hkr.sePublications
12 1 - 50 of 96
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Embla, Stenström
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Konceptdriven designforskning för onlinedejting: En studie om att främja användarupplevelsen av matchningsprocessen på Tinder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The amount of mobile dating applications are steadily rising and Tinder dominates as the most popular mobile dating application in Sweden. However, the matching process of Tinder has been criticized as the interface makes it very easy for the users to make mistakes.

  The purpose of this thesis is to investigate the matching process of the mobile dating application Tinder and create a new concept using the method Concept-driven design research. With the help of Concept-driven design research the new concept is being developed according to a methodological guide where the author is working to review criticism and set it against a research background to find solutions that improve usability. The author creates a design to show the concept in its entirety and test the concept against established Tinder users to evaluate the user experience of the new concept.

  As a result, the participants felt that the new concept was easy to understand, that it reduced the number of mistakes during the matching process and that the new concept was more useful than Tinder. The new concept keeps the backbone of Tinder but adjusts the application based on criticism to provide a better usability by basing all the changes on a scientific background with design principles and design guidelines for good usability. The conclusion presents a new concept based on a research background that promotes the user experience by offering an interface that is more useable than the interface offered by Tinder today.

 • Claesson, Ida
  Kristianstad University, Faculty of Health Science. 1993.
  Om trygghet och övervakningssystem: Enkätstudie om medborgares attityder till kamera- och IT-baserad övervakning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar attityder och upplevd trygghet i frågor rörande kameraövervakning och intelligenta övervakningssystem (via sk intelligenta IT-system). En enkätstudie delades via bl.a. sociala medier och totalt besvarades den av 104 respondenter. Ställningstaganden i påståendena kring de olika formerna av övervakning analyseras sedan i SPSS efter ålder, kön, utbildning och inkomst för att granska om det finns olika attityder i olika grupper. Teorin som används i uppsatsen är främst Garlands teori om bland annat den ökade kontrollen i det senmoderna samhället samt om övervakningssystemets ökade komplexitet. Analysen visar på en generellt positiv attityd till såväl kameraövervakning som användande av intelligenta IT-system. Kameraövervakning ansåg majoriteten (65,4%) bidrog till ökad trygghet i offentliga miljöer och även 49,1 % ansåg att användningen av intelligenta IT-system skulle bidra med ökad trygghet i offentliga miljöer. Män generellt och framförallt i åldern 25-44 år tenderar att inte vara lika positiva eller uppleva trygghet vid användning av kameraövervakning eller intelligenta IT-system. Av analysen framkom även en ökad positiv attityd med ökad inkomst samt en ökad positiv attityd med ökad ålder. Flera olika aspekter av denna positiva attityd diskuteras i anslutning till tidigare forskning och frågor rörande integritet, datahantering, vilka brott man avser förebygga samt ur ett maktperspektiv.

 • Cronhag, Jacob
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Pilebäck, Mattias
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Ett modernt sätt att vinna poäng: Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish football is the largest people movement in Sweden and engages millions of people. The elite clubs invests large resources in sustainability in different forms to give back to society, and strengthen their own club. Sustainability reporting has become increasingly important in recent years for all types of organizations.

  The purpose of the study is to understand how elite football clubs in Sweden explain and relate to sustainability reporting in relation to value and legitimacy. The study is also driven by the question of how clubs can develop their sustainability report. With the help of legitimacy theory, stakeholder theory and continuous stakeholder dialogue, the study explains which areas need to be developed, but also the values that are likely to be lost as a result of poor sustainability reporting.

  The empirical study is derived from interviews with five different clubs. The results show that communication of sustainability is inadequate. Some communication takes place through the clubs' websites, but in the annual reports the information is almost non-existent. Three of the clubs talk about resource shortages, which makes sustainability reporting a priority issue.

  The conclusion is that the clubs perform a very high level of sustainability, which they believe strengthens the brand, in line with previous research. However, the work does not achieve maximum effect because the communication fails, as evidenced by the lack of sustainability reporting. The clubs could possibly serve to reduce the number of activities and instead focus on better reporting. Then the clubs can be further strengthened.

 • Johansson, Nina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Raso, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Särbegåvad i skolan, en fördel eller en nackdel?: Är skolan rustad för särskilt begåvade elevers behov?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur en grupp särbegåvade personer upplever att de blivit bemötta under sin skolgång och vilket stöd de anser sig ha fått. För att få ännu ett perspektiv har vi underssökt en grupp specialpedagogers erfrenheter av särbegåvade elever.Frågeställningar: Hur upplever för detta elever att skolan har bemött deras särbegåvning? Anser specialpedagogerna att skolan har tillräckliga kunskaper om särbegåvning? Hur kan skolan bli bättre på det här området? Metod och teori: För att ta reda på detta har vi använt oss av metoden med  kvalitativa intervjuer och vi har analyserat dessa genom att använda oss av Bronfenbrenners ekologiska systemteori.Resultat och analys: De resultat vi fått fram visar på att intervjupersonerna upplevt brister i bemötandet inom skolan att nå dessa elever. Många i skolans värld är inte medvetna om vad särbegåvning innebär och de risker som medföljer om inte dessa elever tas om hand på rätt sätt och får det stöd och de utmaningar som de behöver för att må bra. Detta kan resultera i ett mycket dåligt psykiskt mående och skolgången blir lidande.

 • Andersson, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Drömmar i särklass!: En studie med fem elever på gymnasiesärskolan och deras tankar om framtiden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa de funderingar och tankar som elever med utvecklingsstörning kan ha inför sin framtid. Tanken är också att synliggöra de önskemål som eleverna har för att känna sig delaktiga vid inflytandet av sin egen undervisning genom att ta reda på om elevernas önskemål återspeglar skolans tankar om inflytande och delaktighet. Arbetet ger en övergripande översikt om aktuella begrepp såsom, utvecklingsstörning, särskola, gymnasiesärskola, delaktighet , vuxenliv och arbetsliv samt speciallärarens yrkesroll. Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsdesign och författaren vill med hjälp av semistrukturerade intervjuer få en insikt om vad eleverna tycker är viktigast för att klarar ett liv efter skolan, hur de upplever att  man arbetar på skolan med att öka deras självständighet samt hur de tycker att deras upplevelser har varit att gå i en skola som inte är för alla. I studien har även en speciallärare samt en yrkeslärare intervjuats, för att se om skolan arbetar efter deras önskemål för att bli självständiga. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för valet av teoretiskt ramverk och valet kan kopplas till speciallärarens roll att undanröja hinder för elevers lärande, interaktion  med andra och betydelsen av den sociala miljön för elevers växande och utveckling. I studien framkommer gemensamma tankar av elevers funderingar kring framtiden. Vilket det primära är att ha ett arbete att gå till och att klara sig själv. Att lämna skolan bakom sig, elevgruppen och personalen är en oro som delas av alla elever i studien. Det framkommer även en viss nervositet med att möta framtiden för deltagarna. Det framkommer delade uppfattningar, om skolan gör tillräckligt för elevernas självständighet. Studien kommer att spela en vägledande roll för mig i min nya profession som speciallärare samt att den nya kunskapen kommer att ge mig insikt, om vad eleverna anser sig behöva, för att klara ett liv efter skolan. Studien kommer även att bidra till att göra mig mer förstående och lyhörd för den oro som finns hos eleverna, men också att försöka ge eleverna de verktyg som de önskar för att bli självständiga i framtiden.

 • Abazi, Dafine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Ali, Ahmed
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Conformity pressure and auditors’ judgement: How peers affect one another in audit firms in Sweden?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although gazillion of studies have been conducted regarding what influences auditors’ judgment, few studies examined the impact of conformity pressure on auditors’ judgment. Despite the few attempts to discover this area, different results rendered from these studies.The purpose of this study is to explain how the conformity pressures affect auditors’ judgement. The effect of other factors was taken into consideration such as professional commitment, Locus of control and the characteristics of Swedish culture. The method was quantitative using data collected by surveys sent to auditors working in big-four and non-big-four audit firms.The findings show that conformity pressure does not affect the judgment of the Swedish auditors.The limitations of the study are the number of responses received through the survey and the difficulty of accurately target the Swedish auditors.

 • Hellström, Line
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Framställning och vidareympning av gårdskultur: Vad skiljer en yoghurt fermenterad av gårdens egen bakterieflora från industriell och traditionell yoghurt?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: With industrialization, the traditional yoghurt cultures with a multitude of lactic acid bacteria had to make way for the more standardized. An artisanal farm culture is produced by raw milk spontaneously fermented by the farm's own bacterial flora and thus develops a unique character. The bacterial culture can then be inoculated for the production of yoghurt.Purpose: The pupose of the study is to produce and inoculate as well as sensory and microbiological characterization of a thermophilic artisanal farm culture from raw milk. The inoculation relates to the production of yoghurt fermented by the farm's own bacterial flora.Method: The artisanal farm culture was produced and inoculated into yoghurt which was assessed by microbiological characterization, antibiotic resistance, sensory profiling and then compared with industrial culture and a traditional heirloom culture.Result: The result showed that the artisanal farm culture differed both microbiologically and with regard to sensory paramters. The farm culture contained strains of enterococci which did not show resistance to analyzed antibiotics.Conclusion: It is possible to produce an artisanal farm culture of good microbiological and sensory quality. The artisanal farm culture provides a differentiated microbiological and sensory character in comparison to an industrial culture and a traditional heirloom culture The method may be risky and the culture should be analyzed for pathogens. A unique farm yoghurt can be a method for artisan farm dairies to build their brand based on terroir.

 • Miskovic, Ivana
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Revisorers skyldighet att dokumentera: faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the years there have been several corporate scandals, which have been linked to shortcomings in the auditing. In order to avoid similar scandals in the future, increased requirements for law and standards have been introduced. With the help of regular quality controls, the audit should maintain high quality and shortcomings should be discovered earlier. Previous research shows that it is often in the audit documentation that deficiencies occur.The purpose of this paper is to identify factors that cause shortcomings in the audit documentation. In order to fulfil the purpose of the paper, interviews have been conducted with ten auditors from various audit firms in Skåne. The theoretical framework is based on a model that shows my understanding of how different factors affect the audit documentation.The conclusion of the study shows that the auditor's perceptions of the regulation, the auditor’s professional role and the audit firm structure are factors that may cause shortcomings in the audit documentation, which can often be related to the lack of time in the process of auditing. The moment in the audit process regarding assessments of essential information may cause shortcomings in the audit documentation. This is because auditors can interpret and assess differently, which reflects what information each auditor considers to be essential information to include in the audit documentation. This in turn can lead to the fact that all auditors do not include what law and standard require.As a proposal for future research, a study should be made in order to determine how many assignments are optimal for an auditor to audit per year, with regards to the time aspect in relation to the documentation requirements.

 • Sahlin, Rebecca
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Jona och Isa stannar hemma idag...: - en kvalitativ studie om betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the causes of problematic school absence, how language and communication can be important for problematic school absence, as well as how the pattern can be broken and turn absence to attendance. In the investigation, the study is delimited to problematic school absence linked to students with neuropsychiatric disabilities (NPF). The survey wants to find out how some schools in a municipality are working on students with problematic school absence if there is a specific action plan for this and whether they act on the basis of it. Theoretical framework for the study consists of a relational special pedagogical perspective, as well as relational pedagogy. The study data was collected through three formal, semi-structured and in-depth interviews with custodians, as well as two surveys online, one to the rectors and one to special educators and teachers who work with problematic school absence. The study concludes the importance of early efforts, genuine relationships, as well as individualized measures. The results showed that many causes of problematic absence co-operate, that language and communication are key parts of this problem, that schools have good practices and action plans in case of problematic absence, and that the importance of personal relationships and special educational skills in meeting with these children needs to be developed.

 • Engdahl, Ebba
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  van der Bilt, Jacqueline
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Kommunal revision: Den outforskade relationen mellan förtroendevalda och externa revisorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The municipal audit system in Sweden consists of political appointed and external auditors that together audit the municipality's accounts and management. The municipal council elects politically appointed auditors, which are assisted by external auditors in order to fulfill their assignment according to the Swedish municipal law. The majority of the municipalities acquire external auditors from PwC, KPMG or EY. The relationship between the political and the external auditors is unexplored and the purpose of this thesis is to investigate the relationship between the political and the external auditors, and examine how the cooperation works and to whom the audit system creates value for. 

  Three political auditors and four external auditors from three municipalities were interviewed. Based on the empirical material, three aspects of the relationship have been identified: the origin of the relation, the relationship's configuration and the relationship's final output. The relationship begins when the municipality selects an external audit firm. The relationship's configuration is influenced by five elements: reliance, competence, independence, earlier work performance and trust. The political auditors experience a high level of confidence in the work made by the external auditors, as the external auditors construct the audit reports on behalf of the political auditors. Competence, independence and earlier work performance have an impact on the extent of reliance and trust is of great importance for an effective collaboration. The output of the relationship is an audit report that is intended to be of value for both the council and the public. 

 • Gustafsson, Matilda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Mikkelsen, Florina
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  "Kanske för mycket vetebröd": Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Food and meals are of great importance for preventing age-related health problems. Older adults need more dietary protein to support good health and a snack is a great way for them to get more protein. Studying attitudes and habits among people over the age of 65 can provide a deeper understanding of what kind of food and snacks choices they make. This can also be used as a basis for health promotion intended for elderly people. Aim: To study attitudes and habits towards snacks among people over 65 years. The questions asked in the study focused on what factors influencing the choices of snacks, if high-protein dairy products are eaten as a snack and how these products are regarded. Material and method: A quantitative study was conducted using a survey, where a convenience sampling was made. Results: A majority ate one-two snacks per day and these mostly consisted of fruit/vegetables, sandwiches or cookies/pastries. The main motive for snacking was to drink forenoon/afternoon coffee. There was some difference between men and women when it came to attitudes to snacks. The factors that affected the choices of snacks the most were that they should be tasty, simple and healthy. That the snack should be high in protein was of least importance. Conclusion: Snacking was associated with drinking forenoon/afternoon coffee and consequently future efforts to promote and develop protein-enriched cakes, cookies and pastries can help people over 65 years to easier acquire their protein need. Awareness about the importance of high-protein snacks appears to be lacking in the targeted population, however the generalisation of the results from this study is limited because of the convenience sampling.

 • Hult Nilsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lindborg, Elisabeth
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Frihet att utforma uppdraget: En studie om specialpedagoger och speciallärares samarbete, arbetsuppgifter och visioner om framtiden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Specialpedagoger och speciallärares samarbete och arbetsuppgifter skiljer sig åt i den svenska skolan.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vad samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare karaktäriseras av och vilka arbetsuppgifter som är knutna till respektive yrkesgrupp. Studien syftar också till att belysa de båda yrkesgruppernas visioner om hur deras samarbete kan utvecklas. Studien bygger på tre arbetslag där både specialpedagoger och speciallärare är representerade.

  Tidigare forskning: I den tidigare forskningen presenteras samarbete mellan specialpedagoger och speciallärare och deras respektive arbetsuppgifter.

  Teori: Studien utgår ifrån professionsteori, specialpedagogiska perspektiv och proaktiv och reaktiv verksamhetskultur.

  Metod: En kvalitativ studie där tre arbetslag, fyra specialpedagoger och fyra speciallärare deltog i enskilda semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Specialpedagoger och speciallärare samarbetar i elevhälsan, i mindre formella möten och kring dokumentation. Arbetsuppgifterna styrs av elevernas behov och rektors tilldelning. Specialpedagoger och speciallärare har stor frihet och stort inflytande över sitt uppdrag. Specialpedagoger arbetar mest med elever individuellt, arbete med elever i grupp förekommer också. Speciallärare arbetar med elever individuellt och i liten grupp. Det förebyggande arbetet innehåller handledning enskilt och i grupp av framförallt specialpedagoger. Specialpedagoger och speciallärare arbetar med rådgivande samtal enskilt och i grupp. Specialpedagoger och speciallärare arbetar väldigt lite av sin tid i lärmiljön med extra anpassningar.

  Diskussion: Den specialpedagogiska verksamheten och samarbetet kring elever är inriktat på individnivå och det specialpedagogiska insatserna blir kortsiktiga och den ordinarie undervisningen förändras inte med förebyggande arbete. Den specialpedagogiska organisationen måste fokusera mer på grupp- och organisationsnivå och arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever i en inkluderande miljö.

  Specialpedagogiska implikationer: För att få en förändring måste det ske ett samarbete mellan skolledning, specialpedagog och speciallärare där de gemensamt utvecklar en samsyn kring specialpedagogik och den specialpedagogiska organisationen.

 • Österling, Jesper
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker förslaget att kombinera utökade kantzoner med nyckelbiotoper med en matrix av hyggesfri skog. Om det här förslaget hade varit framgångsrikt i praktiken hade det medfört många fördelar för biodiversiteten i skogar och vattendrag. Genom analys med GIS-program analyserar studien ifall nyckelbiotoper har en tendens med att ligga nära vatten, och hur mycket skog och nyckelbiotop hade inkluderats i ett antal hypotetiska utökade kantzoner. Studiens resultat visar dock att det inte finns ett kausalt samband med att nyckelbiotoper skulle ligga nära vatten, och mängden skog och nyckelbiotop som skulle ha inkluderats i de hypotetiska kantzonerna är försumbart.

 • Buonocore, Alfredo
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Iqbal, Sumeera Bano
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Nature of relationships between stakeholders and family business: Empirical evidence from small hospitality business in Italy2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This paper focuses on nature and role of relationships in small hospitality firm in the Southern Italian context. Based on previous literature relationships in small firms are highly related to trust, common understanding and mutual benefits.    

  Purpose: Aim of the paper is to explore how the role and nature of external stakeholders’ relationships creates perceived value with small family business by the theoretical framework developed by the authors.

  Methodology: To answer the research question an empirical research was conducted and data was collected through semi-structured interviews using guidelines inspired by previous studiesThrough a content analysis of data collected and reports from the local government. Participants in the sample consisted of native Italians, living in the Metropolitan city of Naples. Participants were grouped in five categories along with the family firm itself, external stakeholder groups as business partners, competitors, residents and local government representative members. Total of 14 interviews were conducted. The Data was coded using the software Nvivo.

  Results: The study suggest that relationships in the specific context of Hospitality in Southern Italy is based on personal level and have trust, respect and understanding as the fundamentals. The result also revealed that small family run B&B prefers family over non-family members. Tension and conflicts are then solved through understanding and trust.

  Conclusion: In brief this research contributes to the family businesses and stakeholder literature in the specific context of Italian hospitality industry. The theoretical framework has been updated by the emerging findings from the qualitative analysis.

 • Enehall, Josefine
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  ”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.”: Unga kvinnors syn på relationen mellan kost och hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The interest around healthy food seems to be larger than ever. Daily we receive different advice from experts, bloggers, authority and friends who tell us what we should eat to achieve good health. The advice is often different depending who the sender is. This could lead to a confused image of health and what dietary advice you as a consumer should follow.

  The aim of this study is to examine young women’s view of what characterizes a healthy diet. The purpose is to obtain a deeper understanding around different perceptions regarding the relation between food and health.

  This study includes a qualitative method and focus groups. The data has been analyzed through Belasco’s theory about the culinary triangle of contradictions.

  The results show that healthy food is a balance between for example the enjoyable and the forbidden. The women have a subjective perception of what they consider healthy and the concept is therefore characterized by an individual interpretation. Furthermore healthy food is seen as something that is homemade. The results also show that healthy food is a pressure. For example the informants are experiencing demands to perform and anxiety regarding eating in a particular way. The women receive their information from different sources, but depend mostly on their own assessments. Factors that have an impact on the choice of food for the young women are mainly linked to identity and responsibility for the environment and their own health.

  Based on this study conclusions can be drawn that healthy food is perceived individually different. What is seen as healthy varies between individuals. To achieve balance and well being young women create their own picture of health. Based on public advice and advice from family and friends, women form a personal view of healthy food, which is seen as most reliable. It can thus be seen as a challenge for authorities to reach out to the public with evidence based advices regarding health and food. 

 • Eklund, Danielle
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Garbacea, Simona
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Daglig verksamhet, en viktig insats för folkhälsan: En kvalitativ studie bland personer med funktionsnedsättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People with disabilities generally have a lower health status than the average population, this due to risk factors related to their living conditions. An important factor when it comes to the objectives "Influence and Participation" and "Health in working life",  is to create an open and including enviroment with good possibilities to influence one`s situation. To be a part of a bigger context where works is put on fokus, increases the possibilities to achieve better helth and self-esteem. Having a daily occupation has in previous studies shown to have a positive effect. This in turn decreases the risk of alienation and marginalization. Interaction with horses has also shown to have a positive effect on people with disabilities. The aim of this study was to ilustrate the participants descriptions of the daily activities " Health with horsepower" and their health development, where people with disabilities work in nature daily with taking care of the horses and horseback riding. The project was started 2012 in  Örkelljunga municipality with the purpose of givng the participants a meaningful occupation and posssibility to work more physically than in a traditional daily work. The study was based on focus group interviews performed by six of the projekt members and two staff, as well an individual interview with one of the staff working there. The results have shown that all participants of the study, has since they quit their ordinary daily occupation, improved their health both physically and mentally. The participants now view their current work-tasks as meaningful and rewardind, and they thrive with both their colleagues and staff- members.  

 • Eriksson, Isa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Westergren, Fanny
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Smartphone-kalendrar inom “Personal Ecology of Artifacts”: En studie kring akademiska studenters planering av tid med hjälp av smartphone-kalendrar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi undersökt användbarheten av smartphone-kalendrar i förhållande till högskolestudenters “Personal Ecology of Artifacts”. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt behövs ny forskning för att fylla den kunskapsluckan om smartphone-kalenderns design för tidsplanering, vilket vi utforskar på akademiska studenter. Vårt syfte med undersökning är att kartlägga vad det är som fungerar, respektive inte fungerar med de smartphone-kalendrarna som används hos studenter. För att ta reda på det har vi genomfört en kvalitativ undersökning där vi höll i en fokusgrupp. De positiva och negativa egenskaperna som vi har sett i användbarheten utifrån vårt empiriska material, är det vi slutligen kommer att presentera

 • Lesniak, Tim
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Strandberg, Alexander
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  ARCC - Ett förslag för kilskriftens digitala framtid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to have an understanding of the past archaeologists need to be able to interpret archaeological finds (Why Is Archaeology Important?, 2018). One type of find is cuneiform. Ethical principles has been established to secure the conservation of this kind of find by prohibiting handling that could cause weathering ("Principles of Archaeological Ethics", 2018). Because of this, digital work methods has been established in conjunction with reconstruction of cuneiform in order to eliminate the risk of weathering through touch (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). The problem is that this kind of work is found to be frustrating by the archaeologists since this way of work differs from their usual analog work method (Woolley et al., 2017). To solve this problem we have used a concept driven method. The digital concept ARCC has been developed which allows archaeologists to use their usual work method without touching the cuneiform. The concept ARCC is a combination of the technologies: augmented reality, magnetic tracking systems and 3D-printing. This concept is an example of the possibilities that exist regarding a practical and ethical work method regarding reconstruction of cunaiform. ARCC can be further developed to improve the concept, it could also act as an indicator of further possibilities within this area

 • Forsberg, Evelina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Runesson, Stina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People spend about one third of the day at their workplace, therefore are a favourable working environment of great importance. There are factors in the working environment that affect the individual in different extents. Health factors are such a factor and can be described by the words, health and well-being, which indicates an absence of disease symptoms. While health promotion factors describe the parts of the working environment that are positive and health promoting. The current study focuses on American Family Association insurance (AFA-insurance) health factors. The work environment in the staffing company can be characterized as a triangular leadership, which characterizes the industry. The aim of the study was to investigate how a staffing company applies AFA insurance's health factors. Method, the study was performed by a qualitative interview study with a interpretive configuration. Nine people were interviewed in the three different job types, businessmanagers, consultant and consultants in the field. The collected data was then analyzed by using a qualitative content analysis and with a deductive approach. The result showed that the virtual leadership, socialsupport and possible educational investment were three of six health factors which were influential at the company. Leadership was held by communication technology as well as a physical session per week. The experience of the leadership works well given the conditions, but more physical presence and communication were desired. One factor that affected social support was constructive feedback. Education opportunities were offered, the utilization of the offer was poorly due to a shortage of time. Conclusion, the result showed that social support was influenced by feedback, reduced feedback decreased the sense of social support. The workplace considered that investment in education was essential and important for the competence development among the employees. Maintaining continuous communication was complicated when the leadership was physically absent.

 • Damerau, Elisabeth
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Särskolan - vara eller icke vara?: En komparativ studie om utbildning för elever med utvecklingsstörning i Sverige och Norge2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att personer med utvecklingsstörning ska ha rätt till utbildning är i dag en självklarhet i både Sverige och Norge. Så har det dock inte alltid varit. Personer med utvecklingsstörning har ansetts vara ”obildbara” och det dröjde till 1960-talet innan det infördes obligatorisk skolgång för personer med utvecklingsstörning i Sverige och Norge. Sverige är ett av få länder i världen som har en egen skolform för elever med utvecklingsstörning, nämligen särskolan. Både FN:s ”standardregler” samt Salamancadeklarationen, talar dock för att personer med utvecklingsstörning ska inkluderas i skolan. Syftet med denna studie är att belysa särskolans vara eller icke vara. Studien belyser hur utbildnigen för elever med utvecklingsstörning ser ut på två svenska och två norska skolor. Teorin som används för studien är variationsteorin, vilken har sitt ursprung från fenomenografin. Variationsteorin vill utveckla lärandet och är således en teoretisering av fenomenografin. Vidare används observation samt intervju som metod för studien. Vid de fyra skolorna där observationer och intervjuer är genomförda är utbildningen upplagd på olika sätt och studien fokuserar på huruvida eleverna blir inkluderade eller exkluderade i undervisningen. Studiens resultat visar att trots att skolor har valt att inkludera elever med utvecklingsstörning i ”vanliga” klasser så exkluderas elever p.g.a. otillräckliga anpassningar. Gällande vad som är den optimala skolgången för elever med utvecklingsstörning går åsikterna isär, av de intervjuade lärarna. Om det i framtiden ska vara möjligt att i Sverige enbart ha en skolform för alla  elever krävs det förändringar inom både grundskolan och grundsärskolan.

 • Green, Beatrice
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Jonsson, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Möjligheter till en hälsofrämjande lärandemiljö för gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: en kvalitativ studie om gymnasielärares beskrivningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The introduction of the study gives an overall review of how mental ill health has become an increasingly common condition among children and young people. In addition, children and adolescents with neuropsychiatric disabilities (NPF) are a particularly vulnerable group with a higher incidence of mental ill health. Because children and young people spend a large amount of their time at school, it is important that the school is designed with opportunities to promote children and young people's health. The aim was therefore to: examine high school teachers' descriptions of opportunities for a health-promoting learning environment in relation to mental health for high school students with neuropsychiatric disabilities. In order to answer the purpose of the study, a qualitative method was chosen in the form of focus group interviews. The focus groups consisted of high school teachers aged 28-62 teaching at vocational high schools in Kristianstad. Qualitative content analysis was used when analyzing the material. The overall results showed that opportunities for a health-promoting learning environment were primarily dependent on an individual-oriented learning environment and a relationship built on trust between teachers and students. The result confirmed the image of an increasing problem of mental ill health among young people, with lacking performances and absence from school as a consequence. Thus, the result illustrates the interaction between learning and health. The conclusion drawn from the study result was that: Possibilities for a health-promoting learning environment included a relationship built on trust between teachers and students. Teachers’ approach towards students should be characterized by inclusion, confirmation and sensitivity. In order for the learning environment to easier assist with these promotional factors, classes with fewer students, more support resources for students with NPF, and increased knowledge for high school teachers regarding the NPF-diagnoses are needed, focusing on practical tools to apply.

 • Hommel, Martin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Konfigurering av omrörarna i flockningskamrarna på Källby avloppsreningsverk2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt omrörningen i flockningsbassängerna på Källby avloppsreningsverk (ARV). Med hjälp av frekvensomriktning går hastigheten på omrörarna att ställa individuellt med målet att uppnå en bättre flockbildning och högre fosforreduktion. Brister i de nu valda omrörningshastigheterna upptäcktes och förändrades till enligt litteraturens korrekta värden. Det gick dock inte dra några slutsatser om hur de nya inställningarna påverkar fosforreduktionen men en onödigt hög kemikaliedosering kan ha legat bakom de låga och inte korrelerande värdena.

 • Mensah, Florence
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Osman, Thaha
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Communicating through social media to regain stakeholders trust during crises: A case study about H&M2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Crisis management is the process by which an organisation deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organisation or its stakeholders. Fast fashion retailers have been highly affected by crisis spread through social media, which could be seen as a result of the increasing usage of social media.

  This thesis is concerned with crisis management and crisis communication examining Coombs Situational Crisis Communication Theory. Trust repair in regards to social media is further investigated and incorporated with Coombs SCCT model. The purpose of the study is to gain an insight into how trust repair works when dealing with crises, in the context of social media. A qualitative study was utilised with an abductive approach to research the purpose. The context of this paper is a case study involving H&M, the second biggest fast fashion retail company, that managed to miss the mark by publishing an ad that provoked many people all over social media. Social media platforms, namely Facebook, Twitter and Instagram, were observed and a social media feed was collected and later analysed to shed light on the trust repair process. A focus groups was also formed to gain complementary data to strengthen the findings.

  The findings add insight to the field of crisis management, as well as the concepts trust repair and social media, which have not been researched together in relation to crisis management and crisis communication before. Findings showed that H&M used different approaches in dealing with the crisis, some corresponding with the SCCT model to regain trust from their stakeholders.

 • Ewerman, Catarina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogens förebyggande arbete - hinder och möjligheter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa specialpedagogers arbete i praktiken, med fokus på det förebyggande uppdraget. Vidare syftar studien till att synliggöra vad som kan påverka specialpedagogers möjligheter att bedriva och nå framgång i det förebyggande arbetet. För att nå syftet har fyra specialpedagoger, vars skolor har ett fungerande förebyggande arbete enligt Skolinspektionen, skrivit dagbok om sina arbetsuppgifter och blivit intervjuade.

  Tidigare forskning har visat att specialpedagogen ska och vill arbeta främst förebyggande men lägger mest tid på åtgärdande insatser. Däremot tyder forskningen på att det är på väg att vända och att specialpedagogers arbete blir mer och mer förebyggande. För att nå ett förebyggande arbetssätt behöver specialpedagogerna mandat från både ledning och pedagoger samtidigt behövs ett kontinuerligt och systematiskt arbete.

  Resultatet av studien visar att det förebyggande arbetet får ta ett stort utrymme av respondenternas specialpedagogiska arbete. Möjligheten att genomföra ett förebyggande arbete påverkas av rektors organisation, möjligheten till samverkan och tid för reflektion, enligt respondenterna. En framgångsfaktor i det förebyggande arbetet är ett välfungerande systematiskt elevhälsoarbete vilket frigör tid åt förebyggande arbete.

 • Ivarsson, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Wikström, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Specialpedagogens roll i olika organisationsformer av elevhälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt svensk skollag ska alla elever ha tillgång till ett elevhälsoteam. Det anges i lagen vilka professioner teamet ska omfatta, men hur dessa elevhälsoteam ska organiseras och i vilken omfattning de olika professionerna ska ingå anges inte. Det är därför upp till varje huvudman att välja organisationsform.I denna studie görs en jämförelse mellan två kommuners sätt att organisera elevhälsa. Vi undersöker också vilken organisationsform som föredras av rektorer och specialpedagoger och vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna har i de två kommunerna.Intervjuer med kommunala tjänstemän och en enkätundersökning med rektorer och specialpedagoger ligger till grund för denna studie och vi har valt situationsteori och systemteori som teoretiska utgångspunkter.Flera intressanta resultat framkom. Den ena kommunen i vår studie har en, i huvudsak, decentraliserad elevhälsa. Denna organisationsform upplevs positivt av rektorerna i båda kommunerna, de vill ha chefskapet över den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.En centralt samlad elevhälsa, vilket finns i den andra av våra två undersökta kommuner, är den form som huvudsakligen föredras av specialpedagogerna.Vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna mestadels ägnar sig åt skiljer sig i de två studerade kommunerna, även om samtliga specialpedagoger i undersökningen har samma syn på vad de bör arbeta med.Resultaten visar på att specialpedagogens arbetsuppgifter påverkas av den organisationsform de är anställda i. Ytterligare forskning krävs för att utröna om det är specialpedagogens uppdrag som behöver tydliggöras eller om samtliga huvudmän bör se över elevhälsans organisationsform.

 • von Saurau, Victoria
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Häst, en hälsofrämjande resurs: En kvalitativ intervjustudie om hur deltagarna i ”Hälsa med hästkraft” upplever sin hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background of the study is based on the desire of a healthy population. Even those groups in society who have some form of disability. To promote good health, animals have for a long time been proven to have a good impact on human health, especially horses. In a public health interest to preventing and promoting health, is it of great interest to investigate how the horse effect human health. The purpose of this essay has been to study how participants with forms of disability in the daily activity "Health with Horsepower" experience how horses contribute to their health. Used method in the investigated purpose has been a qualitative method and implemented with six participants in two focus group interviews. The result emerged how the horse promoted and contributed to the health experiences of the human, both psychologically and physically, as well as in social and personal development. The result concludes that the horse can be used and called a health promotion resource, and further use of horses and research in the area can allow more people the opportunity to live a healthy life.

   

 • Nitsch, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lärare och mentorer som gör skillnad: En intervjustudie med gymnasieelever vilka lever med psykisk ohälsa.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap om specialpedagogiska insatser som skolan kan erbjuda för att underlätta för elever, som lever med psykisk ohälsa, att genomföra sin gymnasieutbildning. För att belysa detta behövde jag få del av elevers egna erfarenheter från sina gymnasiestudier. Sex elever som lever med psykisk ohälsa, och förväntas ta studentexamen inom ramen av tre år intervjuades för studien

  I studien framkommer att det är avgörande för eleverna att möta mentorer och lärare som lyssnar på och bekräftar dem för att de ska fortsätta sina studier. Specialpedagogens har ett betydelsefullt uppdrag att genom handledning stärka mentorer och lärare i deras roll, sprida kunskap och information om psykisk ohälsa samt framhålla betydelsen av att bygga starka band med elever. När betydelsen av relationer betonas och prioriteras skapas de förutsättningar som krävs för att kunna erkänna och lyfta problemen kring psykisk ohälsa och få bort skammen så att fler elever kan få den hjälp och det stöd de behöver snabbare.

  Förutsättningen för att mentorer och lärare ska kunna vara ute med eleverna och arbeta relationsskapande är att organisationen tillåter och ger förutsättningar för det arbetet. Här har specialpedagogen ett viktigt uppdrag att påverka skolledningen och EHT samt arbeta organisatoriskt genom kunskapsspridning och handledning.

  Studien är av explorativ karaktär och ger inte ett tillräckligt underlag för att kunna dra några definitiva slutsatser om hela populationen elever med psykisk ohälsa. Dock har genom intervjuerna ett mönster framträtt som är av värde att undersöka vidare.

 • Gbenga, Augusta
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  The perceived needs for audit vis-a-vis audit value in Public Sector Corporations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To ascertain the purpose and value of audit in the public-sector corporations, this study was done to explore the needs and perception of audit value likewise to analyse the perception of stakeholders like auditees and the society on the value of the audit conducted by the external auditors in Liberia. A qualitative method was used to collect and analyse the empirical data used in this study. The findings of this study have proven that the need of audit in the public-sector corporations is for accountability and transparency but mainly for legitimacy as government must work along with other stakeholders like public entities to respond to the needs of its citizen. Furthermore, this studying has proven that, indeed audit can add value in the public sectors. In Liberia, the audit conducted by GAC is of great value to all stakeholder as auditors are identifying and reporting on the exact performance of the resource allocation and program implemented in the public corporations.

 • Alfakir, Tammam
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Abdullah, Saleh
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  “Auditors’ journey to the top”: The case of Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Promotion to partner has always been a future goal for auditors, still becoming a partner is not an easy task, and it has many requirements, and since the audit profession is a sensitive profession and it concern everyone in the society, and since partners are the most important capital that audit firms have, so that is why we thought it is very important to investigate how this position can be reached?This research has a qualitative methodology and has interviews and internal documents as research strategy. The research consist of 7 interviews varied between authorized auditors who are still working in auditing firms or left it before becoming partners, partners and HR, the interviews were performed personally via phone or face to face.The findings are based on semi structured interviews and internal documents. There is significant effect between profitability and promotion to partner beside many more aspects such as Reputation, personal characteristics, promotion systems, personal branding, overtime, industry specialized, education and gender, but being profitable was the most important one.

 • Elsheikh, Esam
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Management Control Systems & Performance Measurement Systems in Hybrid Organizations: The case of The Swedish Municipal Housing Corporations2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Municipal housing companies (MHCs) can be seen as hybrid organizations, operating under multiple institutional logics that are likely in tension with each other. Measuring the performance of hybrid organizations is a much harder exercise than measuring the performance of pure public or pure private entities. There is a lack of research in this area. To fill this gab van Helden and Reichard’s (2016a) proposed a framework that assigns typical characteristics to PMS in hybrids. The authors call for empirics to test the framework. Accordingly, the first purpose of the thesis is to test the hypotheses of this framework in practice, using a case study approach of two MHCs, MKB AB and LKF AB. The second purpose is to shed light on challenges, conflicts and even propose solutions for MCS/PMS. The thesis ended up by proposing a conceptual model for MCS/PMS that aims to reconcile conflicting goals and logics. The model integrates strategic management control tools (BSC and ERP) to support strategy implementation and formulation as well as to reconcile the different interests of the various stakeholders.

 • Ahmetovic, Semra
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Uppfattningar av specialpedagogens roll i skolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar av specialpedagogens roll som finns ute i en skola hos pedagoger, rektorer och specialpedagogen. Frågeställningarna blev besvarade genom en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i södra Sverige. Intervjuerna spelades in via Iphone.

   Intervjuerna möjliggör en analys som resulterade i olika beskrivningskategorier. Dessa kategorier benämns från A till H.

  Uppfattningarna i de olika beskrivningskategorierna synliggör att specialpedagogens roll innehåller stor variation, allt från utredningar till handledning och skolutveckling. Det som resultatet visar är att det finns en medvetenhet hos pedagoger och rektorer om vad specialpedagogens roll är. Vilket skapar förutsättningar för att arbeta vidare med skolutvecklingen eftersom specialpedagogen har möjlighet att föra pedagogiska frågor tillsammans med pedagoger och rektorer. Resultatet visar också att samspel mellan pedagoger, rektorn och specialpedagog där specialpedagogen används som bollplank och i handledningstillfällen har en stor betydelse i denna fallstudie. Samarbetet påverkar även individen eftersom det är genom samspel med olika professioner som skolan kan skapa möjligheter för alla elever i skolan.

 • Reevcrona, Susanne
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Wendell, Anne-Cathrine
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Att ändra fokus från extra anpassningar till ledning och stimulans: att höja elevernas måluppfyllelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få syn på hur två skolor arbetar för att skapa en gemensam plattform för att tolka styrdokument utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar. Detta för att skapa inkluderande lärmiljöer som i sin tur leder till, ökad måluppfyllelse hos eleverna då verksamheten utifrån alla tre nivåer organisation-, grupp- och individnivå reflekterar, kritiskt granskar lärande, undervisning och ledarskap. Vår studie baseras på tidigare forskning med utgångspunkt från sociokulturellt-, specialpedagogiskt-, och organisation och ledarskapsperspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskij (2001) tankar kring de sociala faktorernas betydelse för hur vi människor utvecklas socialt och kognitivt. Det specialpedagogiska perspektivet ger olika tolkningar Ahlberg (2007) benämner två riktningar inom detta synsätt som det kategoriska respektive relationella. I det kategoriska perspektivet är det individen som är bärare av problemet medan i det relationella ser man att problematiken finns i lärmiljön. Studien kom att ha sitt främsta fokus på det relationella perspektivet. Organisationsperspektivet hjälper till att se och förstå ledarens roll och påverkan på alla tre nivåerna inom verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer. Studiens resultat visar bland annat på vikten av en tydlig struktur, delaktighet för att skapa en känsla av sammanhang relationellt förhållningssätt.

 • Andersson, Andersson
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Övergång förskola-grundsärskola: samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan.

  Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel.

  Metod: En kvalitativ metod användes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Totalt fyra personer deltog i studien, två förskollärare och två speciallärare inriktning utvecklingsstörning.

  Teori: Resultatet analyserades genom ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultat: För att kunna besvara syftet genomfördes studien i två steg, där förskollärare, respektive speciallärare först fick ge en nulägesbeskrivning av arbetet med kommunikation och samspel i respektive verksamhet, utifrån en sammanställning av informanternas svar besvarades sedan syftet. Studien visar att barnet/eleven får möjlighet att utveckla kommunikativa/språkliga förmågor som att samspela, tolka och använda olika kommunikativa uttryckssätt i både förskolan och i grundsärskolan. Däremot menar två av förskollärarna och en speciallärare att delaktigheten i kommunikation och samspel med andra barn/elever är låg.

  Implikationer som framkommit utifrån intervjuerna med förskollärarna är att det kan finnas ett behov av kunskapsutbyte mellan de både professionerna kring didaktiska frågor för att barn med utvecklingsstörning ska kunna bli mer delaktiga i kommunikation och samspel. I samtliga intervjuer framkom att rutinen kring övergången mellan skolformerna kan behöva utvecklas. Det kan behöva skapas fler möten mellan professionerna för att säkra att barnen får behålla och vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i kommunikation och samspel från förskolan när de blir elever i grundsärskolan. För att minimera följderna av sena utredningar behöver rutinerna vid övergångarna utvecklas, så att processen kan starta utan onödig fördröjning.

 • Hedström, Marita
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Åkerlund, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Att skapa användarupplevelser genom digitalisering med AI: en studie av faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI hos BUP2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   I den här studien har vi undersökt vilka faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI (Artificiell Intelligens). Det vår analys och slutsats pekar på är faktorer som: otydlighet, inkonsekvens i interaktioner, brist på feedback och information men även personliga samtal och väntetider. Våra empiriska undersökningar visar på att dessa faktorer påverkar upplevelserna på olika sätt, både negativt och positivt. Genom att beakta dessa faktorer samt även möjligheterna som digitalisering med AI ger, kan detta bidra till att skapa önskvärda användarupplevelser. Våra studier har resulterat i ett designförslag där vi föreslår att AI används för rutinuppgifter, bedömningar och för att stödja dokumentation.

  Studien är relevant i och med att vi har identifierat att det finns luckor i tidigare forskning om just kopplingen mellan användarupplevelse, digitalisering och AI.

  Vi har använt kvalitativa metoder för de empiriska undersökningarna: observation och intervjuer. Vi har även genomfört en workshop för att undersöka det designförslag vi kommit fram till.

  Vi vill peka på att resultatet av våra undersökningar är relevant för de digitaliseringsprojekt som pågår idag, men vi ser även att det krävs vidare studier i form av att en utveckling av den föreslagna lösningen genomförs och testas, samt att man undersöker användarupplevelse vid digitalisering med AI vidare med flera fall.

 • Nilsson, Louise
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Eriksson, Evelina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  ”Instagramvänligt vet väl alla vad det är?”: en kvalitativ studie om unga kvinnors förändrade uppväxtvillkor genom sociala medier ur ett folkhälsoperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study’s background was based on the association between those who mainly used social media, young women between the ages of 16 and 25, were also the group that dominated in mental illness. Current research on why young women suffers from mental illness more than others is inadequate. Although, it is well-known that environments that young people integrates with growing up plays a significant role in youths mental health. Despite that young women spend at least 3 hours there daily, social media is not included as such environment. This motivated the study's purpose, to investigate young women's experiences about social media as an emerging environment in relation to their identity and health. Qualitative methodology enabled the collection of material through semistructured interviews in focus groups. The study found that young women perceive social media as an environment as realistic as any other environments they interact with growing up. The results of the study also describe the experiences of mental illness associated with social media, but that a high self-esteem serves as a protective factor. The conclusion explains whether there are determinants of health on social media, these should be considered as impactable provided they are discovered and documented. Therefore, future health work is proposed focusing on safe navigation for young people on social media. The conclusion demonstrates the importance of public health science research continuing in line with current social development, which in the study is understood to be digitized, in order not to lose valuable knowledge about what leads or interrupts courses against mental illness.

 • Olsson, Christina
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Bemötande och förhållningssätt: lärare och elevassistenters syn på sin egen roll gällande bemötande och förhållningsätt gentemot elever i grundsärskolan med inriktning träningsskola2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författaren till studien har under åren som klasslärare i grundsärskolan uppmärksammat hur stor betydelse bemötande och förhållningssätt har för alla elever, men i synnerhet för elever på tidig utvecklingsnivå. Konsekvenserna för eleverna kan bli stora eftersom dessa elever är i en större beroendeposition än andra elever, eftersom de oftast behöver hjälp med att hitta ett sätt att göra sin röst hörd på. Dilemmat som blir tydligare efterhand visar att mycket handlar om vikten av goda relationer och ett stort engagemang från personalens sida för att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar till delaktighet och inflytande som faktiskt är deras rättighet.  Syftet med arbetet är att belysa personalens egna tankar kring sin syn på bemötande och förhållningssätt och hur detta i sin tur kan påverka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande under skoldagen. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och en relationell referensram. Det innebär att bemötande, relationer och kommunikation blir viktiga delar i studien. Studien är av kvalitativ art eftersom fokus är riktad mot personalens egna tankar och uppfattningar. Metoden som använts i föreliggande studie är semistrukturerade intervjuer som gjorts med lärare och elevassistenter på den berörda grundsärskolan med inriktning träningsskola. Resultatet visar att bemötande och förhållningssätt är av stor vikt samt att det även påverkar elevernas möjlighet till att känna delaktighet och få inflytande under skoldagen

 • Forsberg, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. Elevassistentrollen är komplex, men samtidigt viktig. Forskaren var nyfiken på hur samarbetet mellan professionerna såg ut i gymnasiesärskolan. Arbetet har utgått från tidigare nationell och internationell forskning kring bland annat elevassistenters roll, utbildning och funktion i undervisningen. Studien utgick från kvalitativa metoder, där forskaren genom kvalitativa forskningsintervjuer sökte olika aspekter av informanternas bild av omgivningen kring elevassistenters uppdrag, vad elevassistenter bidrog med till undervisningen samt hur samarbetet mellan speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenter ser ut. Det teoretiska ramverk som studiens resultat har tolkats utifrån är Säljös (2016) beskrivning av sociokulturellt perspektiv, med betoning på begreppen

  mediering och situerat. Resultatet av studien visade att uppdraget för elevassistenter var mångfacetterat och handlade om både omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter. Resultatet visade även att elevassistenten bidrog med teckenstöd, förflyttningar mellan aktiviteter och genom att stötta eleverna vid pedagogiska uppgifter. Även samarbetets förutsättningar belystes i resultatet och det beskrivs att god personkemi professionerna emellan var avhängigt för att samarbete skulle fungera optimalt. Resultatet påvisade också att det skilde sig markant åt mellan elevassistenter och speciallärare vad gällde uppskattning av kollegor. Samtliga speciallärare kände uppskattning i någon utsträckning, medan ingen av elevassistenterna upplevde uppskattning på sin arbetsplats. Resultatet från studien beräknas inte bidra med generell kunskap eller allmänglitliga slutsatser, men kan ge en fingervisning kring hur det kan se ut i gymnasiesärskolan.

 • Kobaslic, Bojan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Musonda, Lilian
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  The perfect job: a study of the relationship between employer branding and person organization fit2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research thesis has researched about how employer branding and its relationship to person - organization fit. It focuses on personality traits of applicants and how it can impact their attractiveness of the organization advertised in job adverts.

  The purpose of this research thesis is to explain what relationship employer branding via job advertisements has when it comes to establishing P - O fit. In this case between future business students and organizations. The thesis had a deductive approach a cross - sectional research design was applied. A quantitative research method (logistic regression) was used and came from primary data.

  The research findings show that employer branding has a positive relationship to creating attractiveness of firms and also has an impact upon person-organization fit. Our findings also indicated that personality characteristics is hard to categorize in order to see what specifically in employer value proposition can attract a specific employee preference.

  The limitations were the number of respondents, a larger sample unit could have impacted the results more. Also, using a qualitative method in terms of semiotics could give a more detailed output on respondents’ personality traits.

  The original value of the research thesis is that it focused specifically on business students and to what degree employer value proposition is related to person-organization fit.

 • Abbas, Rafah
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Feraget, Melisa
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 3. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 123 deltagare i åldrarna 18-22 år. Enkäten bestod av 20 frågor med fasta svarsalternativ som berörde elevernas bakgrund, munhygien- och kostvanor. Resultat: Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna borstade tänderna två gånger om dagen med tandborste och fluortandkräm och 28 % använde något approximalt hjälpmedel. Mer än hälften av deltagarna åt lunch och middag varje dag, däremot var det endast hälften av deltagarna som åt frukost varje dag. Deltagarna hade ett lågt intag av sötsaker. Slutsats: Studien visade att deltagarna hade relativt goda munhygienvanor, däremot var användningen av approximala hjälpmedel och fluorpreparat bristfälliga. Vidare visade resultatet att deltagarna hade bristfälliga kostvanor då endast hälften av deltagarna åt frukost varje dag.

 • Azawi, Rayan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Kaminsky, Karla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Kost och munhygienvanor hos skiftarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga kostvanor och munhygienvanor samt uppfattning av den egna munhälsan hos skiftarbetare. Studien har utförts som en kvantitativ tvärsnittsstudie med användning av enkät. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt 100 skiftarbetare från industri- och vård- och omsorgssektorn i Skåne. Det insamlade materialet analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0. Resultatet av studien visade att skiftarbetarnas kostvanor påverkades negativt av skiftarbete genom ökat småätande, intag av sötad dryck och oregelbundna måltider på grund av varierande arbetstider.  När det gäller munhygienvanor påverkades inte tandborstningen på samma sätt, däremot rengöringen mellan tänderna utförs inte regelmässigt. Studiens slutsats visade att skiftarbetarna hade goda munhygienvanor när det gäller tandborstning och fluoranvändning dock med mindre regelbunden rengöring mellan tänderna. Kostvanorna var bristfälliga med ökat småätande och sötade drycker mellan måltiderna.

 • Bruhn, Alina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Hesselroth, Marcus
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Market Orientation: the effect of TMT shared leadership and perceived contextual discretion2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ever since the 1960s, it has been argued that customer needs have to be a firm's core business purpose. One way for firm to achieve this, is through use of market orientation strategies. Recent research has found that shared leadership could have a positive effect on market orientation, as well as within top management teams. The ability that top management teams have to influence the organization, is further found to be effected by the level of discretion they operate within.

  This thesis seeks to explain the relationship between shared leadership within top management teams and market orientation, and how this relationship in turn might be contingent on perceived contextual discretion. This is done through a quantitative method, where a survey study is done on the top management teams in Swedish saving banks.

  The findings of this thesis show that shared leadership is positively related with market orientation, and that this relationship is not contingent on perceived contextual discretion. The variable of perceived contextual discretion was, however, found to have the effect of an independent variable with a strong positive direct effect on market orientation within the financial sector.

  One limitation of this thesis is that the statements for perceived contextual discretion has been developed only from concepts, and have not been tested in any previous study. This brings with it a risk that these statements did not measure the concept in the most optimal way.

  The theoretical contributions of this thesis are how perceived contextual discretion is found to have a direct effect on market orientation. This further imply that perceived contextual discretion has an effect on the level of market orientation within a firm. 

 • Karlsson Lalander, Ida
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för design.
  Designa för välmående: en meta-analys över anställdas engagemang genom sociotekniska system2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All people are own individuals and our individual differences affect how we experience a sociotechnical system. There is a problematic situation among systems where they cannot live up to the expectations of organizations. From a wellbeing perspective it implies that the systems do not fulfill our fundamental psychological needs which are competence, autonomy and relatedness. There are some finished sociotechnical systems whose purpose are to contribute to increased wellbeing among employees in organizations. The issue regarding finished sociotechnical systems is that it cannot adopt to organizations needs the same way a new sociotechnical system could. Also, there is another problematic situation with processes of design among new sociotechnical systems where not enough consideration is taken to the social and technical context as a unit because there is a disconnection between methods regarding socio technical systems. When systems are not designed with enough consideration to wellbeing among employees it can cause stress related to work. This examination has taken the perspectives of informatics, psychology and Human Resources to counteract this problem. Criterias have been formulated from the results of the literature search to be applied to finished sociotechnical systems. Two of the finished sociotechnical systems fulfilled most of the criterias but a problem was still highlighted since not enough consideration have been taken to personal meetings and individual differences. The result of the discussion ends up in design principles which build a ground for further research and opportunities of development among sociotechnical systems in relationship to wellbeing among employees in organizations.

 • Svensson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  du Plessis de Richelieu, Hannes
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  The never ending story: en studie om hur banker implementerar nya regelverk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability of banks to implement regulations is important in several aspects. From the Finance Inspection ́s Point of view a successful implementation is important to protect the financial system and the consumers. For the banks it is important from a cost-benefit perspective, but also to keep customers satisfied and to maintain the right to continue banking. In spite of the advantages of successful implementation, the research in this area is limited. The aim of the study is therefore to explain how banks can implement new regulations.

  To fulfil the aim of the study we have adopted a qualitative view. Two case studies have been made in which empirics has been collected through eight semi-structured interviews. The respondents were bank employees who had been highly involved in the implementation of MiFID II and MiFIR. The empirics were thereafter analyzed with guidance from the theoretical frame of reference.

  The conclusion of the study is that the banks implementation of regulations is influenced by different factors: the cooperation between banks, the aim of the bank, the corporation culture, and the structure of the organization. The analyze has been used as a start point to create a model for how banks implement regulations. Implementation can be divided into interpretation and introduction. A major challenge is to translate the regulations and integrate them into the business activity. In order to make the employee practice the regulations, different steering mechanisms are used, for example education, information and monitoring. 

 • Eriksson, Terese
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Frohm, Pauline
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  More than what meets the eye: an exploratory study of what image attributes influence consumer behaviour on Instagram2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In an era where Instagram is the new dominating social media platform to reach and communicate with consumers, the demands on companies to differentiate their social media content have increased. Executives seem to avoid social media due to absence of how to manage and learn from it. Therefore, additional in-depth knowledge of how to place apparel products in favourable contexts through images could make marketing efforts more efficient on Instagram.

  The path this dissertation follows is qualitative with an abductive approach, since the aim of this dissertation is to create an in-depth understanding of what image attributes influence and motivate consumers on Instagram.

  Primary data have been produced through three semi-structured focus group interviews along with secondary data collected from five apparel brands’ Instagram accounts. This thesis takes its ground in consumer behaviour and theories of visual content, but does not rely on theory alone, as it would have prevented findings of new insights.

  Findings of previous research on how visual content influence consumers reinforced our research study even when displayed in the forum of Instagram. Additionally, the results of this dissertation stress the importance of placing the product in a relevant context, to a visually appealing background and preferably shown on a human being. These findings may be useful as guidance for apparel companies using Instagram as a promotional tool, as well as for companies who are planning to do so.

 • Zhou, Xujia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Flora, Eduardo
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Comparison of Performance and Power Consumption Between GPS and Sigfox Positioning Using Pycom Modules2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sigfox is one of the newly-emerging LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologies aiming to provide power-efficient solutions to the world of IoT. This study presents a comparison between Sigfox Geolocation and GPS (Global Positioning System) in terms of power consumption and performance which includes three metrics: accuracy and precision, response rate and response time. This study includes for the first part a series of lab tests where Sigfox Geolocation and GPS were studied in a single Sleep, Wake up, Idle, Tx/Rx cycle. For the second part, field tests with different geographical parameters (altitude, population, mobility) were conducted. Results of lab tests show that power consumption difference between Sigfox and GPS is a linear function of Idle time. In field tests, GPS presents a far superior performance than Sigfox in all metrics and marginally better power efficiency for relatively short Idle interval. For both GPS and Sigfox, a correlation between power efficiency and performance was observed. Results show that GPS operates best in rural environments while Sigfox stands out in urban ones. Payload size was observed to affect Sigfox in both power consumption and performance while different transmission rates only affect power consumption but do not seem to impact the other metrics. A solution based on the outcome of this study is suggested for a freight-monitoring system where geolocation is handled by GPS and the coordinates transmitted via Sigfox. As an emerging technology under constant development, Sigfox Geolocation is expected to have improved performance in the near future.

 • Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humaniora.
  Djupläsning och lässtrategier2018In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Texten behandlar hur elever på svensk grundskolenivå i årskurs 1–8, med hjälp av olika lässtrategier, kan skaffa sig förmåga att djupläsa texter för att nå förståelse av både läsningen och det lästa. Den teoretiska och metodologiska basen hänvisar till den amerikanska läsforskning som har bedrivits av Judith A. Langer med ett stort forskarteam vid Albany University, USA. Djupläsnings- metoder förklaras och diskuteras. Artikeln diskuterar Langers “envisionment- building” begrepp och presenterar ett empiriskt material taget från en under- sökning av lässtrategier hos elever i åldrarna 7–13. I Sverige har teorin operationaliserats av författaren i fortsättningsforskning i skolor. Den didaktiska läsutvecklingen från svenska skolor beskrivs. Resultat och diskussion handlar om hur barn och ungdomar kan skapa djup förståelse av text. De autentiska fasbaserade frågorna som används både muntligt och skriftligt vid djupläsning gör att innehållet blir grundligt diskuterat i samtal med lärare och kamrater. Omläsning visar sig vara viktigt. Genomförda textsamtal resulterar i ett mycket fördjupat läsande för eleverna. Motivationshöjande är att eleverna får agera socialt genom textsamtal vid tolkningen och att det ständigt sker en återkoppling från lärarens och kamraternas sida. Motivationen kan även öka om eleverna lyckas med alltmer utmanande texter. Djupläsning med fas- baserade frågor är en effektiv lässtrategi för att skapa förutsättningar för djup- läsning, som i sin tur ger förutsättning för bästa möjliga förståelse av läsningen såväl som det lästa. Läsmarkeringar under läsningens gång gör att läsningen blir långsammare och mer grundlig. Läsandets förutsättning, villkor och pro- cess kan sammanfattas i en modell skapad utifrån operationaliseringsprocessen.

 • Alwan, Dawid
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Johansson, Patrik
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Texturskillnad i kyckling: påverkar ett tillskott av morötter och grönkål i fodret de sensoriska egenskaperna hos kyckling?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Being able to influence the sensory properties of chicken by affecting the feed during breeding, is an interesting concept that can lead to many possibilities. At Bosarp's farm just outside of Blentarp in Skåne they have tried to execute this concept by adding carrots and kale as a complement to the chicken’s basic diet.Aim: The aim of this study is to investigate whether carrot and kale, as a complement to the basal diet, affect the sensory characteristics of the chicken meat.Material and method: To achieve the aim of this study two different sensory differences tests have been applied, first a duo trio test and then a two paired sample test.Results: There were no differences regarding the appearance and taste characteristics between the samples of meat from chickens bred with or without the addition of carrots and kale in the feed, but there was a significant difference regarding the texture.Conclusion: There was a difference in texture, which was either due to the feeding, the cooking, the age of the chicken or handling of the chicken meat after slaughter.

 • Ferretti Lundgren, Johannes
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Saliuku, Alban
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Better safe than sorry: en empirisk studie av investeringsstrategier på Stockholmsbörsen och Micro-cap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The financial crisis during 2007-2008 concerned investors internationally. The Swedish investors’ concern was reflected in the number of shareholders which decreased until 2014. From 2014 and until today the statistics shows that Swedish shareholders are increasing. One explanation could be the digitization that created solutions for investors to buy stocks more easily. But an increased availability does not necessarily mean that the knowledge also has increased. This is one of the reasons for the importance of spreading knowledge to investors and identify the best investment strategy for guidance.

  The purpose is to investigate the investment strategies value investing and growth investing. To find out the best investment strategy the thesis has used the two ratios P/E and P/B and historical share prices. The stocks that are included in this thesis is both from Stockholm Stock Exchange but also from Micro-cap. The thesis has used a quantitative research method when gathering all the necessary information and a deductive approach in relation to the theories. By using the presented ratios, the thesis could categories the stocks in the respective strategy.

  The superior investment strategy is value investing which tends to perform the best risk-adjusted return during the time 2012-2016. Value investing tends to perform the best return regardless if the portfolio contains only stocks from Stockholm Stock Exchange or both Stockholm Stock Exchange and Micro-cap. The result showed that growth investing had the most extreme returns and would have won if the result did not adjust for the risk taken.

 • Alhuttaitawi, Saif
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Storage System for Harvested Energy in IoT Sensors2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work presents an energy system design for wireless sensor networks (WSNs) after applying our design the WSN should theoretically have an infinite lifetime. Energy harvesting sources can provide suitable energy for WSN nodes and reduce their dependence on battery. In this project, an efficient energy harvesting and storage system is proposed. By using (two supercapacitors and four DC/DC converters with step up /step down capabilities) all of them controlled by Microcontroller via switches to consider the best way to save energy to keep the WSN alive as long as possible. The usage of supercapacitors as an energy buffer to supply the sensor components (microcontroller and radio) with energy it needs to work. We could control the energy flow according to a specific voltage levels in supercapacitors to guaranty the full functionality for WSN with minimizing the loss of energy, and that’s leads to long time life for the wireless sensor node WSN. Another important thing we find in our experiment that is the inner leakage of the supercapacitor and how it has a critical effect on how long it can serve our system with energy. This paper contains on two theoretical sections (Part one and part two) which are based on literature reviews, and one experimental section (Part three) based on experimental building the prototype, coding and testing.

 • Jovanovic, Aleksandar
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Vu, Cong
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för datavetenskap.
  Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the data logger DL141E it’s possible to continuously log measurement data from sensors up to 30k samples per second, and then transferring them to a mobile phone with Bluetooth technology. But this is by far too much sample data in a small time for a mobile phone with technical limitations to receive. That’s why only relevant measurement data should be mass logged to reduce the unnecessary data amount. Int his study a new approach is proposed where a specific and smaller amount of discrete pre-samples are logged in sequence. Every set of pre-samples is processed by comparing them to the user pre-defined trigger criterias. Met criterias will trigger logging of a massive set of samples on basis of only interesting signal deviations. The following trigger criterias are used: a specific signal level to cross, a specific signal direction, and both of these in combination with an amount of consecutive samples. The study provides an examination on how the signal processing method ”Lebesgue sampling” can be applied with the above criterias to achieve a god accuracy with reasonable processing time on mobile phones. This is observed using sensors with the most common signal types ramp and pulse in an environment where small noises and transients occur. The accuracy and the processing load are taken into account when estimating the efficiency of Lebesgue method and when estimating how many pre-samples per set might be sufficient. The implementation is written in Java Android platform and then integrated into a digital triggering module with Graphical User Interface (GUI).