hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Ann-Margreth E.ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1021-6812
Publications (10 of 52) Show all publications
Olsson, A.-M. E. (2017). Barn i svenska ”militära familjer”: barns berättelser om hur de reder sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission. In: Bo Nilsson & Eva Clausson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet (pp. 51-63). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Barn i svenska ”militära familjer”: barns berättelser om hur de reder sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission
2017 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, p. 51-63Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017
Series
Kristianstad University Press ; 2017:05
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17040 (URN)978-91-87973-17-8 (ISBN)
Available from: 2017-07-17 Created: 2017-07-17 Last updated: 2017-07-17Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2017). Barns deltagande och medskapande i socialautredningar om barns och familjers behov och resurser: "barnavårdsutredningar” och Barnahus. In: Bo Nilsson & Eva Clausson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet (pp. 21-33). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Barns deltagande och medskapande i socialautredningar om barns och familjers behov och resurser: "barnavårdsutredningar” och Barnahus
2017 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, p. 21-33Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I kapitlet belyses, utifrån tre forskningsstudier, hur barns delaktighet och deltagande i sociala utredningar kan utvecklas genom socialsekreterares invitationer. Studierna har bedrivits som dialogisk deltagande aktionforskning där deltagande socialsekreterare och deras ledare deltagit i studien i intervjuande samtal och med reflektioner på återkopplingar av resultat liksom samskapande av nya frågeställningar. I två av studierna har forskaren handlett och coachat socialsekreterarna som en pågående aktion inom forskningsstudien. Kapitlet syftar till att belysa hur barns medskapande kan tas tillvara genom att beakta barns rättigheter till del- aktighet och deltagande inom det sociala arbetets praktik och i synnerhet i utredningsarbete. Den aktuella kontexten handlar om utredningsprocesser inom socialtjänsten. Kontexten innehåller också den institution som i Norden kommit  att  kallas  Barnahus  (Johansson,  2012). Inom Barnahusverksamheten samarbetar polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin liksom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten när ett barn misstänks vara eller varit utsatt för våld eller övergrepp (Rikspolis- styrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2008). Det kan också handla om att barnet har bevittnat våld i nära relationer (Broberg et al., 2015). På Barnahuset samordnas myndigheternas inledande insatser. Barnet förhörs av polis och för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse, iakttas förhöret av andra involverade professionella inklusive barnets socialsekreterare genom videokoppling till ett medhörningsrum i närheten av förhörsrummet.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16763 (URN)978-91-87973-17-8 (ISBN)
Available from: 2017-05-17 Created: 2017-05-17 Last updated: 2017-05-24Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. & Kläfverud, M. (2017). To be summoned to Barnahus: children's perspectives. In: Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakkesteig, Elisiv; Kaldal, Anna (Ed.), Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus Model (pp. 57-74). Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>To be summoned to Barnahus: children's perspectives
2017 (English)In: Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus Model / [ed] Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakkesteig, Elisiv; Kaldal, Anna, Palgrave Macmillan, 2017, p. 57-74Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter presents and analyses children’s narratives about becoming summoned to, arriving and visiting a Barnahus. In the children’s perspective Barnahus became a house where children meet the police in serious matters. The children felt welcomed as guests, however hard work waited in the police investigative interview in front of scary cameras and strangers watching in an adjacent room. The children found they had needed more information about what was going on and why. The chapter concludes with suggestions for further research and reflections for practitioners in considerations of children’s experiences of procedures and of becoming addressed as non-acting objects – instead of the acting subjects the children talked about themselves as being and acted as in the research interviews.

Place, publisher, year, edition, pages
Palgrave Macmillan, 2017
Keywords
Barnahus, summons, children's perspectives, participation, social work, a house of police, forensic interview, Barnahus, kallelse, barns perspektiv, delaktighet, socialt arbete, polisens hus, barnförhör
National Category
Social Sciences Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15722 (URN)978-3-319-58387-7 (ISBN)
Projects
Children in Barnahus – an interdisciplinary study into child perspectives
Note

The chapter is submitted for publication in a book about the Nordic model of Barnahus.

Research funders are: Research Platform for collaboration for Health at Kristianstad University, the research group Children's and Young People's Health in social context at Kristianstad University, the Kempe-Carlgrenska Foundations and the Letterstadska foundation

Available from: 2016-08-14 Created: 2016-08-14 Last updated: 2018-02-13Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2016). Children’s and social workers’ narratives about children becoming summoned to and visiting Barnahus including what happens afterwards. In: Nordisk Forening mot barnmishandling og omsorgssvikt (Ed.), Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm 22–25 maj 2016: gör vi skillnad för utsatta barn? Are we making a difference for abused children?. Paper presented at NFBO:Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm 22–25 maj 2016. Nordisk Forening mot barnmishandling og omsorgssvikt
Open this publication in new window or tab >>Children’s and social workers’ narratives about children becoming summoned to and visiting Barnahus including what happens afterwards
2016 (English)In: Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm 22–25 maj 2016: gör vi skillnad för utsatta barn? Are we making a difference for abused children? / [ed] Nordisk Forening mot barnmishandling og omsorgssvikt, Nordisk Forening mot barnmishandling og omsorgssvikt, 2016Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Within the framework of an ongoing interdisciplinary research study into a Barnahus in Sweden, narratives of 53 social workers and 8 children have been explored. The narratives deal with the question how children can experience to become summoned to Barnahus covering what happens before, during and after a visit to Barnahus. The aim of the study is to develop new knowledge about Barnahus in the perspective of children. The research results indicate deficiencies in considerations of how children experience and understand the processes and procedures in use. In Sweden when a parent is under suspicion, the child becomes summoned without the parents’ consent and knowing. The child is expected to accept to be brought away from school or kindergarten and participate without any preparations and with very little information. In Barnahus the social assessments are said to regularly be done without involving the children. The social workers speak of difficulties in finding orientation for how and when to approach the child. After the police interview, when assessed no need for immediate measures, the child is brought back to school or kindergarten without any special support and further information about what have happened afterwards. In this children are at risk of feeling abandoned by the authorities. Social workers become occupied with the process of supporting and informing the parents. However, when the social worker and the child already know each other or the social worker has accompanied the child to Barnahus, the social worker becomes an important partner for the child.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordisk Forening mot barnmishandling og omsorgssvikt: , 2016
Keywords
Barnahus, child, child abuse, summon, social worker, child protection, investigation
National Category
Medical and Health Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15691 (URN)
Conference
NFBO:Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm 22–25 maj 2016
Projects
Children in Barnahus – an interdisciplinary study into child perspectives
Funder
The Kempe Foundations
Note

Main reserach funders is: Research Platform for Collaboration for Health, Högskolan Kristianstad

Available from: 2016-08-13 Created: 2016-08-13 Last updated: 2016-10-13Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. & Olsson, S.-E. (2016). Finsamprojekt förebyggande arbete: Kartläggning och behovsanalys av förebyggande arbete mot våld i nära relationer i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne och Försäkringskassan. Kristianstad: Högskolan Kristianstad Uppdrag AB
Open this publication in new window or tab >>Finsamprojekt förebyggande arbete: Kartläggning och behovsanalys av förebyggande arbete mot våld i nära relationer i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne och Försäkringskassan
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunerna i Skåne Nordost var tidigt ute med planer mot våld 2005. Försäkringskassan har på central nivå starkt profilerat sig som en aktör som skall motverka mäns våld mot kvinnor, men det verkar inte ha fått genomslag, än så länge. 

Region Skåne har markerat sig i planarbete och utvecklande av metodverktyg, som Genushanden©, men fortfarande är praxis när det gället att Våga Fråga varierande. Samverkan mellan kommuner och Regionen i form av bl. a. Familjehus och föräldrautbildningsprogram, samtal och rådgivning lockar många deltagare. De är exempel på program för normpåverkan som i andra sammanhang visat sig fungera.

Kommunerna samverkar, men har också gjort olika vägval. Hässleholm har satsat på sammanhållna processer inom kommunen, samverkan mellan tre förvaltningar och ett Familjefridscentrum som utvecklar och koordinerar arbetet mot våld i nära relationer. Övriga kommuner samverkar bland annat när det gäller spetskompetens genom Kriscentrum i Kristianstad. Alla kommuner satsar på förebyggande arbete genom bl.a. föräldrautbildningar. Samverkan med polis förefaller fungera bra när det gäller ungdom, men sämre när det handlar om kvinnor och/eller barn. Det framkom att det saknades stöd riktat till unga vuxna, där också personer som har eller kan vara aktuella för aktivitetsersättning återfinns.  

Det pågår och planeras fortsatt kompetensutveckling riktad till personal och genom KompetensCentrum. När det gäller Kristianstad kommun handlar det om 550 personer som skall gå utbildning.

Viktiga områden att fokusera på framöver är:

 - Våga Fråga!, idag är stor variation. Frågeställaren behöver vara trygg i vad som kan göras och erbjudas vid upptäckt av våld eller hot om våld.

- Mer information, utbildning och dialog inom och mellan verksamheter för att öka kompetens för överlämnande och tilltro till varandra som samverkanspartners.

- Förebyggande insatser för unga vuxna.

- Kopplingen arbetsliv – livet i övrigt. Ur arbetsgivarperspektiv går det att göra mycket när det gäller att upptäcka om anställd är utsatt för våld eller hot om våld såväl i arbetet som utanför arbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad Uppdrag AB, 2016. p. 37
Keywords
Våld i nära relationer, samverkan, förebyggande, prevention, kartläggning, behovsanalys
National Category
Social Sciences Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16311 (URN)
Projects
Finsamprojekt Förebyggande Arbete
Available from: 2016-12-11 Created: 2016-12-11 Last updated: 2016-12-12Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2016). Förord. In: 360 dagar med Afghanistan: före, under och efter insats. Handbok och tips vid utlandstjänstgöring (författare: Ulrika Jonasson-Borggren) (pp. 13-20). Stockholm: Hjalmarsson & Högberg
Open this publication in new window or tab >>Förord
2016 (Swedish)In: 360 dagar med Afghanistan: före, under och efter insats. Handbok och tips vid utlandstjänstgöring (författare: Ulrika Jonasson-Borggren), Stockholm: Hjalmarsson & Högberg , 2016, p. 13-20Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Hjalmarsson & Högberg, 2016
Keywords
Polisens utlandsstyrka, veteran, soldat, anhöriga, militära familjer, internationella insatser, stöd
National Category
Medical and Health Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15644 (URN)978-91-983134-1-3 (ISBN)
Available from: 2016-07-31 Created: 2016-07-31 Last updated: 2016-10-12Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2016). Stödet till anhöriga och soldaten som anhörig. In: : . Paper presented at Försvarsmaktens veteranforskningsseminarium, 2016-03-08.
Open this publication in new window or tab >>Stödet till anhöriga och soldaten som anhörig
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Military family, soldier, veteran, spouse, child, deployment, emotional cycle, Rest and Recuperation( R & R), leaves), Soldatfamilj, soldat, veteran, anhöriga, barn, nätverk, stöd, mission, internationell insats, leave, rotation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15692 (URN)
Conference
Försvarsmaktens veteranforskningsseminarium, 2016-03-08
Projects
When a family member goes out in war: Exploring social consequences and development of social support – pre, during, after and later
Note

Research funders are Swedish Armed ForcesStiftelsen, Clas Groschinskys Minnesfond and Högskolan Kristianstad/Kristianstad University

Available from: 2016-08-13 Created: 2016-08-13 Last updated: 2016-09-29Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2016). Systemic conversations with military families: research as intervention. In: Imelda McCarthy and Gail Simon (Ed.), Systemic therapy as transformative practice: (pp. 331-344). Farnhill: Everything is connected
Open this publication in new window or tab >>Systemic conversations with military families: research as intervention
2016 (English)In: Systemic therapy as transformative practice / [ed] Imelda McCarthy and Gail Simon, Farnhill: Everything is connected , 2016, p. 331-344Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Farnhill: Everything is connected, 2016
Keywords
Military family, veteran, soldier, Swedish Armed Forces, deployment, dialogue, narrative, action research, intervention, systemic, social work, Militär familj, veteran, soldat, Försvarsmakten, internationell insats, mission, dialog, samtal, narrativ, berättelse, aktionsforskning, intervention, systemisk, socialt arbete
National Category
Social Sciences Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15643 (URN)978-0-9930723-2-1 (ISBN)978-0-9930723-3-8 (ISBN)
Projects
När anhörig går ut i krig: Utforskande av sociala konsekvenser och utveckling av det sociala stödet – före, under, efter och se'n.
Available from: 2016-07-31 Created: 2016-07-31 Last updated: 2018-05-07Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2016). The responses of Swedish military families before, during and after international deployment. In: NORDEFCO – Nordic Defense Cooperation (Ed.), : . Paper presented at NORDEFCO– Nordic Defense Cooperations - Recognition for Nordic and Baltic veterans - Coping with deployment. What's new in the area of veterans and their relatives? within the family - Managing physical and mental challenges before, during and after deployment Lidingö. Sweden 2016-09-26--27.
Open this publication in new window or tab >>The responses of Swedish military families before, during and after international deployment
2016 (English)In: / [ed] NORDEFCO – Nordic Defense Cooperation, 2016Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This research project is directed by means of a dialogical participation action research (DPAR) method, towards the discovery of the right tools that can serve military individuals, families and especially the children.  Tools that can act as a buffer against the challenges they face when a family member working as Swedish soldier or officer participate in international military deployments. The research results may also guide professionals in social services, education and health care as well as voluntaries in networks in the quest to reduce the distress experienced and promote individual and family resilience.

 So far 186 interviews with individuals, families and relatives have been conducted. In total 128 persons participated including 26 children in aged 4-21, 35 soldiers or veterans, 24 parents or siblings of soldiers and 37 partners (spouse, fiancée, cohabiter or living apart together) in relation to the deployed soldier. Study results show different styles of reciprocal responses. The joint approaches were constructed into types: Partnership; Supporting and mobilizing; Normalizing – ordinary life; Adjusting and negotiating; Emotional reacting; Sacrificing and suffering.  The cycle of deployment includes several once-occurring phases of being also in the context of so called ‘leave’ during deployments. Crucial for future orientation in family relationships are detachment and re-attachment when the soldier leaves or returns home.

Keywords
Soldier, veteran, deployment, extended military family, spouse, children, sibling, parent, response, cycle, spiral of responses, leave, recuperation, recreation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16456 (URN)
Conference
NORDEFCO– Nordic Defense Cooperations - Recognition for Nordic and Baltic veterans - Coping with deployment. What's new in the area of veterans and their relatives? within the family - Managing physical and mental challenges before, during and after deployment Lidingö. Sweden 2016-09-26--27
Available from: 2017-01-24 Created: 2017-01-24 Last updated: 2017-01-30Bibliographically approved
Olsson, A.-M. E. (2015). Barn i Barnahus – ur socialsekreterares perspektiv: intervjuer med socialsekreterare. In: Ingela Bernholtz (Ed.), Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv, Barnahuset Nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 24 april 2015: . Paper presented at Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv, Forskningsresultat, Öppet Seminarium Nordöstra Skånes Barnahus och Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad, Kristianstad kommun och Region Skåne.
Open this publication in new window or tab >>Barn i Barnahus – ur socialsekreterares perspektiv: intervjuer med socialsekreterare
2015 (Swedish)In: Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv, Barnahuset Nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 24 april 2015 / [ed] Ingela Bernholtz, 2015Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
social worker, dialogue with children, Children's House, CAC, particpation, involving, afterwards, social investigations, socialsekreterare, barnsamtal, barnahus, utredningsarbete, delaktighet, involvering, efteråt
National Category
Health Sciences Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14433 (URN)
Conference
Barn i Barnahus – tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv, Forskningsresultat, Öppet Seminarium Nordöstra Skånes Barnahus och Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad, Kristianstad kommun och Region Skåne
Projects
Barn i Barnahus- tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv
Funder
The Kempe Foundations
Available from: 2015-08-12 Created: 2015-08-12 Last updated: 2016-04-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1021-6812

Search in DiVA

Show all publications