hkr.sePublications
1 - 20 of 20
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johnsen, Kent
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Kulturmiljöns roll i kommunal planering: En fallstudie av landskapet i översiktsplaner över sex skånska kommuner för att utreda hur kulturmiljöbegreppet används i en planeringsdiskurs.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kulturmiljöer finns överallt runt om oss. Planerad påverkan av vår omvärld påbörjades redan under medeltiden och har genom historien varit uttryck för både säkerhetsfrågor och makt. Kulturmiljövårdens riksintresse etableras på 1970-talet och skyddas av miljöbalken. Plan- och bygglagen infördes 1987 och ställde krav på att kommuner ska producera en översiktsplan som tar ställning till långsiktiga markanvändnings- och byggfrågor.

  I översiktsplaner behandlas även kulturmiljövärden i kommunerna och syftet med detta arbete är att utreda hur detta begrepp tolkas och arbetas med i kommunal planering. Detta görs genom en diskursanalytisk fallstudie över sex skånska kommuner. Dessa är Burlöv, Eslöv, Höör, Simrishamn, Trelleborg och Ängelholm. Översiktsplanerna har valts utifrån deras aktualitet. Varje översiktsplan presenteras för sig i resultatdelen och jämförs och analyseras i diskussionen.

  Värdeord och förekommande begrepp presenteras i en matris. Det framkommer att kulturmiljöerna presenteras som något som ger karaktär och identitet till kommunerna men används främst som en resurs för rekreation och näringslivet. Det framkommer också att kommunerna vill öka kunskapen om kulturmiljövärden generellt.

  När kulturmiljöer ses som en resurs kan värdefrågor uppstå och synlighet och påtaglighet blir värdehöjande. Många svårtolkade kulturmiljöer riskerar att försvinna. Ett par kommuner nämner skapandet av nya kulturmiljövärden. Diskussionen avslutas med att konstatera att saker måste försvinna för att nya saker ska få plats.

 • Lindberg, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Du blir ensam": Sårbarhet i distansutbildning med fokus på tillgänglighet och delaktighet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The origin of this study was the Schools Inspectorate's quality review (2014), which criticized the distance education of municipal adult education. In the review they criticized the distance educations lack of ability to adapt the education to student. The curriculum for the degree program for special teachers (2011) stipulates that these are supposed to help eliminate obstacles and difficulties in the learning environment. This applies to both school-based education and distance education. The aim of this study was to contribute to increased knowledge of distance education in municipal adult education with a focus on accessibility and participation. In the study students in vulnerability’s experience of accessibility and participation was examined. The result shows that students are assigned to carry out tasks on their own and the teacher is reduced to being an appraisal teacher. Teaching is largely non-existent and when students communicate with their teacher, they almost always do so in writing, which results in an increasing of the linguistic vulnerability. Students describes a loneliness and they are critical of the lack of interaction with other students.

 • Crnovrsanin, Adelisa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Hajic, Edvina
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken: Beslutsfattande inom svenska banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Money laundering and terrorist financing is an international issue that is constantly threatening the world economy and the financial system. This meaning, that FATF's fundamental recommendations, as a basis for a large part of the regulations, within the Swedish financial sector have a significant role in the counter of money laundering as well as the decision-making of bankers in the Swedish major banks.The purpose of the study is to understand how and why there exists a gap between the Financial Action Task Force's fundamental recommendations and the behavior of a number of Swedish banks in the regulation of money laundering by observing bankers'decisionmaking.By applying an abductive approach, decision theories lay the foundation for understanding which psychological cognitions can affect a bankers decision making. Our idea has also been that individuals in the Swedish major banks can make decisions in relation to which organizational relationships such as control system, complex work environments, informations systems, selections and values exist within the bank.Referring to our theoretical reference framework, empirical collection and analysis, we have found that the different organizational relationships can be contributing factors to why money laundering within Swedish major banks can arise. Bankers not only take unwanted decisions because of the shortcomings in the organizational relationships, but also because the employees have different levels of competence and thus have wider scope for action. During the study, we have received an indication that customer relationships and how well bankers knows the customer, can be a critical factor to the emergence of money laundering.

 • Svahn, Ola
  et al.
  Kristianstad University, Plattformen för molekylär analys. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Björklund, Erland
  Kristianstad University, Plattformen för molekylär analys. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  High flow-rate sample loading in large volume whole water organic trace analysis using positive pressure and finely ground sand as a SPE-column in-line filter2019In: Molecules, ISSN 1420-3049, E-ISSN 1420-3049, Vol. 24, no 7, article id E1426Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By using an innovative, positive pressure sample loading technique in combination with an in-line filter of finely ground sand the bottleneck of solid phase extraction (SPE) can be reduced. Recently published work by us has shown the proof of concept of the technique. In this work, emphasis is put on the SPE flow rate and method validation for 26 compounds of emerging environmental concern, mainly from the 1st and 2nd EU Watch List, with various physicochemical properties. The mean absolute recoveries in % and relative standard deviations (RSD) in % for the investigated compounds from spiked pure water samples at the three investigated flow rates of 10, 20, and 40 mL/min were 63.2% (3.2%), 66.9% (3.3%), and 69.0% (4.0%), respectively. All three flow rates produced highly repeatable results, and this allowed a flow rate increase of up to 40 mL/min for a 200 mg, 6 mL, reversed phase SPE cartridge without compromising the recoveries. This figure is more than four times the maximum flow rate recommended by manufacturers. It was indicated that some compounds, especially pronounced for the investigated macrolide molecules, might suffer when long contact times with the sample glass bottle occurs. A reduced contact time somewhat decreases this complication. A very good repeatability also held true for experiments on both spiked matrix-rich pond water (high and low concentrations) and recipient waters (river and wastewater) applying 40 mL/min. This work has shown that, for a large number of compounds of widely differing physicochemical properties, there is a generous flow rate window from 10 to 40 mL/min where sample loading can be conducted. A sample volume of 0.5 L, which at the recommended maximum flow rate speed of 10 mL/min, would previously take 50 min, can now be processed in 12 min using a flow rate of 40 mL/min. This saves 38 min per processed sample. This low-cost technology allows the sample to be transferred to the SPE-column, closer to the sample location and by the person taking the sample. This further means that only the sample cartridge would need to be sent to the laboratory, instead of the whole water sample, like today's procedure.

 • Augustsson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  De öppna fältens rationalisering i områden med olika ägarstruktur i nordöstra Helsingborg under perioden 1947–2017: Med fokus på trädrader och habitatöar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste 50 åren har intensifieringen av jordbruket ökat i takt med maskinernas framfart. Detta på bekostnad av att livsviktiga biotoper för djur och växter försvunnit, då åkerlandskapet blivit allt mer homogent. Skogen och jordbrukslandskapet är två av de artrikaste landskapstyperna och utgör idag störst hot för Sveriges rödlistade arter. Undersökningsområdet ligger i nordvästra Skånes åkerlandskap och uppsatsen behandlar jordbruksmarkens öppna fält och dess utveckling. Uppsatsen belyser även skillnader mellan små- och medelstora jordbruk jämfört med storjordbruk i ett område bestående av Fleninge, Kropp, Holk och Rosendal, belägna i nordöstra Helsingborgs kommun. Undersökningsområdet är intressant för att studera olika markägares förhållningssätt till jordbruksmarken. En GIS-analys över områdets landskapsutveckling av öppna fält, trädrader och habitatöar presenteras för åren 1947, 1965 och 2017. Analysen visar att medelstorleken på de öppna fälten, betesmarken och åkermarken i båda undersökningsområdena har mer än fördubblats på 70 år, med störst förändring på storjordbruket. Det syns även tydligt att antalet fält successivt minskat med åren då 197 fält har försvunnit på de små- och medelstora jordbruken samtidigt som 69 försvunnit i storjordbruksområdet. En genomsnittlig minskning av trädrader, med cirka 129 meter per år, sker på det små- och medelstora jordbruket, där minskningen är störst. Habitatöarna går från att ha varit vanligare inom storjordbruket till att merparten försvinner under undersökningsperiodens senare del. På det små- och medelstora jordbruket ökar antalet habitatöar även om en stor andel habitatöar avlägsnas, så tillkommer många. År 2017 finns totalt 99 habitatöar i undersökningsområdet, vilket innebär en minskning med cirka 0,4 habitatöar per år. Habitatöarna har dock varit svåra att analysera, detta ser dock ut att hänga samman med att glesa typer av trädrader tillkommer där, vilka enligt gängse kategoriseringskriterier inte räknas till trädrader utan blir individuella habitatöar. Denna utveckling har troligen en negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området. Då minskning av habitat och biotoper är ett av de största hoten för biodiversiteten och arters utrotning är det grundläggande att jordbruket istället bidrar till bevarande av arter för en hållbar framtid.

 • Hansson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Arvidsson, Åsa
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Heering, Peter
  Germany.
  Pendrill, Ann-Marie
  Lunds universitet.
  Rutherford visits middle school: a case study on how teachers direct attention to the nature of science through a storytelling approach2019In: Physics Education, ISSN 0031-9120, E-ISSN 1361-6552, Vol. 54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has long been argued that nature of science (NOS) is an important part of science teaching. In the literature, many different approaches to NOS have been suggested. This article focuses on a storytelling approach, and builds on data from audio recordings from three middle-school (school year 6) classrooms. The three science classes are run by three science teachers who have been introduced to NOS and storytelling during a oneday workshop. These three teachers chose to tell the students a story about Ernest Rutherford. The stories told by the teachers, as well as the whole-class discussions afterwards, are analysed with respect to what NOS aspects were communicated. The results show that many different NOS aspects, such as the tentative nature of scientific models, empirical aspects of the scientific knowledge process, as well as human aspects of science, emerge in the context of the story about Rutherford and his work on the atomic model. The results indicate promising possibilities for storytelling as an approach to NOS teaching.

 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Sömn och hälsa: conference proceeding 20192019Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • Dahlgren, Carola
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Högläsning och språkutveckling: En studie om högläsning på förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. Materialet är analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En sökning har gjorts utifrån relevant forskning och litteratur utifrån aspekterna språkutveckling, högläsning och boksamtal. Sammanfattningsvis så visar resultaten från informanterna att man i olika omfattning arbetar med högläsning och boksamtal. Förskollärarna i studien har insikt om att högläsning, boksamtal och språklekar som Bornholmsmodellen gynnar och utvecklar barnets språkutveckling.

 • Andersson, Sebastian
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Lipemi-interferens vid mätning av Hb på Sysmex XN-10 och HemoCue Hb 201+2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Anemia can arise from either loss of erythrocytes or impaired production of new erythrocytes. In order to discover and evaluate the treatment of anemic patients, correct Hb measurements are important. A common method to measure Hb concentration is photometry in combination with chemical conversion of the Hb. Like all light-dependent methods this suffers from a vulnerability to turbidity that scatters light. Lipemia is a common cause of turbidity caused by e.g. recent intake of high fat foods, diabetes mellitus, liver or kidney disease, alcoholism and some drugs. Manufacturers of Hb analyzers use different methods to counter the influence of interference from lipemia on measurements. Sysmex XN-10 analyzers use a fat dissolving sheath fluid in its photometric channel (HGB) and HemoCue measures absorbance at a second wavelength to compensate for turbidity. Sysmex XN-10 also has an optic channel (HGB-O) for counting reticulocytes by measuring their nucleic acid and Hb content. At the same time this channel measures Hb equivalents of erythrocytes and gives a calculated value of Hb content in the entire sample. The aim of this study was to compare the photometric and the optical channels for measuring Hb concentration in whole blood. Both the Sysmex XN-10 channels were compared with HemoCue Hb 201+ when measuring Hb concentrations in lipemic samples. Plasma Hb concentration was determined for the corresponding samples in order to investigate correlation between elevation in Hb concentration with and without simulated lipemia and in the plasma after centrifugation. Samples analyzed at Skånes University Hospital in Lund during the month of November 2018 (n = 392) using both HGB and HGB-O on XN-10 were compared using Spearman's signed correlations coefficient. Lipemia was simulated by using the fat emulsion Intralipid in a total of 32 samples. Samples collected and analyzed on the previous day was used for the study. Each sample was split into one part with added Intralipid to form a lipemic sample and one part with NaCl-solution of the same volume as Intralipid in the lipemic sample. The differences between lipemic and non lipemic samples was tested for significance by the non-parametric Wilcoxons signed ranks test for each of the methods. Significance between the three methods was tested by using Kruskal-Wallis and Dunn's tests. Level of significance was set to p < 0.05. The results showed good correlation between earlier test run on both HGB and HGB-O with a Spearman correlation score of 0,982.  A significant difference was found between lipemic and non lipemic samples with the photometric method (p < 0,001) but not the optical method (p = 0,11) on XN10. HemoCue Hb 201+ also showed a significant difference (p < 0,001) between lipemic and non lipemic samples but a lower median than HGB and less deviation than HGB-O. The median of HGB-O indicated that it was influenced the least by lipemia of the three methods but had the greatest deviation of the differences. The greater deviation of HGB-O values may have been caused by hemolysis since the method measures intra cellular Hb. HemoCue shows according to this study the slightest deviation of the three methods and a less heightened median value compared to HGB which confirms the methods suitability as complement to HGB when dealing with lipemic samples.

 • Edström, Tobias
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Näslund, Regina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Glosor i rampljuset: en studie av ordinlärning i engelska via läromedel och Readers Theatre2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Second language learning requires that pupilslearn new words and thus requires a well-functioning memory and teaching methods that utilize how the memory stores and recalls words. In Swedish gradeschools, the traditional method used to acquaint pupils with new words and phrases (i.e.vocabulary) isthrough various textbook-based texts and recordings in connection with a vocabularylist that is to be studied for an upcoming vocabulary text. In our study, we compared word learning among pupilswho were taught by the traditional methodversus pupils who participated in an educational drama activity: Readers Theatre. Our study was limited, and its validity and reliability can be questioned from several aspects, but our results support the premise that pupilswho participate in Readers Theatrecan learn and remember new English vocabularyjust as well and even better than pupilswho learn them through traditional teaching methods. Our survey results suggest that the traditional method is better for mastering spelling and translation of selected vocabulary,at least in the short-term, while Readers Theatregivespupilsa better and more memorable understandingof the meaning and use of the vocabularyin context. Our results indicate that neitherof the methods isinfallible, as pupils’memory for the words and phrases they were exposed to deteriorated after a week. Combining the methods might have led to more deliberate repetition of the vocabularyand even better vocabularymemory

 • Olsson, Pontus
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Walfridsson, Alexander
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Etableringen av Ebbjörnarp: En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. Syftet med denna studie var att med paleoekologisk metodik datera när ett bebyggelsenamn med suffixet -torp etablerades vid en specifik lokal på Linderöds, Nävlinge- eller Göingeåsen. Med GIS-analys och fältarbete kunde en lämplig undersökningslokal hittas och två torvkärnor borras upp för vidare pollenanalys. Lagerföljden kunde genom 14C-metoden dateras till 727 e.Kr. ± 50 år på 96,5 centimeters djup. Med pollendiagrammet gjordes tolkningen att Ebbjörnarp etablerades under andra hälften av 1100-talet. Detta grundar sig på en uppgång av kolfragment som föregicks av en lång period med låg och jämn nivå. Etableringen skedde då fler trälar kom att friges. Om det rörde sig om en träl för Ebbjörnarps del låter vi vara osagt då det även kunde vara en vanlig bonde som tog chansen till ett arrende. Landskapet tiden före Ebbjörnarp var dels ett öppnare kulturlandskap med tydlig mänsklig närvaro, och dels senare ett mer beskogat landskap med lägre aktivitet.

 • Hagbard, Oscar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  ”Äghornas kringgiärde är af steen”: Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. Syftet med denna uppsats är att dra slutsatser kring hur hägnaderna såg ut under 1700-talet i denna trakten och därmed även bidra till arbetet med kulturreservatet. För att svara på frågor om hur hägnaderna såg ut före skiftesreformerna i norra Halland och varför vissa hägnadstyper förekom har Hallands landsbeskrifning från 1729 och geometriska avmätningar av Johan Söderlingh studerats. Källmaterialet indikerar att den dominerande hägnadstypen är av sten oavsett tillgången till material. Det förekommer dock trähägnader i området och då är det främst i form av ris. Det går att dra paralleller mellan trähägnadernas utbredning och förekomsten av skog i området. Skogsområdena ligger mot gränsen till Västergötland. En annan aspekt som kan ha påverkat förekomst och utformning av hägnader och som troligen inte syns i källmaterialet är tillfälliga hägnader. Tillfälliga hägnader kunde användas bland annat vid ljungbränning, efterbete eller tillfälliga kålgårdar. Därför borde det även funnits tillfälliga hägnader omkring Äskhult. Slutsatsen är dock att stenhägnader troligen var dominerande i området kring Äskhult.

 • Söderquist, Pär
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Human alteration of natural systems, and its consequences are of great concern and the impact on global ecosystems is one of the biggest threats that biodiversity stands before. Translocations of invasive species, as well as intraspecific contingents with non-native genotypes, whether they are deliberate or unintentional, are one such alteration and its consequences are continuously being assessed. The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the world and a flagship in wetland conservation. It is also an important game species which is heavily restocked for hunting purposes, especially in Europe where over three million ducklings are released every year. Because of its hunted status, its abundance, and the number of released individuals, it can serve as a model species to study effects of releases, both for conservation and restocking for hunting, on wild populations. In this thesis the status of the mallard was assessed in the Nordic countries and the effects of releases on the wild populations were studied by mining historical ringing data, comparing morphology of present-day wild, farmed, and historical mallards, and analyzing phylogeography of wild and farmed mallards in Europe. The status of the mallard population in the Nordic countries are generally good, however, a joint effort of European countries is needed to monitor and manage the population. A significant difference between wild and farmed mallards concerning longevity, migration, bill morphology and genetic structure was also found, together with signs of cryptic introgression of farmed genotypes in the wild population with potential fitness reduction as a result. The effect is however limited by that only a fraction of released farmed mallards reach the breeding season due to low survival. A natural captive environment is crucial to keep individuals wild-like with high survival rates after release. However, with an introgression of potentially maladapted farmed genotypes leading to a reduction in fitness, a low survival of released mallards would favor the wild population. A legislative change regarding obligation to report numbers, provenance, and release sites of farmed mallard should be considered, together with practical solutions of ringing and genetic monitoring of released mallards.

 • Mikkelä, Marcus
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Hallgren, Joel
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Fruktodlingsarealens utveckling i socknarna Västra Karup och Södra Mellby mellan åren 1926 och 20142019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har under lång tid odlats frukt i Sverige. Fruktodlingen var länge knuten till herrgårdar och slott. Sedan slutet av 1800-talet började fruktodlingar anläggas i områdena runt Vånga, Kivik och Båstad i Skåne. Det växer fram en ny typ av näring som är mer industriellt präglad än den tidigare herrgårds- och slottsodlingen. Syftet med studien är att undersöka industrifruktodlingsarealens utveckling mellan åren 1926 och 2014 i socknarna Västra Karup vid Båstad och Södra Mellby vid Kivik. Socknarna valdes som undersökningsområden för att de ligger i två fruktodlingsdistrikt i Skåne. Metoden som används är digitalisering av fruktodlingarna i kartmaterialet och beräkning av arealen i GIS-programmet ArcMap.

   

  Fruktodlingsarealen ökade i båda socknarna under första hälften av undersökningsperioden och minskade under den andra. I Västra Karup är arealen minst i slutet av undersökningsperioden och i Södra Mellby i början, arealen var störst i båda socknarna i mitten av perioden. Ökningen beror bland annat på avskärmningen från världsmarknaden under andra världskriget samt ett importstopp på utländsk frukt och minskningen på tullar och ett borttaget importstopp.

 • Jonsson, Agneta
  et al.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Barns frågor i lek2019In: Forskul, ISSN 2001-6131, Vol. 7, no 1, p. 86-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, which is part of a larger project on play-responsive teaching in preschool,we analyze the questions children ask when they play. Questions are understoodas verbal actions that renders something in the foreground and something else in the background. Questions indicate what is in focus of children’s attention when they play and are considered important to respond to with an ambition to design teaching responsive to play. The purpose is therefore to contribute with insights about what we can learn from children’s questions with an interest in teaching in play. The study is based on an analysis of all questions children ask in 51 video documentation where teachers and children play. The results show that children primarily (94 of 104questions) ask about matters in or about the play they are engaged in (’as if ’), while the rest of the questions (10) concern something actualized in play but concerning conceptual matters outside the play (’as is’). The implications for teaching in preschool are discussed.

 • Arvidsson, Åsa
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Vad händer när fysiken möter estetiken?: att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. En orsak till problemen, menar många, är att elever inte finner naturvetenskapen meningsfull. StoryTelling är ett undervisningsmaterial och ett arbetssätt uppbyggt kring historiska berättelser kring ett naturvetenskapligt innehåll. Läraren gestaltar till exempel en historisk forskare och i rollen som forskaren berättar hen om sitt arbete. Det primära syftet med StoryTelling är att beskriva naturvetenskapernas karaktär. Jag blev dock intresserad av att undersöka om berättelserna också skulle kunna bidra till att utveckla elevernas begreppsförståelse. Detta har jag i den här studien undersökt genom att berätta berättelsen från materialet i en mellanstadieklass. Jag utgår i min studie från Egans teori om hur "romantic understanding" kan stödja kognitiv utveckling från en konkret och kontextberoende förståelse av omvärlden till naturvetenskapliga, generella förklaringsmodeller. Jag har filmat fyra elevgruppers diskussioner om vakuum och tryck före och efter att jag berättade en berättelse där jag iklädde mig rollen som Otto von Guericke. Gruppdiskussionerna har analyserats utifrån gruppernas användning av nya begrepp och förklaringar samt nya gester och bildliga uttryck. Samtliga grupper förändrar, i större eller mindre utsträckning, sina förklaringar kring vakuum efter att ha tagit del av min berättelse. En del grupper använder också gester och bildliga uttryck från berättelsen under sina diskussioner. Resultaten indikerar att StoryTelling kan vara ett stöd för att utveckla elevers begreppsförståelse i naturvetenskap.

 • Kjellsdotter, Patricia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Har ni varit ute idag?: En studie med syfte att se utevistelsens möjligheter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utevistelse är något som är starkt förknippat med förskolan idag. Många föräldrar förväntar sig att vi är ute dagligen men det är mer sällan de frågar efter utevistelsens syfte och innehåll. Syftet med den här studien är att få syn på hur förskollärare verksamma i förskolan planerar kring utevistelsen. Vad är det huvudsakliga syftet med utevistelsen samt vilka möjligheter och eventuella hinder finns att förhålla sig till? För att samla empirin används kvalitativa forskningsintervjuer med idag verksamma förskollärare. Studien tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv vilket belyser samspelet mellan barnet och den kultur de befinner sig i. Studiens resultat visar att huvudsyftet med utevistelsen i förskolan är hälsoaspekten, frisk luft och rörelse. Det visar även att den mesta undervisning utomhus sker vid spontana tillfällen, fångade i stunden. Samtidigt visar det sig att undervisningen har fått en allt mer framträdande roll vilket skapar en mer pedagogisk helhet för dagen i förskolan.

 • Boork, Magdalena
  et al.
  RISE.
  Enger, Johanna
  Lunds Universitet.
  Hiller, Carolina
  RISE.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception och energi2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to promote an efficient use of energy for lighting, while putting the user'sperception and light comfort in focus, this project has developed methods and tools tocommunicate light and lighting. To ensure that light environments are designed from auser perspective, existing definitions of light quality, which are mainly based ontechnical terms, have been supplemented with concepts and definitions of visual andemotional character of light. The lighting industry and professional purchasers havebeen involved in all phases of the project in order to develop methods and tools that arewell-grounded and applicable by different actors involved in the process from lightplanning to the implementation of lighting environments.Lighting accounts for a significant part of the total energy use in buildings, about 20per cent for households and 40 per cent for premises. The energy saving potential isthus high. Moreover, Europe is facing a shift towards more energy efficient lighting as aresult of both regulations and technology development. Still, Swedish consumers tendto prefer incandescent light, as it is perceived to provide better comfort compared tomodern light sources. Therefore, in order to motivate property owners and consumersto convert to more energy-efficient products, it is necessary to focus more on the visualand emotional qualities of light. Today, however, knowledge, concepts and tools tocommunicate and measure visual light quality are lacking. This challenge has been themotivation and starting point for the development of methods for assessing objectiveand subjective light qualities for light sources, luminaires and light environmentswithin this project and to translate the results into tools targeting the industry.The project has developed a draft communication tool based on the human perceptionof light quality. The tool aims to constitute a neutral communication point and tosupports both the lighting industry and professional purchaser, and thus also the enduser. By reducing misunderstandings and increasing the consensus between actors indifferent parts of the process from light planning to implementation, the tool isexpected to promote light environments that are both energy-efficient and provideattractive perception and comfort.

 • Al-Juboori, Halah
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Ismael, Naser
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. Metod: Metoden var en kvantitativ empirisk studie som utfördes med en enkät. Undersökningsgruppen var nyanlända asylsökande. Enkäterna delades ut på ett asylboende samt på ett migrationsverk. Resultat: Resultatet baseras på 105 besvarade enkäter där deltagarna kom från Irak (35%) och Syrien (65%). Majoriteten av studiedeltagarna (84%) borstade tänderna minst 1 gång per dag och använde fluortandkräm (87%). Det var 56% som inte använde något mellanrumshjälpmedel för att rengöra mellan tänderna och det var 64% som inte använde extra fluortillskott. Gällande kostvanor visade sig att 59% av deltagarna åt 1–3 måltider per dag och 40% åt 4–6 gånger per dag. Mer än hälften åt frukost dagligen, 90% åt lunch dagligen och 43% åt middag dagligen. Det var 33% som konsumerade läsk 1–2 gånger dagligen Slutsats: Nyanlända asylsökande hade bristfälliga tandborstvanor då de flesta borstade endast en gång per dag och att många inte använde approximala hjälpmedel. Även kostvanorna var bristfälliga då många åt för få huvudmål. Information om munhygien och kostvanor behöver förbättras till gruppen.

 • Bertilsson, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Den känslomässiga (barn-) offret-effekten: Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. (2015) fick belägg för stora delar av studien men på grund av svårigheter i känslomanipulationen så blev resultaten inte som planerat. Deltagarna i denna studie delades in i fyra grupper. Grupp ett fick läsa ett vittnesmål där vittnet beskrevs som ledsen, grupp två fick läsa ett vittnesmål där vittnet beskrevs som arg, grupp tre fick läsa ett vittnesmål där vittnet beskrevs som positiv och grupp fyra fick läsa ett vittnesmål där vittnet beskrevs som neutral. Deltagarna slumpades in i respektive grupp. Efter att deltagarna läst vittnesmålet så genomförde de en trovärdighetsbedömning av vittnesmålet. Till skillnad mot Wessel et al. (2015) så fick deltagarna i denna studie avslutningsvis svara på ett antal frågor för att ta reda på vad varje respondent anser vara normalt förekommande beteende under ett vittnesmål för en person som blivit sexuellt utsatt. Denna studie fann inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande trovärdighetsbedömningar, därav inte någon känslomässig offer effekt. Studien fann inte heller någon skillnad mellan grupperna efter att deltagarna delades in i två grupper för att skilja på de respondenterna som har höga respektive låga förväntningar på hur ett vittnesmål borde framföras av en person som blivit sexuellt utsatt. Studien fann inte heller några skillnader mellan grupperna gällande trovärdighetsbedömningar efter att respondenternas totalpoäng på hur ett vittnesmål borde framföras av en person som blivit sexuellt utsatt ladesin som kovariat i en ANCOVA.