hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Persson, Christel
Publications (10 of 56) Show all publications
Persson, C., Mårtensson, L., Korostenski, J. & Halling, A. (2017). Mänskliga avtryck för hållbar utveckling: hur kan de synliggöras, beskrivas och förstås i relation till förskolans uppdrag?. Högskolepedagogisk debatt (1), 25-34.
Open this publication in new window or tab >>Mänskliga avtryck för hållbar utveckling: hur kan de synliggöras, beskrivas och förstås i relation till förskolans uppdrag?
2017 (Swedish)In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 1, p. 25-34Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: , 2017
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16797 (URN)
Available from: 2017-05-24 Created: 2017-05-24 Last updated: 2017-06-12Bibliographically approved
Keinonen, T., Palmberg, I., Ylia-Panula, E., Kukkonen, J., Persson, C. & Vilkonis, R. (2016). Higher education students’ perceptions of environmental issues and media coverage. Discourse and Communication for Sustainable Education, 7(1), 5-22.
Open this publication in new window or tab >>Higher education students’ perceptions of environmental issues and media coverage
Show others...
2016 (English)In: Discourse and Communication for Sustainable Education, ISSN 2255-7547, Vol. 7, no 1, p. 5-22Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims to find higher education students’ perceptions about environmental issues and how the perceptions are related to perceptions of media coverage. This study investigates higher education students’ perceptions of the seriousness of environmental issues and their relation to perceptions of media coverage. Higher education students perceived a global problem, lack of clean water, as most serious environmental problem. Media has had an effect on students’ perceptions on environmental issues: when students perceived the problem as serious they also perceived the information in media concerning it appropriate. Students perceived that the media underestimate and obscure some environmental problems such as biological diversity and global warming. It was concluded that higher education educators need more knowledge of students’, future decision makers’ concerns and perceptions about environmental issues to develop more effective teaching practices in higher education. Through education environmental issues literacy, which is a precursor for engaged protection of the environment, can be fostered. This study offers some insights into higher education students’ perceptions of the media’s role in environmental issues.

Keyword
Higher education, perceptions, environmental issues, media coverage
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15635 (URN)
Available from: 2016-07-28 Created: 2016-07-28 Last updated: 2016-08-08Bibliographically approved
Persson, C. (2016). Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare. In: : . Paper presented at NÄD 2016, Malmö högskola, 19-21 april, 2016. .
Open this publication in new window or tab >>Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16019 (URN)
External cooperation:
Conference
NÄD 2016, Malmö högskola, 19-21 april, 2016
Available from: 2016-09-15 Created: 2016-09-15 Last updated: 2016-09-15Bibliographically approved
Panula, Y. & Persson, C. (2016). My landscape: the environment Finnish, Swedish and Norweigan children want to conserve. In: : . Paper presented at ERIDOB Conference 2016, Karlstad University, 5th - 9th of September, 2016. .
Open this publication in new window or tab >>My landscape: the environment Finnish, Swedish and Norweigan children want to conserve
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16018 (URN)
External cooperation:
Conference
ERIDOB Conference 2016, Karlstad University, 5th - 9th of September, 2016
Available from: 2016-09-15 Created: 2016-09-15 Last updated: 2016-09-15Bibliographically approved
Persson, C. (2016). Resultatrapport och vetenskaplig redogörelse av projektet "Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare". .
Open this publication in new window or tab >>Resultatrapport och vetenskaplig redogörelse av projektet "Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare"
2016 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17408 (URN)
Projects
Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare finansierat av Gyllenstiernska Krapperupska stiftelsen och Högskolan Kristianstad
Available from: 2017-10-10 Created: 2017-10-10 Last updated: 2017-10-12Bibliographically approved
Korostenski, J., Persson, C., Höglund, H.-O. & Halling, A. (2015). Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development. In: : . Paper presented at 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015 Gothenburg, Sweden, 29th of June - 2nd of July 2015. .
Open this publication in new window or tab >>Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Introduction: Under Swedish law, the universities are required to implement environmental management systems (EMS) in their operations. The introductory EMS review emphasizes education for sustainable development (ESD) as the most significant environmental aspect. Contemporary education spends time on training in sustainability with established knowledge, hazards, risks and approaches for improvement of known issues through 'declarative knowledge', which is always a step behind developments, because it works with historical facts.

Objectives:Consequently, a target has been set of equipping students with the knowledge, values, attitudes and competences that will help them deal with problems that arise in society in the future through the introduction of ESD into all of the university’s programs. The aspect of how we can assess whether graduate students possess these skills remains to be resolved before the annual EMS audit.

Methods:The available methods for evaluation are surveys addressed to students, alumni and teachers in a prolonged time study. ESD extends and adapts contemporary 'declarative knowledge' to a teachers' toolkit of 'functioning knowledge' as an intrinsic part regardless of the field or the teaching topic.

Results:We will develop ESD in the form of tools which can be easily recognized at higher education. The challenge is to broaden students' knowledge and comprehension of a core academic discipline to a level that has not been considered or introduced into education at our university or used in practice.

Conclusion:Toolkits which can conveniently be used in ESD are discussed in the conclusions of this paper. The result in annual surveys reports the level of continuous improvement concerning EMS objectives and for teachers it confirms the achievement in planned progression and development of ESD in courses.

Keyword
Education for sustainable development, environmental management system, monitoring, attitudes, strategies
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14886 (URN)
Conference
8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015 Gothenburg, Sweden, 29th of June - 2nd of July 2015
Available from: 2015-09-30 Created: 2015-09-30 Last updated: 2015-11-26Bibliographically approved
Persson, C. & Persson, T. (2015). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Open this publication in new window or tab >>Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Vår planet befolkas i dag av drygt 7 miljarder människor. Till år 2100 är vi ­kanske så många som 11 miljarder människor. Hur ska vi leva och fördela jordens  resurser så att också framtida generationer kan få ett bra liv här på jorden? Allt fler rapporter, framför allt från FNs klimatpanel, visar att det brådskar att visa ­handlingskraft.

Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle är en lärobok avsedd för ­studier i gymnasieskolans kurser (Gy11) inom ämnena biologi, geografi, naturkunskap och hållbart samhälle. Den är även lämpad som grundläggande lärobok i hållbar utveckling inom lärarutbildningen och tillgodoser de övergripande ­perspektiven miljö respektive hållbar utveckling, som ingår i all utbildning i ­skolan och högskolan.

I denna tredje omarbetade och utvidgade upplaga ges en tydlig bild av hur ­hållbar utveckling har utvecklats från ett snävt, naturvetenskapligt ämne till en bred, tvärvetenskaplig och internationell angelägenhet. I dag bygger hållbar utveckling inte bara på ekologisk välfärd. Lika viktigt är det att uppnå ekonomisk och social välfärd, vilket är en mycket större utmaning. Miljö- och klimatfrågor vävs idag samman med utmaningar inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Därför är också kunskapen i dag om de grundläggande sambanden i naturen så otroligt mycket viktigare. Och vi har alla ett ansvar att föra ­denna kunskap vidare till kommande generationer.

Boken utgör ett värdefullt redskap för hur frågor om miljö och hållbar utveckling kan lyftas och få lösningar. Varje kapitel avslutas med ett antal fakta- och diskussionsfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. p. 218 Edition: 3
National Category
Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15639 (URN)9789144109442 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-07-28 Created: 2016-07-28 Last updated: 2016-09-12Bibliographically approved
Persson, C., Korostenski, J. & Halling, A. (2015). Högskoleutbildning i hållbar utveckling - en kartläggning vid Högskolan Kristianstad. .
Open this publication in new window or tab >>Högskoleutbildning i hållbar utveckling - en kartläggning vid Högskolan Kristianstad
2015 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17409 (URN)
Projects
Hållbar utveckling i högre utbildning, Rådet för samverkan Högskolan Kristianstad
Available from: 2017-10-10 Created: 2017-10-10 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Persson, C. & Sollerhed, A.-C. (2015). Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan. Forskning om undervisning och lärande (14), 41-61.
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan
2015 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 14, p. 41-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Sjutton lärarstudenter i idrott och hälsa deltog i ett utvecklingsprojekt på lärosätet med syftet att undersöka hur studenternas resonemang i hälsa och miljö utvecklades under de tre månaderna projektet varade. Datainsamlingen bestod av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Seminarier med föreläsningar och diskussioner samt ett studiebesök vid ett Science center utgjorde aktiviteter i projektet. Studenterna uttryckte sina kunskapsbrister och kritiserade undervisningen de genomgått i hållbar utveckling i ungdomsskolan och lärarutbildningen, och menade att den oftast handlat om sopsortering. De kopplade efterhand samman människors hårdutnyttjande av skog och mark med försämring av människans livsvillkor och hälsa. Merparten av studenterna vidgade perspektivet, från ett egocentriskt till ett biocentriskt synsätt. Studenterna sade sig under studien utveckla ett personligt engagemang för hälsa och miljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2015
Keyword
hälsa, lärarutbildning, meningsfullhet, miljöutbildning, salutogent förhållningssätt, vidgat hälsobegrepp.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13710 (URN)
Available from: 2015-03-12 Created: 2015-03-11 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Palmberg, I., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Norrgård-Sillanpää, P., Persson, C., . . . Yli Panula, E. (2015). Nordic-Baltic student teachers’ identification of and interest in plant and animal species : the importance of species identification and biodiversity for sustainable development. Journal of Science Teacher Education.
Open this publication in new window or tab >>Nordic-Baltic student teachers’ identification of and interest in plant and animal species : the importance of species identification and biodiversity for sustainable development
Show others...
2015 (English)In: Journal of Science Teacher Education, ISSN 1046-560X, E-ISSN 1573-1847Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Knowledge of species, interest in nature, and nature experiences are the factors that

best promote interest in and understanding of environmental issues, biodiversity and

sustainable life. The aim of this study is to investigate how well student teachers

identify common local species, their interest in and ideas about species identification,

and their perceptions of the importance of species identification and biodiversity for

sustainable development. Totally 456 student teachers for primary schools were tested

using an identification test and a questionnaire consisting of fixed and open questions.

A combination of quantitative and qualitative methods was used to get a more holistic

view of students' level of knowledge and their preferred learning methods. The student

teachers' ability to identify very common species was low, and only 3 % were able to

identify most of the tested species. Experiential learning outdoors was suggested by

the majority of students as the most efficient learning method, followed by experiential

learning indoors, project work and experimental learning. They looked upon the

identification of plants and animals as 'important' or 'very important' for citizens today

and for sustainable development. Likewise, they looked upon biodiversity as 'important'

or 'very important' for sustainable development. Our conclusion is that teaching and

learning methods for identification and knowledge of species and for education of

project-based methods in authentic environments.

biodiversity and sustainable development should always include experiential and

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15402 (URN)10.1007/s10972-015-9438-z (DOI)
Available from: 2016-04-18 Created: 2016-04-18 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications