hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bringsén, Åsa
Publications (10 of 21) Show all publications
Bringsén, Å. (2016). Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 9-12). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 9-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17041 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 27-43). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 27-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17043 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 13-26). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 13-26Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17042 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (Ed.). (2016). Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Inom ramen för projektet Framtidens Motionsidrott genomfördes 34 delprojekt i Blekinge, Halland, Skåne och Småland under hösten 2015 och våren 2016. I denna rapport presenteras resultatet av följeforskningens sju delstudier, vars syfte var att studera förutsättningarna för och nyttan med att implementera motionsidrott i idrottsrörelsen i Region Syd. Resultatet visar att idrottsrörelsen är en arena med stor potential vad gäller implementering av motionsidrott utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det finns utmaningar att hantera men nuvarande hälsotrend i samhället, pågående strategiarbete inom idrottsrörelsen och positiva erfarenheter av motionsidrott inom projektet FMI visar dock på goda förutsättningar och nytta.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016. p. 74
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15690 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2016-08-12 Created: 2016-08-12 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2016). Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat. In: Åsa Bringsén (Ed.), Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar (pp. 57-62). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat
2016 (Swedish)In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 57-62Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016
Series
Forskningstemat människa, hälsa, samhälle, ISSN 1654-0131 ; 2016:01
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17045 (URN)978-91-87973-06-2 (ISBN)
Projects
Framtidens MotionsIdrott i Region Syd
Available from: 2017-07-18 Created: 2017-07-18 Last updated: 2017-07-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2015). När utseendet kommer i vägen: optimering av behandlingsresultat genom internationell samverkan med fokus på kompetensutveckling. In: : . Paper presented at SALUS 2015, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv.
Open this publication in new window or tab >>När utseendet kommer i vägen: optimering av behandlingsresultat genom internationell samverkan med fokus på kompetensutveckling
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

En så kallad utseendekultur dominerar i de flesta postindustriella samhällen, där bland annat media ständigt levererar genus specifika stereotyper för hur vi ska se ut och vad vi bör göra för att uppnå ”det perfekta utseendet”. Det sociala trycket att leva upp till ett snävt och i många fall orealistiskt utseendesideal är stort och bidrar till att missnöje med eget utseende och negativ kroppsuppfattning ökar i snabb takt. Studier har visat att missnöje med eget utseende bland annat leder till bantning och användning av anabola steroider, ätstörningar och muskel dysmorfi, försämrad social funktion samt låg självkänsla, försämrat välbefinnande och psykisk ohälsa. En speciellt utsatt grupp är människor med utseenderelaterad synlig avvikelse, som t.ex. olika former av missbildningar. Deras upplevelser av social diskriminering påverkar personliga ambitioner, utbildning och arbetsmöjligheter negativt.

 

Parallellt med att problemet med negativ kroppsuppfattning och missnöje med eget utseende ökar, så ökar också efterfrågan på kosmetiska ingrepp och psykologiskt stöd i t ex hälso-och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför utmaningar relaterade till komplexa psykosociala sammanhang, som de genom forskning har gett uttryck för att de saknar kompetens att hantera. Patienternas till gång till stöd är därför otillräckligt.

 

Ett EU-finansierat samverkansprojekt arbetar därför med att ta fram ett kursmaterial som är användbart för olika etablerade hälsoutbildningar på högskole- och universitetsnivå i Europa, men även för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom hälsoområdet. I projektet ingår lärosäten från Storbritannien, Italien, Turkiet, Litauen och Sverige men även Europeiska föreningen för gom- och läppspalt. Det tvååriga projektet startade den 1/9 2014, är ett resultat av ett annat EU finansierat nätverksprojekt och har resulterat i beviljade anslag för ytterligare ett EU finansierat samverkansprojekt med utbildningsfokus.

Keywords
Internationell samverkan, kompetensutveckling, sjukvårdspersonal
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15661 (URN)
Conference
SALUS 2015, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Ljung-Djärf, A. & Bringsén, Å. (2015). Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan Kristianstad. In: Kajsa Widén, Inger Lövkrona (Ed.), Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014: erfarenheter från ett genusintegrerat ledarskapsprogram (pp. 135-145). Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan Kristianstad
2015 (Swedish)In: Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014: erfarenheter från ett genusintegrerat ledarskapsprogram / [ed] Kajsa Widén, Inger Lövkrona, Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet , 2015, p. 135-145Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Högskolan i Kristianstads deltagare har undersökt trakasserier och mobbning Preventivt arbete mot trakasserier och mobbning vid Högskolan i Kristianstad. Högskolan har en rad dokument som beskriver det förebyggande arbetet samt hantering av incidenter av mobbning och trakasserier. Dokumenten pekar ut på ett övergripande plan vad som är ett acceptabelt bemötande, alla medarbetares ansvar att föra vidare information om risker och/eller incidenter. Högskolan genomför vartannat år en arbetsmiljöenkät för att få en ökad kunskap om arbetstagarnas psykosociala miljö, dvs. för att få veta hur det ser ut i praktiken. Ett oroväckande högt antal anställda upplever sig ha blivit utsatta för hot, våld och trakasserier i anslutning till arbetet. Lika oroväckande, finner gruppen, är det faktum att det är få som pratar med  sin närmaste chef eller gör en formell anmälan. Detta gör att problemet är svårt att definiera, hantera och göra något åt.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: AKKAdemien för ledarskapsutveckling, Lunds universitet, 2015
Keywords
trakasserier, mobbning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16439 (URN)91-7267-373-7 (ISBN)
Available from: 2017-01-18 Created: 2017-01-18 Last updated: 2017-01-18Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2013). Hälsofrämjande föreningsidrott för högstadieflickor – vad är det?. In: : . Paper presented at SALUS 2013, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv..
Open this publication in new window or tab >>Hälsofrämjande föreningsidrott för högstadieflickor – vad är det?
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Det finns flera positiva samband mellan idrott, fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande men få svenska ungdomar når upp till den rekommenderade dagliga fysiska aktivitetsnivån. Initiativ behövs därför för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland ungdomar på fritiden. De flesta barn och ungdomar är aktiva i idrottsföreningar någon gång under sin uppväxt men tonårspojkar är generellt sett mer idrottsligt aktiva än jämnåriga flickor. Det behövs därför mer kunskap om högstadieflickors erfarenhet av och syn på idrott för att idrottsaktiviteter ska kunna organiseras så att fler högstadieflickor kan och vill hålla på med idrott. Därför genomfördes 34 fokusgruppsintervjuer med 244 högstadieflickor i Skåne nordost 2011-2012. Resultatet analyserades med fokus på att identifiera salutogena faktorer relaterat till högstadieflickor och idrottslig aktivitet.

Resultatet visade att högstadieflickorna i regionen är en heterogen grupp som vill olika saker med sin fritid generellt och med idrott specifikt. På ett övergripande plan framkom det dock att föreningsidrotten var en potentiell hälsofrämjande socialisationsmiljö för högstadieflickors i Skåne nordost. Det dominerande resultatfokuserade tävlingsverksamheterna behöver dock kompletteras med andra typer av idrottsmiljöer. Fler idrottsmiljöer karaktäriserade av aktivitetsglädje, sociala infallsvinklar, ett barnrättsligt perspektiv och jämlikhet kan sannolikt bidra till att idrottsrörelsen i större omfattning positivt bidrar till hälsa bland högstadieflickor i regionen. Den praktiska verksamheten i idrottsföreningarna behöver med andra ord organiseras utifrån och följa innehållet i idrottsrörelsens styrdokument, samtidigt som den anpassas efter olika målgruppers specifika behov utifrån den livssituation de befinner sig i för tillfället. Det finns ett behov av dialog och samarbete på olika nivåer inom idrottsrörelsen generellt men även kommunerna har här en viktig funktion att fylla.

National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15663 (URN)
Conference
SALUS 2013, En nationell samling kring salutogen forskning ur ett livscykelperspektiv.
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Bringsén, Å. (2013). Resultatfokuserad tävlingsverksamhet motarbetar breddidrott och folkhälsa: diskussion utifrån högstadieflickors erfarenhet av idrott i Skåne nordost. Idrottsforskaren (2), 17-27
Open this publication in new window or tab >>Resultatfokuserad tävlingsverksamhet motarbetar breddidrott och folkhälsa: diskussion utifrån högstadieflickors erfarenhet av idrott i Skåne nordost
2013 (Swedish)In: Idrottsforskaren, ISSN 0348-9787, no 2, p. 17-27Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Resultatfokuserad tävlingsidrott dominerar i Skåne nordost och bidrar till att mindre

tävlingsinriktade högstadieflickor inte är idrottsligt aktiva. Många högstadieflickor efterfrågar

dock möjligheten att vara idrottsligt aktiv i verksamheter med mindre fokus på

tävlingsresultat. Resultatet och annan forskning tyder dock på att det kan vara svårt att

påverka inriktningen på den etablerade idrottsverksamheten, på grund av lokala faktorer men

också på grund av idrottens organisering på ett övergripande plan. Fotboll är den lagidrott

som dominerar i regionen och resultatet åskådliggör hur flickor i en del lagidrottsföreningar

upplever brister vad gäller jämlikhet då pojkverksamhet prioriteras framför flickverksamhet.

Manlig dominans i traditionell idrott kan förklara prioriteringar som föreningar gör generellt

och underlag från en svensk förening synliggör hur det kan ta sig uttryck i ett konkret

idrottsligt sammanhang. Uppgifter från en specifik förening visar hur den får statligt

idrottsligt stöd trots troliga brister vad gäller jämlikhet, folkhälsoperspektiv och

barnrättsperspektiv. Föreningsidrotten är en potentiell positiv socialisationsmiljö för

högstadieflickors i Skåne nordost om de dominerande resultatfokuserade

tävlingsverksamheterna kan kompletteras med mer idrottsverksamhet präglat av

aktivitetsglädje, fokus på sociala aspekter, ett barnrättsligt perspektiv, jämlikhet och

folkhälsoaspekter. Det som behövs är att fler idrottsföreningar i själva verket arbetar utifrån

innehållet i idrottsrörelsens styrdokument och att användningen av statens stöd till idrotten i

större omfattning skapar förutsättningar för att syftet med stödet kan uppnås. Samarbete är det

som behövs och här har idrottsrörelsen generellt men också kommunerna en viktig funktion

att fylla.

Keywords
Idrott, breddidrott, folkhälsa, tävling
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15658 (URN)
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2017-01-26Bibliographically approved
Bringsén, Å., Andersson, H. I., Ejlertsson, G. & Troein, M. (2012). Exploring workplace related health resources from a salutogenic perspective: results from a focus group study among healthcare workers in Sweden. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 42(3), 403-414
Open this publication in new window or tab >>Exploring workplace related health resources from a salutogenic perspective: results from a focus group study among healthcare workers in Sweden
2012 (English)In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 42, no 3, p. 403-414Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: The aim of this study was to explore healthcare workers' opinions on workplace related health resources relevant to promotion of their health.

Participants: 16 registered nurses and 19 assistant nurses, from a medical emergency ward at a medium sized hospital in the south of Sweden, participated in the study.

Methods: Eight focus group interviews were conducted, the material was condensed and conventional qualitative content analysis was used to elicit and identify patterns in the expressed opinions of the participants.

Results: The analysis yielded four themes that were labelled the reward, the team, the mission and the context. An explanatory model was constructed consisting of concentric circles, with the reward at the core. The qualitative analysis also revealed two divergent patterns; some of the participants associated positive health with stability while others referred to flexibility.

Conclusions: The results from this study have contributed to the body of knowledge regarding salutogenic health indicators in the field of work and health research in particular as well as in health promotion in general. The findings show that individuals can have diverse responses to any given work situation, and this should be taken into account before implementation of salutogenic health promotion programs.

Keywords
Positive occupational health psychology, health promotion, subjective experiences, nursing
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-9623 (URN)10.3233/WOR-2012-1356 (DOI)000305896900012 ()22523019 (PubMedID)
Available from: 2012-08-23 Created: 2012-08-23 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications