hkr.sePublications
1 - 48 of 48
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Teljega, Marijana
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Automatic Control of a Window Blind using EEG signals2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis uses one of Brain Computer Interface (BCI) products, NeuroSky headset, to design a prototype model to control window blind by using headset’s single channel electrode. Seven volunteers performed eight different exercises while the signal from the headset was recorded. The dataset was analyzed, and exercises with strongest power spectral density (PSD) were chosen to continue to work with. Matlabs spectrogram function was used to divide the signal in time segments, which were 0.25 seconds. One segment from each of these eight exercises was taken to form different combinations which were later classified.The classification result, while using two of proposed exercises (tasks) was successful with 97.0% accuracy computed by Nearest Neighbor classifier. Still, we continued to investigate if we could use three or four thoughts to create three or four commands. The result presented lower classification accuracy when using either 3 or 4 command thoughts with performance accuracy of 92% and 76% respectively.Thus, two or three exercises can be used for constructing two or three different commands.

 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Kom till ro och sov gott: sömnvanor, problem och förslag2019In: Hälsa, no 1, p. 23-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Barn behöver sova för att må bra. Samtidigt finns många faktorer som kan störa sömnen. Läkemedelsverkets dokument "Sömnstörningar hos barn" kartlägger ungas sömnbehov, och ger också handfasta tips till barnfamiljer som drabbats av sömnproblem.

 • Rantala, Andreas
  et al.
  Lund University & Linneaus University.
  Behm, Lina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science. Lund University.
  Rosén, Helena
  Lund University.
  Quality is in the eye of the beholder: a focus group study from the perspective of ambulance clinicians, physicians, and managers2019In: Healthcare (Basel, Switzerland), ISSN 2227-9032, Vol. 7, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Quality within all areas of healthcare should be systemically monitored and ensured. However, the definition of quality is complex and diverse. In the ambulance service (AS), quality has traditionally been defined as response time, but this measurement eliminates the possibility of addressing other characteristics of quality, such as the care provided. This study aimed to explore what constitutes quality in the context of the ambulance service as experienced by ambulance clinicians, physicians, and managers. A focus group study was conducted with 18 participants. The three focus groups were analyzed with the focus group method developed by Kreuger and Casey. The participants highlighted patient involvement, information and care, as well as adherence to policies, regulations, and their own standards as representing quality in the AS. This study demonstrates that quality is in the eye of the beholder. As quality seems to be viewed similarly by patients and ambulance clinicians, physicians, and managers, stakeholders should aim for a paradigm shift where patients' experience of the care is just as important as various time measures.

 • Arvidsson, Åke
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Westberg, Lars
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Transport bottlenecks of edge computing in 5G networks2019In: Journal of Communication Software and Systems, ISSN 1845-6421, E-ISSN 1846-6079, Vol. 15, no 1, p. 59-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider bottlenecks of TCP throughput in scenarios with edge clouds and 5G cellular networks. By numerical examples from measurements in real networks, we show that edge clouds indeed improve throughput but that several, nonnegligible bottlenecks remain. We therefore devise a concept where edge clouds connected directly to the radio access networkcan increase their transmission rates by relying on built in retransmissions (through quality of service features) and on the built in user fairness (through per-user buffers and scheduler policies). We then return to the numerical examples and show that our solution provides substantial gains and we concludeby identifying and discussing the remaining bottlenecks and the potential of an improved protocol.

 • Persson, Frida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Wrang, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Pedagogiska miljöer i förskolan ur några pedagogers perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få syn på pedagogers perspektiv på förskolans pedagogiska miljö, samt de möjligheter miljöerna erbjuder barnen. Teorierna som används i detta examensarbete är det postmoderna perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Metoden för denna studie är intervjuer. Med det har det framkommit ett resultat som bland annat visar på att en pedagog behöver vara närvarande och med det observant. En pedagogisk miljö behöver även vara föränderlig och utforskande, vilket ni kommer kunna läsa mer om längre fram i arbetet. Utifrån teorierna och olika litteraturer har vi fått mer kunskap om de olika begrepp som framkommit i vårt resultat.

 • Diener, Josephine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Stilwell, Lina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Den fria lekens betydelse för socialt samspel: Pedagogens förhållningssätt och barnens delaktighet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om den fria lekens betydelse för socialt samspel. Hur och på vilket sätt barnen och pedagogerna använder sig av socialt samspel i leken. Studien bygger på observationer av en barngrupp på en förskola, därefter har resultatet analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Begreppen som har lyfts upp är socialt samspel, kommunikation och pedagogens förhållningssätt. Observationerna har använts som hjälp till att redovisa resultatet. Resultatet visar att pedagoger har en viktig uppgift att stötta barn som har svårt med det sociala samspelet och hjälpa dem in i leken och under pågående lek. Kommunikationen framträder också som en viktig del i det sociala samspelet då barnen övar på att turas om i leken genom att ta kontakt både verbalt och icke verbalt med varandra. En närvarande pedagog kan kommunicera med barnen så att alla som vill blir delaktiga.

 • Kennedy, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education. 7708174201.
  Att arbeta med hörförståelse i förskolan: En studie om pedagogers syn på relationen mellan litteratur och texter och barns läs- och hörförståelse i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En semistrukturerad intervjustudie, i vilken förskollärare under samtalsliknande former fått besvara frågor om hur barn möter texter i förskolan och hur förskollärare arbetar med dessa med fokus på barns språkutveckling och läs- och hörförståelse. Begreppet texter tolkas ur ett vidgat textbegrepp och resultatet analyseras utifrån teorier om literacy och sociokulturell teori. Resultatet ger vid handen ett arbetssätt som stämmer väl överens med teorier om literacy.

 • Olsson, Helena
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Levin, Sofie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Man har rätt mycket lek - och man tränar på att sitta still": En diskursanalys av lek och lärande i förskoleklass2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate which discourses are made visible in preschool teachers' statements regarding play and learning in the preschool class' activities. A qualitative study has been conducted with semi-structured interviews in which eight preschool teachers working in six different preschool classes have participated. In the result, security is emphasized as a prerequisite for learning. Furthermore, the result shows how the design of the environment and access to materials are important factors for play and learning. In addition, play is expressed as a very important part of learning and consequently should be a large part of preschool class activities. Despite this, the results show great differences in how play is integrated into activities, and how contrasting discourses often appear. In order to seek explanations of how these differences exist within the same operational form, a theoretical framework of interpretation based on a critical discourse analysis has been chosen. In addition to the interview material, regulatory documents and order documentation for school materials have been studied in order to find contributing factors to the prevailing discourses. This is performed prior to the analysis of possible consequences in relation to social practices.

 • Mattsson, Malin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Potential för användning av restströmmar på ett musteri: Energibalans och klimatpåverkan vid produktion av etanol respektive biodiesel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett svenskt musteri eftersträvar att öka potentialen för användning av företagets reningsslam. Musteriets övriga restströmmar är äppelrester och koncentrat. Syftet med studien är att undersöka energibalans och klimatnytta vid etanol- respektive biodieselproduktion av musteriets restströmmar. Även utbytet av biobränsle samt behov av tillsatser analyseras. Biodiesel produceras i studien av lipider från oljebildande jästsvampar. Studien baseras på litteratur samt personliga informanter. Resultatet visar att 87,5 kubikmeter motsvarande 1 859 gigajoule etanol alternativt 7,4 kubikmeter motsvarande 243 gigajoule biodiesel kan produceras. Nettoenergibalansen med biogasproduktion av restprodukter inräknad blir 1 454 gigajoule vid etanolproduktion och 734 gigajoule vid biodieselproduktion. Biogasproduktion av restprodukter ger störst bidrag till nettoenergiutbytet vid biodieselproduktion. Per år minskar klimatutsläppen med 103 ton koldioxidekvivalenter i systemet med etanolproduktion och med 23 ton koldioxidekvivalenter i systemet med biodieselproduktion med avdrag för ersatt fossilt bränsle. Vid fermenteringen behöver 8,6 ton ammoniumkväve och 16,8 ton svavel tillsättas. Vid odling av oljebildande jästsvamp behöver 1,2 ton ammoniumkväve, 11,7 ton fosfor och 0,1 ton magnesium tillsättas. pH-värdet behöver sänkas till 5,5 respektive 5,7 vid etanol- respektive biodieselproduktion. Etanolproduktion bedöms vara lämpligast på musteriet. Både etanol- och biodieselproduktion är generellt effektivare på Företaget både klimat- och energimässigt än vid biobränsleproduktion av odlade råvaror. Biobränsleproduktionen på Företaget skulle kunna effektiviseras genom inblandning av andra lokala aktörers restprodukter. Experimentella studier samt forskning kring kostnader, behov av arbetsinsatser och komplexitet är betydelsefullt i vidare analys av restströmmarnas potential. Det skulle även vara värdefullt med en utredning om möjligheten att återcirkulera koldioxid som utsöndras av jästsvamparna till algodling i vattenreningen.

 • Elhassan, Mohammed
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. University of Copenhagen.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Langton, Maud
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Quality aspects of insects as food: nutritional, sensory, and related concepts2019In: Foods, E-ISSN 2304-8158, Vol. 8, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n the search for another appealing source of future food to cover the increasing need for nutrients of a growing global population, this study reviewed the potential of insects as human food. Most previous reviews have dealt with insects as a group, making it difficult to evaluate each individual insect species as food because of the generalized data. This study assessed some common edible insects, but concentrated on mealworms. Insects, especially mealworms, have a similar or higher nutritional value than many conventional food sources. For example, the protein content of mealworm larvae is reported to be almost 50% of dry weight, while the fat content is about 30% of larval dry weight. Mealworms can be cooked by different methods, such as hot air drying, oven broiling, roasting, pan frying, deep frying, boiling, steaming, and microwaving. Oven broiling in particular gives a desirable aroma of steamed corn for consumers. Changes in the flavor, taste, and texture of mealworm products during storage have not been studied, but must be determined before mealworms can be used as a commercial food source. Factors controlling the shelf-life of mealworms, such as their packaging and storage, should be identified and considered with respect to the feasibility of using mealworms on a commercial scale.

 • Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Transdisciplinär forskning visar vägen mot en hållbar ekologisk utveckling2018In: Man and Biosphere Health: en komplett akademisk miljö / [ed] Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2018, p. 48-56Chapter in book (Other academic)
 • Hernroth, Bodil
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Collin, Betty
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Kan klimatförändringen öka smitta av infektionssjukdomar via havsvatten?2018In: Man and Biosphere Health: en komplett akademisk miljö / [ed] Ann-Sofi Rehnstam Holm, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2018, p. 22-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De pågående klimatförändringarna gör haven allt varmare ochsurare. Dessutom förväntas perioder av intensiva regn att öka, v et bidrar till högre koncentrationer av näringsämnen i havsvattnet. Även sjukdomsframkallande bakterier och virus följer med vattnet från land ut i havet. Näringsämnena kommer att göda algblomningarna, vilket resulterar i fler syrefria bottnar. I bottensedimenten finns det naturligt rikligt med metallen mangan. Den frisätts till vattnet vid syrebrist och kan då tas upp av bottenlevande djur. I spåren av detta har vi genom experimentella långtidsstudier sett negativa effekter på immunförsvaret hos både kräfta, mussla och sjöstjärna. Förmågan att eliminera inkräktande bakterier och virus försämrades och djuren blev mer infektionsbenägna. Den tydligaste effekten såg vi då vi tillsatte mangan. Vi undersöker även hur viabilitet och virulens hos sjukdomsalstrande bakterier i havet påverkas och har bl.a. sett att havslevande bakterier av släktet Vibrio inte far illa av de förändrade faktorerna i havet, vilket indikerar att de kan få ett övertag på demarina organismerna, vars immunförsvar försvagats.

 • Holm, Ingvar
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Hernroth, Bodil
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Tassidis, Helena
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Miljö, medicin och undervisning, hur hänger det ihop?: exempel från projektet mangan och prostatacancer2018In: Man and Biosphere Health: en komplett akademisk miljö / [ed] Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2018, p. 16-21Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsmiljön ”Man and Biosphere Health” är engruppering där forskare från helt olika biologiskakunskapsområden träffas och knyter kontakter. Forskning inom området ”Life Science” (Livsvetenskap), som framförallt innefattar biologi, medicin och biokemi, är världens största tvärdisciplinära forskningsområde med studier av biologisktliv samt de förutsättningar som utgör grunden för fortsatt liv. Unikt för samarbetet inom MABH är kombinationen avekologisk och biomedicinsk kompetens, vilket i vårt fall har inneburit att cellbiologisk forskning har knutits ihop med miljöforskning på ett nyskapande sätt.

 • Rehnstam-Holm, Ann-Sofi
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Axelsson, Carolina
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Forskningsanknuten grundutbildning: utbildningsanknuten forskning?2018In: Man and Biosphere Health: en komplett akademisk miljö / [ed] Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2018, p. 8-15Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet forskningsanknuten utbildning kan definieras på ett flertal sätt. Idealt ska studenterna inom sin utbildning stöta på forskning genom att få kännedom om aktuell forskning och vara praktiskt involverade i forskningsprojekt. För att detta ska uppnås bör majoriteten av lärarna vara forskningsaktiva inom för utbildningen relevanta områden och att ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap förmedlar på bästa pedagogiska sätt också detta förankrat i forskning. I den här artikeln ger vi exempel på hur studenter har involverats i våra forskningsprojekt både på högskolan, på universitetssjukhuset i Lund och vid internationella universitet och forskningsstationer.

 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Recension av boken ”Sömn sömn sömn”2019In: Sömn och hälsa, ISSN 2003-234X, no 1, p. 57-58Article, book review (Other academic)
 • Lundin, Susanne
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Nagy, Sebastian
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Khalaf, Atika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Nilsson, Marie
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Sömnproblem bland cancerpatienter i palliativ vård2019In: Sömn och hälsa, ISSN 2003-234X, no 1, p. 46-56Article in journal (Other academic)
 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Sömn och hälsa2019Collection (editor) (Other academic)
 • Hopf, Linnea
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Salonen, Johannes
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Transkulturell omvårdnad i Sverige: En litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land vilket ställer krav på vården och vårdpersonalen. Grupper som utgör etniska eller kulturella minoriteter har visats ha sämre hälsa och det finns stora skillnader i tillgång till och kvalitet på sjukvården till dessa grupper. Transkulturell omvårdnad definieras som att vårda personer från en annan kulturell bakgrund. Kulturell kompetens betyder att vara medveten om sin egen kulturella kontext och möta patienter med en annan kulturell bakgrund på ett icke-dömande sätt. Syfte: Att belysa vårdpersonals upplevelser av att vårda personer med en annan kulturell bakgrund i Sverige. Metod: Studien är genomförd som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats för att få en överblick över kunskapsläget inom området. 13 vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats. Resultat: Kategorierna Kommunikationens betydelse för en jämlik vård och Utmaningen i att hantera kulturella skillnader framkom. Diskussion: Språkbarriärer gör vårdpersonalen osäker, men jämlik vård förutsätter fungerande kommunikation, med eller utan tolk. För att kunna ge en patientsäker och jämlik vård måste alla patientgrupper oavsett ursprung eller förutsättningar ges ett kulturkompetent bemötande och få personcentrerad omvårdnad av vårdpersonal med bred kompetens.

 • Andersson, Amanda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Sidibé, Linnéa
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Stigande havsnivåers påverkan på kulturmiljöer och naturtyper: En studie längs Skånes kust och i Vellinge kommun2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stora klimatförändringar sker just nu globalt, en konsekvens av dessa förändringar är stigande havsnivåer längs kusterna. En förhöjd havsnivå kan utgöra ett hot mot lågt liggande miljöer och andra värden i anslutning till kusten. I Sverige har ingen tidigare studie gjorts på hur kulturmiljöer och naturtyper påverkas av klimatförändringar så som stigande havsnivåer. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kulturmiljöer och naturtyper längs Skånes kust kommer att påverkas av stigande havsnivåer på 1 m, 2 m och 3 m. Resultatet av den extensiva studien längs Skånes kust visar att det är flest kulturmiljöer som påverkas vid en förändrad havsnivå på 1 m i Vellinge och Lomma kommun, då 41 st respektive 15 st lämningar kommer att påverkas. De naturtyper som påverkas i störst omfattning längs Skånes kust är glasörtstränder, salta strandängar och strandängar vid Östersjön. Detaljstudien i Vellinge kommun visar att Riksantikvarieämbetets värderingsplattform är svår att applicera på kulturmiljöer utan lämpar sig bättre att applicera på enskilda objekt eftersom plattformens värderingsmall är för abstrakt för att identifiera och täcka in alla värden som en kulturmiljö omfattar. Länsstyrelsen i Västra Götalands åtgärdsförslag går att tillämpa olika bra beroende på kulturmiljön och vilka objekt den utgör. Även här är det lättare att tillämpa åtgärdsförslagen beroende på enskilda objekt, snarare än en hel kulturmiljö. Åtgärdsförslagen är svåra att applicera på naturtyper eftersom de flesta åtgärderna skulle skapa en barriär för växt- och djurlivet.

 • Larsson, Carolin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Larsson, Therese
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet: En studie om rörelse i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. I litteraturbakgrunden har vi studerat forskning som pekar på att fysisk aktivitet/ rörelse är viktig för barnens motorik men att det även har positiva effekter på hjärnan. Forskningen beskriver att pedagogens förhållningssätt har betydelse för barnens möjlighet till utveckling, samt vikten av att få röra sig i olika miljöer. Vi har analyserat vårt resultat utifrån utvecklingspedagogiken och barnperspektiv- barns perspektiv. Det har hjälpt oss att tolka resultatet från vår enkätstudie. En kvantitativ metod i form av en enkätstudie har genomförts där vi skickade ut frågor till 107 pedagoger som arbetar på 14 olika förskolor, av dessa var det 66 respondenter som svarade. Frågornas utformning var av kryssalternativ, till några frågor fanns möjlighet att skriva kommentarer. Resultatet redovisas i olika diagram samt med text som förtydligar svaren. Det visar att pedagoger planerar och genomför undervisningstillfällen med barnen vilket är positivt. I sista delen diskuterar och jämför vi resultatet mot forskning som vi lyft i litteraturbakgrunden. Vi lyfter fram för och nackdelar med enkäter under metoddiskussionen. Under arbetet med vår studie har nya frågor väckts och något som vi skulle vilja fördjupa oss i är pedagogers förhållningssätt, didaktiska kunskaper och attityder genom att utföra en kvalitativ intervjustudie.

 • Sanagavarapu, Kalyani
  et al.
  Lund University.
  Nüske, Elisabeth
  Germany.
  Nasir, Irem
  USA.
  Meisl, Georg
  England.
  Immink, Jasper N
  Lund University.
  Sormanni, Pietro
  England.
  Vendruscolo, Michele
  England.
  Knowles, Tuomas P J
  England.
  Malmendal, Anders
  Lund University.
  Cabaleiro-Lago, Celia
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Lund University.
  Linse, Sara
  Lund University.
  A method of predicting the in vitro fibril formation propensity of Aβ40 mutants based on their inclusion body levels in E. coli2019In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Overexpression of recombinant proteins in bacteria may lead to their aggregation and deposition in inclusion bodies. Since the conformational properties of proteins in inclusion bodies exhibit many of the characteristics typical of amyloid fibrils. Based on these findings, we hypothesize that the rate at which proteins form amyloid fibrils may be predicted from their propensity to form inclusion bodies. To establish a method based on this concept, we first measured by SDS-PAGE and confocal microscopy the level of inclusion bodies in E. coli cells overexpressing the 40-residue amyloid-beta peptide, Aβ40, wild-type and 24 charge mutants. We then compared these results with a number of existing computational aggregation propensity predictors as well as the rates of aggregation measured in vitro for selected mutants. Our results show a strong correlation between the level of inclusion body formation and aggregation propensity, thus demonstrating the power of this approach and its value in identifying factors modulating aggregation kinetics.

 • Biörklund Helgesson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Gerberich, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Höijer, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Nyberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Verksamhetsberättelse Mat- och Måltidsvetenskap 20182019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Året inleddes med en ny organisation för Högskolan Kristianstad och bildandetav fyra nya fakulteter. Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskapingår numera i Fakulteten för Naturvetenskap tillsammans med avdelningenför Datavetenskap och avdelningen för Miljö och biologi. Det varinte bara för HKR som det gångna året innebar organisatoriska förändringarutan även för vår avdelning.Bitte Müller Hansen gick i pension efter nästan tio år som programansvarigför Gastronomiprogrammet och avdelningschef. Bitte har betytt oerhörtmycket för utveckling av programmet och har lagt ner stort engagemangi såväl utbildningen, som i sina kontakter med studenter och medarbetsmarknaden.

 • Elhassan, Mohammed
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Langton, Maud
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Review paper: the appeal of insects as human food -with emphasis on mealworm texture, taste, and flavor2019In: International Journal of Gastronomy and Food Science, ISSN 1878-450X, E-ISSN 1878-4518, Vol. 8, no 95, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the search for another appealing source of future food to cover the increasing need fornutrients of a growing global population, this study reviewed the potential of insects as humanfood. Most previous reviews have dealt with insects as a group, making it difficult to evaluate eachindividual insect species as food because of the generalized data. This study assessed some commonedible insects, but concentrated on mealworms. Insects, especially mealworms, have a similar orhigher nutritional value than many conventional food sources. For example, the protein content ofmealworm larvae is reported to be almost 50% of dry weight, while the fat content is about 30% oflarval dry weight. Mealworms can be cooked by different methods, such as hot air drying, ovenbroiling, roasting, pan frying, deep frying, boiling, steaming, and microwaving. Oven broiling inparticular gives a desirable aroma of steamed corn for consumers. Changes in the flavor, taste, andtexture of mealworm products during storage have not been studied, but must be determined beforemealworms can be used as a commercial food source. Factors controlling the shelf-life of mealworms,such as their packaging and storage, should be identified and considered with respect to the feasibilityof using mealworms on a commercial scale.

 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Anhörigforskning  i Sverige: soldaten och dennes anhöriga i samband med internationella militära insatser2018In: Anhörigforskning / [ed] Försvarsmakten, Stockholm, 2018Conference paper (Other academic)
 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Anhörig forskning: internationell militär insats2018In: Anhörigforskningen: Internationell Militär INsats / [ed] Invidzonen, 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Olsson, Ann-Margreth E.
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society. NATO – HFM RTG 258 The impact of military life on children from military families - HFM RTG 258 (Human Factors and Medicine, Research Task Group 258).
  Permatz, Maria
  Swedish Armed Forces.
  The framework of children’s well-being in Sweden including the children with a parent working as soldier or officer living in a so-called military family2017Report (Other academic)
 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society.
  Responsive understanding from within conducting social investigations in social work2014In: Beyond Professional Monologue.: Rendering Oppressed Voices Audible in Reflexive Dialogial Practice and Research / [ed] Gail Simon, Stockholm: Royal Institute of Art, The 15th International Bakhtin conference , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]
  1. Responsive understanding from within conducting social investigations in social work

   Ann-Margreth E. Olsson

   This is about an action research study exploring dialogical coaching in social work in Sweden. The clients, one another and others. The investigating social workers had traditionally been trained to seek neutral approach and external clarity (cf. Bakhtin, 1986). In the study the social workers started to invite the children to participate as partners in conducting the social investigations. This created increased mutual involvement in dialogical interplay. When the social workers addressed the children, inviting the children and their families into a mutually involving dialogical participation, exploring and inquiring about both the risks and the strengths of the responsive understanding (cf. Bakhtin, 1986, 1991, Shotter, 2004), that is, getting an understanding from within the family s perspective.

   In dialogical conversation it becomes easier for the social worker to be invited into the narratives of the child from within the child perspective when the child has been invited to participate and his/her requests about and choices in the participation are respected. Hearing the voice of the child, in the way the child chooses to speak, gives the social worker an idea of the of v of Bakhtin about how every unique speech experience is shaped and developed in continuous hem their own expression, their own evaluative tone, which we assimilate, rework, and re- Bakhtin, 1986 p. 89).

 • Dahlqvist, Claes
  et al.
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Larsson, StefanKristianstad University, Learning Resource Centre.
  Lärarlärdom 2018: Högskolan Kristianstad2018Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konferensen Lärarlärdom 2018 genomfördes den 16 augusti på Högskolan Kristianstad. Lärarlärdom är en samarbetskonferens mellan Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad och går av stapeln varje år strax innan höstens terminsstart. Konferensen erbjuds som en mötesplats för våra anställda där alla kan träffas för kvalificerade samtal kring kvalitet i undervisning och lärande inom högre utbildning.Vi ser gärna att alla som på något sätt deltar i utvecklingen av våra utbildningar och studenter tar plats på konferensen; Lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer, bibliotekarier och personal i olika stödfunktioner som genom åren byggt upp en gedigen kunskap om och reflekterad erfarenhet kring lärande inom högskola och universitet. 2018-års tema var Hållbar utveckling i högre utbildning. Huvudtalare på konferensen var universitetslektor Sally Windsor, nu verksam vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession. Utifrån temat satte Windsor en ram för vad hållbarhetsfrågan omfattas av för ett lärosäte idag och hur lärare kan tänka kring implementeringen i undervisningen. Torsdagen den 15 augusti 2019 är det Blekinge Tekniska Högskola som är värd och konferensen äger rum i Karlskrona. Denna gång är även Malmö Universitet inbjudna att delta. Håll utkik på https://www.bth.se/lararlardom-2019 där mer information och aktuellt tema finnas tillgängligt.Utöver själva konferensbidraget har alla som önskar möjligheten att i efterhand publicera fullständiga Papers kring det ämne som presenterades på konferensen. Flera valde även denna möjlighet och deras bidrag finns att läsa på de följande sidorna.

  Mycket nöje!

  Stefan Larsson

  Högskolepedagogisk utvecklare, Högskolan Kristianstad

 • Matusov, Eugene
  et al.
  USA.
  Marjanovic-Shane, Ana
  USA.
  Kullenberg, Tina
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Curtis, Kelly
  USA.
  Dialogic analysis vs. discourse analysis of dialogic pedagogy: social science research in the era of positivism and post-truth2019In: Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, ISSN 1600-0110, E-ISSN 1989-1334, ISSN 2325-3290, Vol. 7, p. E20-E62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The goal of this article is to compare and contrast dialogic analysis versus discourse analysis of dialogic pedagogy to address Bakhtin’s quest for “human sciences” and avoid modern traps by positivism and by post-truth. We argue that dialogic analysis belongs to dialogic science, which focuses on studying “the surplus of humanness” (Bakhtin, 1991, p.37). “The surplus of humanness” is “a leftover” from the biologically, socially, culturally, and psychologically given – the typical and general – in the human nature. It is about the human authorship of the ever-unique meaning-making. Dialogic analysis involves the heart and mind of the researchers who try to reveal and deepen the meanings of the studied phenomena by addressing and replying to diverse research participants, other scholars, and anticipated readers (Matusov, Marjanovic-Shane, & Gradovski, 2019, in press). We argue that dialogic science is concerned with meta-inquiries such as, “What does something in question mean to diverse people, including the researchers, and why? How do diverse people address and reply to diverse meanings?” In contrast, traditional, positivistic, science is concerned with meta-inquiries such as, “How things really are? What is evidence for that? How to eliminate any researchers’ subjectivity from the research?” (Matusov, 2019, submitted). Positivist (and monologic) science focuses on revealing patterns of actions, behaviors, and relationships. We argue that in the study of dialogic pedagogy, it is structural and/or functional discourse analysis that focuses on studying the given and objective aspects of dialogic pedagogy. In the paper, we consider, describe, interpret, and dialogically re-analyze a case of dialogic analysis involving science education coming from David Hammer’s and Emily van Zee’s (2006) book. We also discuss structuraland functional discourse analysis of two pedagogical cases, a monologic and a dialogic one, provided by David Skidmore (2000). We dialogically re-analyze these two cases and Skidmore’s research. We conclude that in research on dialogic pedagogy (and beyond, on social sciences in general) both dialogic science (involving dialogic analysis) and positivist science (involving discourse analysis) are unavoidable and needed, while providing the overall different foci of the research. We discuss the appropriateness and the limitations of discourse analysis as predominantly searching for structural-functional patterns in the classroom discourses. We discuss dialogic tensions in the reported dialogues that cannot be captured by discourse analysis search for patterns. Finally, we discuss two emerging issues among ourselves: 1) whether discourse analysis is always positivist and 2) how these two analytic approaches complement each other while doing research on dialogic pedagogy (and beyond).

 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Stress, smärta och läkemedel2019In: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, no 1, p. 18-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Över hälften av flickorna och en tredjedel av pojkarna på gymnasiet har ofta huvudvärk, magkont eller ryggsmärta. Elever som dessutom känner sig nedstämda använder smärtstillande läkemedel i högre utsträckning. 

 • Ahlin, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humaniora.
  Nostalgia, motherhood and adoption: two contemporary Swedish examples2019In: Humanities, ISSN 2076-0787, Vol. 8, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the notion of nostalgia in two recent Swedish narratives of transnational adoption: Christina Rickardsson’s Sluta aldrig gå, 2016, (published in English as Never Stop Walking in 2017), and Cilla Naumann’s Bära barnet hem (“Carrying the Child Home”, 2015). The two narratives deal with adoption from South America to Sweden, include autobiographical content, and enable a comparison between an adoptee memoir (Rickardsson) and a parent-authored text (Naumann). Both texts center on maternal images, but the analysis suggests that Rickardsson’s narrative echoes the borderland nostalgia characteristic of adoptee writing. The adoptee memoirs, being reflective in mode and restorative in purpose, occupy a borderland between the two forms of nostalgia described by Boym (2001), while interrogating the temporal, spatial and affiliative boundaries of transnational adoption. Naumann’s nostalgic enterprise incorporates the mirrors, doubles and ghosts of reflective nostalgia. These representations are a fruitful means to represent the “other” family, and the alternative lives that were left behind in the process of adoption. Ultimately, her text suggests the limitations of the autobiographical mode and illustrates the capacity of fiction to provide a symbolic register in which to articulate the unspeakable aspects of adoption.

 • Rehnstam-Holm, Ann-Sofi
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Man and Biosphere Health: en komplett akademisk miljö2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom forskningsmiljön Man and Biospere Health, förkortat MABH (hkr.se/mabh), bedrivs forskning inom biologi, kemi, biomedicin och psykologi, men också mycket tvärvetenskaplig forskning, med fokus kring människans påverkan på ekosystem och dess effekter på biologiskt liv, mångfald och hälsa. Forskare inom MABH är också involverade i åtgärdsprogram och utveckling av nya tekniker och metoder för att kunna undersöka de negativa effekterna av människans aktiviteter. Forskningsmiljön MABH bildades 2009 med syfte att samla högskolan forskning inom bland annat ekologi, miljöteknik, kemi och biomedicin under ett paraply. Ambitionen var att utveckla tvärvetenskapliga projekt såväl inom som utanför gruppen.

 • Henriksson, Cecilia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barngruppen i fokus under inskolning: en studie utifrån pedagogens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. Undersökningen har valt att titta på hur många barn som är inskrivna på avdelningen, samt hur många barn som inskolas under en period på tolv veckor. Pedagogerna fick i enkätundersökningen förhålla sig till olika påståenden som innehöll frågor om hur pedagogen upplevde barnen i barngruppen under inskolning, i förhållanden till verksamheten, pedagogen i sin pedagogiskaroll, samt kring barnens beteende. Resultatet för undersökningen redovisas i form av olika diagram som visar en sammanställning av pedagogernas enskilda svar. Teorin som ligger till grund för arbetet är anknytningsteorin som fokusera på vikten av att pedagoger har goda kunskaper om vilken nytta teorin spelar hos de yngsta barnen i deras relationsskapande. Anknytningsteorins utgångs-punkter ligger till grund när ett barn skapar en tryggrelation med en annan vuxen än föräldrarna. Vad blir det för effekter för barnen i förskolan, när deras trygga relationer sätts på prov varje gång ett nytt barn inskolas till gruppen på avdelningen. Vad säger tidigare forskning kring barngruppen, stress hos barn och pedagogens roll som anknytningsperson? Dessa aspekter kommer vara i fokus och sättas i sammanhang till undersökningens resultat. Resultatet för studien ”hur ser pedagoger förändringar på barnen i barngruppen under inskolning?” För att besvara frågeställningarna har studien tittat på tre aspekter verksamheten under inskolning, vad uppvisa barnen i barngruppen under inskolning, samt hur pedagoger upplever sig i sin pedagogiska roll under inskolning.  Resultatet visar att pedagoger använder verksamhetens miljöer och resurser i den utsträckning det går under inskolning. Pedagogerna gör även aktiva val för barnen i barngruppen under inskolning exempelvis utnyttja avdelningens alla rum för lek, delar barnen i mindre grupper m.m. Studien visar trots pedagogernas ansträngningar att barn i barngruppen uppvisar ett aggressivt eller utåtagerande beteende, ökat behov av stöttning och gör mer anspråk efter sina föräldrar, barn visar även tecken på trötthet och ledsamhet. Pedagogerna upplever sig själva inte räcka till för alla barn exempelvis i att möta deras behov av närhet m.m.     

 • Aspelin, Jonas
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Relational competence in teacher education: concept analysis and report from a pilot study2019In: Teacher Development, ISSN 1366-4530, E-ISSN 1747-5120, Vol. 23, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A supportive relationship between teachers and students has been shown to have positive effects on students’ performance and social development. Preservice teachers’ relational competence is, however, an unexplored area. The purpose of this study is to contribute to educational research about relational competence in teacher education by introducing a Swedish project which focuses on interpersonal aspects. The study has three parts. In the theoretical part, a conceptualization of teachers’ relational competence using Thomas Scheff’s theory of interpersonal relationships is outlined. In the empirical (pilot) part, a methodology for prompting preservice teachers’ analyses of teacher–student relationships is described, as well as a thematic analysis of their responses. The theoretical conceptualization is then used together with the empirical data in the third part, in order to identify development needs of preservice teachers in terms of relational competence. According to the conceptualization, relational competence includes three sub-concepts: communicative, differentiation, and socio-emotional competence. From the analysis of preservice students’ texts, the article identifies development needs in relation to the three sub-concepts. The concluding discussion focuses on lessons learned from the study regarding how to promote teacher students’ relational competence.

 • Gårdefalk, Louise
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Förändringar i jordbrukslandskapet och fältviltspopulationens utveckling på Högestads gods, Skåne 1923-19752019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker om landskapsförändringar som skett i jordbrukslandskapet under 1900-talet kan ha ett samband med fältviltspopulationens minskning under 1900-talet. Fältvilt är ett begrepp för arter som lever i det öppna jordbrukslandskapet, rapphöna, fasan och fälthare är arter som ingår i gruppen fältvilt. I studien undersöks också populationerna för rådjur och gräsand, då det är arter som förekommer i det öppna odlingslandskapet. Studieperioden är åren 1923-1975. Flygfoto över Högestads gods från åren 1938,1957 och 1975 används i arbetet. Flygfotona har använts till att utläsa vilka landskapsförändringar som skett i området under studieperioden. Studien baseras också på avskjutningsstatistik för godset från åren 1923-1969, sammanställd av Skånska Jägarsällskapet. Under denna period har det skett landskapsförändringar i hela Sverige och så även i skånska Högestad. Undersökningsområdet har genomgått en stor förändring i jordbrukslandskapet under studieperioden; åkermarken har gått från mindre naturanpassade fält till större rektangulära sammanhängande ytor. I och med detta bör andelen och mängden kantzoner minskat. Kantzonerna är på många sätt en viktig faktor i landskapet för fältviltet. Studien undersöker också om predatorer som rödräv och grävling har någon påverkan på arterna som nämns ovan. Denna undersökning tyder på att rapphönan har påverkats mer av landskapsförändringar än av predation från räv och grävling. Fältharen tycks å andra sidan ha blivit påverkad av predation från räv. Möjligtvis har tillgången på fälthare varit bättre och de kan därför ha blivit ett relativt enkelt byte för räven. Den minskande andelen kantzoner kan vara en av faktorerna till rapphönsstammens minskning. Minskar kantzonerna minskar också växtdelar och insekter som rapphönan livnär sig på. Kantzonerna är också ett bra skydd mot predatorer och rovfåglar för viltet som lever i det öppna jordbrukslandskapet. Om dessa arter ska finnas kvar i landskapet i framtiden bör mer fokus riktas på att förbättra deras livsmiljöer.

 • Ahlqvist, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Bruce, Barbro
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Tekniken som svar på etiken i praktiken: virituellt förberedd VFU!2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 68-76Article in journal (Other academic)
 • Pålsson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Handledning och lärande utifrån personcentrerad pedagogik2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 59-67Article in journal (Other academic)
 • Holmstedt, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Utveckling av fältdagar inför VFU i syfte att utveckla den praktiska yrkeskompetensen2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 50-58Article in journal (Other academic)
 • Persson, Christel
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Åberg, Peter
  Mårtensson, Lennart
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Pedagogiska utmaningar i det digitala klassrummet2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 26-34Article in journal (Other academic)
 • Rothenberg, Elisabet
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Wallin, Anneli Orrung
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Karolinska Institute .
  Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Klädd i äldres fysiska vardagsutmaningar: vad kan man lära?2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 18-25Article in journal (Other academic)
 • Garmy, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Hedov, Gerth
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Einberg, Eva-Lena
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Att möta nya förutsättningar: så har vi utvecklat undervisningen i vardagspediatrik2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 14-17Article in journal (Other academic)
 • Elgán, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Att mäta undervisningskvalitet med kvalité2018In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 4-13Article in journal (Other academic)
 • Melén Fäldt, Maria
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Pedagogiskt utvecklingsarbete: många vägar-samma mål2018Collection (editor) (Other academic)
 • Siotis Ekberg, Camilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Ibland leka lika barn bäst: en metod för gruppindelning av studenter2018In: Högskolepedaogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 2, p. 35-49Article in journal (Other academic)
 • Bhatt, Meghna
  et al.
  Kenya.
  Hedov, Gerth
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Modi, Bhavesh
  An explorative study comparing the knowledge of tobacco use and tobacco cessation program among school going boys and girls: a study in Ahmedabad district in Western India2018In: National Journal of Community Medicine, ISSN 0976-3325, National Journal of Community Medicine, ISSN 0976-3325, Vol. 9, no 6, p. 457-462Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract:

  Introduction: Dermatoglyphics is the study of finger prints from toes, fingers palms, and soles of animals and humans. Dermatoglyphic examination is opening up as an exceptionally tool for initial investigations into circumstances with an alleged genetic basis. The current study was conducted to determine worthiness of dermatoglyphics in prophesying genetic vulnerability of children to dental caries via cost-effective means.

  Materials and Methods: Cross-sectional study was undertaken on 100 children of age group between 4–14 years divided equally into two groups namely: Caries-free group (def/DMF score “0”) and Caries group (def/DMF score more than or equal to “5”). Both were subdivided into 25 males and 25 females. Each child’s handprints were taken and observed for dermatoglyphic pattern; total finger ridge count TFRc and atd angle.

  Results: Whorls were found more in caries group whereas ulnar loops were more common in caries free group. Total finger ridge count was significantly higher in caries group. The atd angles did not show any significant differences among caries and caries free group.

  Conclusion: Dermatoglyphic pattern variation may be an impor-tant tool in identification of people at risk of developing dental caries, which will enable an early detection and prevention of the disease.

 • Eriksson, Urban
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Pendrill, Anne-Marie
  Lund University.
  Up and down, light and heavy, fast and slow: but where?2019In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 54, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vertical amusement rides let your body experience the tickling sensation of feeling light, but also feeling much heavier than as usual, due to velocity changes as you move up and down. Family rides offer different possibilities to visualize the forces that are experienced by your accelerating body. This paper presents a number of different ways to view and experience the motion in a small vertical amusement ride. A smartphone includes an accelerometer that can provide a graph of the forces acting during the ride. A movie from the smartphone camera lets students recall the motion which can then be analysed in more detail. The complementary representations may help students develop a deeper understanding of the relation between force and motion. The affordances of these different semiotic resources are analysed in some detail. In addition, we discuss responses from a number of students to questions about where you feel light and where you feel heavy. We find that the experience of the body is an underused resource in physics teaching.

 • Karim Ali, Hussein
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Mätning av kluven Kaspas-3 och kluven PARP i manganbehandlade prostatacancerceller2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Prostate cancer is the sixth most common cancer type in the world, and the third most common cancer type among men. The different types of treatments that are available today do not usually cure the disease. It is therefore important to develop better treatment methods. It has previously been stated that manganese can cause apoptosis in different cell types. It provides an opportunity to use manganese to inhibit cancer and it is therefore important to know which apoptotic markers that are involved. The purpose of the project was to investigate whether an increase in the apoptotic markers cleaved Kaspas-3 and cleaved PARP after manganese treatment of prostate cancer cells. Thereafter, it can determine whether manganese treatment has caused cell death by inducing apoptosis. During the project prostate cancer cells (PC3-cells) were cultivated, then treated with 200 µM manganese for 6, 24 and 48 hours. The amount of the proteins cleaved Kaspas-3 and cleaved PARP was measured by using a sandwich ELISA kit. A clear gradual increase of apoptotic markers with incubation time was expected. The expected result was not obtained, for cleaved Kaspase-3 manganese treatment even decreased the concentrations. There may have been problems with the performance of the analysis such as poor lysis of the cells or uneven growth of the cells. More studies are required to investigate this and other potential apoptotic markers.

 • Andersson, Lovisa
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Vilken kurs är mest intressant?: Gymnasieelevers inställning till Biologi 2 och Kemi 2 med fokus på ämnesomsättning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a future teacher in biology and chemistry in high-school it’s interesting to investigate students' attitude towards these courses. Is there a parallel between students' interest in a course and what they experience is a difficult course? To make a comparison, the study has been done based on the metabolism in Biology 2 and Chemistry 2. The purpose has been to find out what influences the high schoolers' interest in Biology 2 and Chemistry 2, and what course they find most difficult. It has also been to investigate how students describe the metabolism in both courses. The study corporate what teachers think that the students have answered on these questions. The study has been conducted through individual qualitative interviews with 20 high-school students and two teachers from a science program. The result showed that 94% of the students felt that Chemistry 2 was difficult and uninteresting. Chemistry included parts that students had difficult to relate to and to connect to their everyday lives. Biology 2 was described as more interesting as the course easier connected to their everyday life. The students' descriptions of the metabolism in both courses differed. The students described the area from the digestion of nutrients in biology, but from the respiration in chemistry. The study has given new knowledge of high-school students attitudes towards Biology 2 and Chemistry 2. To find out why the students have described the metabolism differently in both courses and why Chemistry 2 is considered a difficult course, further research is required.