hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Edfors, Ellinor
Publikasjoner (10 av 15) Visa alla publikasjoner
Svensson, C., Edfors, E. & Edberg, A.-K. (2017). Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i mötet med äldre personer. Kristianstad: Kristianstad University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i mötet med äldre personer
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Hur upplever sjuksköterskan mötet med den äldre personen inom kommunal vård ochomsorg? Ett sätt för sjuksköterskan att känna närvaro i mötet är genom att helhjärtatlyssna på den äldre när hen inbjuder till samtal om sina tankar eller om livshistorian.Sjuksköterskan kan genom mötet uppleva en högre mening med sitt arbete och få enmöjlighet att etablera en relation med den äldre. Att vårda äldre personer ställer högakrav på omvårdnaden där en helhetssyn med fokus på personcentrerad omvårdnadstår i centrum och kunskaper i äldre personers psykologiska och sociala åldrande kanhjälpa sjuksköterskan vara närvarande i mötet. Syftet var att beskriva sjuksköterskorsupplevelser av faktorer som bidrar till möjligheten att vara närvarande i mötet medäldre personer inom kommunal vård och omsorg. Nio intervjuer genomfördes medsjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg. Intervjuerna analyserades med hjälpav kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade som sin främstaintention att prioritera mötet med vårdtagaren. Faktorer som bidrog till sjuksköterskornasmöjlighet till närvaro i mötet med äldre var relaterade till; (I) mötet i form avatt kunna bygga på en tidigare relation, att ha gemensamma beröringspunkter, att haen ömsesidig öppenhet och vilja att dela varandras glädje- och sorgeämnen (II) vårdtagareni form av att vårdtagaren har förtroende för sjuksköterskan, att vårdtagareninbjuder till samtal och vårdtagarens tillstånd (III) sjuksköterskan i form av kunskaperom vårdtagaren och betydelsen av att vara närvarande i mötet, personlig mognad ochsjälvkännedom, att vara genuint intresserad av vårdtagaren och visa respekt och attkunna hantera sina känslor, samt (IV) organisationen i form av att ha tid, att ha möjlighetatt prioritera mellan olika arbetsuppgifter, hur vårdarbetet fördelas och organiserasoch den kontext som sjuksköterskan befinner sig i. Resultatet visade att sjuksköterskornahade som intention att vara närvarande i mötet. Det var dock inte alltid så lättatt få tid till mötet på grund av tids- och/eller personalbrist, men även sjuksköterskanspersonliga mognad och erfarenhet hade betydelse för att kunna/våga vara närvarandei mötet. En positiv och stödjande arbetsledning samt ett nära samarbete med kollegersågs som viktiga resurser i det dagliga omvårdnadsarbetet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017. s. 45
Serie
Collaborative and integrated approaches to health, ISSN 1652-9979 ; 1
Emneord
Sjuksköterskors erfarenheter, patient, möte, äldre, mindfulness, intervjuer
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-17879 (URN)
Tilgjengelig fra: 2018-02-13 Laget: 2018-02-13 Sist oppdatert: 2018-02-14bibliografisk kontrollert
Edfors, E. & Nilsson, G. (2016). Att vara nyanställd inom en allmänpsykiatrisk kliniks slutenvård: en kartläggning utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Kristianstad: Kristianstad University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att vara nyanställd inom en allmänpsykiatrisk kliniks slutenvård: en kartläggning utifrån sjuksköterskors erfarenheter
2016 (svensk)Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskornas erfarenheter av att vara nyanställd inom en allmänpsykiatrisk kliniks slutenvård. Målet med kartläggningen var att den skulle kunna ligga till grund för utvecklingen av en handlingsplan som kan underlätta introduktionen för nyanställd personal. Studien genomfördes genom en modifierad form av Group Concept Mapping utifrån prompten ”Exempel på betydelsefulla erfarenheter av att vara nyanställd sjuksköterska på psykiatriska klinikens slutenvård är…”. I resultatet framkom följande betydelsefulla områden; introduktion, bemötande och arbetsklimat, ledning och organisation, information vid anställningsintervju, kunskaper specifika för psykiatri, rutiner och struktur, roller krav och förväntningar samt reflektion. Innehållet i samtliga områden ansågs vara lika betydelsefulla dock bör introduktionen utformas utifrån varje sjuksköterskas erfarenheter, kunskaper och individuella behov. Framträdande i resultatet var även betydelsen av en gynnsam miljö, som präglas av ett gott arbetsklimat, relevant stöd från kollegor och chefer, möjlighet till reflektion och att få vara ny på arbetsplatsen.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016. s. 26
Serie
PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), ISSN 1654-1421 ; 43
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-16366 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-12-28 Laget: 2016-12-28 Sist oppdatert: 2017-10-26bibliografisk kontrollert
Cato Jurlander, I., Edfors, E. & Edberg, A.-K. (2016). Betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Kristianstad: Kristianstad University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom
2016 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Demens är ett syndrom med kognitiv svikt som leder till svårigheter att klara det dagliga livet, vilket medför att omgivningen och miljön måste vara anpassad efter personens behov. Tidigare forskning har visat att utevistelse i en anpassad trädgård som skapar trygghet, är orienterbar, stimulerar till aktiviteter och gemenskap samt erbjuder avskildhet och skyddar mot intryck som kan skapa oro kan leda till ett ökat välbefinnande för personer med demenssjukdom. Syftet med studien var att beskriva betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Studien har en case study design med mixed metod approach med tyngpunkt på kvalitativansats. Studiens resultat visar att den förändrade utemiljön stödjer de boendes välbefinnande, inbjuder till aktivitet, gemenskap och avskildhet samt väcker minnen.Trädgården väcker förväntningar hos de boende men ställer krav på personalen och användningen styrs av personalens tid och kunskap. En förändrad utemiljö med större möjligheter till en stimulerande utevistelse visar sig skapa ett ökat välbefinnande förboende, närstående och personal

sted, utgiver, år, opplag, sider
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2016. s. 50
Serie
Collaborative and integrated approaches to health, ISSN 1652-9979 ; 2016:2
Emneord
Utemiljö, demens, omvårdnad, välbefinnande
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-16151 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-10-11 Laget: 2016-10-06 Sist oppdatert: 2016-10-20bibliografisk kontrollert
Hagell, P., Edfors, E., Hedin, G., Westergren, A. & Sjödahl Hammarlund, C. (2016). Group concept mapping for evaluation and development in nursing education. Nurse Education in Practice, 20, 147-153
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Group concept mapping for evaluation and development in nursing education
Vise andre…
2016 (engelsk)Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 20, s. 147-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The value of course evaluations has been debated since they frequently fail to capture the complexity of education and learning. Group Concept Mapping (GCM), a participant-centred mixed-method was explored as a tool for evaluation and development in nursing education and to better understand students' learning experiences, using data from a GCM-based evaluation of a research training assignment integrating clinical practice and research data collection within a Swedish university nursing program. Student nurses (n = 47) participated in a one-day GCM exercise. Focus group brainstorming regarding experiences from the assignment that the students considered important and instructive yielded 98 statements that were individually sorted based on their student-perceived relationships, and rated regarding their importance/instructiveness and need for development. Quantitative analysis of sort data produced a 2-dimensional map representing their conceptual relationships, and eight conceptual areas. Average cluster ratings were plotted relative to each other and provided a decision aid for development and planning by identifying areas (i.e., "Research methodology", "Patients' perspectives", and "Interviewer role") considered highly important/instructive and in high need for development. These experiences illustrate the use and potential of GCM as an interactive participant-centred approach to evaluation, planning and development in nursing and other higher health science educations.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-15974 (URN)10.1016/j.nepr.2016.08.006 (DOI)000385322200021 ()27591400 (PubMedID)
Tilgjengelig fra: 2016-09-14 Laget: 2016-09-14 Sist oppdatert: 2017-08-15bibliografisk kontrollert
Westergren, A., Edfors, E., Norberg, E., Stubbendorff, A., Hedin, G., Wetterstrand, M. & Hagell, P. (2016). Short-term effects of a computer-based nutritional nursing training program for inpatient hospital care. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 22(5), 799-807
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Short-term effects of a computer-based nutritional nursing training program for inpatient hospital care
Vise andre…
2016 (engelsk)Inngår i: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 22, nr 5, s. 799-807Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

RATIONALE: This study aimed to explore whether a computer-based training in eating and nutrition for hospital nursing staff can influence the precision in nutritional treatment and care.

