hkr.sePublications
12 1 - 50 of 92
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hadid, Kadija
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Tatiana
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vi tackar för maten!: ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The number of elderly in Sweden is increasing and calculations show that there will be over one million people in Sweden over 80 years of age year 2045. There are more and more elderly people who choose to live in their own homes which means that more resources are required to meet their needs. Studying the experienced food situation of care recipients is important in understanding the health, social and socio-economic risks that a lack of food intake can result in.

  Aim: The purpose of this study was to explore and describe the experiences of elderly care recipient’s food situation, whom are living alone with home care in order to gain insight into which improvement actions are needed. The focus was on meal arrangements, the feelings about their food situation and their meal environment.

  Materials and methods: A qualitative study was implemented in the form of in-depth interviews with individuals as well as observations of served food and existing food in the informant's home. The interviews were recorded and transcribed. The informants consisted of six care recipients between the ages of 77 and 96 from municipalities Höör and Simrishamn.

  Results: The result shows that the informants are satisfied with the food they receive from the home service. There is an underlying dissatisfaction with how the food is served, adaptation to the home service schedules and company during meals.

  Conclusion: Based on the study, it has been shown that care recipients are grateful for the help they receive from home care services, but there are indications that improvements are needed regarding home care’s knowledge and planning of meals. It is not possible to generalize the results because of the limited extent, however, there are opportunities for future actions and research on, for example, special needs regarding food content, consistency and meal arrangements for the elderly.

 • Braathen, Therese
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Salomäki, Tea
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Oro för brott: en kvantitativ studie om skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle kunna förklara skillnader.

  Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.

  Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis sänker brottsligheten. Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar på landsbygden i region Syd.

 • Fercher, Belinda
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Den nya resan: asylsökandes väg in i det svenska samhället2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet för denna uppsats var att beskriva hur asylsökande flyktingar har upplevt mötet med Sverige, och hur deras bild av Sverige har förändrats efterhand.

  Uppsatsens två frågeställningar var Hur upplever asylsökande flyktingar mötet med Sverige? och Hur har Sverigebilden förändrats från ankomst till idag?

  Metoden bestod av kvalitativ strukturerad intervju med öppna frågor.

  Teorin var Hofstede, Hofstede och Minkovs teori rörande hur känslor förändras med tiden för människor som bor i främmande kulturella miljöer. Deras känslor kan ses vara uppdelade i fyra olika faser; eufori, kulturchock, anpassning och det stabila sinnestillståndet.  

  Resultatet visade att asylsökande har upplevt mötet med Sverige som ett land med kulturella skillnader, där vädret är mycket kallt, mycket mörkt och mycket snö på vintern. Vissa upplevde svenskarna som snälla och hjälpsamma, medan andra upplevde det svårt att få kontakt med svenskarna. Sverigebilden från ankomst till idag har förändrats till en väldigt positiv bild av Sverige, med snälla och hjälpsamma människor där man trivs bra att bo.

 • Pragner, Elisabeth
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Isaksson, Ellen
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Det sociala spelar väldigt stor roll, det är det som gör att man vill utföra lagidrott: en kvalitativ studie om tjejer i övre tonårens deltagande i lagidrott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the introduction of the study, physical activity is seen as a prerequisite to good health, both for the individual and for public health. At the same time, club sports appear as an important player to increase physical activity in society. To increase physical activity and reduce drop-outs in club sports, an understanding of a number of factors, of which social relations constitute one, are required. The aim of the study was to investigate the importance of important social relations for participation in team sports among girls in the upper teens participating in sports clubs. The method used for the study was qualitative, in which semi-structured interviews were conducted. The sample consisted of girls in the age of 17-19 years, who are active members in team sport. The analysis of the material was made by using qualitative content analysis. The result showed that important social relationships are crucial for sports participation. Depending on the importance of the relationship, the relationship affects sports participation to a varied extent. The result showed three categories: Primary relation includes family, partner and friends, secondary relation includes teammates and tertiary relation includes coach. The importance of the relationships, social support, priority, understanding, the cohesion of the team and participation are vital factors for continued participation in club sports. In conclusion, social relations are one of the factors that affect participation in club sports and should therefore be central to and used in the work to keep and increase youth’s participation in club sports. 

 • Lövstål, Eva
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Jontoft, Anne-Marie
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Tensions at the intersection of management control and innovation: a literature review2017In: Journal of Management Control, ISSN 2191-4761, E-ISSN 2191-477X, Vol. 28, no 1, 41-79 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews 47 articles dealing with tensions at the intersection of management control and innovation. One purpose is to present the status of the research in the area in terms of types of articles, research methods, theoretical approaches, and tension-related terms used. A second purpose is to conceptually compare the use and interpretations of tension in the reviewed articles, as well as to systematically map and categorize highlighted competing demands. A third purpose is to suggest a tension-based framework. Among other characteristics and trends, the paper indicates an increased research interest in the issue of tensions during the review period (1991–2015). Although different theoretical approaches are adopted, the contingency approach is the most common. Furthermore, the review shows that several tension-related terms are used either alone or in parallel in the articles, often interchangeably and without clarifying their definitions. The tension-based framework presents four different types of tension: (1) inherent innovation-control tensions, (2) inherent management control tensions, (3) created management control tensions, and (4) decision-making tensions in innovation practices. The framework also suggests interpretations of and responses to tensions related to management control and innovation. Theoretically, the framework can enable a more precise debate that builds on previous research, since it clarifies potential ways to structure future research. From a practical point of view the presented framework can be helpful for managers dealing with tensions, by encouraging creative management control solutions that can enable innovation.

 • Smith, Elin Marianne
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS). Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Thomasson, Anna
  Lund University.
  The use of the partnering concept for public–private collaboration: how well does it really work?In: Public Organization Review, ISSN 1566-7170, E-ISSN 1573-7098Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper critically scrutinizes the key success factors and tools described in the partnering literature by exploring how they are implemented in a public–private partnering collaboration. In addition to this the paper investigates to what extent these tools facilitate the relationship between the parties in a partnering process. The empirical data consist of two longitudinal case studies. Both cases are large and complex urban development projects in the Swedish water and sewage industry. The results from the cases were ambiguous and positive; as well, some negative outcomes were present. Further, the processes were in both cases far from easy and it required a lot of effort from the parties in the collaboration to make the collaboration work and establish a culture based on trust, especially higher up in the organization. As could be expected, the reality is thus far more complex and cumbersome than previous studies indicate.

 • Fors, Linus
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Åsman, Andreas
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Finansieringsmetoder i familjeföretag: en studie på familjeföretagens strategier vid investeringar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finansieringsstrategier är betydande delar i företagens uppbyggnad. Pecking order teorin (PO) beskriver den preferensordningen företag har över finansieringsmetoder vid investeringar. Däremot är familjeföretag speciella företag med en stor fientlighet mot externt kapital på grund av risken att tappa kontrollen över företaget. Dessutom finner man betydande incitament till att familjeföretagen har goda relationer med sina leverantörer och kunder vilket möjliggör användandet av bootstrappingstrategier. Vår studie indikerar att PO teorin inte är applicerbar på familjeföretag på grund av ovanstående faktorer. Således skapades en egen preferensordning istället för PO, familjeföretagens pecking order (FPO). Följaktligen är uppsatsens syfte att förklara rangordningen i familjeföretagens finansieringsval vid investeringar.

  För att undersöka familjeföretagen konstruerades först ett familjeföretagsindex som mätte familjekaraktären i familjeföretagen. Därefter undersöktes den empiriska bärigheten i FPO-modellen på SME företag i Sverige med en enkätundersökning. Utfallen av korrelationstesten genererade flertalet signifikanser mellan familjeföretagsindex och de finansieringsstrategier som FPO-modellen består av. De betydande resultaten efter korrelationstesten var ett negativt samband mellan familjeföretagsindex och hur benägna företagen var att ta in kapital utanför familjen. Det innebär alltså att ju mer familjeföretag man är desto mindre är företaget benäget att ta in externt kapital vilket är den mest betydande implikationen till forskningen. Studien kunde också observera en betydande positiv korrelation mellan familjeföretagsindex då företaget har en huvudägarandel över 50% och deras inställning till att ta in kapital från familjen. Slutligen konstateras pecking order teorin inte verkar passa in på familjeföretagens preferensordning då fler alternativ till finansiering används av familjeföretagen.

 • Arnesson, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjöstrand, Marie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Det gäller att inte fega ur”: pedagogers berättelser om hur de går tillväga när de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare agerar om de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa, samt hur de uppfattar anmälningsplikten och vilket stöd som pedagogerna erbjuds när de gör en anmälan. För att få reda på detta har vi förutom forskning och litteraturstudier även intervjuat fem stycken verksamma förskollärare och två stycken verksamma förskolechefer på två olika förskolor i södra Sverige. Intervjuerna visar en medvetenhet och erfarenhet hos de olika förskollärarna när det gäller barn som far illa. Resultatet som vi kom fram till var att alla förskollärare som deltog i studien var väl medvetna om sin anmälningsplikt, men att tillvägagångssättet vid en anmälan såg olika ut. Majoriteten av respondenterna var medvetna om vilka tecken de skulle vara uppmärksamma på som kunde innebära att ett barn for illa. Samtliga respondenter ansåg att de hade rätt att få stöd av sin chef i anmälningssituationer. Inget annat stöd erbjöds respondenterna i dessa svåra situationer.

 • Andersson, Emelie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lindström, Emelie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ambassadörer inom tobaksprevention: en kvalitativ studie om peer education2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In the project known as TBU, tobacco free adolescents in Blekinge, ambassadors in the ages 16-19 have been used for spreading information about tobacco to adolescents in the ages 13-15. This approach is related to the method peer education. The use of peers who are close in age or have similar experiences represents another way of learning than the more common situation between a teacher and a student. Objective: The objective of this study was to examine how ambassadors use peer education as tobacco prevention and how the ambassadors could be affected by their work as peer educators. Method: The methods used in this study were interviews with the ambassadors and a focus group interview with the project group of TBU. The material was analysed with a content analysis. Results: The results show that the ambassadors had, or had developed, an interest for their work and an ability to communicate with their target group, which they also stated as important parts of the role as an ambassador. The ambassadors had also been affected by their work. Their communication skills had been improved and they had had an increase in knowledge, which was thought to be a result of their education containing different parts and perspectives. Conclusion: The most important in the work of the ambassadors to prevent the use of tobacco in adolescents was the education the ambassadors had the first week of their work period. Therefore, we suggest that TBU develops a concrete material for the education with well- defined methods and targets which would aim to develop the ambassadors interest for the subject and their communication skills. Further studies could examine the relationship between students and ambassadors from the student's perspective.

 • Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, 57-62 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Andersson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Eskesjö, Jimmy
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  FMI deltagare – motivation till motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, 44-48 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, 27-43 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, 13-26 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, 9-12 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Barn i svenska ”militära familjer”: barns berättelser om hur de reder sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission2017In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 51-63 p.Chapter in book (Other academic)
 • Cronquist, Björn
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  The quest for intelligence in SME´s: acting on external information by development of internal practices2008In: 5th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning: New York Institute of Technology, New York, USA, 9-10 October 2008 / [ed] Kevin O'Sullivan, Reading: Academic Publishing Limited , 2008, 129-136 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Organizational Intelligence (OI) focuses particularly on the systematic processing of information from external sources in order to enhance the ability to foresee the future and to adapt to changes in the environment. Traditionally this pursuit of intelligence has been regarded as a central organizational function focusing on information retrieval and information provision. OI has also been regarded as an issue mainly reserved for the larger companies. In pace with the development of global markets even for small and medium sized enterprises (SME), the urge for Organizational Intelligence (OI) in these companies is increasing. This paper presents a model for describing how intelligence is obtained in successful SME´s. The model is evaluated and tested through case based reasoning towards a framework for describing OI in SME´s.

  This research explores OI from a different perspective in promoting a more action-directed approach investigating how organizational intelligence is expressed in organizational processes and routines. The core contribution from the work presented is that OI in SME´s is effectively explained by the contribution from motivated knowledge workers commitment to organizational intelligence activities as expressed in knowledge management practices. This statement is supported by an empirical investigation which is built on a case study of a successful company, Bend&Weld Ltd, showing rapid, sustainable and profitable growth. The case of Bend&Weld address the main question; How can the pursuit of Organizational Intelligence in successful small and medium sized enterprises be explained and described? , supported by the sub questions; How can individual knowledge workers spontaneous environmental scanning support Organizational Intelligence? , and, What role can routines and procedures play in the pursuit of Organizational Intelligence? The findings demonstrate that organizational intelligence is not limited to an information processing function but rather should be viewed as an outcome of planned knowledge management practices constituting core organizational business processes. SME´s recognize the need to be attentive to their environments but are not aware nor can describe in what way they are pursuing intelligence. The result of a five year research project presents a model to describe and understand the pursuit of intelligence in SME´s.

 • Sundqvist, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Zäll Carlsson, Sofia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En smal och krokig stig: en studie om behovsformulering i elevers åtgärdsprogram2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar vad som skrivs under rubriken behov i åtgärdsprogram och huruvida skolor följer Skolverkets riktlinjer från 2014, gällande hur behov i åtgärdsprogram bör formuleras. Studien baseras på 65 åtgärdsprogram från åk 4-6 som vi har begärt, och fått in, från 19 slumpmässigt utvalda skolor i hela Sverige. Åtgärdsprogrammen tolkades utifrån ett relationellt och kategoriskt perspektiv med en hermeneutisk ansats. Vid vår analys framkom det sju olika teman under rubrikerna svårigheter och behov. Dessa teman visar att skolor i stor utsträckning skriver elevens behov  på ett sätt som inte överensstämmer  med Skolverkets senaste riktlinjer, och att behov i många fall inte utgörs av just behov, utan skrivs som svårigheter, diagnoser, personliga egenskaper, oönskat beteende och oreflekterat tyckande kring eleven. Resultatet visar att en majoritet av de åtgärdsprogram vi har analyserat representerar ett kategoriskt perspektiv. Tidigare forskning visar på hur formuleringar som dessa kategoriserar elever och har en identitetsskapande funktion hos eleven. Om skolproblem knyts till individen, leder detta inte till förändringar i lärmiljön. Forskning visar också att dessa formuleringar kring elever kan upprätthålla och underbygga ett kategoriskt perspektiv i skolan. En tänkbar anledning  till att Skolverkets riktlinjer har svårt att få genomslag i praktiken är att dessa i sig lämnar stort tolkningsutrymme för skolledare och skolpersonal. Examensarbetet kan visa på att Skolverkets riktlinjer från före 2014, där det rekommenderades att elevers svårigheter skulle beskrivas under rubriken behov, fortfarande följs. 

 • Winberg, Karin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Om risk, mål och makt: en kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen har upplevt många misslyckade projekt med katastrofal utgång, trots att risker varit kända och att visselblåsare slagit larm, men man har valt att inte lyssna. Varför? Jag bestämde för att titta på tre fall och se om det fanns något samband dem mellan, trots deras olikheter vad gäller tid, geografi och syfte samt jämföra det mot faktorerna risk, mål och makt. Min studie har visat att i organisationer eller grupper där demokrati och öppenhet råder är det lättare att föra dialog om risker, än det motsatta. Diskurser med starkt barriärbrytande målfokus är maktkoncentrat, och ofta ovilliga att lämna ifrån sig makt frivilligt. Dessutom är måluppfyllelse ibland viktigare än resultaten. När projekten gått för långt, när ära och berömmelse smakar för bra, när prestigeförlust och skam väntar ifall man backar, då är det som att rida på en tiger i full galopp. Det är nästintill omöjligt att kliva av.

 • Boman, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Steneberg, Sophie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Snacka för att greppa begreppet!: Fyra lärares bruk av och syn på språk och kommunikation i matematikundervisningen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation och matematiskt språkbruk skiljer sig åt i matematikklassrummet beroende på hur lärare och elever agerar. I denna studie har syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunikationen som förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formella och informella matematiska begrepp används av fyra lärare i matematikundervisningen. Syftet har även varit att bidra med fördjupad kunskap genom att undersöka dessa fyra lärares uppfattningar om kommunikation samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. Frågeställningen vi utgått ifrån är vilka formella och informella begrepp som förekommer under en lärarledd genomgång under en matematiklektion, hur lärarna ser på användning och betydelse av de formella och informella begrepp som förekommer i matematikundervisningen. Vi ville även se på vilket sätt läraren omvandlar elevernas vardagsspråk till formellt, matematiskt språk under genomgången och vilka uppfattningar dessa fyra lärare har om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. 

