hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sollerhed, Ann-Christin
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Sollerhed, A.-C. (2021). Physical Literacy: en försäkring med nytta och nöje som alla har råd med. In: Eva K. Clausson & Eva-Lena Einberg (Ed.), Barnsliga sammanhang: Forskning om barns och ungdomars hälsa och välmående (pp. 21-36). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Physical Literacy: en försäkring med nytta och nöje som alla har råd med
2021 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: Forskning om barns och ungdomars hälsa och välmående / [ed] Eva K. Clausson & Eva-Lena Einberg, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2021, p. 21-36Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Som ett folkhälsopolitiskt mål har Sveriges regering angett att den fysiska aktiviteten ska ökas i alla åldrar i befolkningen. Frågan är hur det ska gå till? Andelen vuxna, ungdomar och barn som är fysiskt inaktiva är stor. Detta kapitel handlar om motivation, självförtroende, fysisk och motorisk förmåga, kunskap och insikt som individer har eller utvecklar för att kunna vara fysiskt aktiva på en adekvat nivå genom hela livet. En viktig del av denna utveckling sker under barn-och ungdomstiden och kapitlet inriktas på denna fas i livet. Begreppen Physical Literacy och Fundamental Movement Skills beskrivs och i slutet av kapitlet presenteras en egen studie om fysiska aktivitetsnivåer bland 15–16-åringar, samt deras självrapporterade skador i samband med fysiska aktiviteter i föreningsidrott och i skolsammanhang.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2021
Series
Kristianstad University Press ; 3
Keywords
physical literacy, fundamental movement skills, fysisk aktivitet, motivation, självförtroende, fysisk förmåga, motorisk förmåga, barn, ungdomar
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-22693 (URN)978-91-87973-72-7 (ISBN)
Note

Namn variant för författaren: Ann-Christin (Lollo) Sollerhed

Available from: 2021-11-24 Created: 2021-11-24 Last updated: 2021-11-24Bibliographically approved
Sollerhed, A.-C. (2019). Skärmar riskerar skada förskolebarns hälsa. Svenska Dagbladet (09)
Open this publication in new window or tab >>Skärmar riskerar skada förskolebarns hälsa
2019 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 09Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ökad digitalisering i förskolan strider mot samlad forskning om skärmtid för små barn. Barnens totala skärmtid riskerar att bli oförsvarlig, skriver universitetslektor Ann-Christin Sollerhed.

National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-19966 (URN)
Available from: 2019-09-13 Created: 2019-09-13 Last updated: 2019-09-13Bibliographically approved
Garmy, P., Hedin, G., Norell-Clarke, A., Sollerhed, A.-C., Clausson, E. & Hansson, E. (2019). Sömn, medievanor och livsstil  hos barn och ungdomar. In: Eva K. Clausson & Bo Nilsson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor (pp. 103-113). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Sömn, medievanor och livsstil  hos barn och ungdomar
Show others...
2019 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor / [ed] Eva K. Clausson & Bo Nilsson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2019, p. 103-113Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vi vet idag inte tillräckligt om sömnvanor, medievanor och dess relation till andra livsstilsfaktorer såsom fysisk aktivitet och övervikt hos barn och ungdomar. Med förändringarna i samhället förändras också våra barns och ungdomars sömn- och livstilsvanor. Detta är frågor som många ställer till elevhälsan. I detta kapitel kommer resultat från studier om sömn, medievanor och livsstil att beskrivas. Vi kommer även att sätta ljuset på frågor som är angelägna att studera vidare.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2019
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-20176 (URN)978-91-87973-43-7 (ISBN)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2019-12-16Bibliographically approved
Sollerhed, A.-C. (2017). Fysisk aktivitet en universalmedicin: förutsatt att man tar den! (5ed.). In: Bo Nilsson & Eva Clausson (Ed.), Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet (pp. 35-49). Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Fysisk aktivitet en universalmedicin: förutsatt att man tar den!
2017 (Swedish)In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 5, p. 35-49Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta kapitel handlar om fysisk aktivitet, rörelse och idrott bland barn och ungdomar med sikte på hälsa, vuxenliv och framtid! Kapitlet startar med att förklara vad fysisk aktivitet är för någonting och dess effekter på människan. Därefter kommer en kort översikt om hur barn lär sig rörelser, hur förskola och skola arbetar med fysisk aktivitet och avslutas med en kort redogörelse av några av  mina genomförda forskningsstudier bland barn och ungdomar.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2017 Edition: 5
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16838 (URN)978-91-87973-17-8 (ISBN)
Available from: 2017-06-05 Created: 2017-06-05 Last updated: 2017-06-05Bibliographically approved
Sollerhed, A.-C. & Hedov, G. (2017). Physical activity among children with Down’s Syndrome. In: : . Paper presented at Nordic Sport Science Conference: ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ November 22–23, 2017, Halmstad University.
Open this publication in new window or tab >>Physical activity among children with Down’s Syndrome
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Introduction, aim and theoretical framework

About 150 children with Down Syndrome (DS) are born in Sweden every year. According to the Swedish National Sports Confederation, these children have the right to play sports and to be physically active like other children. Sports for children should be based on children’s own needs and circumstances and take into account of the variations in development. Children with DS have been shown to have low fitness, poor motor skills, very lo participation in sports activities and a high prevalence of overweight (Whitt-Glover et al, 2006). The aim of the study was to investigate sports habits and physical activity (PA) among children and adolescents with DS in the age 8-18 years in Sweden.

Method

Information was obtained by a questionnaire performed among families with children with DS, all information was given by the parents. Furthermore, new additional questions focusing on PA and sports participation, attitudes and living habits among both children and adults were included. The sample consisted of 310 children with DS and their families in Sweden. The statistics were carried out by using SPSS. Additional information on children’s PA was given in written narratives. The written information was analyzed with qualitative text analyses.

Results

Overall activity patterns among children with DS seemed to be quite similar to the patterns among other childre without disabilities. A polarized picture emerged in which some were very active and some were completely inactive. Relationships between parents’ own level of PA and children’s activity could be shown, as well as associations between parental involvement in the activities and children’s activity levels. The parents expressed the difficulties children with DS have to participate in sports together with other children. Three main areas could be identified as barriers. 1. Time consuming. The parents stated that it was much time consuming to organize opportunities fo children with DS to engage in sports activities in the family situation. 2. Characteristics of the children. The children are slow and sometimes difficult to motivate which take a lot of effort. They also have physical problems, for example poor motor skills, perceptual difficulties, poor movement planning which exclude participation in many activities. Some parents also indicated a lack of endurance capacity and rapid mood swings as additional factors that contributed to the difficulties. 3. Society and sports clubs. Parents stated that there were few possibilities for PA which are manageable for children with DS offered by the society and sport clubs. Parents didn’t experience any negative reactions from other children without disabilities or their parents when children with DS participated in sports activities with other children. However, they had a feeling that the children with DS slowed down th tempo for the whole group.

Discussion and conclusions

The results highlight the barriers that parents of children with DS experience as detrimental for how much PA children with DS can undertake and the effect that common characteristics associated with DS can have on main taining an active lifestyle. Society and sport clubs seem to have a small range of activities for children with DS.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-17781 (URN)
Conference
Nordic Sport Science Conference: ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ November 22–23, 2017, Halmstad University
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Persson, C. & Sollerhed, A.-C. (2015). Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan. Forskning om undervisning och lärande (14), 41-61
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan
2015 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 14, p. 41-61Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Sjutton lärarstudenter i idrott och hälsa deltog i ett utvecklingsprojekt på lärosätet med syftet att undersöka hur studenternas resonemang i hälsa och miljö utvecklades under de tre månaderna projektet varade. Datainsamlingen bestod av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Seminarier med föreläsningar och diskussioner samt ett studiebesök vid ett Science center utgjorde aktiviteter i projektet. Studenterna uttryckte sina kunskapsbrister och kritiserade undervisningen de genomgått i hållbar utveckling i ungdomsskolan och lärarutbildningen, och menade att den oftast handlat om sopsortering. De kopplade efterhand samman människors hårdutnyttjande av skog och mark med försämring av människans livsvillkor och hälsa. Merparten av studenterna vidgade perspektivet, från ett egocentriskt till ett biocentriskt synsätt. Studenterna sade sig under studien utveckla ett personligt engagemang för hälsa och miljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Lärarstiftelsen, 2015
Keywords
hälsa, lärarutbildning, meningsfullhet, miljöutbildning, salutogent förhållningssätt, vidgat hälsobegrepp.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13710 (URN)
Available from: 2015-03-12 Created: 2015-03-11 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Sollerhed, A.-C. (2015). Så utomordentligt fånigt att halva jordens befolkning får en dag av årets 365. Kristianstadsbladet (7 mars), pp. A13
Open this publication in new window or tab >>Så utomordentligt fånigt att halva jordens befolkning får en dag av årets 365
2015 (Swedish)In: Kristianstadsbladet, ISSN 1103-9523, no 7 mars, p. A13-Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-13704 (URN)
Available from: 2015-03-09 Created: 2015-03-09 Last updated: 2015-03-09Bibliographically approved
Persson, C. & Sollerhed, A.-C. (2014). Lärarstudenters uppfattningar om forskningsanknytning och hållbar utveckling inför kommande lärargärning. In: NU2014, Umeå 8-10 oktober: abstacts. Paper presented at NU2014, 8-10 oktober 2014, Umeå (pp. 28).
Open this publication in new window or tab >>Lärarstudenters uppfattningar om forskningsanknytning och hållbar utveckling inför kommande lärargärning
2014 (Swedish)In: NU2014, Umeå 8-10 oktober: abstacts, 2014, p. 28-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Det förekommer brister avseende forskningsanknytningen i lärarutbildningen (Hattie & Marsh, 2006). I studien fångas den yttre miljön tillsammans med teknikutvecklingens påverkan. Levnadsvanor och handlingsberedskap inkluderas också i studien och benämns den inre miljön. Syftet var att undersöka en grupp lärarstudenters sätt att resonera kring hälso- och miljöfrågor under ett tremånadersprojekt. Centralt var att via seminarieform vägleda studenterna, som befann sig i slutfasen av sin lärarutbildning, i integrerad aktuell didaktisk forskning om folkhälsovetenskap, miljövetenskap och lärande för hållbar utveckling, samt undersöka deras syn på begreppet forskningsanknytning.

Övergripande frågeställning var:

Hur resonerar lärarstudenter i hälso- och miljöfrågor kopplat till den yttre och inre miljön?

Studenterna uttryckte också sina erfarenheter av forskningsanknytning i utbildningen.

Sjutton studenter i lärarutbildningen deltog i projektet. Seminarier, enkäter och fokusgruppsintervjuer genomfördes. Teoretiska utgångspunkter för analysen var Agens modell för hälsofaktorer och System jorden (Dahlgren & Whitehead, 1991; Andersson, 2001).

Studenterna uttryckte sina kunskapsbrister och kritiserade undervisningen de genomgått i hållbar utveckling i ungdomsskolan och lärarutbildningen, och menade att den oftast handlat om sopsortering. Så småningom kopplade de samman människors hårdutnyttjande av skog och mark genom transporter till och från träning med försämring av människans livsvillkor och hälsa. Studenterna vidgade perspektivet, från de innersta till de yttre sfärerna. Studenterna fann svårigheter att definiera ”forskningsanknytning” och ingen hade sökt eller läst vetenskapliga artiklar av nyfikenhet eller eget intresse. Den integrerade utgångspunkten kan likt frågor med naturvetenskapligt innehåll utifrån ett samhällsperspektiv medverka till utveckling av undervisningsredskap i kommande lärargärning (Ekborg et al., 2009). En medveten strategi var att förmedla vårt eget forskningsarbete vilket ligger i linje med Hattie & Marsh (1996) som pekar vikten av att studenter får möjlighet att möta sina lärare i forskarrollen, samt på de brister som kan uppstå då forskningsaktiviteter och undervisningsaktiviteter isoleras ifrån varandra. Lärarstudenter möter inte forskning eller konfronteras med forskningsfrågor kontinuerligt vilket kan tolkas som att forskning inte tillhör själva professionen. Det är viktigt att reflektera kring lärandeprocesser i högre utbildning.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-12950 (URN)
Conference
NU2014, 8-10 oktober 2014, Umeå
Available from: 2014-09-22 Created: 2014-09-22 Last updated: 2018-04-23Bibliographically approved
Sollerhed, A.-C., Andersson, I. & Ejlertsson, G. (2013). Recurrent pain and discomfort in relation to fitness and physical activity among young school children. European Journal of Sport Science, 13(5), 591-598
Open this publication in new window or tab >>Recurrent pain and discomfort in relation to fitness and physical activity among young school children
2013 (English)In: European Journal of Sport Science, ISSN 1746-1391, E-ISSN 1536-7290, Vol. 13, no 5, p. 591-598Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As an increase in pain symptoms among children has been shown in the last decades, the aim of this study was to describe perceptions of recurrent pain, measured physical fitness and levels of reported physical activity (PA) in children, and to investigate if any associations between PA, fitness and recurrent pain could be identified. A school-based study comprised 206 Swedish children 8?12 years old, 114 boys, 92 girls. A questionnaire with questions about perceived pain, self-reported PA and lifestyle factors was used. Health-related fitness was assessed by 11 physical tests. A physical index was calculated from these tests as a z score. High physical index indicated high fitness and low physical index indicated low fitness. ANOVA test, chi-square test and logistic regression analysis were used to compare active and inactive children. The prevalence of one pain location (head, abdomen or back) was 26%, two 11% and three 4% (n=206). Female gender, living in single-parent families, low PA and low subjective health were associated with reported recurrent pain. Children reporting high levels of PA had high physical index and reported low prevalence of pain symptoms. The physical index and level of self-reported PA decreased gradually the more pain locations. Physically active children had higher fitness levels and reported less pain symptoms than inactive peers. Coping with pain is an integral part of PA, and active children learn to cope with unpleasant body sensations which together with high fitness may reduce the perception of pain. As an increase in pain symptoms among children has been shown in the last decades, the aim of this study was to describe perceptions of recurrent pain, measured physical fitness and levels of reported physical activity (PA) in children, and to investigate if any associations between PA, fitness and recurrent pain could be identified. A school-based study comprised 206 Swedish children 8?12 years old, 114 boys, 92 girls. A questionnaire with questions about perceived pain, self-reported PA and lifestyle factors was used. Health-related fitness was assessed by 11 physical tests. A physical index was calculated from these tests as a z score. High physical index indicated high fitness and low physical index indicated low fitness. ANOVA test, chi-square test and logistic regression analysis were used to compare active and inactive children. The prevalence of one pain location (head, abdomen or back) was 26%, two 11% and three 4% (n=206). Female gender, living in single-parent families, low PA and low subjective health were associated with reported recurrent pain. Children reporting high levels of PA had high physical index and reported low prevalence of pain symptoms. The physical index and level of self-reported PA decreased gradually the more pain locations. Physically active children had higher fitness levels and reported less pain symptoms than inactive peers. Coping with pain is an integral part of PA, and active children learn to cope with unpleasant body sensations which together with high fitness may reduce the perception of pain.

National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-10331 (URN)10.1080/17461391.2013.767946 (DOI)000324569100021 ()24050478 (PubMedID)
Available from: 2013-03-21 Created: 2013-03-21 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Persson, C. & Sollerhed, A.-C. (2011). Forskning - trist och tråkigt, eller?. In: : . Paper presented at Konferens Utbildningsvetenskaplig forskning, Lunds universitet, Campus Helsingborg, 110916.
Open this publication in new window or tab >>Forskning - trist och tråkigt, eller?
2011 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16021 (URN)
External cooperation:
Conference
Konferens Utbildningsvetenskaplig forskning, Lunds universitet, Campus Helsingborg, 110916
Available from: 2016-09-15 Created: 2016-09-15 Last updated: 2018-04-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications