hkr.sePublikasjoner
1 - 27 of 27
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bagewitz, Cornelia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Gustavsson, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Metoder för minskat matsvinn: ett fokuserat fältarbete på gymnasieskolor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen, med syfte att konsumeras av människor, slängs eller går förlorad. Detta innebär att enorma resurser, som går till produktionen av livsmedel, går åt till ingen nytta. Om matsvinnet minskar skulle det innebära minskade utsläpp, lägre energi- och råvaruförbrukning och en minskad miljöpåverkan. Matsvinn är inte ett nytt forskningsområde, men det finns ett behov av fler studier som berör åtgärder för att minska det. En stor del av allt matsvinn i Sverige uppkommer i storkök och då framförallt i skolor, vilket leder till syftet med denna studie.

   

  Syfte

  Syftet är att undersöka vilka metoder för minskat matsvinn som några utvalda gymnasieskolor använder sig av, personalens upplevelse av dessa metoder och deras tankar om förbättringsåtgärder.

   

  Material och metod

  Intervjuer och observationer genomfördes i form av ett fokuserat fältarbete på fyra gymnasieskolor i Helsingborg. Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av tematisk analys. Litteraturen i bakgrunden användes som ett analytiskt verktyg. 

   

  Resultat

  De metoder som skolorna använde sig av var: serveringssätt, tillvaratagande, utformning av sopkärl, kommunikation, tävling samt vägning och statistik. De förbättringsförslag som uppkom var bättre schemaläggning, förbättrad kommunikation mellan måltidspersonal och skolans personal samt undervisning om matsvinn.

   

  Slutsats

  De metoder som upplevdes vara mest effektiva var mindre storlek på serveringsredskapen, tillvaratagande av mat, mindre sopkärl och vägning, medan smakskedar tycktes fungera sämre. Kommunikationen mellan måltidspersonal och skolans personal behöver förbättras för att underlätta matsvinnsarbetet. Undervisning om matsvinn kan vara ett sätt att involvera eleverna i arbetet.

 • Liljeström, Oskar
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Efficiency of cryptocurrency exchanges: Risk exposure analysis of identical assets2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The cryptocurrency market is continuously growing but is still a relatively unexplored field within academic research. The ambition with this thesis is to increase existing research on market efficiency of cryptocurrencies, by studying the risk exposure of identical investments between different cryptocurrency exchanges. The study includes four cryptocurrencies and nine different exchanges, the data is tested on a full sample period and two subsample periods. The results reveal significant Sharpe ratio differences for identical investments on selected exchanges, but also improved efficiency between the first and second subsample periods. The study concludes that there are significant market inefficiencies on the cryptocurrency market, but the results also suggests that the market is becoming more efficient over time.

 • Mellhammar, Felicia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Thomasson, Elin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Vad blir det?: En kvantitativ undersökning om att ta reda på det ofödda barnets kön2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien grundar sig i tidigare forskning som har påvisat att det är skillnad i hälsa mellan kvinnor och män. Vad skillnaden beror på är svår att fastställa och det diskuteras kring om det är det biologiska könet, det som individer föds till eller om det är det sociala könet, det som individer formas till genom kulturen. Det har påvisats att ett barns identitet kan formas tidigt, en så kallad socialisering och tidigare studier visar på olika grader av föräldrars påverkan kring barns socialisering. Syftet var att undersöka blivande föräldrars attityder till att ta reda på det ofödda barnets kön. Metoden som användes var enkätundersökning med både öppna och slutna frågor och därefter gjordes en statistisk analys, totalt var det 241 blivande föräldrar från hela Sverige som deltog i studien. Resultatet påvisar att 75% av deltagarna skulle eller hade tagit reda på det ofödda barnets kön. Den främsta anledningen till att ta reda på könet var för att kunna förbereda inför barnets ankomst. Konklusionen av denna studie visar på att det inte går att dra några slutsatser kring om barnets framtida hälsa påverkas negativt av att blivande föräldrar tar reda på det ofödda barnets kön, samtidigt finns det vetskap om att föräldrars attityd till genus har en verkan på barnet. För ett större djup till förståelse för vilka faktorer som bidrar till viljan att ta reda på barnets kön och om det kan ha en inverkan på barnet, behövs vidare forskning inom området. 

 • Ringnér, Anette
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Speciallärares och elevassistenters uppfattningar av pedagogiska begrepp utifrån sin profession i en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Building upon the genuine interest regarding consensus about the learning-process, the pur-pose of this study is to examine special teachers´ and teacher-assistants´ vision regarding their teaching in a Swedish upper secondary school for pupils with learning disabilities, focusing on their own priorities within their profession. Based on my own experiences as a teacher-assistant and a special teacher in the Swedish compulsory school and upper secondary school for pupils with learning disabilities,The ambition is to be able to draw conclusions from the study's focus groups and how the pro-fessionals discuss different concepts that form the basis of the present study. My hope is that this study will provide knowledge about these central concepts which are “foundation, collabora-tion, curriculum, consensus, development, learning, independence, relationships, teaching, knowledge, adaptations and care”.In order to get the special teachers´ and teacher assistants´ views on the teaching and what the focus is in the teaching, the focus groups were divided into two groups, one with special teach-ers and one with teacher assistants. The reason for this was to allow the participants to speak freely and discuss based on their own view of their professions in interaction with others in the same situationFrom the data gathered in this study, one can conclude that special teachers and teacher assis-tants work in a sociocultural perspective where interactions between the different parties are seen as the most important aspect within their teaching. The results also show that the school in question has a good integration between the professions. However, the term consensus has proven difficult to interpret in connection to dealing with the students and may be used as a topic for future studies.

 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad.
  Barnens röster. Om förälders deltagande i internationella militära insatser: i barnens perspektiv2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under 2012–2017 har dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) bedrivits tillsammans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. De har berättat om hur de lyckats få hemmafronten att fungera och upprätthålla levande relationer i dialogiskt samarbete och med hjälp av många samtal hemmavid och på distans. I studien berättade 25 barn i dialogiska samtalsintervjuer om att leva med en förälder som ska delta i, deltar och som deltagit i internationell militär insats och om vilka strategier de använde sig av. Dessutom berättade barnens föräldrar, och i förekommande fall syskon, om hur de uppfattade hur barnen påverkas och hanterar situationen liksom hur de själva berördes och agerade. Resultatet visar att för att en soldat som förälder ska kunna lämna sitt barn under en längre tid, som utlandstjänstgöring innebär, rekommenderas

  •  Att barnet kontinuerligt har tillgång till den andre föräldern eller annan anknytningsperson, och att denne tar emot och får stöd så att uppdraget som anknytningsperson kan fullgöras framgångsrikt.

  •  Att barnets föräldrar utvecklar föräldraskap som också kan överbrygga avstånd skapar närhet på distans mellan barn och föräldern som är iväg som soldat. Innebär relationsarbete för den hemmavarande föräldern med påminnelse om den frånvarande förälderns existens och kärlek, påminnelser om att denne är på jobbet. Hemmavarande kan behöva underlätta distanskommunikationen mellan barn – föräldern/soldaten.

  •  Att barns och familjers nätverk mobiliseras till stöd för barnet och dennes familj.

  •  Att ta del av utbudet i Försvarsmaktens anhörigstöd som främst har en förebyggande inriktning.

  •  Att vuxna på förskola och skola informeras om föräldern deltagande i insats.

  •  Att den militära föräldern besöker på skolan, eventuellt i uniform, och informerar barnets kamrater om militära insatser, kan fungera bra i vissa skolor och sammanhang och för vissa barn, men behöver noga övervägas i samråd med skola och i familjen beaktande vad besöket och informationen senare Rapport V Barnens röster och perspektiv. Erfarenhe ter av att ha förälder iväg på mission och föräldraskap vid deltagande i internationella militära insatser PhD Ann-Margreth E. Olssonkan skapa mellan barnen och särskilt för det berörda barnets skolsituation på gott och ont. Lyssna också på det egna barnet.

  •  Barnet kan vilja ha och eftersträva att förskola och skola ska vara ”fredade zoner” där barnet inte vill påminnas om att föräldern deltar i utlandsmission

  •  Att eget nätverk vid behov kan förstärkas genom att inte vara rädd för att involvera med samhälleliga resurser som BVC, förskola och skola, samt Försvarsmaktens anhörigstöd. Deltagande barnfamiljer visar stor kapacitet och resiliens. Föräldrarna har barnets bästa i fokus och håller sitt föräldraskap levande både hemmavid och på distans. Berörda barn vänder sig främst till den hemmavarande föräldern för stöd och samtal, men också äldre syskon och några utvalda vänner. De äldre barnen, tonårsbarnen, tar på sig mer ansvar i hemmet vilket de upplever som god förberedelse för eget självständigt liv. Utan föräldern som arbetar som soldat närvarande, blir familjelivet mer firare och nya rutiner växer fram. För att känslomässigt hantera frånvaron/förlusten av fadern iväg på insats, använder barnen huvudsakligen kognitiva strategier som ”att inte tänka på”, ”tänka bort”, ”tänka hela vägen igenom”, ”tänka på annat positivt” och råder andra barn att göra detsamma.

 • Shihao, Tang
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Shen, Shen
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Commercialization and Audit quality: Evidence from Chinese audit market2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years, the commercialization of the audit market has become more and more apparent, which is an inevitable trend. After the Enron scandal broke out, researches about commercialization and audit professions, audit quality have arisen. Most of these studies are focus on western audit firms. The purpose of this study is to look at the impact of commercialization of the Chinese audit industry from the auditor perspective. This paper is based on 109 responses to a survey distributed to Chinese auditors, including Big 4 firms and non-Big 4 firms. This study use market orientation, customer orientation and process orientation as indicators of commercialization. Auditor independence and auditor competence as two main cornerstones of audit quality. The data were analyzed by multiple statistics test. Our finding indicates that all three indicators of commercialization of audit market have a positive relation with auditor independence and competence. We are thus concluding that commercialization of the audit market has a positive relation to audit quality. Also, we find that auditors in Big 4 and non-Big 4 audit farm are not much difference. This may be because the Big 4 in the Chinese market do not have the same dominance as in the Western market.

 • Edman Persson, Linnéa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Skrt, Carina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Inga beslut om dig utan dig: faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård ges oberoende av sjukdom och ålder till dem som har en obotlig och livshotande sjukdom. I Sverige behöver årligen 22000 patienter vårdas palliativt. Vården kan utföras i hemmet, på sjukhus, på vård- och omsorgsboende eller på hospice. I vårdteamet är sjuksköterskan en av dem som tillbringar mest tid med patienten och kan uppleva faktorer som kan påverka patientens autonomi i palliativ vård. Autonomi innebär att vård ges så att individen känner delaktighet och har sin självständighet kvar. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av faktorer som påverkar patientens autonomi inom palliativ vård. Metod: Metoden var en kvalitativ litteraturöversikt som innehöll 15 originalartiklar med forskningsetiskt innehåll. Artiklarna hämtades från omvårdnadsdatabaserna Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna granskades utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall och analyserades utifrån Fribergs (2017c) analysmodell. Resultat: Resultatet baseras på de fyra huvudfynden: sjuksköterskans inställning och betydelse, miljöns betydelse, familj och närståendes betydelse samt tidens betydelse. Studien påvisar att sjuksköterskan upplever att det finns faktorer som såväl stärker som försvagar patientens autonomi inom palliativ vård. Det belyses även vikten av att sjuksköterskan ser patienten och dennes önskemål och därigenom bidrar till stärkt autonomi. Målet är att se varje enskild individ utan att lägga in egna värderingar relaterat till omvårdnadsbehovet. Diskussion: Studiens styrkor och svagheter bedömdes utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Fynd från resultatet som lyftes upp i diskussion var sjuksköterskans sätt att informera och kommunicera, sjuksköterskans värderingar, palliativ sedering som val samt tidens betydelse.

 • Gustafsson, Thän
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Ignorance v. Innocence: Go Set a Watchman’s Case against the Hegemony of To Kill a Mockingbird2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper takes a cultural materialist approach in analyzing the hegemonic purpose of using Harper Lee’s To Kill a Mockingbird in American education. Ideas from critical race theory and Lee’s second novel, Go Set a Watchman, are used to reveal obfuscated aspects of Mockingbird’s narrative. These aspects have been repurposed to fit a Eurocentric palate, and have let the book achieve success under the guise of being a progressive and multiculturalist work. Mockingbird’s narration, marked by childlike innocence, has been used to obfuscate Eurocentric ignorance of racial and economic inequality. The text has also been used to divert blame from those in power onto those oppressed by a hegemonic system. Racism is in Mockingbird inaccurately described as an individual moral issue, rather than a system of discrimination which is deeply ingrained in every aspect of U.S. society. The liberal moderate ideology which informs Atticus character has historically been ignored due to his unquestionable, near-mythical position as a moral role model. The paper finds that Mockingbird has been used as part of a greater Eurocentric narrative which positions the Civil Rights Movement as a white movement of moral improvement.

 • Gustafsson, David
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Sigurdson, Patrik
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Implementeringen av IFRS 16: En kvalitativ studie som granskar företagens beslutsfattande vid implementeringen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De internationella redovisningsstandarderna, utgivna av IASB, är väsentliga för regleringen av redovisning. För att förbättra användbarheten och jämförbarheten bland företagen, måste dessa standarder revideras. Den senaste standarden som revideras är den som behandlar företagens leasing, nämligen IAS 17 som ersätts av IFRS 16. Det är ett nytt regelverk som fundamentalt förändrar hur företagen ska redovisa sin leasing. I samband med implementeringen av IFRS 16 måste nämligen företagen som redovisar enligt IFRS ta upp sin leasing som en tillgång i balansräkningen. Tidigare forskning på området har bland annat kommit till slutsatsen att företagens nyckeltal i hög utsträckning kommer att förändras. Vår uppsats har fokuserat på hur företagen förbereder sig för IFRS 16 samt också på att analysera hur företagen resonerar vid deras beslutsfattande vid implementeringen. Det är en studie som antagit en kvalitativ forskningsansats. Primärdata består av intervjuer med företag medan sekundärdata består av granskning av företagens årsredovisningar samt dokument från IASB och hemsidorna för the big four. För att besvara studiens frågeställningar har författarna dels använt sig av en implementeringsmodell som är hämtad från PwC, dels en teoretisk referensram som behandlar två olika beslutsteorier. Studiens resultat visar att företag i hög utsträckning följer de rekommendationer som ges ut av ledande revisionsbyråer och företagen i studien har således följt implementeringsmodellen. Studien har också kommit till slutsatsen att det är möjligt att förklara företagens beslutsfattande om beslutsteorierna bryts ner till deras beståndsdelar. Studien fann att företag resonerar snarlikt när beslut rörande implementeringen av IFRS 16 tas.

 • Bergqvist, Carin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Månsson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Virtuell simulerad undervisning om språkutredning i speciallärarutbildningen: om lärande, etik och bedömningspraktik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka betydelsen av att använda virtuell simulerad undervisning (virtual reality, VR) i speciallärarutbildningen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling som alternativ och komplement till autentiska test med elever för att belysa lärande, etiska aspekter och bedömningsformen i en VR-miljö. Bakgrunden till studien är att speciallärarstudenterna behöver öva upp sina färdigheter i att genomföra språk-, skriv- och läsutredningar. Problemet som kan uppstå är att studenternas behov av färdighetsträning kan hamna i motsatsförhållande till autentiska elevers integritet och medföra etiska och bedömningsmässiga konsekvenser. I studien användes kvalitativa metoder. Speciallärarstudenterna deltog i ett lärtillfälle om en VR-simulerad dynamisk bedömning, vilket observerades. Alla deltagarna intervjuades sedan i fokusgrupper om VR-simulering, bedömningspraktik och etik. De lämnade även en skriftlig reflekterande anteckning om lärtillfället. Analysen av resultatet gjordes utifrån ett situerat, sociokulturellt perspektiv på lärande med utgångspunkt i fyra dimensioner: mening, praktik, gemenskap och identitet (Wenger, 1998). I analysen av själva lärandesituationen togs även inspiration av Wengers (1998) teori om att designa för lärande. Studiens resultat identifierar att den största betydelsen av VR-simuleringen för speciallärar-utbildningen ligger i att speciallärarstudenterna gemensamt kan se och diskutera samma dynamiska bedömning i VR. VR-filmen blir ett reifierat minne och ett visualiseringsverktyg där den gemensamma upplevelsen främjar meningsskapande och reifikation om bedömningspraktik. Vi ser också i resultatet att VR-tekniken kan vara ett hinder för vissa men att enkla anpassningar bör öka möjligheten att ta till sig budskapet utan att påverkas negativt av tekniken. Tillgängligheten till en dynamisk bedömning och studenternas meningsskapande om olika bedömningspraktiker möter kraven i examensordningen (SFS 2017:1111) att kritiskt kunna granska och välja olika metoder för bedömning av språk-, skriv- och läsutveckling. Även etiska dilemman i att använda elever i utbildningssyfte motiverar VR-simulering i speciallärarutbildningen. Resultatet i vår undersökning visar att VR-simuleringen kan vara ett komplement till språk-, skriv- och läsutredningar. Resultatet av vår avgränsade studie är inte generaliserbart, men kan bidra till diskussioner om bedömningspraktiken och etiska implikationer genom användning av VR i speciallärarutbildningen. I slutet av examensarbetet ger vi förslag på framtida forskningsområden om VR-simulering i högre utbildning och vi redovisar även specialpedagogiska implikationer.

 • Månsson, Nikolaj
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Algoritmen som hjälper vid tidsplanering: ett stöd för personer med ADHD2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avhandlar vilka behov som personer med ADHD har av digitala hjälpmedel, vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden, samt vilka råd som finns att tillgå vid utveckling. Då studien syftar bidra med en utformning av ett digitalt verktyg som stödjer dessa individer i tidsplanering, så utförs även en litteraturstudie över hur sannolikhetsberäkning kan användas för att planera och förutsäga utgång av aktiviteter. En enkätstudie genomförs där personer diagnosticerade med ADHD får svara på frågor om vilka problem som de upplever vid planering, vilken erfarenhet som de har av planering med digitala hjälpmedel, samt vilka önskemål som de har på funktioner hos en applikation som stödjer planering. Studiens metoddel utreder även om det finns möjlighet att använda sig av tidigare insamlade dataset över en populations arbete med aktiviteter, samt metod för att samla in ny data. I studiens resultatdel presenteras en applikation för tidsplanering för den målgrupp som personer med en ADHD-diagnos utgör. Denna applikation är baserad på studiens litteraturstudie och resultatet av dess enkätstudie. I studiens del för diskussion avhandlas vilket behov som målgruppen beskriver, ett förslag på utformning av digitalt verktyg, vilka uträkningar som har varit aktuella för att användare ska få ut så mycket som möjligt av ett planerat arbetspass, samt hur långt ett produktivt arbetspass kan vara.

 • Berg, Miriam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Zaaroura, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  "Att mata monstret": en kvalitativ studie om gymnasieelevers kroppsuppfattning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Previous research has shown that body image can have an impact on wellbeing. A negative body image can increase psychological suffering and have physical implications on health. A positive body image can provide protection against external factors that could lead to a negative body image. Aim: The aim of the study is to explore high school students body image and which situations and environments that has an impact on their body image. Method: The study was conducted through a qualitative method with semi structured interviews, the high school students was in the age range of 15-18. The data was gathered without any pre decided codes for analyzing. Result: The study showed that body image was not static within the high school students, body image could change from day to day and from situation, often depending on the mood. Negative body image could have effect on wellbeing overall, like thinking less of themselves, and also limit the high school students in their everyday life. Most high school students felt strongly that the body is something that you can control, with the right amount of motivation, physical activity and limited food intake, everybody could achieve their dream body. Social media had a negative impact on many of the high school students but could, for some work as a way of controlling what images they meet by unfollowing accounts that made them feel bad about themselves. Conclusion: The result of this study shows that body image can be fluid and strongly affected on the situation. Further research, focusing on what influences body image in this specific target group, could have a great impact on future interventions to improve body image.

 • Lindh, Christina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora. christina.lindh@hkr.se .
  I skrivandets spår: elever skriver i SO2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. The thesis deals with writing as a literacy practice in the context of Social studies education in Swedish secondary school. Writing is understood in a broad sense, which include the use of different modalities and semiotic resources. The aim of the study is to explore and describe what characterises literacy practices, focusing on students´ writing in their daily school life, both inside and outside school. This is conducted by studying how writing emerge when students learn a subject content about law and order as part of the teaching of Social sciences. The analytical framework employed draws on the research of The New Literacy Studies (NLS), The Triadic model, (Triadmodellen), the Wheel of writing, (Skrivhjulet) and the sociological concepts of ritual, strategic and communicative actions. The concepts writing events, acts of writing and writing practices are central for the study. To form the foundation of an ecological understanding of writing as a literacy practice the data has been collected during a longer period of ethnographic fieldwork. The study employs a combination of ethnographic methods to enable a qualitative analysis and to establish a thick description. The collected materials include field notes from classroom observations together with audio- and video recordings combined with interviews with students and the teacher, students´ journals, assignments and a written test. The data also includes a survey, a collection of various texts such as teacher planning material, work material and instructions, textbook, policy documents, reflection notes and photos. The empirical results are presented in three chapters, each one of them focusing on students´ writing during teaching, writing in connection to an oral presentation and writing in conjunction with a final written test. The results show that writing in social sciences are used, primarily to store, organize and structure subject content, mainly by answering questions in the textbook which, together with the teaching, strongly mediates the subject content. This results in reproductive writing strategies and texts sticking close to the textbook. Furthermore, the results show that students´ disciplinary writing practices depend on where the writing is situated, in school or outside school, and that the acts of writing are conducted to prepare for oral participation in teaching. As spoken modes dominate during lessons, the writing practices appears in a supporting rather than independent role. A final important result is that the writing practices in general seem to be shaped by those required during a final written test. The results demonstrate how students´ writing is strategically and ritually motivated and that communicative actions are rare. It is argued that this is a result of the school culture´s and the teaching practices´ strong focus on final tests, assessment and grading, which in turn has to do with the Swedish school system governed by a national curriculum based on performance culture and measurement.

 • Höglund, Arja
  et al.
  Karolinska institutet.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Broman, Jan-Erik
  Uppsala universitet.
  Palhagen, Sven
  Karolinska institutet.
  Sorjonen, Kimmo
  Karolinska institutet.
  Fredrikson, Sten
  Karolinska institutet.
  A 10-year follow-up of excessive daytime sleepiness in Parkinson's disease2019Inngår i: Parkinson's Disease, ISSN 2090-8083, E-ISSN 2042-0080, Vol. 2019, artikkel-id 5708515Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction. The aim of this prospective study was to investigate excessive daytime sleepiness (EDS) over time and in relation to other PD symptoms among people with Parkinson's disease (PD). Methods. Thirty participants younger than 65 years with PD were randomly selected. At inclusion, mean (SD) disease duration was 6.2 (4.8) years and median (min-max) severity of PD was classified as stage II (stages I-III) according to Hoehn and Yahr. Participants were followed annually for 10 years with clinical assessments of their PD status, medications, comorbidities, and a standardized interview about their sleep habits and occurrence of daytime sleepiness. EDS was assessed by the self-reported Epworth Sleepiness Scale (ESS). Seventeen participants completed the 10-year longitudinal follow-up. Results. Fifteen of 30 persons were classified to suffer from EDS (ESS > 10) at baseline. At the group level, EDS remained stable over 10 years and did not deteriorate in parallel with worsening of motor symptoms. Furthermore, EDS was associated with sleep quality, fatigue, anxiety, depression, and axial/postural/gait impairments. Conclusions. EDS did not worsen over 10 years, although other PD aspects did. EDS in PD seems to be a complex nonmotor symptom that is unrelated to deterioration of motor symptoms in PD.

 • Alassadi, Abdulrahman
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Ivanauskas, Tadas
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Classification Performance Between Machine Learning and Traditional Programming in Java2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study proposes a performance comparison between two Java applications with two different programming approaches, machine learning, and traditional programming. A case where both machine learning and traditional programming can be applied is a classification problem with numeric values. The data is heart disease dataset since heart disease is the leading cause of death in the USA. Performance analysis of both applications is carried to state the differences in four main points; the development time for each application, code complexity, and time complexity of the implemented algorithms, the classification accuracy results, and the resource consumption of each application. The machine learning Java application is built with the help of WEKA library and using its NaiveBayes class to build the model and evaluate its accuracy. While the traditional programming Java application is built with the help of a cardiologist as an expert in the field of the problem to identify the injury indications values. The findings of this study are that the traditional programming application scored better performance results in development time, code complexity, and resource consumption. It scored a classification accuracy of 80.2% while the Naive Bayes algorithms in the machine learning application scored an accuracy of 85.51% but on the expense of high resource consumption and execution time.

 • Hasanaj, Rilind
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Abuhemidan, Ahmed
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Air-quality sensor with 10-years lifespan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sensors with very low power consumption are required so that they can last a long time without the need to replace the batteries very often. Low power sensors can save significant cost and time incurred in battery replacement, especially in establishments and organizations that span over several buildings, floors and rooms. In this thesis, we investigate the use of the low-power wireless protocol Z-wave for sensors solutions that can last for approximately 10 years. An algorithm was created and we concluded that 10 years on a 480 mAh battery is not possible and the expected years need to be lowered or we need to increase the battery capacity.

 • Åkesson, Tobias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Horntvedt, Rasmus
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Java, Python and Javascript, a comparison2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the amount of programming languages currently available there is a high risk of confusion anddoubtfulness in aspiring programmers of which to choose. It may be motivating for a beginner tochoose “the perfect language” when starting, to avoid learning multiple languages. This thesiscompares three popular languages on three separate aspects, their syntax, usefulness in differentareas, and performance in terms of speed. Syntax wise the results varied with some aspects beingvery similar across all three languages to completely different in others. In terms of usefulness inspecific areas the languages flexibility allowed them to develop applications in most fields, while beingdominant in different areas. The speed comparison resulted in python being the slowest across alltests, with Java and Javascript (running inside Nodejs) competing for first place.

 • Alimi, Liridona
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Matic, Alexandra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Förändringar för börsnoterade företag efter konvertering till IFRS 152019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar börsnoterade företag upplever efter konvertering till IFRS 15. Studiens vetenskapliga metod är kvalitativ forskning där datainsamlingen sker genom intervjuer. Studiens urval består av åtta respondenter från åtta olika börsnoterade företag. De utvalda respondenterna valdes på grund av sina kunskaper om IFRS 15 samt erfarenhet av FRS både före och efter implementeringen av IFRS 15. Vidare består den teoretiska referensramen av fyra organisatoriska förändringar i form av system och rapporteringssystem, interna kontroller, upplysningskrav samt kontraktsutformning. Uppsatsen har även institutionell teori som bas då den förklarar hur institutionella krafter influerar företag till att utföra förändringar. I studiens teori nämndes arbetsuppgifter som en indirekt påverkan på företag. I studien togs därmed med arbetsuppgifter som en femte förändring i den empiriska datainsamlingen. Resultat och slutsatser påvisar att majoriteten av respondenterna upplever förändring och merarbete gällande nya upplysningskrav enligt IFRS 15. Dessutom visar studien att en minoritet av respondenterna infört nya system samt interna kontroller efter konverteringen till IFRS 15. Med anledning av att samtliga företags nuvarande system och policys överensstämmer med IFRS 15, har majoriteten av respondenter upplevt att kontraktsutformning samt arbetsuppgifter förblivit oförändrade i samband med övergången till IFRS 15.

 • Ibricic, Sedina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Dzafic, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Munhygienvanor och tandvårdskontakt bland undervisande personal på Högskolan Kristianstad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga munhygienvanor och tandvårdskontakten bland undervisande personal på Högskolan Kristianstad. Material och metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 116 respondenter. Webbenkäten bestod av 11 frågor med fasta svarsalternativ som berörde den undervisande personalens munhygienvanor och tandvårdskontakt. Resultat: Majoriteten av respondenterna borstade tänderna två gånger om dagen med manuell tandborste och med fluortandkräm. Sextio procent använde inget annat fluortillskott. Plackers var det vanligaste hjälpmedlet som användes för att göra rent mellan tänderna. Drygt hälften av respondenterna besökte tandvården en gång om året. Slutsats: Studien visade att merparten av respondenterna i studien hade goda munhygienvanor och en relativt god tandvårdskontakt.

 • Håkansson, Carita
  et al.
  Lunds universitet.
  Wagman, Petra
  Jönköping universitet.
  Hagell, Peter
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Construct validity of a revised version of the occupational balance questionnaire2019Inngår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Occupational balance is fundamental to occupational therapy and occupational science. Therefore, the Occupational Balance Questionnaire (OBQ) was developed and has previously been found psychometrically valid according to classical test theory. Aim: To investigate the internal construct validity of the OBQ using Rasch measurement theory. Material and methods: Data from two general population samples were used to investigate the psychometric properties of the OBQ according to Rasch measurement theory. Results: The analyses identified problems with the current response scale and multidimensionality of two items. As a result, a revised version, the OBQ11, was suggested and exhibited response categories that worked properly, good reliability (0.92), model fit and measurement invariance across age and gender groups. The hierarchical item ordering was in agreement with previous research. Conclusion: The new OBQ11 satisfies the measurement criteria defined by the Rasch model. However, further studies of additional samples are needed to validate its generic properties. Significance: The purpose of the OBQ11 is to measure occupational balance of individuals or groups, and to identify aspects of occupational balance in need of improvement. Our observations suggest that the OBQ11 is a valid and promising complement to other instruments.

 • Fredriksson, Cecilia
  et al.
  Lunds universitet.
  Anselmsson, Johan
  Lunds universitet.
  Fuentes, Christian
  Lunds universitet.
  Källström, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi. Lunds universitet.
  Thufvesson, Ola
  Lunds universitet.
  Aslan, Devrim Umut
  Retail destination2019Rapport (Annet vitenskapelig)
 • Palmberg, Irmeli
  et al.
  Finland.
  Kärkkäinen, Sirpa
  Finland.
  Jeronen, Eila
  Finland.
  Yli-Panula, Eija
  Finland.
  Persson, Christel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Nordic student teachers’ views on the most effcient teaching and learning methods for species and species identification2019Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Teachers need knowledge of species and species identification skills for teaching thestructure and function of ecosystems, and the principles of biodiversity and its role in sustainability.The aim of this study is to analyze Nordic student teachers’ views on the most ecient methodsand strategies to teach and learn species and species identification, and to find some trends abouthow well their views are reflected in a species identification test. Student teachers in Finland,Norway, and Sweden (N = 426) answered a questionnaire consisting of fixed and open-endedquestions, and a species identification test. An analysis of variance, Chi-Square, and t-test were usedfor quantitative data and an inductive content analysis for qualitative data. Results showed thatoutdoor teaching and learning methods are more ecient than indoor methods. The majority ofstudent teachers considered outdoor experiential learning with living organisms as the most ecientteaching and learning method. Student teachers who highlighted outdoor experiential learning andoutdoor project work as their most ecient methods received significantly better results in the speciesidentification test than the others. Field trips and fieldwork were emphasized as the most importantsources in schools and universities, while the Internet was the most important source among media.The student teachers underlined teachers’ expertise in the form of in-depth understanding of subjectsand supervising skills for ecient teaching both outdoors and indoors. Therefore, teaching andlearning of species and species identification as the practical part of biodiversity and sustainabilityeducation is emphasized as an integral part of teacher education programs.

 • Garmy, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Spaning: så jobbar vi i framtiden2019Inngår i: Skolhälsan, nr 3, s. 12-15Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Källström, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  'A good place to live': rethinking residents' place satisfaction and the role of co-creation2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • Smedberg Bondesson, Anna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Nattens rädslor och vattnets tröst2019Inngår i: Sömn och hälsa, ISSN 2003-234X, nr 2, s. 67-71Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  ”Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning. Det är timmen då de flesta människor dör, då sömnen är djupast, då mardrömmarna är verkligast. Det är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest, då spöken och demoner är mäktigast. Vargtimmen är också den timme när de flesta barn föds.” Så beskrivs vargtimmen i epigrafen till filmen med samma namn av Ingmar Bergman.

 • Garmy, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Sömnvanor hos barn och ungdomar2019Inngår i: Sömn och hälsa, ISSN 2003-234X, nr 2, s. 61-67Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Barn behöver sova för att må bra. Samtidigt finns många faktorer som kan störa sömnen. Läkemedelsverkets dokument ”Sömnstörningar hos barn” kartlägger ungas sömnbehov, och ger också handfasta tips till barnfamiljer som drabbats av sömnproblem. 

 • Karlsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Hansson, Marie-Therese
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Lindskov, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan.
  Hur sov du i natt?: en litteraturstudie ur patientens perspektiv2019Inngår i: Sömn och hälsa, ISSN 2003-234X, nr 2, s. 31-44Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Många människor har sömnproblem och sover mindre än rekommenderat hemma. På sjukhus, i en helt främmande miljö, är sannolikt sömnen ännu sämre. Det är därför angeläget att det finns kunskap om hur det är att sova på sjukhus samt vilka faktorer som påverkar sömnen. Då kan eventuella sömnproblem uppmärksammas och omvårdnadsinterventioner kan tillämpas för att underlätta för dessa patienter. Kunskapen kan också användas preventivt för att minska eventuella störningsmoment som kan påverka sömnen och hälsan.