hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bringsén, Åsa
Publications (10 of 22) Show all publications
Bringsén, Å., Sjöbäk, J. & Peterson, P. (2018). Resources needed: professionals about appearance issues in nursing situations. In: : . Paper presented at Appearance Matters 8 Conference, Bath, i England.
Open this publication in new window or tab >>Resources needed: professionals about appearance issues in nursing situations
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
Abstract [en]

Background

Dissatisfaction with appearance is a common phenomenon, more frequent among women than men (Frisén & Holmqvist 2010, Neighbors & Sobal 2007) but so common that it can be considered a norm (Tantleff-Dunn, Barnes & Larose 2011). Health professionals are therefore in contact with the phenomenon on a regular basis in different health settings. Previous research have shown that health professionals experience time constraints and lack of confidence in relation to patients’ appearance issues (Persson et al 2009; Konradsen et al 2009). Little is however known about the resources needed from the professionals’ point of view. The aim of the study was therefore to explore the phenomenon from a nursing perspective in general and with particular emphasis on resources needed.

Methods

Five semi-structured focus group interviews were conducted with 24 health professionals in total (19 women and 5 men). Their age varied from approximately 20 to 45 years, with adherent variation in professional experience from a variety of health settings. The interviews were digitally recorded, transcribed verbatim and analyzed through thematic analysis (Braun & Clarke, 2006). The study was done in accordance with the Swedish Law of Research Ethics, SFS 2003:460.

Findings

The analysis resulted in the two themes knowledge development and operative support, representing different resources needed according to the respondents. The respondents own knowledge and professional competence was constantly referred to as the most important resource. The findings showed the importance of appearance being included in their education, the need for a continuous process of reflection and learning on an individual level but also on group level in terms of collegial learning. In order for the knowledge and competence to be put into practice there was also need for operative support. Sufficient time for communicating with the patients and the need for appropriate technical support in some nursing situations were emphasized by the participants.

Discussion

The findings clearly shows the central role that health professionals have in relation to patients’ appearance issues and their need for resources. The findings adds to existing body of knowledge and can be used as a framework for health promotion strategies in health settings, with regards to patients’ appearance issues and distress. More research as well as action is needed from a nursing as well as public health perspective.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-19263 (URN)
Conference
Appearance Matters 8 Conference, Bath, i England
Available from: 2019-05-06 Created: 2019-05-06 Last updated: 2019-05-07Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 9-12). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 9-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17041 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 27-43). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 27-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17043 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 13-26). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 13-26Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17042 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (Ed.). (2016). Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Inom ramen för projektet Framtidens Motionsidrott genomfördes 34 delprojekt i Blekinge, Halland, Skåne och Småland under hösten 2015 och våren 2016. I denna rapport presenteras resultatet av följeforskningens sju delstudier, vars syfte var att studera förutsättningarna för och nyttan med att implementera motionsidrott i idrottsrörelsen i Region Syd. Resultatet visar att idrottsrörelsen är en arena med stor potential vad gäller implementering av motionsidrott utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det finns utmaningar att hantera men nuvarande hälsotrend i samhället, pågående strategiarbete inom idrottsrörelsen och positiva erfarenheter av motionsidrott inom projektet FMI visar dock på goda förutsättningar och nytta.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016. p. 74
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15690 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 57-62). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 57-62Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17045 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2015). När utseendet kommer i vägen: optimering av behandlingsresultat genom internationell samverkan med fokus på kompetensutveckling. In: : . Paper presented at SALUS 2015, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv.
Open this publication in new window or tab >>När utseendet kommer i vägen: optimering av behandlingsresultat genom internationell samverkan med fokus på kompetensutveckling
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

En så kallad utseendekultur dominerar i de flesta postindustriella samhällen, där bland annat media ständigt levererar genus specifika stereotyper för hur vi ska se ut och vad vi bör göra för att uppnå ”det perfekta utseendet”. Det sociala trycket att leva upp till ett snävt och i många fall orealistiskt utseendesideal är stort och bidrar till att missnöje med eget utseende och negativ kroppsuppfattning ökar i snabb takt. Studier har visat att missnöje med eget utseende bland annat leder till bantning och användning av anabola steroider, ätstörningar och muskel dysmorfi, försämrad social funktion samt låg självkänsla, försämrat välbefinnande och psykisk ohälsa. En speciellt utsatt grupp är människor med utseenderelaterad synlig avvikelse, som t.ex. olika former av missbildningar. Deras upplevelser av social diskriminering påverkar personliga ambitioner, utbildning och arbetsmöjligheter negativt.

 

Parallellt med att problemet med negativ kroppsuppfattning och missnöje med eget utseende ökar, så ökar också efterfrågan på kosmetiska ingrepp och psykologiskt stöd i t ex hälso-och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför utmaningar relaterade till komplexa psykosociala sammanhang, som de genom forskning har gett uttryck för att de saknar kompetens att hantera. Patienternas till gång till stöd är därför otillräckligt.

 

Ett EU-finansierat samverkansprojekt arbetar därför med att ta fram ett kursmaterial som är användbart för olika etablerade hälsoutbildningar på högskole- och universitetsnivå i Europa, men även för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom hälsoområdet. I projektet ingår lärosäten från Storbritannien, Italien, Turkiet, Litauen och Sverige men även Europeiska föreningen för gom- och läppspalt. Det tvååriga projektet startade den 1/9 2014, är ett resultat av ett annat EU finansierat nätverksprojekt och har resulterat i beviljade anslag för ytterligare ett EU finansierat samverkansprojekt med utbildningsfokus.

Keywords
Internationell samverkan, kompetensutveckling, sjukvårdspersonal
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15661 (URN)
Conference
SALUS 2015, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Ljung-Djärf, A. & Bringsén, Å. (2015). Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan Kristianstad. In: Kajsa Widén, Inger Lövkrona (Ed.), Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014: erfarenheter från ett genusintegrerat ledarskapsprogram (pp. 135-145). Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan Kristianstad
2015 (Swedish)In: Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014: erfarenheter från ett genusintegrerat ledarskapsprogram / [ed] Kajsa Widén, Inger Lövkrona, Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet , 2015, p. 135-145Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Högskolan i Kristianstads deltagare har undersökt trakasserier och mobbning Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan i Kristianstad. Högskolan har en rad dokument som beskriver det förebyggande arbetet samt hantering av incidenter av mobbning och trakasserier. Dokumenten pekar ut på ett övergripande plan vad som är ett acceptabelt bemötande, alla medarbetares ansvar att föra vidare information om risker och/eller incidenter. Högskolan genomför vartannat år en arbetsmiljöenkät för att få en ökad kunskap om arbetstagarnas psykosociala miljö, dvs. för att få veta hur det ser ut i praktiken. Ett oroväckande högt antal anställda upplever sig ha blivit utsatta för hot, våld och trakasserier i anslutning till arbetet. Lika oroväckande, finner gruppen, är det faktum att det är få som pratar med  sin närmaste chef eller gör en formell anmälan. Detta gör att problemet är svårt att definiera, hantera och göra något åt.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet, 2015
Keywords
trakasserier, mobbning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16439 (URN)91-7267-373-7 (ISBN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2017-01-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2013). Hälsofrämjande föreningsidrott för högstadieflickor – vad är det?. In: : . Paper presented at SALUS 2013, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv..
Open this publication in new window or tab >>Hälsofrämjande föreningsidrott för högstadieflickor – vad är det?
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Det finns flera positiva samband mellan idrott, fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande men få svenska ungdomar når upp till den rekommenderade dagliga fysiska aktivitetsnivån. Initiativ behövs därför för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland ungdomar på fritiden. De flesta barn och ungdomar är aktiva i idrottsföreningar någon gång under sin uppväxt men tonårspojkar är generellt sett mer idrottsligt aktiva än jämnåriga flickor. Det behövs därför mer kunskap om högstadieflickors erfarenhet av och syn på idrott för att idrottsaktiviteter ska kunna organiseras så att fler högstadieflickor kan och vill hålla på med idrott. Därför genomfördes 34 fokusgruppsintervjuer med 244 högstadieflickor i Skåne nordost 2011-2012. Resultatet analyserades med fokus på att identifiera salutogena faktorer relaterat till högstadieflickor och idrottslig aktivitet.

Resultatet visade att högstadieflickorna i regionen är en heterogen grupp som vill olika saker med sin fritid generellt och med idrott specifikt. På ett övergripande plan framkom det dock att föreningsidrotten var en potentiell hälsofrämjande socialisationsmiljö för högstadieflickors i Skåne nordost. Det dominerande resultatfokuserade tävlingsverksamheterna behöver dock kompletteras med andra typer av idrottsmiljöer. Fler idrottsmiljöer karaktäriserade av aktivitetsglädje, sociala infallsvinklar, ett barnrättsligt perspektiv och jämlikhet kan sannolikt bidra till att idrottsrörelsen i större omfattning positivt bidrar till hälsa bland högstadieflickor i regionen. Den praktiska verksamheten i idrottsföreningarna behöver med andra ord organiseras utifrån och följa innehållet i idrottsrörelsens styrdokument, samtidigt som den anpassas efter olika målgruppers specifika behov utifrån den livssituation de befinner sig i för tillfället. Det finns ett behov av dialog och samarbete på olika nivåer inom idrottsrörelsen generellt men även kommunerna har här en viktig funktion att fylla.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15663 (URN)
Conference
SALUS 2013, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv.
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2013). Resultatfokuserad tävlingsverksamhet motarbetar breddidrott och folkhälsa: diskussion utifrån högstadieflickors erfarenhet av idrott i Skåne nordost. Idrottsforskaren (2), 17-27
Open this publication in new window or tab >>Resultatfokuserad tävlingsverksamhet motarbetar breddidrott och folkhälsa: diskussion utifrån högstadieflickors erfarenhet av idrott i Skåne nordost
2013 (Swedish)In: Idrottsforskaren, ISSN 0348-9787, no 2, p. 17-27Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Resultatfokuserad tävlingsidrott dominerar i Skåne nordost och bidrar till att mindre

tävlingsinriktade högstadieflickor inte är idrottsligt aktiva. Många högstadieflickor efterfrågar

dock möjligheten att vara idrottsligt aktiv i verksamheter med mindre fokus på

tävlingsresultat. Resultatet och annan forskning tyder dock på att det kan vara svårt att

påverka inriktningen på den etablerade idrottsverksamheten, på grund av lokala faktorer men

också på grund av idrottens organisering på ett övergripande plan. Fotboll är den lagidrott

som dominerar i regionen och resultatet åskådliggör hur flickor i en del lagidrottsföreningar

upplever brister vad gäller jämlikhet då pojkverksamhet prioriteras framför flickverksamhet.

Manlig dominans i traditionell idrott kan förklara prioriteringar som föreningar gör generellt

och underlag från en svensk förening synliggör hur det kan ta sig uttryck i ett konkret

idrottsligt sammanhang. Uppgifter från en specifik förening visar hur den får statligt

idrottsligt stöd trots troliga brister vad gäller jämlikhet, folkhälsoperspektiv och

barnrättsperspektiv. Föreningsidrotten är en potentiell positiv socialisationsmiljö för

högstadieflickors i Skåne nordost om de dominerande resultatfokuserade

tävlingsverksamheterna kan kompletteras med mer idrottsverksamhet präglat av

aktivitetsglädje, fokus på sociala aspekter, ett barnrättsligt perspektiv, jämlikhet och

folkhälsoaspekter. Det som behövs är att fler idrottsföreningar i själva verket arbetar utifrån

innehållet i idrottsrörelsens styrdokument och att användningen av statens stöd till idrotten i

större omfattning skapar förutsättningar för att syftet med stödet kan uppnås. Samarbete är det

som behövs och här har idrottsrörelsen generellt men också kommunerna en viktig funktion

att fylla.

Keywords
Idrott, breddidrott, folkhälsa, tävling
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15658 (URN)
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications