hkr.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 96
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Embla, Stenström
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Konceptdriven designforskning för onlinedejting: En studie om att främja användarupplevelsen av matchningsprocessen på Tinder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mängden dejtingapplikationer för mobila enheter ökar stadigt och i Sverige dominerar Tinder som den mest populära mobila dejtingapplikationen. Matchningsprocessen på Tinder har dock fått motstå en del kritik då gränssnittet gör det väldigt enkelt att göra misstag.

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka matchningsprocessen på den mobila dejtingapplikation Tinder för att skapa ett nytt koncept med hjälp av metoden Konceptdriven designforskning. Med hjälp av Konceptdriven designforskning blir det nya konceptet utarbetat enligt en metodologisk guide där författaren jobbar med att granska kritik och teoretiskt förankra det mot en forskningsbakgrund för att hitta lösningar som förbättrar användbarheten. Arbetet leds av frågeställningen ”Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i syfte att främja användarupplevelsen?” Författaren skapar en design för att visa det nya konceptet i sin helhet och testar det nya konceptet mot etablerade Tinderanvändare för att utvärdera användarupplevelsen.

  Resultatet visar att deltagarna ansåg att det nya konceptet är lättförståeligt, att det minskar antalet misstag vid matchningsprocessen och att det nya konceptet är mer användbart än Tinder. Det nya konceptet behåller stommen av Tinder men justerar applikationen utifrån kritik för att erbjuda en bättre användbarhet genom att luta alla ändringar mot en forskningsbakgrund med designprinciper och designriktlinjer för god användbarhet. I slutsatsen presenteras ett nytt koncept som är teoretiskt förankrat i tidigare forskning och som främjar användarupplevelsen genom att erbjuda ett gränssnitt som är mer användbart än det gränssnitt som Tinder idag erbjuder.

 • Claesson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap. 1993.
  Om trygghet och övervakningssystem: Enkätstudie om medborgares attityder till kamera- och IT-baserad övervakning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar attityder och upplevd trygghet i frågor rörande kameraövervakning och intelligenta övervakningssystem (via sk intelligenta IT-system). En enkätstudie delades via bl.a. sociala medier och totalt besvarades den av 104 respondenter. Ställningstaganden i påståendena kring de olika formerna av övervakning analyseras sedan i SPSS efter ålder, kön, utbildning och inkomst för att granska om det finns olika attityder i olika grupper. Teorin som används i uppsatsen är främst Garlands teori om bland annat den ökade kontrollen i det senmoderna samhället samt om övervakningssystemets ökade komplexitet. Analysen visar på en generellt positiv attityd till såväl kameraövervakning som användande av intelligenta IT-system. Kameraövervakning ansåg majoriteten (65,4%) bidrog till ökad trygghet i offentliga miljöer och även 49,1 % ansåg att användningen av intelligenta IT-system skulle bidra med ökad trygghet i offentliga miljöer. Män generellt och framförallt i åldern 25-44 år tenderar att inte vara lika positiva eller uppleva trygghet vid användning av kameraövervakning eller intelligenta IT-system. Av analysen framkom även en ökad positiv attityd med ökad inkomst samt en ökad positiv attityd med ökad ålder. Flera olika aspekter av denna positiva attityd diskuteras i anslutning till tidigare forskning och frågor rörande integritet, datahantering, vilka brott man avser förebygga samt ur ett maktperspektiv.

 • Cronhag, Jacob
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Pilebäck, Mattias
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Ett modernt sätt att vinna poäng: Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. Hållbarhetsredovisning har blivit allt viktigare under de senaste åren, bland annat genom en ny lag från 2017 som lagstadgar en hållbarhetsredovisning för stora bolag. Svenska elitfotbollsklubbar omfattas inte av denna lag, men med alla de insatser klubbarna gör, menar teoretiker att klubbarna bör redovisa sina gärningar.

  Studiens syfte är således att förstå hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller sig till hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. Studien drivs även av frågeställningen om hur klubbar kan utveckla sin hållbarhetsredovisning. Med hjälp av legitimitetsteori, intressentteori samt kontinuerlig intressentdialog förklarar studien vilka områden som behöver utvecklas, men också de värden som riskerar att gå förlorade till följd av en bristfällig hållbarhetsredovisning.

  Studiens empiri är hämtad från fem intervjuer som genomförts med fem olika klubbar. Resultatet visar att kommunikationen av hållbarhetsarbetet är bristfällig. Viss kommunikation sker genom klubbarnas hemsidor och sociala medier, men i årsredovisningarna är informationen närmast obefintlig. Tre av klubbarna pratar om resursbrist vilket gör hållbarhetsredovisning till en prioriteringsfråga.

  Slutsatsen blir att klubbarna bedriver ett väldigt stort hållbarhetsarbete, vilket de upplever stärker varumärket, helt i enlighet med tidigare forskning. Arbetet uppnår emellertid inte maximal effekt eftersom kommunikationen brister, vilket märks genom avsaknaden av hållbarhetsredovisning. Klubbarna skulle möjligen tjäna på att reducera antalet aktiviteter och istället fokusera på bättre rapportering. Då kan den egna klubben stärkas ytterligare. 

 • Johansson, Nina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Raso, Carina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Särbegåvad i skolan, en fördel eller en nackdel?: Är skolan rustad för särskilt begåvade elevers behov?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp särbegåvade personer upplever att de blivit bemötta under sin skolgång och vilket stöd de anser sig ha fått. För att få ännu ett perspektiv har vi underssökt en grupp specialpedagogers erfrenheter av särbegåvade elever.Frågeställningar: Hur upplever för detta elever att skolan har bemött deras särbegåvning? Anser specialpedagogerna att skolan har tillräckliga kunskaper om särbegåvning? Hur kan skolan bli bättre på det här området? Metod och teori: För att ta reda på detta har vi använt oss av metoden med  kvalitativa intervjuer och vi har analyserat dessa genom att använda oss av Bronfenbrenners ekologiska systemteori.Resultat och analys: De resultat vi fått fram visar på att intervjupersonerna upplevt brister i bemötandet inom skolan att nå dessa elever. Många i skolans värld är inte medvetna om vad särbegåvning innebär och de risker som medföljer om inte dessa elever tas om hand på rätt sätt och får det stöd och de utmaningar som de behöver för att må bra. Detta kan resultera i ett mycket dåligt psykiskt mående och skolgången blir lidande.

 • Andersson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Drömmar i särklass!: En studie med fem elever på gymnasiesärskolan och deras tankar om framtiden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa de funderingar och tankar som elever med utvecklingsstörning kan ha inför sin framtid. Tanken är också att synliggöra de önskemål som eleverna har för att känna sig delaktiga vid inflytandet av sin egen undervisning genom att ta reda på om elevernas önskemål återspeglar skolans tankar om inflytande och delaktighet. Arbetet ger en övergripande översikt om aktuella begrepp såsom, utvecklingsstörning, särskola, gymnasiesärskola, delaktighet , vuxenliv och arbetsliv samt speciallärarens yrkesroll. Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsdesign och författaren vill med hjälp av semistrukturerade intervjuer få en insikt om vad eleverna tycker är viktigast för att klarar ett liv efter skolan, hur de upplever att  man arbetar på skolan med att öka deras självständighet samt hur de tycker att deras upplevelser har varit att gå i en skola som inte är för alla. I studien har även en speciallärare samt en yrkeslärare intervjuats, för att se om skolan arbetar efter deras önskemål för att bli självständiga. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för valet av teoretiskt ramverk och valet kan kopplas till speciallärarens roll att undanröja hinder för elevers lärande, interaktion  med andra och betydelsen av den sociala miljön för elevers växande och utveckling. I studien framkommer gemensamma tankar av elevers funderingar kring framtiden. Vilket det primära är att ha ett arbete att gå till och att klara sig själv. Att lämna skolan bakom sig, elevgruppen och personalen är en oro som delas av alla elever i studien. Det framkommer även en viss nervositet med att möta framtiden för deltagarna. Det framkommer delade uppfattningar, om skolan gör tillräckligt för elevernas självständighet. Studien kommer att spela en vägledande roll för mig i min nya profession som speciallärare samt att den nya kunskapen kommer att ge mig insikt, om vad eleverna anser sig behöva, för att klara ett liv efter skolan. Studien kommer även att bidra till att göra mig mer förstående och lyhörd för den oro som finns hos eleverna, men också att försöka ge eleverna de verktyg som de önskar för att bli självständiga i framtiden.

 • Abazi, Dafine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Ali, Ahmed
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Conformity pressure and auditors’ judgement: How peers affect one another in audit firms in Sweden?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Although gazillion of studies have been conducted regarding what influences auditors’ judgment, few studies examined the impact of conformity pressure on auditors’ judgment. Despite the few attempts to discover this area, different results rendered from these studies.The purpose of this study is to explain how the conformity pressures affect auditors’ judgement. The effect of other factors was taken into consideration such as professional commitment, Locus of control and the characteristics of Swedish culture. The method was quantitative using data collected by surveys sent to auditors working in big-four and non-big-four audit firms.The findings show that conformity pressure does not affect the judgment of the Swedish auditors.The limitations of the study are the number of responses received through the survey and the difficulty of accurately target the Swedish auditors.

 • Hellström, Line
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Framställning och vidareympning av gårdskultur: Vad skiljer en yoghurt fermenterad av gårdens egen bakterieflora från industriell och traditionell yoghurt?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med industrialiseringen har de traditionella yoghurtkulturerna med en mångfald av samverkande mjölksyrabakterier fått ge plats åt de mer standardiserade. En gårdskultur framställs genom att obehandlad mjölk spontanfermenteras av gårdens egen bakterieflora och får därigenom en unik karaktär. Bakteriekulturen kan sedan ympas vidare för tillverkning av yoghurt.Syfte: Syftet med studien är framställning och vidareympning samt sensorisk och mikrobiologisk karaktärisering av termofil gårdskultur från obehandlad mjölk. Vidareympningen avser framställning av yoghurt fermenterad av gårdens egen bakterieflora.Metod: Gårdskulturen framställdes och ympades till yoghurt. Yoghurten undersöktes genom mikrobiologisk karaktärisering, antibiotikaresistens och sensorisk profilering samt jämfördes med industriell kultur och en traditionell heirloomkultur.Resultat: Resultatet visade att gårdskulturen skiljde sig både mikrobiologisk och sensoriskt. Gårdskulturen innehöll stammar av enterokocker vilka inte visade på resistens mot analyserade antibiotika.Slutsats: Det är möjligt att framställa en gårdskultur av godtagbar mikrobiologisk och sensorisk kvalitet. Gårdskulturen ger en differentierad mikrobiologisk och sensorisk karaktär i jämförelse med en industriell kultur och en traditionell heirloomkultur Metoden kan vara riskfylld och kulturen bör analyseras med avseende på patogen tillväxt. En unik gårdsyoghurt kan vara en metod för gårdsmejerister att i sitt varumärke bygga på terroir och platsens unicitet.

 • Miskovic, Ivana
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Revisorers skyldighet att dokumentera: faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i revisionen. För att undvika liknande skandaler i framtiden har ökade krav i lagstiftning och uppdatering av standarder för revisionsarbete införts. Med hjälp av regelbundna kontroller ska revisionen hålla hög kvalitet och brister ska upptäckas tidigare. Tidigare forskning har visat att det ofta är i revisionsdokumentationen som brister förekommer.Syftet med uppsatsen är att undersöka revisorers uppfattningar om vilka faktorer som orsakar att brister uppstår i revisionsdokumentationen. För att uppfylla syftet har intervjuer gjorts med tio revisorer som arbetar på olika revisionsbyråer i Skåne. Det teoretiska ramverket presenteras i en figur som visar min tolkning av hur olika faktorer påverkar revisionsdokumentationen.Slutsatsen av studien visar att revisorns uppfattningar om regleringen, revisorns yrkesroll och revisionsbyrån är faktorer som kan medföra att brister uppstår i revisionsdokumentationen, vilket många gånger kan relateras till tidsbrist hos revisorn. Det moment i revisionsprocessen som rör bedömningar om vad som är väsentlig information kan även medföra brister i revisionsdokumentationen. Detta eftersom revisorer kan tolka och bedöma olika, vilket avspeglar sig i vilken information varje revisor anser vara väsentlig information att ta med i revisionsdokumentationen. Detta kan sin tur leda till att alla revisorer inte får med vad som krävs enligt lag och standard.Som förslag på framtida forskning ska en undersökning göras på hur många uppdrag som är optimalt för en revisor att revidera per år.

 • Sahlin, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Jona och Isa stannar hemma idag...: - en kvalitativ studie om betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker orsaker till problematisk skolfrånvaro, hur språk och kommunikation kan ha betydelse för problematisk skolfrånvaro, samt hur mönstret kan brytas och frånvaro vändas till närvaro. I studien avgränsas undersökningen till problematisk skolfrånvaro kopplad till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Undersökningen vill ta reda på hur några skolor i en kommun arbetar kring elever i problematisk skolfrånvaro, om det finns en särskild handlingsplan för detta och huruvida man agerar utifrån den. Teoretisk ram för studien utgörs av relationellt specialpedagogiskt perspektiv, samt relationell pedagogik. Studiens data samlades in genom tre formella, semistrukturerade och djupgående intervjuer med vårdnadshavare, samt två surveyundersökningar online i form av enkäter, en till rektorer och en till specialpedagoger och lärare som arbetar med problematisk skolfrånvaro. Konklusionen i studien synliggör betydelsen av tidiga insatser, genuina relationer, samt individanpassade åtgärder. Resultaten visade att många orsaker till problematisk frånvaro samverkar, att språk och kommunikation är en central del i denna problematik, att skolor har goda rutiner och handlingsplaner vid problematisk frånvaro, samt att vikten av personliga relationer och specialpedagogisk kompetens i mötet med dessa barn behöver utvecklas.

 • Engdahl, Ebba
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  van der Bilt, Jacqueline
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Kommunal revision: Den outforskade relationen mellan förtroendevalda och externa revisorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom den kommunala revisionen samarbetar förtroendevalda och externa revisorer för att tillsammans genomföra en granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning. Kommunfullmäktige utser politiskt utvalda förtroendevalda revisorer och de ska enligt kommunallagen biträdas av externa revisorer för att kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån god revisionssed. Majoriteten av kommunerna i Skåne väljer att upphandla en extern revisionsbyrå på marknaden, där PwC, KPMG samt EY tillhörande the Big 4 konkurrerar om att bli upphandlade. Relationen mellan de externa och förtroendevalda revisorerna är outforskad och syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan de förtroendevalda revisorerna och de externa revisorerna, och vidare granska hur samarbetet fungerar och för vem revisionen skapar värde.  

  Tre kommuner i Skåne har medverkat i uppsatsen där tre förtroendevalda samt fyra externa revisorer från kommunernas upphandlade revisionsbyrå intervjuats. Utifrån studiens empiriska material har tre aspekter av relationen identifierats: relationens uppkomst, relationens utformning samt relationens slutliga framställning. Relationen uppstår efter en upphandlingsprocess där relationens utformning bland annat influeras av de fem elementen reliance, competence, independence, earlier work performancesamt trust. De förtroendevalda revisorerna måste uppleva en tillit till det arbete som de externa revisorerna utför eftersom de externa framställer underlag, rapporter och revisionsberättelsen åt de förtroendevaldas vägnar. Competence, independence, earlier work performancehar en inverkan på graden av upplevd relianceoch trustär ett element som är av stor vikt för ett effektivt samarbete och revisionskvalitén. Relationens slutliga framställning är en revisionsberättelse som är tänkt att bidra som underlag till kommunfullmäktige och skapa värde för allmänheten. 

 • Gustafsson, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Mikkelsen, Florina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  "Kanske för mycket vetebröd": Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. Att undersöka attityder till och vanor bland personer över 65 år kan ge en fördjupad förståelse när det gäller val av mat och mellanmål som kan ligga till grund för hälsofrämjande insatser riktade till äldre. Syfte och frågeställningar: Att undersöka attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år. Frågeställningarna handlar om vilka faktorer som påverkar mellanmålsvalet, om proteinrika mejeriprodukter äts till mellanmål och vad de tycker om några av dessa produkter. Material och metod: En kvantitativ studie gjordes genom att använda en enkätundersökning. Urvalet i studien är ett bekvämlighetsurval. Resultat: Majoriteten åt ett till två mellanmål per dag och de bestod oftast av frukt/grönsaker, smörgås med pålägg och kakor/kaffebröd. Att dricka förmiddags/eftermiddagskaffe uppgavs som den huvudsakliga anledningen till mellanmål. Viss skillnad fanns mellan män och kvinnor med avseende på attityder till mellanmål. De faktorer som påverkade valen av mellanmål mest var gott, enkelt och nyttigt/hälsosamt. Att mellanmålen skulle vara proteinrika spelade minst roll. Slutsats: Mellanmål associeras med förmiddags/eftermiddagskaffe och därför kan framtida satsningar på proteinberikade kakor och kaffebröd bidra till att personer över 65 år lättare kan täcka sitt proteinbehov. En medvetenhet om vikten av proteinrika mellanmål förefaller saknas hos målgruppen. Generaliserbarheten av resultaten i studien är begränsad på grund av bekvämlighetsurvalet. 

 • Hult Nilsson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lindborg, Elisabeth
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Frihet att utforma uppdraget: En studie om specialpedagoger och speciallärares samarbete, arbetsuppgifter och visioner om framtiden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Specialpedagoger och speciallärares samarbete och arbetsuppgifter skiljer sig åt i den svenska skolan.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vad samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare karaktäriseras av och vilka arbetsuppgifter som är knutna till respektive yrkesgrupp. Studien syftar också till att belysa de båda yrkesgruppernas visioner om hur deras samarbete kan utvecklas. Studien bygger på tre arbetslag där både specialpedagoger och speciallärare är representerade.

  Tidigare forskning: I den tidigare forskningen presenteras samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare och deras respektive arbetsuppgifter.

  Teori: Studien utgår ifrån professionsteori, specialpedagogiska perspektiv och proaktiv och reaktiv verksamhetskultur.

  Metod: En kvalitativ studie där tre arbetslag, fyra specialpedagoger och fyra speciallärare deltog i enskilda semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Specialpedagoger och speciallärare samarbetar i elevhälsan, i mindre formella möten och kring dokumentation. Arbetsuppgifterna styrs av elevernas behov och rektors tilldelning. Specialpedagoger och speciallärare har stor frihet och stort inflytande över sitt uppdrag. Specialpedagoger arbetar mest med elever individuellt, arbete med elever i grupp förekommer också. Speciallärare arbetar med elever individuellt och i liten grupp. Det förebyggande arbetet innehåller handledning enskilt och i grupp av framförallt specialpedagoger. Specialpedagoger och speciallärare arbetar med rådgivande samtal enskilt och i grupp. Specialpedagoger och speciallärare arbetar väldigt lite av sin tid i lärmiljön med extra anpassningar.

  Diskussion: Den specialpedagogiska verksamheten och samarbetet kring elever är inriktat på individnivå och det specialpedagogiska insatserna blir kortsiktiga och den ordinarie undervisningen förändras inte med förebyggande arbete. Den specialpedagogiska organisationen måste fokusera mer på grupp- och organisationsnivå och arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever i en inkluderande miljö.

  Specialpedagogiska implikationer: För att få en förändring måste det ske ett samarbete mellan skolledning, specialpedagog och speciallärare där de gemensamt utvecklar en samsyn kring specialpedagogik och den specialpedagogiska organisationen.

 • Österling, Jesper
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker förslaget att kombinera utökade kantzoner med nyckelbiotoper med en matrix av hyggesfri skog. Om det här förslaget hade varit framgångsrikt i praktiken hade det medfört många fördelar för biodiversiteten i skogar och vattendrag. Genom analys med GIS-program analyserar studien ifall nyckelbiotoper har en tendens med att ligga nära vatten, och hur mycket skog och nyckelbiotop hade inkluderats i ett antal hypotetiska utökade kantzoner. Studiens resultat visar dock att det inte finns ett kausalt samband med att nyckelbiotoper skulle ligga nära vatten, och mängden skog och nyckelbiotop som skulle ha inkluderats i de hypotetiska kantzonerna är försumbart.

 • Buonocore, Alfredo
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Iqbal, Sumeera Bano
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Nature of relationships between stakeholders and family business: Empirical evidence from small hospitality business in Italy2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: This paper focuses on nature and role of relationships in small hospitality firm in the Southern Italian context. Based on previous literature relationships in small firms are highly related to trust, common understanding and mutual benefits.    

  Purpose: Aim of the paper is to explore how the role and nature of external stakeholders’ relationships creates perceived value with small family business by the theoretical framework developed by the authors.

  Methodology: To answer the research question an empirical research was conducted and data was collected through semi-structured interviews using guidelines inspired by previous studiesThrough a content analysis of data collected and reports from the local government. Participants in the sample consisted of native Italians, living in the Metropolitan city of Naples. Participants were grouped in five categories along with the family firm itself, external stakeholder groups as business partners, competitors, residents and local government representative members. Total of 14 interviews were conducted. The Data was coded using the software Nvivo.

  Results: The study suggest that relationships in the specific context of Hospitality in Southern Italy is based on personal level and have trust, respect and understanding as the fundamentals. The result also revealed that small family run B&B prefers family over non-family members. Tension and conflicts are then solved through understanding and trust.

  Conclusion: In brief this research contributes to the family businesses and stakeholder literature in the specific context of Italian hospitality industry. The theoretical framework has been updated by the emerging findings from the qualitative analysis.

 • Enehall, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  ”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.”: Unga kvinnors syn på relationen mellan kost och hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset kring hälsosam mat tycks vara större än någonsin. Vi matas med olika råd från experter, bloggar, myndigheter och vänner som berättar för oss hur vi ska äta för att uppnå god hälsa. Inte sällan ser råden olika ut beroende på vilken källa de kommer ifrån. Detta kan leda till en förvirrad bild av hälsa och vilka kostråd som man som konsument egentligen bör följa.

  Syftet med denna studie är att undersöka unga kvinnors syn på vad som är en hälsosam kost. Studien syftar till att erhålla en djupare förståelse kring olika uppfattningar om relationen mellan kost och hälsa.

  I denna studie har en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer använts. Materialet har sedan analyserats utifrån Belascos teoretiska ramverk om den kulinariska triangeln av motsättningar.

  Resultaten visar att hälsosam kost är ett balanserande mellan exempelvis det njutningsfulla och det förbjuda. Kvinnorna har en subjektiv uppfattning om vad som är hälsosamt och begreppet präglas därmed av en individuell tolkning. Vidare ses hälsosam kost som något hemlagat. Resultaten visar även att hälsosam kost är press och påtryckningar. Exempelvis upplever informanterna ångest och prestationskrav kring att äta på ett visst sätt. Kvinnorna får sin information om kost från olika källor, men litar mest på sina egna bedömningar. Faktorer som speglar valet av mat hos unga kvinnor är främst kopplade till identitet samt ansvar för miljön och den egna hälsan.

  Utifrån denna studie kan det dras slutsatser om att hälsosam kost upplevs individuellt olika. Vad som ses som hälsosamt för en person kan ses som mindre hälsosamt hos en annan. För att uppnå balans och välbefinnande skapar unga kvinnor sin egen bild av hälsa. Utifrån offentliga råd och råd från familj och vänner, gör kvinnorna sin egen bedömning och denna ses även som mest trovärdig. Det kan därmed ses som en utmaning för exempelvis myndigheter att nå ut med evidensbaserade råd om hälsa och kost.

 • Eklund, Danielle
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Garbacea, Simona
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Daglig verksamhet, en viktig insats för folkhälsan: En kvalitativ studie bland personer med funktionsnedsättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personer med en funktionsnedsättning har generellt sett en sämre hälsa än den genomsnittliga befolkningen på grund av riskfaktorer kopplade till levnadsvillkoren. En viktig faktor när det gäller målområdena inflytande och delaktighet samt Hälsa i arbetslivet är att skapa inkluderande miljöer där det finns goda möjligheter till bättre hälsa och ökad självkänsla. Tidigare studier visar på positiva effekter av en daglig sysselsättning vilket minskar riskerna för marginalisering och utanförskap. Umgänget med hästar har även det dokumenterat positiv effekt på personer med funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att belysa deltagarnas beskrivningar av den dagliga verksamheten Hälsa med hästkraft och deras hälsoutveckling, där funktionsnedsatta dagligen arbetar i naturen med hästskötsel och ridning. Projektet startades i Örkelljunga kommun 2012 för att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning och möjlighet att arbeta mer fysisk än en traditionell daglig verksamhet ofta kan erbjuda. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer med sex av deltagarna och två personal samt en individuell intervju med projektledaren som arbetar där. Resultatet visade att samtliga deltagrare genomgått förbättringar hälsomässigt sett, både fysiskt och psykiskt sedan de började på Hälsa med hästkraft dagliga verksamhet. Deltagrarna ser sina nuvarande arbetsuppgifter som betydelsefulla och givande samt trivs med både sina arbetskamrater och personal.

 • Eriksson, Isa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Westergren, Fanny
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Smartphone-kalendrar inom “Personal Ecology of Artifacts”: En studie kring akademiska studenters planering av tid med hjälp av smartphone-kalendrar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi undersökt användbarheten av smartphone-kalendrar i förhållande till högskolestudenters “Personal Ecology of Artifacts”. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt behövs ny forskning för att fylla den kunskapsluckan om smartphone-kalenderns design för tidsplanering, vilket vi utforskar på akademiska studenter. Vårt syfte med undersökning är att kartlägga vad det är som fungerar, respektive inte fungerar med de smartphone-kalendrarna som används hos studenter. För att ta reda på det har vi genomfört en kvalitativ undersökning där vi höll i en fokusgrupp. De positiva och negativa egenskaperna som vi har sett i användbarheten utifrån vårt empiriska material, är det vi slutligen kommer att presentera

 • Lesniak, Tim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Strandberg, Alexander
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  ARCC - Ett förslag för kilskriftens digitala framtid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att vi ska ha en förståelse av det förflutna måste arkeologer ha möjlighet att tolka arkeologiska fynd (Why Is Archaeology Important?, 2018). En typ av fynd är kilskrift. För att säkerställa bevaringen av denna typ av fynd har etiska principer etablerats som exempelvis inte låter någon utsätta fynden för fara ("Principles of Archaeological Ethics", 2018), till exempel i form av förvittring genom beröring. På grund av detta har digitala arbetssätt börjat etableras vid exempelvis rekonstruktionsarbete av kilskrift så att arbetet kan utföras utan direkt beröring (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Problemet är att denna typ av arbete upplevs som frustrerande av arkeologerna då det nya digitala arbetssättet skiljer sig från deras tidigare analoga arbetssätt (Woolley et al., 2017). För att lösa denna problematik har en konceptdriven metod använts i uppsatsen. Det har skapats ett digitalt koncept kallat ARCC som kan låta arkeologer arbeta på liknande vis som det analoga naturliga arbetssättet utan att beröra kilskriften. Konceptet ARCC är en kombination av teknologierna: augmented reality, magnetic tracking systems och 3D-printing. Detta koncept är ett exempel på möjligheterna som existerar angående ett praktiskt och etiskt arbetssätt i förhållande till rekonstruktionsarbete av kilskrift. ARCC kan vidareutvecklas för att stärka konceptet, samt också agera indikator på att fler möjligheter inom detta område existerar.

 • Forsberg, Evelina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Runesson, Stina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. Friskfaktorer är en sådan faktor som kan beskrivas med orden hälsa och frisk, som tyder på en frånvaro av sjukdomssymptom, medan hälsofaktorer beskriver de delar av arbetsmiljön som är positiva och hälsofrämjande. Den aktuella studien fokuserar på American Family Association insurance´s (AFA-försäkring) friskfaktorer. Arbetsmiljön i bemanningsbranschen kan i sin tur karaktäriseras som ett triangelledarskap, vilket kännetecknar branschen. Syftet med studien var att undersöka hur ett bemanningsföretag tillämpar AFA-försäkrings friskfaktorer. Metoden utfördes genom en kvalitativ intervjustudie med tolkande utformning. Det intervjuades totalt nio personer i de tre olika yrkeskategorierna, verksamhetschefer, konsultchef och konsulter på fältet. Den insamlade datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och med en deduktiv ansats. Resultatet visade på att virtuellt ledarskap, socialt stöd och möjliga utbildningsinvesteringar var tre av sex friskfaktorer som var påverkbara på bemanningsföretaget. Ledarskapet uppehölls i sin tur genom kommunikationsteknik samt en fysisk träff i veckan. Upplevelsen av ledarskapet var bra trots förutsättningarna, men mer fysisk närvaro och kommunikation önskades. En faktor som påverkade det sociala stödet var konstruktiv feedback. Det erbjöds utbildningsmöjligheter, utnyttjandet av erbjudandet var inte så stort då en tidsbrist rådde. Slutsats, resultatet visade på att bibehålla en kontinuerlig kommunikation försvåras vid ett fysiskt frånvarande ledarskap och en god relation kan därmed vara svår att skapa. Det sociala stödet påverkades genom feedback, vid en minskad feedback reducerades känslan av det sociala stödet. Arbetsplatsen ansåg att investeringar i utbildning är väsentligt för kompetensutvecklingen hos personalen. 

 • Damerau, Elisabeth
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Särskolan - vara eller icke vara?: En komparativ studie om utbildning för elever med utvecklingsstörning i Sverige och Norge2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att personer med utvecklingsstörning ska ha rätt till utbildning är i dag en självklarhet i både Sverige och Norge. Så har det dock inte alltid varit. Personer med utvecklingsstörning har ansetts vara ”obildbara” och det dröjde till 1960-talet innan det infördes obligatorisk skolgång för personer med utvecklingsstörning i Sverige och Norge. Sverige är ett av få länder i världen som har en egen skolform för elever med utvecklingsstörning, nämligen särskolan. Både FN:s ”standardregler” samt Salamancadeklarationen, talar dock för att personer med utvecklingsstörning ska inkluderas i skolan. Syftet med denna studie är att belysa särskolans vara eller icke vara. Studien belyser hur utbildnigen för elever med utvecklingsstörning ser ut på två svenska och två norska skolor. Teorin som används för studien är variationsteorin, vilken har sitt ursprung från fenomenografin. Variationsteorin vill utveckla lärandet och är således en teoretisering av fenomenografin. Vidare används observation samt intervju som metod för studien. Vid de fyra skolorna där observationer och intervjuer är genomförda är utbildningen upplagd på olika sätt och studien fokuserar på huruvida eleverna blir inkluderade eller exkluderade i undervisningen. Studiens resultat visar att trots att skolor har valt att inkludera elever med utvecklingsstörning i ”vanliga” klasser så exkluderas elever p.g.a. otillräckliga anpassningar. Gällande vad som är den optimala skolgången för elever med utvecklingsstörning går åsikterna isär, av de intervjuade lärarna. Om det i framtiden ska vara möjligt att i Sverige enbart ha en skolform för alla  elever krävs det förändringar inom både grundskolan och grundsärskolan.

 • Green, Beatrice
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Jonsson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö för gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: en kvalitativ studie om gymnasielärares beskrivningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens inledning ger en övergripande bild av hur psykisk ohälsa har blivit ett allt vanligare tillstånd bland barn och unga. Därtill är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) en särskilt utsatt grupp med högre förekomst av psykisk ohälsa. Eftersom barn och unga till stor del vistas i skolan är det av vikt att skolan är utformad med möjligheter till att främja barn och ungas hälsa. Syftet var därför att: undersöka gymnasielärares beskrivningar av möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö i relation till psykisk hälsa för gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna bestod av gymnasielärare i åldrarna 28–62 undervisande på yrkespraktiska gymnasium i Kristianstad. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. Det övergripande resultatet visade att Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö framförallt var beroende av en individanpassad lärandemiljö samt en förtroendefull relation mellan lärare och elever. Resultatet bekräftade bilden av en ökande problematik gällande psykisk ohälsa bland unga med försämrade prestationer, resultat och frånvaro som följd. Resultatet belyser på så vis samspelet mellan lärande och hälsa. Konklusionen som drogs utifrån studiens resultat var att: Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö innefattade en förtroendefull relation mellan lärare och elever. Lärarens förhållningssätt gentemot eleverna bör vara präglat av inkludering, bekräftelse och lyhördhet. För att lärandemiljön enklare ska kunna bistå med dessa främjande faktorer behövs klasser med färre elever, mer stödresurser för elever med NPF samt en utökad kunskap för gymnasielärare kring NPF med fokus på praktiska redskap att tillämpa.

 • Hommel, Martin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Konfigurering av omrörarna i flockningskamrarna på Källby avloppsreningsverk2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt omrörningen i flockningsbassängerna på Källby avloppsreningsverk (ARV). Med hjälp av frekvensomriktning går hastigheten på omrörarna att ställa individuellt med målet att uppnå en bättre flockbildning och högre fosforreduktion. Brister i de nu valda omrörningshastigheterna upptäcktes och förändrades till enligt litteraturens korrekta värden. Det gick dock inte dra några slutsatser om hur de nya inställningarna påverkar fosforreduktionen men en onödigt hög kemikaliedosering kan ha legat bakom de låga och inte korrelerande värdena.

 • Mensah, Florence
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Osman, Thaha
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Communicating through social media to regain stakeholders trust during crises: A case study about H&M2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Crisis management is the process by which an organisation deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organisation or its stakeholders. Fast fashion retailers have been highly affected by crisis spread through social media, which could be seen as a result of the increasing usage of social media.

  This thesis is concerned with crisis management and crisis communication examining Coombs Situational Crisis Communication Theory. Trust repair in regards to social media is further investigated and incorporated with Coombs SCCT model. The purpose of the study is to gain an insight into how trust repair works when dealing with crises, in the context of social media. A qualitative study was utilised with an abductive approach to research the purpose. The context of this paper is a case study involving H&M, the second biggest fast fashion retail company, that managed to miss the mark by publishing an ad that provoked many people all over social media. Social media platforms, namely Facebook, Twitter and Instagram, were observed and a social media feed was collected and later analysed to shed light on the trust repair process. A focus groups was also formed to gain complementary data to strengthen the findings.

  The findings add insight to the field of crisis management, as well as the concepts trust repair and social media, which have not been researched together in relation to crisis management and crisis communication before. Findings showed that H&M used different approaches in dealing with the crisis, some corresponding with the SCCT model to regain trust from their stakeholders.

 • Ewerman, Catarina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Specialpedagogens förebyggande arbete - hinder och möjligheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det förebyggande uppdraget. Vidare syftar studien till att synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet. För att nå syftet har fyra specialpedagoger, vars skolor har ett fungerande förebyggande arbete enligt Skolinspektionen, skrivit dagbok om sina arbetsuppgifter och blivit intervjuade.

  Tidigare forskning har visat att specialpedagogen ska och vill arbeta främst förebyggande men lägger mest tid på åtgärdande insatser. Däremot tyder forskningen på att det är på väg att vända och att specialpedagogers arbete blir mer och mer förebyggande. För att nå ett förebyggande arbetssätt behöver specialpedagogerna mandat från både ledning och pedagoger samtidigt behövs ett kontinuerligt och systematiskt arbete.

  Resultatet av studien visar att det förebyggande arbetet får ta ett stort utrymme av respondenternas specialpedagogiska arbete. Möjligheten att genomföra ett förebyggande arbete påverkas av rektors organisation, möjligheten till samverkan och tid för reflektion, enligt respondenterna. En framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är ett välfungerande systematiskt elevhälsoarbete vilket frigör tid åt förebyggande arbete.

 • Ivarsson, Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Wikström, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Specialpedagogens roll i olika organisationsformer av elevhälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt svensk skollag ska alla elever ha tillgång till ett elevhälsoteam. Det anges i lagen vilka professioner teamet ska omfatta, men hur dessa elevhälsoteam ska organiseras och i vilken omfattning de olika professionerna ska ingå anges inte. Det är därför upp till varje huvudman att välja organisationsform.I denna studie görs en jämförelse mellan två kommuners sätt att organisera elevhälsa. Vi undersöker också vilken organisationsform som föredras av rektorer och specialpedagoger och vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna har i de två kommunerna.Intervjuer med kommunala tjänstemän och en enkätundersökning med rektorer och specialpedagoger ligger till grund för denna studie och vi har valt situationsteori och systemteori som teoretiska utgångspunkter.Flera intressanta resultat framkom. Den ena kommunen i vår studie har en, i huvudsak, decentraliserad elevhälsa. Denna organisationsform upplevs positivt av rektorerna i båda kommunerna, de vill ha chefskapet över den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.En centralt samlad elevhälsa, vilket finns i den andra av våra två undersökta kommuner, är den form som huvudsakligen föredras av specialpedagogerna.Vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna mestadels ägnar sig åt skiljer sig i de två studerade kommunerna, även om samtliga specialpedagoger i undersökningen har samma syn på vad de bör arbeta med.Resultaten visar på att specialpedagogens arbetsuppgifter påverkas av den organisationsform de är anställda i. Ytterligare forskning krävs för att utröna om det är specialpedagogens uppdrag som behöver tydliggöras eller om samtliga huvudmän bör se över elevhälsans organisationsform.

 • von Saurau, Victoria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Häst, en hälsofrämjande resurs: En kvalitativ intervjustudie om hur deltagarna i ”Hälsa med hästkraft” upplever sin hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien bygger på en önskan om att hela befolkningen ska ha en god hälsa. Även de grupper i samhället som har någon form av funktionsnedsättning. För att främja en god hälsa har djur länge visats sig ha en god påverkan på människans hälsa, framförallt hästen. I ett folkhälsovetenskapligt intresse att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är det med ett stort intresse att undersöka hur hästen påverkar människans hälsa. I föreliggande studie har syftet varit att studera hur deltagarna med någon form av funktionsnedsättning i den dagliga verksamheten ”hälsa med hästkraft” upplever hur hästen påverkar deras hälsa. Metoden som använts för att undersöka följande syfte har varit kvalitativ metod, och genomförts med sex stycken deltagare i två fokusgruppsintervjuer.  I resultatet framkom det hur hästen främjat och bidragit till individernas hälsoupplevelser, både psykiskt och fysiskt samt dess sociala och personliga utveckling. Resultatets slutsats presenterar att hästen kan användas och benämnas som en hälsofrämjande resurs, och att ytterligare användning av hästen och forskning inom området kan göra att fler kan leva ett hälsosamt liv.

 • Nitsch, Anna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Lärare och mentorer som gör skillnad: En intervjustudie med gymnasieelever vilka lever med psykisk ohälsa.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap om specialpedagogiska insatser som skolan kan erbjuda för att underlätta för elever, som lever med psykisk ohälsa, att genomföra sin gymnasieutbildning. För att belysa detta behövde jag få del av elevers egna erfarenheter från sina gymnasiestudier. Sex elever som lever med psykisk ohälsa, och förväntas ta studentexamen inom ramen av tre år intervjuades för studien

  I studien framkommer att det är avgörande för eleverna att möta mentorer och lärare som lyssnar på och bekräftar dem för att de ska fortsätta sina studier. Specialpedagogens har ett betydelsefullt uppdrag att genom handledning stärka mentorer och lärare i deras roll, sprida kunskap och information om psykisk ohälsa samt framhålla betydelsen av att bygga starka band med elever. När betydelsen av relationer betonas och prioriteras skapas de förutsättningar som krävs för att kunna erkänna och lyfta problemen kring psykisk ohälsa och få bort skammen så att fler elever kan få den hjälp och det stöd de behöver snabbare.

  Förutsättningen för att mentorer och lärare ska kunna vara ute med eleverna och arbeta relationsskapande är att organisationen tillåter och ger förutsättningar för det arbetet. Här har specialpedagogen ett viktigt uppdrag att påverka skolledningen och EHT samt arbeta organisatoriskt genom kunskapsspridning och handledning.

  Studien är av explorativ karaktär och ger inte ett tillräckligt underlag för att kunna dra några definitiva slutsatser om hela populationen elever med psykisk ohälsa. Dock har genom intervjuerna ett mönster framträtt som är av värde att undersöka vidare.

 • Gbenga, Augusta
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The perceived needs for audit vis-a-vis audit value in Public Sector Corporations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To ascertain the purpose and value of audit in the public-sector corporations, this study was done to explore the needs and perception of audit value likewise to analyse the perception of stakeholders like auditees and the society on the value of the audit conducted by the external auditors in Liberia. A qualitative method was used to collect and analyse the empirical data used in this study. The findings of this study have proven that the need of audit in the public-sector corporations is for accountability and transparency but mainly for legitimacy as government must work along with other stakeholders like public entities to respond to the needs of its citizen. Furthermore, this studying has proven that, indeed audit can add value in the public sectors. In Liberia, the audit conducted by GAC is of great value to all stakeholder as auditors are identifying and reporting on the exact performance of the resource allocation and program implemented in the public corporations.

 • Alfakir, Tammam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Abdullah, Saleh
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  “Auditors’ journey to the top”: The case of Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Promotion to partner has always been a future goal for auditors, still becoming a partner is not an easy task, and it has many requirements, and since the audit profession is a sensitive profession and it concern everyone in the society, and since partners are the most important capital that audit firms have, so that is why we thought it is very important to investigate how this position can be reached?This research has a qualitative methodology and has interviews and internal documents as research strategy. The research consist of 7 interviews varied between authorized auditors who are still working in auditing firms or left it before becoming partners, partners and HR, the interviews were performed personally via phone or face to face.The findings are based on semi structured interviews and internal documents. There is significant effect between profitability and promotion to partner beside many more aspects such as Reputation, personal characteristics, promotion systems, personal branding, overtime, industry specialized, education and gender, but being profitable was the most important one.

 • Elsheikh, Esam
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Management Control Systems & Performance Measurement Systems in Hybrid Organizations: The case of The Swedish Municipal Housing Corporations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Municipal housing companies (MHCs) can be seen as hybrid organizations, operating under multiple institutional logics that are likely in tension with each other. Measuring the performance of hybrid organizations is a much harder exercise than measuring the performance of pure public or pure private entities. There is a lack of research in this area. To fill this gab van Helden and Reichard’s (2016a) proposed a framework that assigns typical characteristics to PMS in hybrids. The authors call for empirics to test the framework. Accordingly, the first purpose of the thesis is to test the hypotheses of this framework in practice, using a case study approach of two MHCs, MKB AB and LKF AB. The second purpose is to shed light on challenges, conflicts and even propose solutions for MCS/PMS. The thesis ended up by proposing a conceptual model for MCS/PMS that aims to reconcile conflicting goals and logics. The model integrates strategic management control tools (BSC and ERP) to support strategy implementation and formulation as well as to reconcile the different interests of the various stakeholders.

 • Ahmetovic, Semra
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Uppfattningar av specialpedagogens roll i skolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar av specialpedagogens roll som finns ute i en skola hos pedagoger, rektorer och specialpedagogen. Frågeställningarna blev besvarade genom en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i södra Sverige. Intervjuerna spelades in via Iphone.

   Intervjuerna möjliggör en analys som resulterade i olika beskrivningskategorier. Dessa kategorier benämns från A till H.

  Uppfattningarna i de olika beskrivningskategorierna synliggör att specialpedagogens roll innehåller stor variation, allt från utredningar till handledning och skolutveckling. Det som resultatet visar är att det finns en medvetenhet hos pedagoger och rektorer om vad specialpedagogens roll är. Vilket skapar förutsättningar för att arbeta vidare med skolutvecklingen eftersom specialpedagogen har möjlighet att föra pedagogiska frågor tillsammans med pedagoger och rektorer. Resultatet visar också att samspel mellan pedagoger, rektorn och specialpedagog där specialpedagogen används som bollplank och i handledningstillfällen har en stor betydelse i denna fallstudie. Samarbetet påverkar även individen eftersom det är genom samspel med olika professioner som skolan kan skapa möjligheter för alla elever i skolan.

 • Reevcrona, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Wendell, Anne-Cathrine
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Att ändra fokus från extra anpassningar till ledning och stimulans: att höja elevernas måluppfyllelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få syn på hur två skolor arbetar för att skapa en gemensam plattform för att tolka styrdokument utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar. Detta för att skapa inkluderande lärmiljöer som i sin tur leder till, ökad måluppfyllelse hos eleverna då verksamheten utifrån alla tre nivåer organisation-, grupp- och individnivå reflekterar, kritiskt granskar lärande, undervisning och ledarskap. Vår studie baseras på tidigare forskning med utgångspunkt från sociokulturellt-, specialpedagogiskt-, och organisation och ledarskapsperspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskij (2001) tankar kring de sociala faktorernas betydelse för hur vi människor utvecklas socialt och kognitivt. Det specialpedagogiska perspektivet ger olika tolkningar Ahlberg (2007) benämner två riktningar inom detta synsätt som det kategoriska respektive relationella. I det kategoriska perspektivet är det individen som är bärare av problemet medan i det relationella ser man att problematiken finns i lärmiljön. Studien kom att ha sitt främsta fokus på det relationella perspektivet. Organisationsperspektivet hjälper till att se och förstå ledarens roll och påverkan på alla tre nivåerna inom verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer. Studiens resultat visar bland annat på vikten av en tydlig struktur, delaktighet för att skapa en känsla av sammanhang relationellt förhållningssätt.

 • Andersson, Andersson
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Övergång förskola-grundsärskola: samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan.

  Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel.

  Metod: En kvalitativ metod användes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Totalt fyra personer deltog i studien, två förskollärare och två speciallärare inriktning utvecklingsstörning.

  Teori: Resultatet analyserades genom ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultat: För att kunna besvara syftet genomfördes studien i två steg, där förskollärare, respektive speciallärare först fick ge en nulägesbeskrivning av arbetet med kommunikation och samspel i respektive verksamhet, utifrån en sammanställning av informanternas svar besvarades sedan syftet. Studien visar att barnet/eleven får möjlighet att utveckla kommunikativa/språkliga förmågor som att samspela, tolka och använda olika kommunikativa uttryckssätt i både förskolan och i grundsärskolan. Däremot menar två av förskollärarna och en speciallärare att delaktigheten i kommunikation och samspel med andra barn/elever är låg.

  Implikationer som framkommit utifrån intervjuerna med förskollärarna är att det kan finnas ett behov av kunskapsutbyte mellan de både professionerna kring didaktiska frågor för att barn med utvecklingsstörning ska kunna bli mer delaktiga i kommunikation och samspel. I samtliga intervjuer framkom att rutinen kring övergången mellan skolformerna kan behöva utvecklas. Det kan behöva skapas fler möten mellan professionerna för att säkra att barnen får behålla och vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i kommunikation och samspel från förskolan när de blir elever i grundsärskolan. För att minimera följderna av sena utredningar behöver rutinerna vid övergångarna utvecklas, så att processen kan starta utan onödig fördröjning.

 • Hedström, Marita
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Åkerlund, Linda
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI: en studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI hos BUP2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   I den här studien har vi undersökt vilka faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI (Artificiell Intelligens). Det vår analys och slutsats pekar på är faktorer som: otydlighet, inkonsekvens i interaktioner, brist på feedback och information men även personliga samtal och väntetider. Våra empiriska undersökningar visar på att dessa faktorer påverkar upplevelserna på olika sätt, både negativt och positivt. Genom att beakta dessa faktorer samt även möjligheterna som digitalisering med AI ger, kan detta bidra till att skapa önskvärda användarupplevelser. Våra studier har resulterat i ett designförslag där vi föreslår att AI används för rutinuppgifter, bedömningar och för att stödja dokumentation.

  Studien är relevant i och med att vi har identifierat att det finns luckor i tidigare forskning om just kopplingen mellan användarupplevelse, digitalisering och AI.

  Vi har använt kvalitativa metoder för de empiriska undersökningarna: observation och intervjuer. Vi har även genomfört en workshop för att undersöka det designförslag vi kommit fram till.

  Vi vill peka på att resultatet av våra undersökningar är relevant för de digitaliseringsprojekt som pågår idag, men vi ser även att det krävs vidare studier i form av att en utveckling av den föreslagna lösningen genomförs och testas, samt att man undersöker användarupplevelse vid digitalisering med AI vidare med flera fall.

 • Nilsson, Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Eriksson, Evelina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  ”Instagramvänligt vet väl alla vad det är?”: en kvalitativ studie om unga kvinnors förändrade uppväxtvillkor genom sociala medier ur ett folkhälsoperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien byggde på associationen mellan att de som främst använde sociala medier, målgruppen unga kvinnor i åldrarna 16 till 25 år, även var den samhällsgrupp som dominerade i psykisk ohälsa. Forskning kring varför målgruppen lider av psykisk ohälsa mer än andra samhällsgrupper är bristande. Det är samtidigt känt att ungas uppväxtmiljö spelar en betydande roll för deras psykiska hälsa. Sociala medier inkluderas inte som en sådan miljö, trots att unga kvinnor idag spenderar minst 3 timmar där dagligen. Detta motiverade studiens syfte, att undersöka unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som uppväxtmiljö i relation till sin identitet och hälsa. Kvalitativ metod möjliggjorde insamling av material genom semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Studiens resultat fann att unga kvinnor upplever sociala medier som en miljö lika verklighetstrogen som andra fysiskt anknutna uppväxtmiljöer. Studiens resultat redogör även för upplevelser av psykisk ohälsa i samband med sociala medier, men att en hög självkänsla fungerar som en skyddande faktor. Konklusionen redogör för om det finns bestämningsfaktorer för hälsa på sociala medier, bör dessa kunna betraktas som påverkbara förutsatt att de upptäcks och dokumenteras. Därför föreslås framtida hälsoarbete med fokus på säker navigering för unga på sociala medier. Konklusionen påvisar vikten av att folkhälsovetenskapens forskning fortgår i linje med den rådande samhällsutvecklingen som i studien förstås som digitaliserad, detta för att inte missa värdefull kunskap kring vad som leder eller avbryter kurs mot psykisk ohälsa.

 • Olsson, Christina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Bemötande och förhållningssätt: lärare och elevassistenters syn på sin egen roll gällande bemötande och förhållningsätt gentemot elever i grundsärskolan med inriktning träningsskola2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Författaren till studien har under åren som klasslärare i grundsärskolan uppmärksammat hur stor betydelse bemötande och förhållningssätt har för alla elever, men i synnerhet för elever på tidig utvecklingsnivå. Konsekvenserna för eleverna kan bli stora eftersom dessa elever är i en större beroendeposition än andra elever, eftersom de oftast behöver hjälp med att hitta ett sätt att göra sin röst hörd på. Dilemmat som blir tydligare efterhand visar att mycket handlar om vikten av goda relationer och ett stort engagemang från personalens sida för att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar till delaktighet och inflytande som faktiskt är deras rättighet.  Syftet med arbetet är att belysa personalens egna tankar kring sin syn på bemötande och förhållningssätt och hur detta i sin tur kan påverka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande under skoldagen. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och en relationell referensram. Det innebär att bemötande, relationer och kommunikation blir viktiga delar i studien. Studien är av kvalitativ art eftersom fokus är riktad mot personalens egna tankar och uppfattningar. Metoden som använts i föreliggande studie är semistrukturerade intervjuer som gjorts med lärare och elevassistenter på den berörda grundsärskolan med inriktning träningsskola. Resultatet visar att bemötande och förhållningssätt är av stor vikt samt att det även påverkar elevernas möjlighet till att känna delaktighet och få inflytande under skoldagen

 • Forsberg, Maria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. Elevassistentrollen är komplex, men samtidigt viktig. Forskaren var nyfiken på hur samarbetet mellan professionerna såg ut i gymnasiesärskolan. Arbetet har utgått från tidigare nationell och internationell forskning kring bland annat elevassistenters roll, utbildning och funktion i undervisningen. Studien utgick från kvalitativa metoder, där forskaren genom kvalitativa forskningsintervjuer sökte olika aspekter av informanternas bild av omgivningen kring elevassistenters uppdrag, vad elevassistenter bidrog med till undervisningen samt hur samarbetet mellan speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenter ser ut. Det teoretiska ramverk som studiens resultat har tolkats utifrån är Säljös (2016) beskrivning av sociokulturellt perspektiv, med betoning på begreppen

  mediering och situerat. Resultatet av studien visade att uppdraget för elevassistenter var mångfacetterat och handlade om både omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter. Resultatet visade även att elevassistenten bidrog med teckenstöd, förflyttningar mellan aktiviteter och genom att stötta eleverna vid pedagogiska uppgifter. Även samarbetets förutsättningar belystes i resultatet och det beskrivs att god personkemi professionerna emellan var avhängigt för att samarbete skulle fungera optimalt. Resultatet påvisade också att det skilde sig markant åt mellan elevassistenter och speciallärare vad gällde uppskattning av kollegor. Samtliga speciallärare kände uppskattning i någon utsträckning, medan ingen av elevassistenterna upplevde uppskattning på sin arbetsplats. Resultatet från studien beräknas inte bidra med generell kunskap eller allmänglitliga slutsatser, men kan ge en fingervisning kring hur det kan se ut i gymnasiesärskolan.

 • Kobaslic, Bojan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Musonda, Lilian
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The perfect job: a study of the relationship between employer branding and person organization fit2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research thesis has researched about how employer branding and its relationship to person - organization fit. It focuses on personality traits of applicants and how it can impact their attractiveness of the organization advertised in job adverts.

  The purpose of this research thesis is to explain what relationship employer branding via job advertisements has when it comes to establishing P - O fit. In this case between future business students and organizations. The thesis had a deductive approach a cross - sectional research design was applied. A quantitative research method (logistic regression) was used and came from primary data.

  The research findings show that employer branding has a positive relationship to creating attractiveness of firms and also has an impact upon person-organization fit. Our findings also indicated that personality characteristics is hard to categorize in order to see what specifically in employer value proposition can attract a specific employee preference.

  The limitations were the number of respondents, a larger sample unit could have impacted the results more. Also, using a qualitative method in terms of semiotics could give a more detailed output on respondents’ personality traits.

  The original value of the research thesis is that it focused specifically on business students and to what degree employer value proposition is related to person-organization fit.

 • Abbas, Rafah
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Feraget, Melisa
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 3. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 123 deltagare i åldrarna 18-22 år. Enkäten bestod av 20 frågor med fasta svarsalternativ som berörde elevernas bakgrund, munhygien- och kostvanor. Resultat: Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger om dagen med tandborste och fluortandkräm och 28 % använde något approximalt hjälpmedel. Mer än hälften av deltagarna åt lunch och middag varje dag, däremot var det endast hälften av deltagarna som åt frukost varje dag. Deltagarna hade ett lågt intag av sötsaker. Slutsats: Studien visade att deltagarna hade relativt goda munhygienvanor, däremot var användningen av approximala hjälpmedel och fluorpreparat bristfälliga. Vidare visade resultatet att deltagarna hade bristfälliga kostvanor då endast hälften av deltagarna åt frukost varje dag.

 • Azawi, Rayan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kaminsky, Karla
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Kost och munhygienvanor hos skiftarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga kostvanor och munhygienvanor samt uppfattning av den egna munhälsan hos skiftarbetare. Studien har utförts som en kvantitativ tvärsnittsstudie med användning av enkät. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 100 skiftarbetare från industri- och vård- och omsorgssektorn i Skåne. Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0. Resultatet av studien visade att skiftarbetarnas kostvanor påverkades negativt av skiftarbete genom ökat småätande, intag av sötad dryck och oregelbundna måltider på grund av varierande arbetstider.  När det gäller munhygienvanor påverkades inte tandborstningen på samma sätt, däremot rengöringen mellan tänderna utförs inte regelmässigt. Studiens slutsats visade att skiftarbetarna hade goda munhygienvanor när det gäller tandborstning och fluoranvändning dock med mindre regelbunden rengöring mellan tänderna. Kostvanorna var bristfälliga med ökat småätande och sötade drycker mellan måltiderna.

 • Bruhn, Alina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Hesselroth, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Market Orientation: the effect of TMT shared leadership and perceived contextual discretion2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Ever since the 1960s, it has been argued that customer needs have to be a firm's core business purpose. One way for firm to achieve this, is through use of market orientation strategies. Recent research has found that shared leadership could have a positive effect on market orientation, as well as within top management teams. The ability that top management teams have to influence the organization, is further found to be effected by the level of discretion they operate within.

  This thesis seeks to explain the relationship between shared leadership within top management teams and market orientation, and how this relationship in turn might be contingent on perceived contextual discretion. This is done through a quantitative method, where a survey study is done on the top management teams in Swedish saving banks.

  The findings of this thesis show that shared leadership is positively related with market orientation, and that this relationship is not contingent on perceived contextual discretion. The variable of perceived contextual discretion was, however, found to have the effect of an independent variable with a strong positive direct effect on market orientation within the financial sector.

  One limitation of this thesis is that the statements for perceived contextual discretion has been developed only from concepts, and have not been tested in any previous study. This brings with it a risk that these statements did not measure the concept in the most optimal way.

  The theoretical contributions of this thesis are how perceived contextual discretion is found to have a direct effect on market orientation. This further imply that perceived contextual discretion has an effect on the level of market orientation within a firm. 

 • Karlsson Lalander, Ida
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för design.
  Designa för välmående: en meta-analys över anställdas engagemang genom sociotekniska system2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Alla människor är egna individer och dessa individuella skillnader påverkar hur vi upplever sociotekniska system. Det finns en problematik bland system inom organisationer nämligen att systemen inte lever upp till organisationers förväntningar. Sett ur ett perspektiv av välmående anställda innebär det att systemen inte uppfyller de psykologiska grundbehoven tillhörighet, kompetens och autonomi. Det finns ett flertal färdiga sociotekniska system på marknaden vars syften är att bidra till ökat välmående bland anställda inom organisationer. Problematiken med färdiga sociotekniska system är att de inte innehar samma grad av flexibilitet till organisationers specifika behov som ett nytt sociotekniskt system. Samtidigt finns en problematik i designprocesser av nya sociotekniska system där den sociala och tekniska kontexten inte anammas som en helhet på grund av att metoder inom sociotekniska system inte har tillräcklig sammanhållning. System som inte designas med hänsyn till anställdas välmående kan orsaka arbetsrelaterad stress. För att motverka den här problematiken har det här examensarbetet gjort en litteratursökning med perspektiv ur informatik, psykologi och Human Resources. Utifrån litteratursökningen har kriterier för sociotekniska system formulerats och applicerats på färdiga sociotekniska system. Jämförelsen resulterar i en djupare diskussion av två sociotekniska system som uppfyller flertalet kriterier men samtidigt visar på en problematik som främst berör att tillräcklig hänsyn inte har tagits till personliga möten och individuella skillnader. Resultatet av diskussionen mynnar ut i ett antal designprinciper som lägger grund för vidare forskning och belyser utvecklingsmöjligheter inom sociotekniska system i relation till välmående anställda inom organisationer.

 • Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  du Plessis de Richelieu, Hannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The never ending story: en studie om hur banker implementerar nya regelverk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ability of banks to implement regulations is important in several aspects. From the Finance Inspection ́s Point of view a successful implementation is important to protect the financial system and the consumers. For the banks it is important from a cost-benefit perspective, but also to keep customers satisfied and to maintain the right to continue banking. In spite of the advantages of successful implementation, the research in this area is limited. The aim of the study is therefore to explain how banks can implement new regulations.

  To fulfil the aim of the study we have adopted a qualitative view. Two case studies have been made in which empirics has been collected through eight semi-structured interviews. The respondents were bank employees who had been highly involved in the implementation of MiFID II and MiFIR. The empirics were thereafter analyzed with guidance from the theoretical frame of reference.

  The conclusion of the study is that the banks implementation of regulations is influenced by different factors: the cooperation between banks, the aim of the bank, the corporation culture, and the structure of the organization. The analyze has been used as a start point to create a model for how banks implement regulations. Implementation can be divided into interpretation and introduction. A major challenge is to translate the regulations and integrate them into the business activity. In order to make the employee practice the regulations, different steering mechanisms are used, for example education, information and monitoring. 

 • Eriksson, Terese
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Frohm, Pauline
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  More than what meets the eye: an exploratory study of what image attributes influence consumer behaviour on Instagram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In an era where Instagram is the new dominating social media platform to reach and communicate with consumers, the demands on companies to differentiate their social media content have increased. Executives seem to avoid social media due to absence of how to manage and learn from it. Therefore, additional in-depth knowledge of how to place apparel products in favourable contexts through images could make marketing efforts more efficient on Instagram.

  The path this dissertation follows is qualitative with an abductive approach, since the aim of this dissertation is to create an in-depth understanding of what image attributes influence and motivate consumers on Instagram.

  Primary data have been produced through three semi-structured focus group interviews along with secondary data collected from five apparel brands’ Instagram accounts. This thesis takes its ground in consumer behaviour and theories of visual content, but does not rely on theory alone, as it would have prevented findings of new insights.

  Findings of previous research on how visual content influence consumers reinforced our research study even when displayed in the forum of Instagram. Additionally, the results of this dissertation stress the importance of placing the product in a relevant context, to a visually appealing background and preferably shown on a human being. These findings may be useful as guidance for apparel companies using Instagram as a promotional tool, as well as for companies who are planning to do so.

 • Zhou, Xujia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Flora, Eduardo
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Comparison of Performance and Power Consumption Between GPS and Sigfox Positioning Using Pycom Modules2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sigfox is one of the newly-emerging LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologies aiming to provide power-efficient solutions to the world of IoT. This study presents a comparison between Sigfox Geolocation and GPS (Global Positioning System) in terms of power consumption and performance which includes three metrics: accuracy and precision, response rate and response time. This study includes for the first part a series of lab tests where Sigfox Geolocation and GPS were studied in a single Sleep, Wake up, Idle, Tx/Rx cycle. For the second part, field tests with different geographical parameters (altitude, population, mobility) were conducted. Results of lab tests show that power consumption difference between Sigfox and GPS is a linear function of Idle time. In field tests, GPS presents a far superior performance than Sigfox in all metrics and marginally better power efficiency for relatively short Idle interval. For both GPS and Sigfox, a correlation between power efficiency and performance was observed. Results show that GPS operates best in rural environments while Sigfox stands out in urban ones. Payload size was observed to affect Sigfox in both power consumption and performance while different transmission rates only affect power consumption but do not seem to impact the other metrics. A solution based on the outcome of this study is suggested for a freight-monitoring system where geolocation is handled by GPS and the coordinates transmitted via Sigfox. As an emerging technology under constant development, Sigfox Geolocation is expected to have improved performance in the near future.

 • Ingemansson, Mary
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Humaniora.
  Djupläsning och lässtrategier2018Inngår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Texten behandlar hur elever på svensk grundskolenivå i årskurs 1–8, med hjälp av olika lässtrategier, kan skaffa sig förmåga att djupläsa texter för att nå förståelse av både läsningen och det lästa. Den teoretiska och metodologiska basen hänvisar till den amerikanska läsforskning som har bedrivits av Judith A. Langer med ett stort forskarteam vid Albany University, USA. Djupläsnings- metoder förklaras och diskuteras. Artikeln diskuterar Langers “envisionment- building” begrepp och presenterar ett empiriskt material taget från en under- sökning av lässtrategier hos elever i åldrarna 7–13. I Sverige har teorin operationaliserats av författaren i fortsättningsforskning i skolor. Den didaktiska läsutvecklingen från svenska skolor beskrivs. Resultat och diskussion handlar om hur barn och ungdomar kan skapa djup förståelse av text. De autentiska fasbaserade frågorna som används både muntligt och skriftligt vid djupläsning gör att innehållet blir grundligt diskuterat i samtal med lärare och kamrater. Omläsning visar sig vara viktigt. Genomförda textsamtal resulterar i ett mycket fördjupat läsande för eleverna. Motivationshöjande är att eleverna får agera socialt genom textsamtal vid tolkningen och att det ständigt sker en återkoppling från lärarens och kamraternas sida. Motivationen kan även öka om eleverna lyckas med alltmer utmanande texter. Djupläsning med fas- baserade frågor är en effektiv lässtrategi för att skapa förutsättningar för djup- läsning, som i sin tur ger förutsättning för bästa möjliga förståelse av läsningen såväl som det lästa. Läsmarkeringar under läsningens gång gör att läsningen blir långsammare och mer grundlig. Läsandets förutsättning, villkor och pro- cess kan sammanfattas i en modell skapad utifrån operationaliseringsprocessen.

 • Alwan, Dawid
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Johansson, Patrik
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Texturskillnad i kyckling: påverkar ett tillskott av morötter och grönkål i fodret de sensoriska egenskaperna hos kyckling?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Att påverka de sensoriska egenskaperna hos kyckling genom att anpassa fodret kycklingarna får vid uppfödningen, är ett intressant koncept som kan leda till många möjligheter. På Bosarps gård utanför Blentarp i Skåne har man arbetat med ett sådant koncept genom att tillföra morötter och grönkål som ett komplement till basfodret.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om morot och grönkål, som ett komplement till basfodret, påverkar kycklingköttets sensoriska egenskaper.Material och metod: För att ta reda på detta har två olika sensoriska skillnadstester använts, först ett duo-triotest och sedan ett partest.Resultat: Det fanns inga skillnader beträffande egenskaperna utseende och smak mellan kött från kycklingar som fötts upp med eller utan tillsats av morötter och grönkål i fodret, dock fanns det en signifikant skillnad avseende texturen. Morotskyckligen hade en fastare fibertextur.Slutsats: Det fanns en skillnad i texturen, som antingen kan förklaras av/bero på fodret, tillagningen, åldern på kycklingarna eller hanteringen av kycklingköttet efter slakt.

 • Ferretti Lundgren, Johannes
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Saliuku, Alban
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Better safe than sorry: en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2007-2008 inträffade finanskrisen vilket skapade oro på den finansiella marknaden. Oron återspeglades i antalet svenska aktieägare som minskade successivt fram till år 2014. Därefter fram till idag visar statistiken att svenska aktieägare blir fler för varje år som går. En förklaring är för att digitaliseringen har skapat enklare lösningar för privatpersoner att börja spara i aktier vilket ökar tillgängligheten och inflödet. Ett ökat intresse och en ökad tillgänglighet behöver dock inte innebära en ökad kunskap hos investerarna, vilket talar för att det är relevant att dels förmedla kunskap kring aktier men framförallt identifiera den bästa investeringsstrategin som kan vägleda investerare.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om värde- eller tillväxtinvestering ger högst avkastning på Stockholmsbörsen och Micro-cap under 2012-2016. Studien tillämpar en deduktiv ansats tillsammans med en kvantitativ forskningsmetod. För att kunna ta reda på den bästa investeringsstrategin på Stockholmsbörsen och Micro-cap har sekundärdata i form av nyckeltal samt kurshistorik samlats in, bearbetats och analyserats. Med hjälp av nyckeltalen P/E och P/B har aktier kunnat kategoriseras som värde- respektive tillväxtaktier. Vidare kunde portföljer skapas av respektive kategori för att sedan vara jämförbara med varandra.

  Resultatet visar på att investeringsstrategin värdeinvestering tenderar att prestera bäst. Värdeinvestering presterade bäst oavsett om portföljerna bestod av aktier enbart från Stockholmsbörsen eller både Stockholmsbörsen och Micro-cap. Resultatet som erhölls visade att tillväxtinvestering presterar betydligt högre avkastning än värdeinvestering oavsett börs/handelsplattform dock utsätts en investerares kapital för så pass hög risk med tillväxtinvestering att när studien riskjusterar avkastningen är det värdeinvestering som presterar bäst.

 • Alhuttaitawi, Saif
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap.
  Storage System for Harvested Energy in IoT Sensors2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work presents an energy system design for wireless sensor networks (WSNs) after applying our design the WSN should theoretically have an infinite lifetime. Energy harvesting sources can provide suitable energy for WSN nodes and reduce their dependence on battery. In this project, an efficient energy harvesting and storage system is proposed. By using (two supercapacitors and four DC/DC converters with step up /step down capabilities) all of them controlled by Microcontroller via switches to consider the best way to save energy to keep the WSN alive as long as possible. The usage of supercapacitors as an energy buffer to supply the sensor components (microcontroller and radio) with energy it needs to work. We could control the energy flow according to a specific voltage levels in supercapacitors to guaranty the full functionality for WSN with minimizing the loss of energy, and that’s leads to long time life for the wireless sensor node WSN. Another important thing we find in our experiment that is the inner leakage of the supercapacitor and how it has a critical effect on how long it can serve our system with energy. This paper contains on two theoretical sections (Part one and part two) which are based on literature reviews, and one experimental section (Part three) based on experimental building the prototype, coding and testing.

 • Jovanovic, Aleksandar
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Vu, Cong
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. Därför önskas bara relevant mätdata för att reducerar denna onödiga datamängd. I denna studie föreslås ett tillvägagångssätt där enspecifik mindre samling av diskreta försampel loggas i tur och ordning. Varje samling signalbehandlas genom att ställas mot fördefinierade triggningskriterier för att trigga loggning av en stor uppsättning av sampel på bara intressanta signalavvikelser. Dessa triggningskriterier är en särskild nivåöverskridning och signalriktning i kombination med ett antal sampel i följd. Studien förser en granskning av hur signalberäkningsmetoden ”Lebesgue sampling” kan tillämpas med kriterierna för god träffsäkerhet och en skälig beräkningstid i mobiltelefoner. Detta beaktas med dataloggerns vanligaste signaltyper puls och ramp i en miljö där småbrus och transienter förekommer. Träffsäkerheten och beräkningsbördan beaktasför att bedöma Lebesgue metodens effektivitet och antal nödvändiga försampel per uppsättning. Implementeringen görs i Java Android plattform och integreras därefter i en digital triggningsmodul med Graphical User Interface (GUI).