hkr.sePublications
1 - 26 of 26
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lundström, Malin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Normalvärden och F-waves vid registrering på tibialis anterior vid undersökning av peroneus communis med elektroneurografi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Electroneurography is used to examine a suspected entrapmentneuropathy in peroneus communis (PC), where an electric stimulus enables the evaluation of nerve conduction velocity, muscle response amplitude and latency. If registration from the extensor digitorum brevis (EDB) provides unreliable results, the registration can be made from tibialis anterior (TA). Currently there are no normal values available in our laboratory and no standard method regarding the registration on TA. The purpose of this study was therefore to retrieve normal values for this registration and to develop and establish a method, and also compare the different registration sites, to examine the side differences from the registrations on TA, and how the height affected the latency. It was also examined if so called F-waves could be recorded from TA, and if so, determine the response rate and latency. 22 participants between 23-59 years an 154-190 cm were examined. TA was examined with the active registration electrode on the site where the muscle was the largest and the reference electrode on the ankle. Stimulations were made on lateral poplitea fossa and 110 mm lower on distal caput fibula. EDB were examined according to established methods. Normal values for the registration on TA were 2,2-5,4 mV regarding amplitude, 55-73 m/s regarding nerve conduction velocity and 3,8-5,9 ms regarding latency. Side differences were 0-1,4 mV regarding amplitude, 0-8 m/s regarding nerve conduction velocity and 0-0,8 ms regarding latency. The calculated limits show that it only takes small side differences to have a clinical significance. The method gave equivalent results to previous studies. 23 % of the latency could be explained by height. The comparing of the nerve conduction velocity from the different registrations showed a significant statistical, but not necessarily clinical, difference, with the bias 5 m/s. F-waves were retrieved from all participants with a response rate of 94-100 %. 41 % of the F-wave latency could be explained by height.

 • Håkansson, Gloria
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga: ett specialpedagogiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pupils who do not develop their Swedish language as expected are investigated with several language tests. In this thesis I translate a part of a commonly used test, which is used to assess children’s language acquisition. Multilingual pupils who have language difficulties have to show difficulties in all their languages to make the conclusion that they have a language impairment. The pupils are tested with among others Trog-2, Test for reception of grammar and it is not standardized for this group. In this thesis I study what happens with grammar constructions in Trog-2 when they are translated to Modern Standard Arabic (MSA) and the Lebanese vernacular. This test is used on multilingual pupils with the assistance of an interpreter. Trog-2 was been analysed using my model, which I call S T O. This model specifies three levels of grades of differences in grammatical structures and concepts when translated from one language to another. The results show that there are a number of grammatical structures that are completely missing in translation or that are difficult to translate while maintaining the grammatical structures. However, there are structures which can be translated while maintaining the grammatical structures.

 • Aouseus, David
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Elevers uppfattningar om sitt lärande i naturvetenskap med stöd av digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet av de studier vi läst inför detta examensarbete har riktat sig icke ämnesspecifikt mot de digitala verktygens användande. Forskning kring elevernas uppfattningar av sitt lärande saknas i Sverige, vilket efterfrågas från flera håll. I vår studie har vi intervjuat elever och genomfört digitala enkäter, så kallad mixed methods, med elever från grundskolans årskurser 4, 5 och 6. Totalt har 53 elever deltagit på ett eller annat sätt. Riksdagen ger uttryck för att ytterligare forskning behövs för att säkerställa på vilket sätt de digitala verktygen påverkar elevernas inlärning och framförallt hur de (eleverna) själva kan se detta (Utbildningsutskottet 2015/16:RFR18). Befintlig forskning visar att motivationen till skolarbetet höjs vid användandet av digitala verktyg, vilket i slutändan kan påverka elevernas resultat positivt (Kvarnsell et al 2015, Blomgren 2016, Cunska et al 2012). I grundskolans senare år minskar intresset för de naturvetenskapliga ämnena vilket enligt flera forskare kan bero på att ämnena upplevs som opersonliga, verklighetsfrånkopplade och faktatyngda med få inslag av fenomenförstärkande illustrationer som gör det abstrakta greppbart (Ottander 2015, Kvarnsell 2012, PISA 2015). Med fenomenförstärkande illustrationer avses här till exempel att animationer eller filmer kan belysa naturvetenskapliga fenomen. Elevernas förståelse för abstrakta fenomen kan på så vis underlättas vid användandet av digitala verktyg (Cunska & Savicka, 2012). Resultatet i vår studie talar för att eleverna uppfattar att de lär sig lättare och mer med hjälp av digitala verktyg. Eleverna uttrycker också att de får ett större intresse för de naturvetenskapliga ämnena beroende på i vilken utsträckning läraren kan fungera som den guidande pedagogen och även i vilken utsträckning eleverna får dela sina upplevelser med andra i ett sociokulturellt lärande. Studien kan bidra till att bringa mer ljus på möjligheterna att använda digitala verktyg i olika former i undervisningen i naturvetenskap. Syftet möter också de frågeställningar som utbildningsutskottet (2015/16 RFR) efterfrågar, att undersöka elevernas uppfattningar om sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg i grundskolans mellanår inom det naturvetenskapliga området.

 • Pöysä, Hannu
  et al.
  Finland.
  Holopainen, Sari
  Finland.
  Elmberg, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Gunnarsson, Gunnar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Nummi, Petri
  Finland.
  Sjöberg, Kjell
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Changes in species richness and composition of boreal waterbird communities: a comparison between two time periods 25 years apart2019In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Global measures of biodiversity indicate consistent decline, but trends reported for local communitiesare more varied. Therefore, we need better understanding of mechanisms that drive changes in diversity of local communities and of differences in temporal trends between components of local diversity, such as species richness and species turnover rate. Freshwater ecosystems are vulnerable to multiple stressors, and severe impacts on their biodiversity have been documented. We studied species richness and composition of local boreal waterbird communities in 1990/1991 and 2016 at 58 lakes distributed over six regions in Finland and Sweden. The study lakes represented not only local trophic gradients but also a latitudinal gradient in the boreal biome. While species richness tended to be lower in 2016 than in 1990/1991, species turnover was relatively high. Within foraging guilds, local species richness of diving ducks and surface feeding waterbirds decreased, whereas that of large herbivores increased. The number of species gained in local communities was higher in lakes with rich vegetation than in lakes with sparse vegetation. Conservation of boreal freshwater ecosystems would benefit from recognizing  hat large-scale environmental changes can affect local diversity via processes operating atfiner scales.

 • Kling, Erik
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Sänkningen av Ivösjön: en studie av markanvändningen på den nyvunna marken, samt sänkningens konsekvenser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I början av 1800-talet, i samband med befolkningsökningen, började man sänka sjöar för att få fram ny mark att odla på. Syftet med denna uppsats är att utröna hur väl man lyckades med syftet att få fram ny odlingsbar mark efter sänkningen av Ivösjön, hur den nyvunna marken användes över tid, samt vilka konsekvenser sänkningen kan ha haft på sjön och den kringliggande naturen. Mellan åren 1871 och 1874 sänktes Ivösjön med cirka 1,8 meter, efter långa förberedelser. Det är svårt att veta hur man använde den torrlagda marken under de närmsta åren efter sjösänkningen, då den närmaste kartan tidsmässigt var den Häradsekonomiska kartan från 1926-1934. Denna karta tillsammans med den nutida Fastighetskartan har använts för att få ett resultat över hur markanvändningen såg ut på den nyvunna marken från 20-talet och framåt. Resultatet tillsammans med bakgrundsinformationen visar att den nya marken förmodligen var hyfsat odlingsbar i början, för att sedan bli mindre användbar ju längre tiden gick på grund av marksättningen. På Häradsekonomiska kartans tid användes enbart 4 % av den nyvunna marken som åker, medan 73 % bestod av skog. På fastighetskartan kunde man se att åkerarealen minskat ytterligare, samtidigt som skogsarealen hade ökat. Slutsatsen av detta är att sjösänkningen får anses ha misslyckats med sitt syfte. Sänkningen kan även anses ha varit negativ för själva sjön, bland annat på grund av att dess föråldringsprocess accelererades. Något som dock kan ha påverkats positivt är den biologiska mångfalden runt sjön. 

 • Schmidt, Manuela
  Kristianstad University, School of Health and Society. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Lunds universitet.
  Persons who frequently visit the psychiatric emergency room: who are they and what are their needs?2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Persons who frequently visit psychiatric emergency rooms (PERs) account for a disproportionately high number of total visits to PERs. They have needs just as any other human beings do. Yet in addition, they also have specific daily function needs, service needs, and needs for professional healthcare.  The overall aim of this thesis was to investigate who persons frequently visiting PERs in Sweden are and what needs they have. Both studies I and II were conducted in southern Sweden. Study I is a quantitative mapping study describing who persons who frequently visit PERs are, what characterizes them, and what characterizes their visits, while study II investigates their self-expressed and selfassessed needs using a mixed-methods design.  For data collection, a large-scale registry was used in study I, while in study II an interviewer-administered manual was applied consisting of open-ended questions and validated instruments covering the person-in-care’s needs assessment, alcohol and drug use, exposure to violence, and social network. Quantitative data were analysed using descriptive statistics and non-parametric tests (I, II) and qualitative data were analysed using qualitative content analysis (II).  The results indicate that persons who frequently visit PERs represented 8.1% of the total number of PER visitors but accounted for 38.3% of the total number of PER visits (I). They differed significantly from the rest of the PER visitors in terms of gender, diagnoses, hospital admissions, and temporal patterns of visits. Differences were also found in the distance between the PERs and the home municipalities of the visitors (I). In addition, they reported problems in many need areas in life, involving physical and psychiatric health problems as well as financial, emotional, and social problems (II). Results also indicate that they are often subject to violence and have limited social networks (II).  The results may be used for planning, developing, and evaluating interventions targeting the needs of persons who frequently visit PERs, which is in line with a person-centred approach. Such an approach might eventually address their needs better, reduce their suffering, and consequently result in fewer PER visits.  

 • Bergström, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Thorén, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Förskollärares bemötande och kommunikation med de yngsta barnen vid måltidssituationer i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa kommunikationen mellan förskollärare och de yngsta barnen vid måltidssituationer samt utforska vilket bemötande barnen får. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet och i begreppet samspel. Vi har använt oss av en kvalitativ metod som innebär en öppen, deltagande observation. Vi upplever att det är svårt att åtskilja kommunikationen som enbart verbal eller icke verbalt. Däremot hänger den ihop och är oftast beroende av varandra. Förskollärarens bemötande och förhållningssätt har en stor inverkan vilken kommunikation som blir möjlig, utvecklande och lärande.  

 • Assarsson, Frida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Anderberg, Kajsa
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  "Att inte bli trodd gör extra ont": Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakrund: Personer som lider av långvarig smärta är återkommande inom hälso- och sjukvården. Långvarig smärta beräknas kosta det svenska samhället cirka 80 miljarder kronor per år. Att behandla långvarig smärta kan vara svårt eftersom smärta ofta innefattar psykologiska faktorer så som känslor, tankar och/eller beteende. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande är en viktig del i omvårdnaden av patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med elva inkluderade originalartiklar. Datainsamling gjordes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskningen utgick från en granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen utfördes i fem steg utifrån en modell av Friberg (2012b). Resultat: Patienter med långvarig smärta ansåg att det var viktigt att betraktas som en unika personer med individuella behov. Att bli behandlad med respekt och få sin smärtupplevelse bekräftad var viktigt i bemötandet. När hälso- och sjukvårdspersonalen visade intresse och gav adekvat information ökade patientens delaktighet. I resultatet presenteras negativa men även positiva upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Diskussion: Studiens kvalitet bedömdes utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp. De tre centrala fynden kommunikation, tilltro och kunskap diskuterades i relation till etik, bemötande samt samhällsperspektiv. 

 • Hemborg, Ann
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Rebecca
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hur uppfattar förskollärare fysisk aktivitet och motorisk träning i förskolan: En intervjustudie med nio förskollärare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet i förskolan samt vilken kompetens de känner att de har när de leder rörelsepass med barn. För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer som metod. För att få studien besvarad intervjuades 9 stycken förskollärare utifrån tre förskolor. I studien resultat framgick det att samtliga förskollärare tyckte att den fysiska aktiviteten är viktig och den behöver vara allsidig då den ligger till grund för ett livslångt lärande. Samt att förskollärarna uttryckte att det är viktigt att barnen rör sig, det framkom även att i samtliga förskolor förekommer 1 planerat rörelsepass i veckan där 8 av 9 förskollärare kände sig kompetenta att hålla i. Det visade sig även att barns rörelse skedde mest i deras fria lek eller spontana aktiviteter utifrån barnens intresse.

 • Clarén, Frida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Linnéa
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Kommunikationsstöd i förskola: Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolemiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fördjupar sig i kommunikationsstöd i förskolans miljö. Tidigare erfarenheter som vi skribenter haft om kommunikationsstöd i förskolan är stöd som går under samlingsnamnet Alternativ och Kompletterande Kommunikation, även kallat AKK. AKK finns i olika former och gemensamt för dessa kommunikationsstöd är att de alla gynnar barns språkutveckling på olika sätt. Under vår utbildning på förskollärarutbildningen på Högskolan Kristianstad har vi lärt oss om miljöns betydelse för barns lärande samt om tidig språkutveckling. Tidigare forskning inom AKK fokuserar oftast på barn i behov istället för att se kommunikationsstöden som ett verktyg för förskolans verksamhet med alla barn. Utifrån dessa grunder har syftet med studien varit att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med AKK. Studiens teoretiska ansats är sociokulturellt perspektiv och den har genomförts med hjälp av observationer på fem olika förskolor. Avgränsningar som gjorts under observationerna var att lägga fokus på visuella kommunikationsstöd i förskolan samt hur pedagogerna valt att arbeta med materialet de haft tillgängligt.Under studiens observationer kunde vi se en klar skillnad på arbetet med alternativ och kompletterande kommunikation beroende på om förskolan låg i ett mångkulturellt område eller på landsbygden. Vi såg även en stor utmaning i arbetet med kommunikationsstöd i förskolans utemiljö. Pedagogens medvetenhet om sitt eget ansvar för att säkerställa barns möjlighet till inflytande är därför av stor vikt. Det är pedagogen som skapar möjligheter i den kommunikativa miljön.

 • Bergdahl, Mattias
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  När använde du ditt musikaliska språk senast?: Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. Är barns musikskapande enbart reproducerande och pedagog-initierat? För att undersöka detta prövade jag följande hypoteser kring vad som kan utgöra kritiska aspekter i undervisning av musikaliskt språk: att pedagogen tänker på aktiviteten som språkinlärning, låter barnen producera istället för att reproducera, lyssnar, upprepar och bekräftar de ljud barnen gör, spelar in och ger direkt återkoppling samt låter barnen röra sig fritt i rummet. Det empiriska materialet i den kvalitativa forskningsmetoden jag valt utgår från filmade observationer samt semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Studien grundar sig på det sociokulturella perspektivet. Resultatet har analyserats utifrån ett kvalitativt perspektiv. Studien visar att pedagogens syfte och förhållningssätt spelar en avgörande roll för barnens skapande och kreativitet. När barnen är producenter påverkar det pedagogens roll både vad gäller att lyssna in det som händer i barngruppen och hur ledarrollen formas. Vidare visar studien att pedagogen genom att filma och direkt återkoppla till barnen skapar en kreativ process där barnen är delaktiga. Barnens material kan sedan användas till att återkoppla och reflektera kring verksamheten. Filmerna kan även utgöra ett verktyg för att se barnens och pedagogens proximala utvecklingszon.

 • Wennerlund, Ida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Thongkiang, Kritsada
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård: sjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. För att sjuksköterskan ska kunna skapa möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård när kommunikationshinder föreligger är tolk ett alternativ som gynnar båda parter. Tolken ska enligt god tolksed översätta allt som sägs, utan att lägga in sina egna åsikter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av planering och genomförande av kommunikation med tolk inom slutenvården. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar från databaserna Pubmed, Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna är granskade med hjälp av HKRS granskningsmall för kvalitativa artiklar och analyserade enligt Fribergs (2012b) analysmodell. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av hur kommunikation med hjälp av tolk fungerar skiljde sig åt och sju kategorier framkom av analysen; Faktorer som påverkar kommunikationen med patienten, betydelsen av tid, att få tillgång till tolk, ett hot mot integriteten, att vara beroende av andra för informationsöverföring, att förlita sig på anhöriga och betydelsen av tid. Diskussion: Studiens kvalitet granskades med hjälp av Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att tolken påverkade patientens integritet. Sjuksköterskor upplevde även bristande förtroende för tolken och behov av ökad kompetens för mer effektiv kommunikation med tolk. Resultatet diskuteras delvis utifrån Suzie Kims yrkesdomän, Antonovskys teori om KASAM samt ur etiska aspekter och samhällsperspektiv.

 • Johnsson, Johan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Moreno, Sebastian
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Upplevelser av tillit i vården: En litteraturstudie om patienter som lider av schizofreni2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som lider av schizofreni kan i sin sjukdom uppleva symtom i form av bristande verklighetsförankring, misstänksamhet mot människor i sin omgivning och en bristande sjukdomsinsikt. Tillit är ett begrepp som handlar om att ett förtroende byggs mellan människor. Möjligheten att bygga tillit i mötet mellan en patient med bristande sjukdomsinsikt och sjukvårdspersonal, kan vara en utmanande faktor i omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av tillit i mötet mellan vårdpersonal och patienter med schizofreni i vården. Metod: Litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa artiklar. Kvalitativ innehållsanalys enligt Friberg (2012). Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier som beskriver faktorer som skapar en tillitsfull vårdrelation. Kategorierna beskriver vikten av: kontinuitet och tillgänglighet i vårdförloppet, behov av yrkeskompetens, önskan om att vårdpersonalen är personlig i mötet och att det finns ett balanserat maktförhållande mellan vårdpersonal och patient. Diskussion: En inblick i patientens upplevelse i mötet med vårdpersonal kan hjälpa vårdpersonal att förstå hur patienter med schizofreni upplever tillit till vårdpersonalen. Studien kan leda till en ökad inblick i vikten av att lyssna på patienten, finnas tillgänglig när patienten är i behov av hjälp, ha vetskap om hur maktobalansen påverkar relationen samt vara personlig i bemötandet så att patienten kan lära känna vårdpersonalen på ett personligt plan, i syfte att skapa en tillitsfull relation.

 • Neff, Madeleine
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Food Allergy in Hospital from the Patient Perspective: taking a Mixed Methods approach to understand Foodservice Management2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Foodservice is integral to safe, adequate and satisfactory food allergy management in the hospital setting. To date, research focused on objective measures of energy and protein provision, implementation and evaluation of food allergy guidelines and assessment of process failures leading to allergen exposure. There is a lack of focus on taking a person-centred approach to understanding the barriers and enablers to optimal food allergy management.

  A mixed methods phenomenological approach was espoused at a tertiary acute care hospital in Melbourne, Victoria. Data collection techniques included 24-hr diet recall, foodservice satisfaction questionnaires and semi-structured qualitative interviews, all delivered by an Accredited Dietitian. Statistical and thematic analysis was conducted, followed by convergence of the results from each phase of the study.

  Mean energy intake indicated 64% of requirements and 81% of protein requirements were met; which included external food intake to supplement the hospital diet for around half of the patients. Most patients rated their overall food service satisfaction as ‘Good’, with food quality being the lowest rated foodservice dimension. Addressing sensory, variety and communications aspects of foodservice were focus areas identified by the study patients. These included improving bland flavours and plain appearance, restricted menu choices and automated allergen interface between systems.

  With a person-centred care focus, the study identified new findings on the views and attitudes of patients with a food allergy on foodservice management in hospital. Within the Food and Meal Science field, the study may be seen as an initial exploratory enquiry for future research on food allergy.

 • Alm, Rebecka
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Inkludering i praktiken: en fallstudie med fokus på delaktighet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska hur en svensk grundskola arbetar med att inkludera en elev som har utvecklingsstörning och i förlängningen belysa saker vi kan lära oss av denna implementering med fokus på delaktighet. Arbetet belyses utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå och baseras på intervjuer med personer i fallstudieelevens närhet kopplat till skolmiljön samt observationer av eleven i när denne varit inkluderad i grundskoleklassen. Identifiering av möjligheter och utmaningar utgör en väsentlig del avseende de erfarenheter som kan dras kopplat till inkluderingen av fallstudieeleven. Jansons (2005) delaktighetsaspekter och Vygostkijs sociokulturellt lärande är basen för studiens teoretiska ramverk. Analysen av resultatet har gjorts utifrån en hermeneutisk ansats där belysningen sker från helhet till del och till helhet igen. I studien framkommer det att värdegrundsskapande arbete är väsentligt i en inkluderande skola och att hela verksamheten måste delta samt verka för inkludering och samarbetet mellan olika delar i verksamheten måste styrkas. Vidare förekommer det otydligheter kring kravbild och riktlinjer samt väldigt lite forskning kring inkludering av särskoleelever i grundskolan vilket gör att skolverksamheter nästan inte har något att luta sig mot i sitt inkluderingsarbete. Inkludering innebär fördelar för såväl särskoleelever som grundskoleelever samtidigt som det leder till flera utmaningar med hög komplexitet som kräver ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar i fokus för att hitta vägar framåt. Men arbetet kring lärmiljön är bara i början av sin utveckling och med ett multimodalt synsätt och förbättrad planering och upplägg av undervisningen skapas möjligheter till mer samhandling.Ämnesord/

 • Fors, Therése
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Jönsson, Therése
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Är ute lika bra som inne?: om utevistelsen på förskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har riktat sig till ett stort antal pedagoger som arbetar i barngrupp på förskola i Sverige. Undersökningens mål är att undersöka hur stor del av dagen barnen tillbringar på den inhägnade gården samt hur ofta det förekommer planerad lärarledd aktivitet utomhus respektive inomhus? Vidare så är undersökningens mål att få fram vad respondenterna anser vara det huvudsakliga syftet med utomhusvistelse på förskolan. Studien har genomförts i form av en metodkombination där vi använt oss av en kvantitativ enkät med inslag av kvalitativ metod. De kvalitativa inslagen har skett genom följdfrågor samt en öppen kvalitativ fråga. Enkäten har därefter skickats ut i tre olika diskussionsforum för förskolan på Facebook. Undersökningens resultat visade åsikter kring att utevistelsen var viktig men att en del föredrog annan typ av miljö för lärarledda aktiviteter än gården, då främst skogen. Resultatet visade även att det oftast är arbetslaget som utformat och bestämt hur den egna gården ska se ut.

 • Jönsson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Martina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Mötet i hallen – ur ett jämlikhetsperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår från ett projekt som initierats av en förskola där vi som examensarbetesskribenter har haft som uppgift att titta på pedagogernas roll ur ett utomstående perspektiv. Det relationella perspektivet har fått en betydande roll genom hela studien då just mötet mellan pedagog och barn varit i fokus. Syftet med studien är att iaktta pedagogernas bemötande av barnen i hallen ur ett jämlikhetsperspektiv. Första mötet i hallen på morgonen kan ha en varierande betydelse för varje individ. För vissa barn betyder det att man får springa in och leka med kompisar och för andra är det en ledsam stund där man måste lämna sina vårdnadshavare. Därför är hallen intressant att undersöka närmre för att få inblick i hur pedagogerna arbetar när de möter barnen i hallen på morgonen. Studien baseras på semistrukturerade observationer där ett observationsschema följts. Reflekterande samtal har därefter förts med pedagogerna på avdelningen med utgångspunkt i den insamlade empirin från observationerna. Empirin har varit ett verktyg för pedagogerna att bli självmedvetna och uppmuntra till självreflektion kring sin progression. Resultatet visar att pedagogerna ger barn den tid som behövs för en god lämning samt ett bemötande som är anpassat efter varje enskild individ. Detta kan tolkas som att pedagogerna utgår från ett jämlikhetsperspektiv i mötet med barn i hallen. 

 • Lindberg, Charlotta
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental health difficulties like anxiety and depression are highly prevalent among individuals with autism spectrum disorder (ASD). The aim of the study was to examine the effects of stress, self-esteem and coping strategies on mental health difficulties. The ASD group consisted of 123 individuals and 115 persons without diagnoses. According to the independet t-test, people within ASD had statistically significantly higher degrees of both anxiety and depression Both groups had elevated levels of anxiety. The ASD group had also elevated degrees of depression. Social venting was a preventive factor against developing depression in both groups. The ASD group had lower self-esteem and higher perceived stress compared to the control group. The ASD group had statistically significantly higher levels of affective coping and denial. The ASD group had also less degrees of problem solving and positive reinterpretation compared to the control group. 

 • Andrisan, Loredana
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Molin, Klara
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Att uppmärksamma och tillgodose äldre personers behov utifrån ett palliativt förhållningssätt på vård och omsorgsboende: omvårdnadspersonals perspektiv2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende befinner sig i livetsslut och är ofta svårt sjuka. Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att förbättralivskvaliteten för patienter och deras familjer i samband med livshotande sjukdom.Förhållningssättet lämpar sig väl att använda vid vård- och omsorgsboende. Syfte:Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattningar om vad de gör och kan göra för att uppmärksamma och tillgodose äldres behov på vård- ochomsorgsboende utifrån ett palliativt förhållningssätt. Metod: Sju fokusgruppdiskussioner som representerades av omvårdnadspersonal på fyra olika vård- och omsorgsboende genomfördes, sex fokusgruppdiskussioner genomfördes 2010 och en 2017. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat:Genom analysen framträdde ett övergripande tema Att möta den äldre utifrån dennes tankar, känslor och värderingar och tre huvudkategorier Att lära känna den äldre, Att sörja för den äldres angelägenheter och Att den äldre ges valmöjligheter. Slutsats: Föratt kunna tillgodose äldre personers behov utifrån ett palliativt förhållningssätt behöver omvårdnadspersonal möta den äldre personen utifrån dennes tankar, känslor och värderingar vilket kräver resurser i form av tid men också handledning i att samtala omexistentiella frågor.

 • Delfin, Linda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Peterson, Pia
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Ett frågeformulärs användbarhet som stöd mellan  besökspersonen och senioren vid ett förebyggande hembesök: en kvalitativ pilotstudie2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan är samordnare för flera projekt varavett är Preventiva Hembesök till Seniorer (Pre-H). Syftet med Pre-H programmet är attutveckla en gemensam modell för preventiva hembesök samt implementera och utvärderaden. Fokus ligger på utveckling av besökstjänsten, organisationen och av ettdigitalt stöd (digitalt bedömnings-, rådgivnings- och beslutsstöd). Grunden i det digitalastödet är en enkät uppbyggd med signalfrågor och följdfrågor. Det framtagna frågeformulärethar under 2016 genomgått en första remissgenomgång och är redo atttestas på seniorer för att ytterligare förbättringar ska möjliggöras innan den används ipraktiken. Syftet med denna pilotstudie var att undersöka seniorers uppfattningar omett frågeformulärs användbarhet som stöd för samtalet mellan besökare och seniorvid preventiva hembesök. Studien hade en kvalitativ induktiv ansats. Tio personer intervjuadesgenom ”fiktiva” hembesök. Seniorernas uppfattning om frågeformuläretsanvändbarhet som stöd i samtalet resulterade i tre kategorier och tolv subkategorier.Under kategorin ”Seniorens uppfattning om frågorna i frågeformuläret” erhölls tresubkategorier: Tydlighet och otydlighet, Relevans och Känsliga ämnen. Under kategorin”Seniorernas uppfattning av frågeformuläret uppbyggnad” erhölls två subkategorier:Struktur, Omfattning. Under kategorin ”Seniorernas uppfattning om utvecklingav frågeformuläret och besöket” erhölls sex subkategorier: Besökspersonen, Säkerhetoch hjälpmedel, Kost och motion, Undersökningar, Läkemedel samt Besökets avslutoch uppföljning. En enkät som stöd och struktur vid samtalet är av godo om frågornabegränsas och strukturen är tydlig. Av stor vikt är även att senioren ges återkopplinggenom konkreta förslag på åtgärder som senioren själv vill/kan vidta. Information iform av broschyrer kan med fördel lämnas till senioren som efter besöket kan ta delav texten i lugn och ro. Några områden kan utvecklas mer för att öka besökets värdetill exempel information kring läkemedel och äldre. För att hembesöket skall upplevasmeningsfullt för senioren ställs stora krav på besökspersonens kompetens.

 • Olsson, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Rydsten, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Blomqvist, Kerstin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Existentiell ensamhet bland äldre personer: volontärers uppfattningar2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Äldre personer med många sjukdomar och komplexa vård- och omsorgsbehov tillhören sårbar grupp i samhället. Ohälsan och olika utmanande situationer i livet som denäldre personen ställs inför kan leda till att den äldre personen blir mer medveten omsin existens och framkalla upplevelser av existentiell ensamhet. Ändå vet vi förhållandevislite om hur existentiell ensamhet upplevs och hur den kan upptäckas. Volontärerär en grupp som möter äldre personer och som skull kunna sitta inne med kunskapom existentiell ensamhet bland äldre. Syftet var därför att ta reda på hur volontäreruppfattar och beskriver äldre personers upplevelser av existentiell ensamhet. Studieningår i ett större forskningsprojekt, den så kallade LONE-studien där, förutom volontärer,även äldre personer, deras närstående och personal ingår. Den aktuella undersökningenhade en kvalitativ induktiv ansats och 25 volontärer har intervjuats i sexfokusgruppsamtal. Under intervjuerna har en temaguide använts och intervjuerna haranalyserats med kvalitativ innehållsanalys. Volontärernas beskrivningar av hur de uppfattaratt äldre personer upplever existentiell ensamhet resulterade i fem sub-teman:att känna sig betydelselös, avsaknad av tillhörighet och förankring, farhågor inför detokända, förlust av sitt tidigare jag samt en önskan om att skona och längtan efter attdela. Dessa fem sub-teman bildade tillsammans huvudtemat: Vilsenhet, längtan eftermening och efter någon som vågar träda in i min värld. Vår slutsats är att volontärersitter inne på viktig kunskap om upplevelser av existentiell ensamhet och om de existentiellafunderingar som äldre har och att volontärer har en viktig roll i vård- och omsorgsarbetegenom att tillgodose äldre personers behov av att möta medmänsklighetoch kunna dela sina tankar och upplevelser.

 • Rampe, Miranda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Tuvesson, Patricia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hur ser man bråk?: en studie om visuella representationer av bråk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we examine mathematics teacher’s verity in their reasoning and their different perspectives about visual representations and sub-constructs of fractions. Teachers were interviewed about task that their students solved, which were the methods used in this study. Therefor we also examine if there are any correlations between the teacher’s different perspectives of visual representations and the classes results on fraction tasks. The study was based on three theoretical frameworks; Four stages through the use of representations, five sub-constructs of fraction and pedagogical content knowledge. The methodological consideration and analysis were based on these theories. The result showed that there were some similarities and differences in the teacher’s reasoning. A similarity was that all participated teachers found visual representations as a helpful tool when teaching fractions for student’s conceptual understanding. Another similarity was that all teachers were more familiar with the part-whole sub-construct than the other subconstructs of fraction. Some differences in the teacher’s reasoning were if they found fraction difficult or not for the students and in which extent visual representation should be used in the ninth grade. When the class results were analyzed some connections were found. Student have difficulties with tasks where area models are not equaled partitioned, with tasks related to number lines and to tasks were the students must change from a visual to a textual representation. According to the teachers comments these difficulties accurse due to that the students lacks a curtain mathematical understanding that is required when solving these tasks. This leads to the use of an inaccurate method. The teacher’s also comments that some tasks in this study requires a higher conceptual understanding which affects the classes’ results.

 • Thulin, Susanne
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Undervisning i förskolan: om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag2018In: Barn, ISSN 0800-1669, no 3-4, p. 95-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av förskolans bildningsideal och betydelsen av att göra brukav barns perspektiv bidra till diskussionen om undervisningsbegreppets innebörd i ett förskoleperspektiv.Forskningsfrågan är hur undervisning i förskolan kan förstås i såväl spontant uppkomna som planeradeundervisningssituationer, då barns perspektiv beaktas i relation till lärandets innehåll. Med utgångspunkti empiri synliggörs och diskuteras didaktiska förhållningssätt som rör förskollärarens roll i relation tillbarns perspektiv och aktuellt objekt för lärande. Förskollärare i Sverige har som uppdrag att hanterasåväl spontant uppkomna som planerade lek- och lärandetillfällen där barns erfarenheter och kunnandeintegreras, stöds och utmanas i ett undervisande syfte. Diskussionen belyser beaktande av barns perspektiv som en utgångspunkt för undervisningsbegreppets definition samt väcker frågor kring utvecklingoch förändring av såväl förskollärares kompetens som förskolans verksamhet. Artikeln avslutas medreflektioner kring den svenska förskolans bildningstradition relaterat till nya uppdrag och möjliga vägar.

 • Ilic, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En kvalitativ studie: om inskolning utifrån förskollärarens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans nya läroplan som träder i kraft första juli 2019 så står det att varje barn tillsammans med sina föräldrar ska få en god introduktion i förskolan (SKOLFS, 2018). Studiens syfte var att bidra med ökad kunskap om inskolning av yngre barn på förskolan sett ur en förskollärares perspektiv och hur de upplevde att inskolningsprocessen gick till på deras avdelning. I syftet ingår även att undersöka hur studiens resultat kan påverka barnet både positivt och negativt. Metoden som användes i datainsamlingen var den kvalitativa intervjun där intervjuer ägde rum med fyra förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats utifrån det relationella perspektivet. I studiens resultat belyses vikten av att skapa en trygg relation till föräldrar och barn vid inskolningen. Det som framkom var även att barnets första kontakt med förskolan är viktigt, men även att kunna se efter barnets behov. Avslutningsvis var föräldrasamverkan även en viktig faktor för att inskolningen ska ske på ett gott sätt och för att den fortsatta relationen till föräldrar och barn ska bibehålla sig resten av barnets tid på förskolan.

 • Kajsa Wissel, Johanna Åström
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Att leva med hjärtsvikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige lever cirka 200 000 människor med hjärtsvikt. Det är en kronisk sjukdom där drabbade kan bli i stort behov av sjukvård. Sjukdomen är oförutsägbar, symptom kan komma plötsligt och leda till snabb försämring och plötslig död. Behandling av hjärtsvikt kan innebära stora livsstilsförändringar varpå det blir intressant att undersöka personers erfarenheter av att leva med sjukdomen.

  Syfte: Attbelysa personers erfarenheter av att leva med hjärtsvikt.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar framtagna med hjälp av systematiska sökningar i databaser. Inklusionskriterier för valda artiklar var: personers erfarenheter av att leva med hjärtsvikt samt att studierna skulle vara utförda i en svensk kontext och baseras på en kvalitativ metod.

  Resultat: Deltagarnas erfarenheter av hjärtsvikt kategoriserades i tio subkategorier som vidare delades in i tre huvudkategorier: kroppens nya förutsättningar, delaktighetens betydelse, uppleva en existentiell förändring.

  Metoddiskussion: Strukturerades och diskuterades utifrån Shentons (2004) kvalitetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.

  Resultatdiskussion: Följande aspekter valdes att belysas och diskuteras: meningen med livet, den sociala kontextens förändring samt att skapa ett patientdeltagande. Erfarenheterna av hjärtsvikt skiljde sig åt varpå personcentrerad vård blir av stor betydelse för att som sjuksköterska kunna bemöta de individuella behoven som uppstår. Deltagarna visade på e lösningsorienterad förmåga att anpassa sig efter kroppens nya förutsättningar vilket betonar betydelsen av patientdeltagande för att stärka personens egna potential och resurser.

 • Gärdsborn, Martina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Gustafsson, Sandra
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Pedagogens bemötande av barn i förskolan: ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att titta på pedagogens bemötande av barn i förskolan ur ett genusperspektiv vilket innebär att ta reda på om, när och hur skillnader görs utifrån barnets kön. Den teoretiska ansatsen har även haft det socialkonstruktivistiska perspektivet som grund där fokus ligger på att människor i samspel med varandra konstruerar samhället och innebörden av begrepp såsom könsroller, genus, femininitet och maskulinitet. Studien grundar sig på en kvalitativ ansats där både observationer och intervjuer har använts och våra forskningsfrågor har varit: På vilka sätt syns det skillnader i pedagogens bemötande av flickor och pojkar? Hur erbjuder samt uppmuntrar pedagogerna barnen olika utifrån förutbestämda könsmönster? Tyder pedagogers utsagor kring sitt bemötande av flickor och pojkar på medvetenhet? Resultatet från observationerna påvisade att pedagogerna bemötte flickor och pojkar på olika sätt främst när det kommer till tonläge, kroppsspråk, samtalets innehåll, att ställa olika krav samt genom att tillskriva barn könsroller. Resultatet från intervjuerna synliggjorde att pedagogerna till stor del var medvetna om begreppet genus samt om sitt individanpassade agerande men att där fanns en viss omedvetenhet kring sitt agerande utifrån ett genusperspektiv. För att få svar på syftet med studien utfördes först observationerna av verksamma pedagoger och därefter intervjuer för att synliggöra pedagogernas reflektion kring sitt agerande.