hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 11) Show all publications
Andersson, O. (2016). Slutsatser: empowerment och social mobilisering (1ed.). In: Oscar Andersson, Pelle Amberntsson (Ed.), Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer (pp. 199-220). Malmö: Universus Press
Open this publication in new window or tab >>Slutsatser: empowerment och social mobilisering
2016 (Swedish)In: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, p. 199-220Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Press, 2016 Edition: 1
Keywords
Social mobilisering
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15093 (URN)978-91-87439-25-4 (ISBN)
Projects
Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle
Note

Projektet är finansierat av Sveriges Stadsmissioner.

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2018-08-06Bibliographically approved
Andersson, O. (2016). Social mobilisering: en forskningsöversikt (1ed.). In: Oscar Andersson, Pelle Amberntsson (Ed.), Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer (pp. 15-56). Malmö: Universus Press
Open this publication in new window or tab >>Social mobilisering: en forskningsöversikt
2016 (Swedish)In: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2016, 1, p. 15-56Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Press, 2016 Edition: 1
Keywords
Social mobilisering
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15092 (URN)978-91-87439-25-4 (ISBN)
Projects
Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle
Note

Projektet är finansierat av Sveriges Stadsmissioner

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2018-08-06Bibliographically approved
Andersson, O. (2015). Följeforskningsprocessen (1ed.). In: Oscar Andersson, Pelle Amberntsson (Ed.), Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer (pp. 221-259). Malmö: Universus Press
Open this publication in new window or tab >>Följeforskningsprocessen
2015 (Swedish)In: Social mobilisering: lärdomar från fyra svenska städer / [ed] Oscar Andersson, Pelle Amberntsson, Malmö: Universus Press, 2015, 1, p. 221-259Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Press, 2015 Edition: 1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15094 (URN)978-91-87439-25-4 (ISBN)
Projects
Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle
Note

Projektet är finansierat sv Sveriges Stadsmissioner

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2015-12-07Bibliographically approved
Andersson, O. (2014). William Foote Whyte, Street Corner Society and social organization. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 50(1), 79-103
Open this publication in new window or tab >>William Foote Whyte, Street Corner Society and social organization
2014 (English)In: Journal of the History of the Behavioral Sciences, ISSN 0022-5061, E-ISSN 1520-6696, Vol. 50, no 1, p. 79-103Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Social scientists have mostly taken it for granted that William Foote Whyte’s sociological classic Street Corner Society (SCS, 1943) belongs to the Chicago school of sociology’s research tradition or that it is a relatively independent study which cannot be placed inany specific research tradition. Social science research has usually overlooked the fact that William Foote Whyte was educated in social anthropology at Harvard University, and was mainly influenced by Conrad M. Arensberg and W. Lloyd Warner. What I want to show, based on archival research, is that SCS cannot easily be said either to belong to the Chicago school’s urban sociology or to be an independent study in departmental and idea-historical terms. Instead, the work should be seen as part of A. R. Radcliffe-Brown’s and W. LloydWarner’s comparative research projects in social anthropology.

Keywords
Street Corner Society, William Foote Whyte, Chicago School of Sociology, Social organization
National Category
Social Anthropology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14666 (URN)10.1002/jhbs.21630 (DOI)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Berglund, S., Oscar, A., Kihlsten, I., Tengland, P.-A. & Wemme, M. (2011). Delaktighet och hälsa: med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa. Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet och hälsa: med ungdomar och beslutsfattare i Simrishamn mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa
Show others...
2011 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och andra insatser kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, välfärd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? Denna rapport från en pilotstudie genomförd i Simrishamn presenterar de teoretiska och empiriska bevekelsegrunderna för hur och varför en deltagarbaserad aktionsforskningsansats skulle kunna vara ett bra sätt att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Rapporten förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskridande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få till stånd ett mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över användningen av samhällets resurser.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 2011. p. 175
Series
FoU Rapport, Hälsa och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1650-2337 ; 2011:1
Keywords
beslutsfattare, delaktighet, deltagarbaserad forskning, empowerment, hälsa, inflytande, praktiker, ungdomar
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14703 (URN)978-91-7104-243-9 (ISBN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Andersson, O. (2011). Nels Anderson: mannen i marginalen. Sosiologi i dag, 41(2), 14-34
Open this publication in new window or tab >>Nels Anderson: mannen i marginalen
2011 (Swedish)In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 41, no 2, p. 14-34Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att redogöra för hur Nels Andersons (1889–1986) kärva hobouppväxt hängde samman skapandet av hans klassiska studie Hobon: En sociologisk studie av den hemlöse mannen (2008 [1923]) och hans marginaliserade position inom den akademiska världen. Fokus ligger på Andersons uppväxt, studien Hobon och hans marginella position i samhället i relation till pionjärtiden i Chicagoskolan. Baserat på texter om och av Anderson och till viss del arkivdokument, binder artikeln samman olika delar från Andersons liv med Robert E. Parks och Everett V. Stonequists begrepp the marginal man. Andersons sociala arv som en kringresande arbetare gjorde å ena sidan att doktorandkollegor vid University of Chicago antog att han var lika opålitlig som de hemlösa männen han hade studerat, å andra sidan gjorde det honom särskilt lämpad att göra den studie som kanske mer än någon annan har blivit ansedd som en etnografisk klassiker i Chicagoskolans tradition.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Novus Forlag, 2011
Keywords
Chicagoskolan i sociologi, hobo, Nels Anderson, deltagande observation, the marginal man
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14684 (URN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Andersson, O. (2010). William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan: en introduktion. In: Street Corner Society: den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel (pp. 13-66). Malmö: Égalité
Open this publication in new window or tab >>William Foote Whyte, Street Corner Society och antropologi på hemmaplan: en introduktion
2010 (Swedish)In: Street Corner Society: den sociala strukturen i en italiensk-amerikansk slumstadsdel, Malmö: Égalité, 2010, p. 13-66Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Égalité, 2010
Series
Chicagoskolan ; 4
Keywords
cornerboys, collegeboys, cornerville, deltagande observation, organiserad brottslighet, social organisation
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14694 (URN)978-91-976577-8-5 (ISBN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Andersson, O. (2009). Hållplats 8: en social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad. Malmö: Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Open this publication in new window or tab >>Hållplats 8: en social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad
2009 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Oscar Andersson redogör i denna rapport om öppenvårdsprogrammet Hållplats 8 på ett ingående sätt hur individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Rosengård försöker förebygga och motverka att ungdomsbrottsligheten blir etablerad i stadsdelen. Det är dock ännu allt för tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur väl öppenvårdsprogrammet har lyckats med denna grannlaga uppgift sedan starten i januari 2005. Samtidigt finns det tendenser som tyder på att ungdomar som har varit inskrivna vid Hållplats 8 har påbörjat en livsstilsförändring. Från att tidigare ha varit ungdomar som enbart varit upptagna med att umgås med sina kriminella kamrater börjar de successivt efter inskrivningen att allt mer tänka på hur deras normbrytande beteende påverkar deras familj och framtidsutsikter. Oscar Andersson lyfter även fram frågor som går bortom interventionens omedelbara inverkan på ungdomarnas kriminella beteende och tänkande. Han pekar bl.a. på betydelsen av att placera in socialtjänstens insatser i ett övergripande socialpolitiskt sammanhang, där grundläggande välfärdsfrågor om fritid, skola, sysselsättning och trångboddhet diskuteras. Centrala teman i rapporten är interventioner för kriminella barn och ungdomar, förhållandet mellan sluten- och öppenvård, socialt nätverksarbete, evidensbaserad praktik, manualbaserade metoder, verksamhetsutveckling och inte minst ungdomarnas egna berättelser.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 2009. p. 259
Series
FoU-rapport, Hälsa och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1650-2337 ; 2009:2
Keywords
behandlingsmetoder, evidensbaserad praktik, insatser, klientperspektivet, socialt nätverksarbete, ungdomsbrottslighet, öppenvård
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14698 (URN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Andersson, O. (2008). Nels Anderson (1889–1986): en introduktion. In: Hobon: en sociologisk studie av den hemlöse mannen (pp. 13-47). Malmö: Égalité
Open this publication in new window or tab >>Nels Anderson (1889–1986): en introduktion
2008 (Swedish)In: Hobon: en sociologisk studie av den hemlöse mannen, Malmö: Égalité, 2008, p. 13-47Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Égalité, 2008
Series
Chicagoskolan ; 3
Keywords
deltagande observation, desorganisation, hemlöse mannen, hobo, Hobohemien, marginal man
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14692 (URN)978-91-976577-1-6 (ISBN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Andersson, O. (2007). Chicagoskolans urbansociologi: forskare och idéer 1892–1965. Malmö: Égalité
Open this publication in new window or tab >>Chicagoskolans urbansociologi: forskare och idéer 1892–1965
2007 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Oscar Andersson placerar sin undersökning mitt i staden och ger stort utrymme åt de institutionella frågorna. Han diskuterar hur Chicagoskolan idag betraktas, vilka idéer den byggde på och naturligtvis den forskning som främst förknippas med skolans namn. Så diskuterar han ingående den urbansociologiska forskning som bedrevs vid skolans höjdpunkt kring 1920-talet, men också dess vetenskapssyn mer allmänt, från teorier och begrepp till metod. Det var vid Chicagoinstitutionen som den självuppfyllande profetian, attityder och livshistorier på allvar begreppsliggjordes. Oscar Andersson stannar inte vid de berömda monografierna utan behandlar också det som i sociologin med tiden blev känt som den symboliska interaktionismen. Därmed blir också W.I. Thomas till en av skolans förgrundsgestalter, tillsammans med Robert E. Park och Ernest W. Burgess. Andersson lägger också ut trådarna framåt från det framgångsrika 1920-talet för både sociologins och socialantropologins vidkommande.

Boken vänder sig inte bara till alla dem som på senare år med växande intresse har intresserat sig för de urbana frågorna – särskilt det mångfacetterade livet i städerna. Också de med intresse för sociologins historia och ämnets förhållande till på olika sätt närliggande discipliner, såsom etnologi, antropologi och socialt arbete, kan finna en hel del användbara observationer och tankar i boken, liksom de med ett intresse för samhällsforskningens historiska villkor mer allmänt.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Égalité, 2007. p. 463
Series
Chicagoskolan ; 2
Keywords
Chicagoskolan, empiri, forskningsprojekt, idétradition, institutionalisering, vetenskap
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-14686 (URN)978-91-975231-9-6 (ISBN)
Available from: 2015-09-23 Created: 2015-09-23 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9849-1754

Search in DiVA

Show all publications