hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Landgren, Johan
Publications (6 of 6) Show all publications
Landgren, J. (2019). Support your student’s writing development: a teacher’s guide to writingguide.se. Kristianstad: Kristianstad University press
Open this publication in new window or tab >>Support your student’s writing development: a teacher’s guide to writingguide.se
2019 (English)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

What is the core of academic writing – when you look beyond all the formalities and guidelines? How can you, as a teacher, support your students in developing these skills? And how do you create an environment where students feel motivated to write in a creative, as well as formal and correct, way. These are some of the questions that are treated in this teacher’s guide.

The teacher’s guide aims to inspire and provide you with the tools to work more strategically and proactively with students’ writing. The guide addresses how you can work with subject-oriented writing, popular science texts, constructive alignment, assessment matrices and peer response. Each chapter provides set examples and exercises you can use for inspiration when planning your teaching.

The guide is aimed at those of you who are involved, as teachers at colleges or universities, in courses where students have to produce essays or other written assignments as part of their examination. It is a complement to the Writing Guide digital platform – a learning resource where students can learn more aboutacademic writing.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University press, 2019. p. 54
Keywords
academic writing, peer response, writingguide, teacher’s guide, writing development
National Category
Languages and Literature Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-20186 (URN)978-91-87973-44-4 (ISBN)
Note

Verket är en översättning av Landgren, J. Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se.

Available from: 2019-12-18 Created: 2019-12-18 Last updated: 2019-12-19Bibliographically approved
Landgren, J. (2017). Skrivguiden: din bästa vän i skrivundervisningen. In: : . Paper presented at Lärarlärdom 2017, BTH.
Open this publication in new window or tab >>Skrivguiden: din bästa vän i skrivundervisningen
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Med utgångspunkt i det akademiska skrivandet som en kommunikativ och ämnesintegrerad handling kommer jag att presentera hur lärare kan använda Skrivguiden, en fritt tillgänglig digital lärresurs om akademiskt skrivande för studenter utvecklad av fyra lärosäten, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Umeå Universitet, för att stödja sina studenters skrivutveckling. Presentationen bygger på den lärarhandledning till Skrivguiden som jag tagit fram och som under hösten kommer publiceras av Högskolan Kristianstad: Stöd dina studenters skrivutveckling – en lärarhandledning till Skrivguiden.se.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17762 (URN)
Conference
Lärarlärdom 2017, BTH
Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Landgren, J. (2017). Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se. Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se
2017 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 2017. p. 43
Series
Kristianstad University Press ; 2017:08
Keywords
akademiskt skrivande, sakprosa, kommunikation, lärarhandledning, skrivguiden
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16980 (URN)978-91-87973-20-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-30 Created: 2017-06-30 Last updated: 2017-10-31Bibliographically approved
Landgren, J. (2017). Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se (2ed.). Kristianstad: Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se
2017 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 2017. p. 43 Edition: 2
Series
Kristianstad University Press ; 2017:9
Keywords
akademiskt skrivande, sakprosa, kommunikation, lärarhandledning, skrivguiden
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17680 (URN)978-91-87973-22-2 (ISBN)
Available from: 2017-12-07 Created: 2017-12-07 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Landgren, J. (2016). De kommer inte hit för att misslyckas: en rapport om utbildningskvalitet, breddat deltagande och lärande från ett First Year Experience-perspektiv. Kristianstad: LärandeResursCentrum
Open this publication in new window or tab >>De kommer inte hit för att misslyckas: en rapport om utbildningskvalitet, breddat deltagande och lärande från ett First Year Experience-perspektiv
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I denna rapport presenteras det material som tagits fram inom First Year Experience-projektet. Målet med projektet har varit att undersöka hur Högskolan Kristianstad kan förbättra mottagandet av studenter under deras första tid på högskolan. Projektet har genomförts genom fokusgruppssamtal med delar av högskolans personal, utskick av en studentenkät, analys av inkomna ansökningar till medel för kvalitetshöjande projekt inom undervisning och analys av digitala plattformar för utbyte av material och goda exempel. Resultatet visar att de satsningar som kan göras för att förbättra mottagandet av förstaårsstudenterna framförallt bör göras i studenternas lärandekontext, det vill sig så nära de kurser och program där de studerar. Viktigt för sådana satsningar är därtill att utgå ifrån såväl programområdenas behov och förutsättningar som studenternas behov, förutsättningar och motivation, samtidigt som kunskapskraven hålls på en hög nivå. I sammanhanget har begreppet stadieövergång visat sig vara användbart. Slutsatsen är att en högskoleövergripande satsning på förstaårsstudenterna framförallt bör vara stödjande och uppmuntrande. För att åstadkomma detta föreslår projektgruppen ett antal åtgärder: De resurser och kompetenser vid högskolan som rör FYE, breddad rekrytering och breddat deltagande, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, pedagogisk utveckling samt generella akademiska kompetenser bör samlas och synkroniseras. Högskolan bör enas kring ett gemensamt mål, med fokus på studenters lärande, och sträva mot att samtliga medarbetare arbetar mot detta mål. Högskolan bör utreda hur organisationen kring stödet till kvalitetsutveckling ser ut och överväga att tillsätta en tjänst för detta. Programområdesansvarigas ansvarområde bör ses över så att administrationen kan minskas och det kvalitetsutvecklande arbetet ökas. Vidare behöver den pedagogiska kompetensförsörjningen säkerställas och utvecklas, och arbetet med uppföljning av hur väl studenterna klarar av sina studier systematiseras. Slutligen behöver den högskoleövergripande introduktionen tillgängliggöras för samtliga studenter och utvecklas mot att bli mindre informationstung och mer välkomnande, samt användandet av regelbundet återkommande studentenkäter, av det slag som varit en del avprojektet, vidareutvecklas.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: LärandeResursCentrum, 2016. p. 43
Keywords
FYE, First Year Experience, LRC, HKR, Högskolan Kristianstad, utbildningskvalitet, breddat deltagande
National Category
Pedagogy Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15769 (URN)
Projects
First Year Experience
Available from: 2016-08-23 Created: 2016-08-23 Last updated: 2016-08-23
Landgren, J. (2014). The medium and the vandal: a study of English translations of Tomas Tranströmer’s poetry. In: Jane Mattisson, Maria Bäcke (Ed.), Text analysis: culture, framework & teaching: conference proceedings from the Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014. Paper presented at Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014 (pp. 112-121). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>The medium and the vandal: a study of English translations of Tomas Tranströmer’s poetry
2014 (English)In: Text analysis: culture, framework & teaching: conference proceedings from the Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014 / [ed] Jane Mattisson, Maria Bäcke, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2014, p. 112-121Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In relation to English translations of Tomas Tranströmer’s poetry this paper examines two positions of the translator — the medium and the vandal. The positions are rendered from a discussion, later called the "Transtromer squabbles", that arose in 2007 in The Times Literary Supplement.

Through close readings of two Tranströmer poems, "Paret" and "Svarta vykort", with focus on formalistic factors like syllable and word count, rhythm and the texts graphical appearance, the paper shows that the opposition between the medium and the vandal shields some severe problems concerning translation.

The paper suggests that this opposition is related to a highly biased focus on the relation between the original and the translation. As an alternative it proposes an approach to translating from a reader´s perspective, focusing less on the act of translation and more on the act of communication.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2014
Series
Kristianstad University Press ; 2014:4
Keywords
Translation, Poetry, Formalism, Reader´s perspective
National Category
Specific Literatures
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13334 (URN)978-91-87973-00-0 (ISBN)
Conference
Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014
Available from: 2014-12-26 Created: 2014-12-22 Last updated: 2014-12-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications