hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Perjos, Solveig
Publications (3 of 3) Show all publications
Perjos, S. (2016). Satt under förmyndare. In: Joakim Thelander (Ed.), Sociologiska utblickar och insikter: (pp. 49-68). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Satt under förmyndare
2016 (Swedish)In: Sociologiska utblickar och insikter / [ed] Joakim Thelander, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 49-68Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Kristianstad University Press ; 2016:01
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15494 (URN)978-91-87973-02-4 (ISBN)
Available from: 2016-06-09 Created: 2016-06-09 Last updated: 2016-11-22Bibliographically approved
Perjos, S. (2014). Den vardagsnära metoden: från pragmatism till symbolisk interaktionism. In: Joakim Thelander (Ed.), Den metodologiska labyrinten: erfarenheter och vägval inom samhällsvetenskaplig forskning (pp. 95-112). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Den vardagsnära metoden: från pragmatism till symbolisk interaktionism
2014 (Swedish)In: Den metodologiska labyrinten: erfarenheter och vägval inom samhällsvetenskaplig forskning / [ed] Joakim Thelander, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2014, p. 95-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

 Syftet är att beskriva och presentera pragmatismens utveckling mot symbolisk interaktionism, riktningar som huvudsakligen uppstod inom den amerikanska filosofiska och psykologiska diskussionen i det under 1800- och 1900-talets nyetablerade University of Chicago med några av förgrundsgestalterna i fokus. Pragmatismen är i huvudsak en handlingsfilosofi och i andra hand en metod. Den har haft avgörande betydelse för utvecklingen av symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv och de senaste decennierna påverkat metoder inom samhällsvetenskapen. Interaktionismen som perspektiv har bidragit till att studera sociala fenomen på mikroplanet, fenomen som ger intellektuell förståelse av hur människors handlingar är intentionella och bär på subjektiva uppfattningar om sociala situationer. (Weber, 1983; Blumer, 1969; Hewitt, 1981). Metoden har sina begränsningar i mötet mellan de strukturella och de fenomenologiska perspektiven. Samhällssyn och ideologiska ståndpunkter har bidragit till att olikheter och eventuella svagheter i den metodologiska diskussionen. I huvudsak var de frontfigurer som vi förknippar med pragmatism män. Kvinnorna hade liten eller ingen plats i den akademiska diskussionen vid den tiden som denna artikel berör. De kvinnor som var aktiva och intresserade av filosofi och metod i anslutning till pragmatismen var i huvudsak engagerade i en mer inriktad praktisk social verksamhet. En av kvinnliga akademikerna, Jane Addams kom att arbeta i linje med pragmatismens filosofi och startade sociala verksamheter framför allt för fattiga invandrare. Ytterligare några kvinnor arbetade där och de kom att på sikt att skapa medvetenhet om de sociala villkor som immigranter och arbetare levde under vid 1800-talets slut. Jane Adams och ett par av hennes medarbetare Ellen Starr och Lillian Wald engagerade sig aktivt i fredsfrågor, lagstiftning för skydd av barn och bostadsfrågor (Conway, 1971).

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2014
Series
Kristianstad University Press ; 2014:01
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13327 (URN)9789197942256 (ISBN)
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2014-12-22Bibliographically approved
Perjos, S. (2011). Samtal i en byråkratisk kontext. In: Eduardo Naranjo (Ed.), Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle (pp. 165-181). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Samtal i en byråkratisk kontext
2011 (Swedish)In: Ett sociologiskt kalejdoskop: aktuell forskning om ett mångskiftande samhälle / [ed] Eduardo Naranjo, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2011, p. 165-181Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2011
Series
Kristianstad University Press ; 2011:02
National Category
Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8646 (URN)978-91-979422-2-5 (ISBN)
Available from: 2011-10-26 Created: 2011-10-26 Last updated: 2011-11-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications