approved
Palla, M. (2011). Samtal för lärande. In: Mona Holmqvist (Ed.), Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare (pp. 169-186). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Samtal för lärande
2011 (Swedish)In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 169-186Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8910 (URN)978-91-44-05948-8 (ISBN)
Available from: 2012-01-17 Created: 2012-01-17Bibliographically approved
Johansson, M. & Palla, M. (2010). Möjlighet att bedöma pedagogisk planeringsförmåga?: pedagogisk utveckling av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogrammet. Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Möjlighet att bedöma pedagogisk planeringsförmåga?: pedagogisk utveckling av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogrammet
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen är komplicerad. Kriterier och bedömningsgränser uppfattas som problematiska att åstadkomma. Presentationen bygger på resultat från ett utvecklingsprojekt vars fokus varit bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammet. Under projektet ställdes frågan: På vilket kvalitativt sätt kan skriftliga pedagogiska planeringar av undervisningssituationer tjäna som bedömningsunderlag för examination av VFU? Resultatet visar att studenters planeringsförmågor varierar allt ifrån en holistisk förmåga till ett helt ostrukturerat förhållningssätt. Utifrån denna kartläggning av studenters varierande sätt att planera vill vi diskutera möjligheten att bedöma studenters pedagogiska planeringsförmåga. 

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 2010. p. 12
Keywords
pedagogisk planering, bedömning, verksamhetsförlagd utbildning, lärarprogrammet, pedagogisk utveckling
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-7288 (URN)
Available from: 2010-10-01 Created: 2010-09-30 Last updated: 2010-10-04Bibliographically approved
Palla, M. & Steen, A. (2003). Didaktisk analys för lärares lärande i den egna praktiken. Didaktisk Tidskrift, 13(3), 145-152
Open this publication in new window or tab >>Didaktisk analys för lärares lärande i den egna praktiken
2003 (Swedish)In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 145-152Article in journal (Other academic) Published
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6181 (URN)
Available from: 2010-02-18 Created: 2010-02-18 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications