hkr.sePublications
1 - 14 of 14
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Schmidt, Manuela
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lund University.
  Hansson, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Doctoral students' well-being: a literature review2018In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Doctoral student well-being is an important matter that shapes the well-being of academics throughout their careers. Given that well-being has been found to be closely related to employee productivity and efficiency, strategies associated with maintaining well-being during PhD studies might be crucial for higher education, its outcomes and-just as importantly-for a balanced life of PhD students.  Method: Based on 17 studies, this literature review critically assesses the literature on doctoral student well-being.  Results: Theoretical models, concepts of well-being, and methods applied are discussed, as are the results of the articles. The reviewed studies are then discussed based on a SWOT analysis addressing the strengths and weaknesses of the reviewed research as well as the identified opportunities and threats, which can be used as a basis for future research. Based on the review findings and the SWOT analysis, a multidimensional view of the well-being of doctoral students is proposed.  Conclusions: The study proposes a more student-centred approach to meeting doctoral students' needs, and the enhancement of doctoral student well-being in order, as a long-term goal, to improve academics' well-being and productivity.Doctoral student well-being is an important matter that shapes the well-being of academics throughout their careers. Given that well-being has been found to be closely related to employee productivity and efficiency, strategies associated with maintaining well-being during PhD studies might be crucial for higher education, its outcomes and-just as importantly-for a balanced life of PhD students. Based on 17 studies, this literature review critically assesses the literature on doctoral student well-being. Theoretical models, concepts of well-being, and methods applied are discussed, as are the results of the articles. The reviewed studies are then discussed based on a SWOT analysis addressing the strengths and weaknesses of the reviewed research as well as the identified opportunities and threats, which can be used as a basis for future research. Based on the review findings and the SWOT analysis, a multidimensional view of the well-being of doctoral students is proposed. The study proposes a more student-centred approach to meeting doctoral students' needs, and the enhancement of doctoral student well-being in order, as a long-term goal, to improve academics' well-being and productivity.

 • Max, Pilbäck
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Terese, Berglund
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Från våta marker till våtmarker: en studie i våtmarkernas förändringar mellan tidigt 1800-tal och 2017 vid Ivösjön i nordöstra Skåne2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våta marker utgjorde tillsammans med andra miljöer en variation i det historiska landskapet. När människor behövde den våta marken för odling betraktades den som ogynnsam och marken avvattnades. Endast 10 % av den ursprungliga våtmarksarealen finns idag kvar i Skåne. Våta marker blev begreppet våtmarker när människan förstod dess värden. I uppsatsen studeras våtmarksförändringar och markanvändningsutveckling mellan tidigt 1800-tal och 2017 vid Ivösjön i nordöstra Skåne. Uppsatsen kartlägger också hur dikningsföretag har påverkat våtmarkernas förändring.  Utifrån historiskt kartmaterial och Lantmäteriets höjddata har GIS-analyser utförts och jämförts med relevant litteratur. Våtmarkernas kvarvarande areal är mellan 9 % och 14 % och samstämmer med de generella siffrorna över Skåne, dock finns avvikelser vid ett område (43 %). Markanvändningens utveckling följer de allmänna trenderna. Hur dikningsföretagen påverkat markanvändningen kräver vidare undersökningar.

 • Gagzis, Ulrika
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Specialpedagogens funktion i arbetet med bedömning: ett kunskapsbidrag utifrån specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som arbetar i olika verksamheter. Deras beskrivningar syftar till att ge vidare insikt och vägledning om hur specialpedagogers arbete kring bedömning kan påverka elevers möjligheter till allsidiga bedömningar utifrån ett relationellt perspektiv.

   

  Resultaten i den tidigare forskningen visar att det skett en ökning av antalet bedömningar såväl i svensk skola som internationellt. Det faktum att bakomliggande orsaker till ökningen inte problematiseras eller ifrågasätts kan beskrivas som en ökad bedömningskultur. Detta sker samtidigt som det saknas forskning kring konsekvenser av bedömning och vad som styr bedömning. Bedömningar såsom formativ och summativ bedömning har olika syften och påverkar således eleverna olika. Perspektiv på elever i skolproblematik och vilken roll specialpedagogen tar är viktigt i bedömningssammanhang.

   

  De teoretiska perspektiv jag utgår ifrån är systemteori med utgångspunkt i Bronfenbrenners ekologiska systemteori där aktivitet i och mellan mikro-, meso-, exo- och makro-nivåerna är centrala. Dessutom är relationellt- och kategoriskt perspektiv valda utgångspunkter. Metoden är semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger. Resultaten visar att specialpedagoger har en stor roll i arbetet kring bedömning, inte minst genom övergripande och aktivt arbete med extra anpassningar samt implementerandet av och upprätthållandet av ett relationellt förhållningssätt i verksamheterna. Genom extra anpassningar och relationellt förhållningssätt ges eleverna möjlighet till stöttning så att deras kunskaper kan bli synliga vid bedömning. Kommunikation är centralt i specialpedagogiskt arbete. Legitimitet att utföra sitt arbete beror till stora delar på specialpedagogens relationella kompetens men att ha rektors mandat är också viktigt.

 • Samuelsson, Jonathan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Olsson, Robin
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  What influence the buyers’ decision-making process?: a study on the Swedish tenant-owned apartment market2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with the decision-making process on the tenant-owned apartment marked in Sweden. It is argued that decision-making on the market is complex and the consumer protection is in need to be strengthened. The main issues on the market is argued to be the information asymmetry and agency problems. These phenomena influence the bounded rationality in the decision-making process.

  The purpose is to gain an understanding of the information asymmetry and agency problems on the tenant-owned apartment market in order to explain how it influence the decision-making process. The empirical context where this research is performed is the tenant-owned apartment market in Sweden. More specifically, the relationship between buyers and brokers are examined. The descriptive and exploratory purpose of this mixed methods research calls for abductive reasoning. The choice of performing this research through mixed methods lead to the application of triangulation which influenced the choice of data collection techniques, namely interviews and a questionnaire. The broker perspective was examined with four interviews of real-estate brokers from the Kristianstad area. The perspective of the buyers was examined through three interviews with buyers from the Kristianstad area. Additionally, the questionnaire gathered the opinions from 83 respondents.

  If buyers desire to make decisions that is made under as little bounded rationality as possibly, efforts needs to be made regarding the procedures on the market. Bounded rationality occurs when buyers perceive limitations during the examination of properties which influence the decision-making process.

  Lastly, this field of research was previously rather uncovered. However, this thesis contributes with an understanding of various aspects that influence the decision-making process in the field of the tenant-owned apartment market. We believe that a further understanding of the tenant-owned apartment market would facilitate attempts to strengthen the consumer protection.

 • Alftén, Isabelle
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Håkansson, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Revisorns bedömning av fortsatt drift: en kvalitativ studie om faktorer som kan påverka revisorns bedömning av fortsatt drift2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skandaler inom revisionsprofessionen har lett till en ökad kritik mot revisorer, eftersom deras förmåga att upplysa om problem med fortsatt drift ifrågasattes. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om det föreligger tvivel till fortsatt drift, vilket är ett stort ansvar eftersom det handlar om en bedömning av framtida händelser. Forskning visar att bedömningar av fortsatt drift mellan byråer skiljer sig åt beroende på olika faktorer som kan påverka revisorns bedömning. Detta leder till en nyfikenhet för vilka faktorer som kan påverka revisorns bedömning av fortsatt drift.

  Syftet med studien är att identifiera revisorer i olika revisionsbyråers tillvägagångssätt vid bedömning av fortsatt drift för att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som kan påverka en revisors bedömning av fortsatt drift.

  Studiens ansats är abduktiv där teorin utgår ifrån revisorns bedömning av fortsatt drift, men som vidare innehåller teorier som kan förklara och hjälpa till att tolka hur revisorn fattar sitt beslut om fortsatt drift. För att få ytterligare förståelse har semi-strukturerade intervjuer utförs med auktoriserade revisorer på olika revisionsbyråer. Empirin från intervjupersonerna resulterar i nya iakttagelser i form av de berättelser revisorerna ger om sin kunskap och erfarenhet av fortsatt drift.

  Slutsatsen av denna studie är att de olika faktorer som påverkar revisorns bedömning av fortsatt drift är byråstorlek, klientportfölj, kunskap, erfarenhet, specialistpersonal, beslutsstöd, användning av beslutsstöd, samt lagar och standarder.

 • Lassen, Anne Dahl
  et al.
  Denmark.
  Fagt, Sisse
  Denmark.
  Lennernäs, Maria
  University of Gävle.
  Nyberg, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Haapalar, Irja
  Finland.
  Thorsen, Anne V
  Denmark.
  Møbjerg, Anna C M
  Denmark.
  Beck, Anne M
  Denmark.
  The impact of worksite interventions promoting healthier food and/or physical activity habits among employees working 'around the clock' hours: a systematic review2018In: Food & nutrition research, ISSN 1654-661X, Vol. 62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We conducted a systematic review of randomised studies on the impact of worksite interventions to promote healthier food and/or physical activity among people who work irregular hours 'around the clock', that is, outside of ordinary daytime working hours. The population-intervention-comparator-outcomes-study (PICOS) design format was used. Data sources were PubMed and CINAHL. An updated search was conducted on October 2017 using Google Scholar and the related articles function in PubMed on initially included studies to identify additional studies. Risk of bias was used to assess study quality. A total of seven studies (reports published in 14 papers) were included in the systematic review: Two interventions with a broader lifestyle approach, three focusing on physical exercise and two on providing healthier food or meal options. The studies had sample sizes from 30 to 1,000 and targeted a mixture of occupations, including both male- and female-dominated occupational groups. The interventions lasted from 2 to 12 months. Only one had an extended follow-up. In general, the studies showed small-to-moderate effect sizes on several measures, including dietary and/or physical activity measures, suggesting acceptable effectiveness for interventions involving community-level behaviour change. Our findings highlight a need to further develop and implement well-designed health promotion interventions with comparable outcome measures and effect size reports. A mixture of health promotion strategies is recommended for future practice in this target population, including individually tailored programmes, improving the food and physical activity environment and using broader lifestyle approaches including the use of participatory and empowerment strategies. While more research is needed in this field, the existing knowledge base on effective approaches awaits translation into practice.

 • Van Kleef, Bram Johannes
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  The role of bonus and commission schemes in value co-creation: exploring Tensions and Conflicts in Car Dealerships2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bonus and commission schemes are common practice among firms as an incentive for the salesforce. Despite the growing body of literature on value co-creation and the practical relevance, it remains unknown how these management tools relate to each other. There is a gap in research on conflict theory but it is argued that they derive from a paradox. The purpose of this study is to investigate the role of bonus and commission schemes and the potential tensions and conflicts that are caused by different paradoxes. It shows an exploration of how these paradoxes connect to value co-creation in car dealerships from a salesforce perspective. A theoretical framework is established to review the available literature. We have conducted six in-depth interviews to pursue rich qualitative data to fully grasp the dynamics of the dealership. We have found results that indicate a number of paradoxes that exist in the dealerships. We discuss that the variety of paradoxes bring tensions and conflicts forward, but also that some of the paradoxes are harmless. We also find that our respondents implicitly support value co-creation and that long-term relationships are essential. In our discussion a model is presented to present an overview. 

 • Olsson, Oskar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Jämföra Protrombinkomplex International Normalized Ratio, PK (INR)- värdet, för plasma och helblod för kapillärt tagna PK-prover på instrumentet STA R Max (Stago)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Warfarin is a drug used to prevent high-risk patients such as those with atrial fibrillation from thromboembolisms. This effect is achieved by suppressing vitamin-K dependent factors VII, X and prothrombin and therefore decreasing the bloods ability to clot. Finding the right dosage of the drug for warfarin treated patients has proven difficult, as it demands regular blood draws to monitor their prothrombin complex level, which is affected by dietary and living habits. The most common way to measure prothrombin complex levels is by using venous plasma but it is also possible to use capillary plasma. Whole blood can be used for mechanical methods, which don’t use optical detection. The benefit is that whole blood doesn’t require centrifugation. The aim of this study was to investigate if there was a significant difference (p≤0,05) between using whole blood and plasma which is the existing method for capillary sample and also if there is any differences between the stability of these samples. Double samples from 30 warfarin treated patients and 5 non-treated persons were taken. One of the samples were centrifuged and analyzed on plasma and the other analyzed on whole blood. The results showed that there was a significant difference (p≤0,05) between the methods. Bland-Altman plot comparison showed that 95 % of the whole blood samples would not be higher than 0,25 INR and lower than 0,14 INR. This has low clinical impact. The samples were stored at room temperature for up to 24 hours and reanalyzed. No changes over 10 % in INR values were observed. This study showed that even though there is a significant difference, it is possible to replace the existing method which using plasma with the whole blood instead.

 • Rogoziński, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Det synliga och osynliga politiska våldet.: en kritisk diskursanalys av begreppet ”våldsbejakande extremism” och statens arbete mot politiskt våld i Sverige.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan flera år förs ett arbete i Sverige för att motverka ”våldsbejakande extremism” och ”radikalisering”, samtidigt som delar av detta arbete har kritiserats både utifrån sin hur det har definierat sina begrepp och hur det praktiskt har genomförts. Av denna anledning är det av intresse att närmare granska detta arbete, denna undersökning har undersökt frågeställningarna (I) hur olika typer av politiskt våld har betraktats över tid, (II) vad inbegrips i termen ”våldsbejakande extremism”, samt (III) hur den svenska statens arbete mot våldsbejakande extremism ser ut. Detta har gjorts utifrån en kritisk diskursanalys av flertalet dokument framtagna på det offentligas initiativ (däribland rapporter, handlingsplaner och direktiv), samt en översiktlig idéhistorisk genomgång menad att ge en historisk bakgrund till analysen. De statliga dokumenten har främst undersökts utifrån hur de definierar sina begrepp samt vilka förslag som förs fram för att motverka politiskt våld, medan den idéhistoriska genomgången görs som en del av uppsatsens teoridel. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet är framförallt Pontara, Benjamin, Žižek, Galtung och Weber. I undersökningen framkommer att staten framförallt agerar ur en hegeliansk och dualistisk uppfattning om staten som den aktör som kan överbrygga samhällets motsättningar samt att statens agerande inte bör betraktas efter samma måttstock som andra samhällsaktörers. Begreppet ”våldsbejakande extremisms” definition varierar i de olika dokument, men den vanligaste definitionen är att våldsbejakande innebär ett aktivt eller passivt stöd till ideologiskt motiverat våld, medan extremism definieras som att inte acceptera en demokratisk samhällsordning där politiska mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och demokratiska processer. Vidare beskrivs tre miljöer som pekas ut som våldsbejakande, vit makt-miljön, den utomparlamentariska miljön samt den islamistiska miljön, dock tonas ideologierna ner till förmån för individuella och miljömässiga riskfaktorer till så kallad radikalisering. Fokuset i de statliga dokumenten ligger på förebyggande arbete i olika form, och ofta på lokal nivå. I de statliga dokumenten diskuteras överhuvudtaget inte statens egen våldsanvändning, vilket kan tolkas som att det våld som utövas av en demokratisk stat per definition är legitimt och lagligt. Detta osynliggör statens laguppehållande våld. Bland de olika våldsbejakande miljöerna finns en bredd av uppfattningar kring våld, moral och politik, vilket leder till en problematik då de klumpas ihop till en generaliserad modell över all våldsbejakande extremism, och risken är att förståelsen blir grumlig och åtgärderna ineffektiva. Därutöver är det problematiskt hur grupper och individer reduceras till att vara en potentiell risk, samt att offentliganställda uppmanas att närmast åsiktsregistrera dem som de kommer i kontakt med professionellt.

 • Kämstad, Carl-Fredrik
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Askåterföring i Blekinge: är hundra stora skogsägare informerade gällande askåterföring, en enkät2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige pågår en strukturell omställning från att vara ett fossilberoende samhälle till att bli fossilfritt. Detta gör att trycket på klimatneutrala bränslen från exempelvis skogen ökat. Skogsbränslen i form av grot är ett bränsle som görs av de avverkningsrester som uppstår vid konventionell avverkning. Det går bra att ta bort groten från hygget om det utförs en så kallad askåterföring. Det betyder att askan förs tillbaka till skogen efter att den bildats vid värmeverk. Askåterföring görs på landskapsnivå för att återbörda de näringsämnen som var bundna i groten blivit aska. Askan innehåller alla näringsämnen utom kväve, och hjälper också till att höja pH värdet tack vare de baskatjoner som trädet bundit under levnadscyclen. Blekinge är ett av de län som tar ut mycket grot men där askåterföring sker i låg omfattning. Studien syftar till att undersöka inställningen bland skogsägarna är en enkätundersökning som skickats ut till hundra av Blekinges största skogsägare. Skogsägarnas svar på enkäten behandlas helt anonymt. De som svarade på enkäten ägde skogsfastigheter mellan 175-900 hektar. Denna undersökning tittar på vilka faktorer som styr eller begränsar utförandet av askåterföring i Blekinge. Undersökningen visar på att många skogsägare känner att de har fått otillräcklig information gällande askåterföring. Studien visar även att miljöfaktorer är de motivationsfaktorer som skogsägarna tycker är viktigaste skälet till askåterföring. Som faktorer vilka begränsar askåterföringen anger många skogsägare att de känner att de saknar tillräcklig kunskap men även att de känner oro kring askans innehåll, dessutom anger flera att de är rädda för körskador i skogen.

 • Fredriksson, Jeanette
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Självbedrägeri på sociala medier: narcissistiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande, generell självkänsla och socialt självbedrägeri på Facebook2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study with (N=255) test subjects, examined the relations between strategies for social self-deception, narcissistic personality traits, attention-seeking and the test subjects' perceived self-esteem on Facebook. Furthermore, it examined how these three aspects related to time spent on Facebook and number of friends on Facebook. A measuring tool was constructed to capture two main dimensions - 'situating' and 'persuasive', as per Roy Dings (2017) theory. An exploratory factor analysis resulted in only one dimension, and three multiple regression analyses showed that the three aspects did predict the usage of strategies for social self-deception, with narcissistic personality traits being the strongest predictor. Low self-esteem correlated to spending more time on Facebook, and narcissism correlated to having a higher number of friends on Facebook. Another discovery was that people, regardless of age, were nearly equally likely to use strategies for social self-deception on Facebook. Finally, limitations and suggestions for future studies are discussed.

 • Hagell, Peter
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Nilsson, Maria
  Lund University.
  Chaudhuri, Ray
  England.
  Odin, Per
  Lund University.
  The non-motor symptoms questionnaire and non-motor symptoms scale for use in Sweden2017In: Movement Disorders, 2017, Vol. 32, p. 74-74Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objective: To translate the Non-Motor Symptoms Questionnaire (NMSQ) and the Non-Motor Symptoms Scale (NMSS) into Swedish, and test their linguistic validity and user-friendliness.

  Background: Non-motor symptoms (NMS) are common but under recognized among people with Parkinson’sdisease (PwPD). The NMSQ and NMSS were developed to ease NMS detection and assessment. The NMSQ is a patient-reported checklist regarding the presence of 30 NMS. The NMSS is a clinician-administered interview based rating scale regarding the frequency and severity of 30 NMS. Both are widely used, but Swedish versions have been lacking.

  Methods: The English NMSQ and NMSS were translated into Swedish in two stages. First, Swedish translations were produced by a professional translator and 3 bilingual PD-clinicians. Second, translations were reviewed by 3 independent PD-clinicians, resulting in minor revisions. The subsequent Swedish versions were then field-tested by 4 PD-clinicians on 5 PwPD each (n=20; 15 men; mean age and PD duration 67.6 and 9 years; HY stages II-IV). Evaluations included user burden (completion time), content relevance, and easiness to understand and use.

  Results: PwPD completed the NMSQ in a mean (range) of 4.8 (2-8) minutes. NMSQ content was considered relevant by 19 PwPD; 19 found instructions easy to understand and 17 found items easy to understand and respond to. The NMSS was completed in 13 (8-25) minutes. All 4 clinicians considered NMSS contents as relevant and instructions easy to understand; 1 considered items easy to rate. Two clinicians reported NMSS items as easy to understand for PwPD, and 1 clinician reported items as easy to answer for PwPD. Two clinicians considered theNMSS “very much” or “moderately”, and 2 considered it “a little” useful for clinical research. One clinician considered the NMSS “moderately”, and 3 considered it “a little” useful for clinical practice, but none would use it themselves. Translators, reviewers and field-test clinicians highlighted ambiguities with the NMSS not related to the translation.

  Conclusions: The NMSQ and NMSS were translated into Swedish and the linguistic validity of both translations was supported. There was also support for the user-friendliness of the NMSQ, but not for the NMSS. Issues detected with the NMSS do not appear to be specific for the Swedish version. Further evaluations of the NMSS in larger samples are needed.

 • Lindborg, Victoria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Tukaric, Katarina
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Revisorns oberoende: diskursanalys om hur revisorns oberoende framställs i affärstidskrifter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Auditor independence is a current and relevant topic that has been discussed several times through the years. Scandals have contributed to reduced confidence and changes in the audit world. The purpose of this study is to create an understanding about how auditor independence is portrayed in business magazines by using discourse analysis. The discourse analysis is implemented with support from Fairclough's three-dimensional framework. The analysis is based on 40 articles from the business magazines Tidningen Balans and Dagens Industri, between the years 2014-2018. The identified discourses in this analysis are change, trust and scandals and turbulence. The discourses were analyzed by the text dimension, dimension of discursive practice and dimension of social practice. The text-dimension focuses on the formal characteristics of the text with primary focus on modality and transitivity. The discursive practice dimension is focused on the production and consumption of the text. In this dimension, it is analyzed whether the texts are based on other texts and whether there is a reproduction of the already existing. In the dimension of social practice additional theories are needed to put the empirical data in broader social contexts. This is done by linking the empirical data to theories of the auditor´s independence. In conclusion, to respond to the purpose of the study, the findings of the analysis show that the auditor´s independence is portrayed and discussed with a negative tone as well as following a pattern of repetition.

 • Sjödahl Hammarlund, Catharina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Lund University.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Åström, Ingrid
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Hagell, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  The Impact of Living with Parkinson’s Disease: Balancing within a Web of Needs and Demands2018In: Parkinson's Disease, ISSN 2090-8083, E-ISSN 2042-0080, Vol. 2018, article id 4598651Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the impact of living with Parkinson’s disease (PD). Nineteen persons (11 women) aged 55–84 diagnosed with PD 3–27 years ago participated. Data were collected through semistructured interviews, which were recorded, transcribed verbatim, and analysed by qualitative content analysis. Four categories represented the impact of living with PD: “Changed prerequisites for managing day-to-day demands,” “Loss of identity and dignity,” “Compromised social participation,” and “The use of practical and psychological strategies.” There was a shift from an internal to an external locus of control in managing, control, competence, relatedness, and autonomy. According to self-determination theory, a shift towards extrinsically motivated behaviours may occur when these basic needs are thwarted, leading to compensatory strategies or needs substitutes with negative consequences on health and well-being. We suggest a needs-based approach as an important starting point to better understand the consequences of living with PD and to explore the means for people with PD to acquire an improved quality of life on their own terms. In conclusion, our findings suggest for a shift in focus, from a biomedical to a needs-based approach to understand the impact of living with PD and facilitate more person-centred care and person-centred outcome measurement.