METHOD: A pre-intervention and post-intervention study was conducted with a cross-sectional design at each time point. The settings were one intervention (IH) and two control hospitals (CH1 and CH2). Hospital inpatients >18 years old at baseline (2012; n = 409) and follow-up (2014; n = 456) were included. The computer-based training was implemented during a period of 3 months in the IH with 297 (84%) participating registered nurses and nurse assistants. Nutritional risk was screened for using the Minimal Eating Observation and Nutrition Form. Nutritional treatment and care was recorded using a standardized protocol RESULTS: In the IH, there was an increase in the share of patients at UN risk that received energy-dense food (+16.7%) and dietician consultations (+17.3%) between baseline and follow-up, while fewer received feeding assistance (-16.2%). There was an increase in the share of patients at UN risk that received energy-dense food (+19.5%), a decrease in oral nutritional supplements (-30.5%) and food-registrations (-30.6%) in CH1, whereas there were no changes in CH2. 'Overtreatment' (providing nutritional treatment to those not at UN risk) was significantly higher in CH2 (52.7%) than in CH1 (14.3%) and in the IH (25.2%) at follow-up.

CONCLUSION: The computer-based training seemed to increase the probability for patients at UN risk in the IH to receive nutritional treatment without increasing overtreatment.

Emneord
MEONF-II, education, health informatics, intervention, nursing, nutritional treatment
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-15469 (URN)10.1111/jep.12545 (DOI)000383581000023 ()27133949 (PubMedID)
Forskningsfinansiär
Vårdal Foundation, 034
Tilgjengelig fra: 2016-05-30 Laget: 2016-05-30 Sist oppdatert: 2017-08-18bibliografisk kontrollert
Orrung Wallin, A., Edfors, E. & Edberg, A.-K. (2014). Job satisfaction among nurse assistants working in residential care for older people. In: : . Paper presented at 22:a Nordiska kongressen i gerontologi, NKG, Göteborg.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Job satisfaction among nurse assistants working in residential care for older people
2014 (engelsk)Konferansepaper, Poster (with or without abstract) (Fagfellevurdert)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-13381 (URN)
Konferanse
22:a Nordiska kongressen i gerontologi, NKG, Göteborg
Tilgjengelig fra: 2015-01-02 Laget: 2015-01-02 Sist oppdatert: 2016-04-01bibliografisk kontrollert
Edfors, E., Freij, M., Ljung-Djärf, A., Umans, T. & Rehnstam-Holm, A.-S. (2014). Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad – några reflektioner från beredningsgruppens arbete. In: : . Paper presented at Lärarlärdom, 20 augusti 2014, Blekinge Tekniska Högskola.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad – några reflektioner från beredningsgruppens arbete
Vise andre…
2014 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-14807 (URN)
Konferanse
Lärarlärdom, 20 augusti 2014, Blekinge Tekniska Högskola
Tilgjengelig fra: 2015-09-25 Laget: 2015-09-25 Sist oppdatert: 2019-06-24bibliografisk kontrollert
Freij, M., Edfors, E., Ljung Djärf, A., Umans, T. & Rehnstam-Holm, A.-S. (2014). Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad: några reflektioner från beredningsgruppens arbete. In: : . Paper presented at Lärarlärdom. Blekinge Tekniska Högskola..
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad: några reflektioner från beredningsgruppens arbete
Vise andre…
2014 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-19927 (URN)
Konferanse
Lärarlärdom. Blekinge Tekniska Högskola.
Tilgjengelig fra: 2019-08-30 Laget: 2019-08-30 Sist oppdatert: 2019-09-04bibliografisk kontrollert
Westergren, A., Edfors, E., Hedin, G. & Hagell, P. (2013). Improving nursing students research knowledge through participation in a study about nutrition, its associated factors and assessment. Journal of Nursing Education and Practice, 3(8), 50-58
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Improving nursing students research knowledge through participation in a study about nutrition, its associated factors and assessment
2013 (engelsk)Inngår i: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, E-ISSN 1925-4059, Vol. 3, nr 8, s. 50-58Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Aims: The aims of this study were threefold: 1) to explore nursing students perceptions of knowledge development after participating in an actual research project; 2) to explore undernutrition and its relationship to other clinical factors; 3) to explore the user-friendliness of the Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF-II) in relation to dependency in Activities of Daily Living (ADL).

Methods: A pilot study (Study 1, S1) was conducted in October 2010, including 281 patients. After extending the research protocol a second data collection (S2) was conducted in March 2011, including 236 patients (total n=517). First and third year nursing students (n=188) collected the data, during one day of their clinical practice courses by assessing three patients each in hospitals or nursing homes. Students answered questions about their experiences from participating in the study. Patient related assessments included: MEONF-II; ADL dependency (S1 and S2); insomnia; low-spiritedness; and subjective health (S2). In addition, questions about the user-friendliness of MEONF-II were included (S1 and S2).

Results: Among the nursing students, 51% experienced that their knowledge about nutrition increased and 67% that their understanding for research increased by participating in the project. Out of the patients, 57% were women, 50% were almost independent, 27% had some dependency, 23% were almost totally dependent in ADL, and 48% were at moderate/ high undernutrition risk. In S2, 32% of patients had insomnia, and 46% experienced low-spiritedness. Dependency in 5-6 and 3-4 ADLs (OR, 2.439 and 2.057, respectively), compared to dependency in 0-2 ADLs, were the strongest predictors for undernutrition risk, followed by insomnia (OR 2.124). Nursing students experienced the MEONF-II as easy to understand (93%), easy to answer (94%) and relevant (94%), and the suggestions for measures to take in case of risk as relevant (95%), independent of the patients’ ADL status.

Conclusions: By participating in an actual research project nursing students gets an understanding for research and tools for working with quality improvements in their future role as professional nurses. Undernutrition, mental and physical factors constitute coexisting problems in need for further investigation. Nursing students perceive the MEONF-II as user-friendly, independent of patient ADL dependency.

Emneord
Work integrated learning, Undernutrition, MEONF-II, Insomnia, Activities of daily living
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-10063 (URN)10.5430/jnep.v3n8p50 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2013-01-22 Laget: 2013-01-22 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
Edfors, E., Westergren, A., Lindh, I.-B., Blomqvist, K. & Petersson, P. (2013). Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete. Högskolepedagogisk debatt (1), 27-37
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete
Vise andre…
2013 (svensk)Inngår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 27-37Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Kristianstad har sedan 2008 använts en modell för handledning och examination av examensarbetet med fokus på studenternas lärande. Trots att handledningsmodellen varit i bruk under några år visade genomförda kursutvärderingar att studenter uppfattade att det fanns skilda uppfattningar hos handledare och examinatorer om hur examensarbetet ska genomföras. På grund av detta ansöktes medel från Lärande Resurs Centrum (LRC) och Sektionen för Hälsa och Samhälle för att i kollegiet skapa möjligheter att diskutera vilka pedagogiska möjligheter och svårigheter som finns samt hur likheter och olikheter i syn på kunskap kan främja såväl som hindra studenternas lärandeprocess under examensarbetet. I denna rapport beskrivs projektets upplägg och genomförande samt centrala aspekter från den dialog som fördes i kollegiet under projektets gång.

HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hkr:diva-11644 (URN)
Tilgjengelig fra: 2014-01-15 Laget: 2014-01-15 Sist oppdatert: 2014-06-23bibliografisk kontrollert
Organisasjoner