 • Kienberger, Vanessa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Robertsson, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Människohandel för sexuella ändamål: En kvalitativ studie om arbetet kring unga flickors utsatthet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine why organizations and authorities think girls end up in traffickingand why they re-traffick after getting help. We’ve also chosen to study how the organizationsconsider their work being done and how they think it can be improved. Since Sweden is acountry with pretty low rate of trafficking victims 2016, we included the Mekong Area insoutheast Asia as a comparison. The area differs from Sweden in terms of social, economicaland cultural aspects and has a considerably higher level of vulnerability the same year.Through a qualitative interview study we wanted to receive these answers and the empiricaldata that we achieved was derived from 11 interviews where three were from agencies andseven from organizations working with this issue. The theory we use belongs to stigmatizationfrom a perspective interactionist, social bond and a gender section. The results obtained are thatmany people ending up in trafficking because of economical issues and hoping for a better life.Many people re-traffick after they received help because their self-image has negativelychanged and the society has stigmatized them for their situation. The interviewers meant thattheir work is progressing however there is still a lot of work to do for it to be perfect, focusingon cooperation and knowledge.

 • Kempe, Amanda
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Melms, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Kroppsuppfattning och självkänsla ur ett hälsofrämjande perspektiv: En enkätstudie bland högstadieelever.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research shows that body image and self-esteem are two essential components for a good health and that an increased understanding of young adults perception of their body and themselves is important to be able to support young adults in their developmentprocess. Research has also stated that studies with a positive aspect of body image and self-esteem are relatively rare, which is why the purpose of this study is to investigate body appreciation and self-esteem with an overlying health promotion perspective. Furthermore, this study aims at viewing the relationship between body appreciation and self-esteem based on gender perspective. The study’s method is based on a quantitative survey consisting of questionnaire Body Appreciation Scale-2 and Rosenberg’s SelfEsteem Scale. A total of four secondary schools with 157 students in the ninth grade participated in the survey. The results show that 84% of the respondents had a positive attitude towards their body, while 70% of the respondents showed a low self-esteem. Furthermore, a significant relationship between body appreciation and self-esteem (p=0,033) was identified as well as significant differences based on gender aspects. In the discussion, the relationship between body appreciation and self-esteem reflects that a high body appreciation does not need to have a connexion with a high self- esteem. Furthermore, it is discussed that more boys demonstrated a high body estimation and a high self-esteem in comparison with the girls, which is resonated in relation to different gender aspects. Conclusion: Further research on body image and self-esteem should be conducted both on the basis of quantitative and qualitative method aspects, with the purpose of deeper understanding the factors that contribute to the fact that some people have a positive image and appreciate their body and themselves more than others.

 • Kvant, Nina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Zaborszky, Ia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  ”Det skulle vara oerhört nödvändigt att det fanns någon profession som arbetar målinriktat och håller sig kring det främjande arbetet”: En kvalitativ studie om Elevhälsoarbete i grundskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att öka kunskap och förståelse för hur olika grundskolor i Södra Sverige arbetar hälsofrämjande för att skapa god hälsa bland eleverna. Studiens målgrupp är skolans elevhälsoteam.Skolornas hälsoarbete belyses ur ett salutogent perspektiv där huvudfokus ligger på det hälsofrämjande arbetet snarare än det patogena, sjukdomsförebyggande. Studien har resulterat i en ökad uppfattning om de olika skolornas elevhälsoarbete samt elevhälsorepresentanternas upplevelser av det egna hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Särskilt intressant för studien var elevhälsoteamens positiva respons till en eventuell samverkan med en folkhälsovetenskaplig kompetens, som fullt ut kan arbeta med hälsofrämjande insatser. Detta skulle kunna resultera i avlastning av arbetsuppgifter för elevhälsans medicinska kompetenser.

 • Irandoust, Manuchehr
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Militarism and globalization: is there an empirical link?In: Quality and quantity, ISSN 0033-5177, E-ISSN 1573-7845Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the fact that previous studies have extensively investigated the causal nexus between military expenditure and economic growth in both developed and developing countries, those studies have not considered the role of globalization. The aim of this study is to examine the relationship between militarism and globalization for the top 15 military expenditure spenders over the period 1990–2012. The bootstrap panel Granger causality approach is utilized to detect the direction of causality. The results show that military expenditure and overall globalization are causally related in most of the countries under review. This implies that countries experiencing greater globalization have relatively large increases in militarization over the past 20 years. The policy implication of the findings is that greater military spending by a country increases the likelihood of military conflict in the future, the anticipation of which discourages globalization.

 • Prim, Mia
  et al.
  RISE.
  Magnusson, Emma
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Identification of basic tastes in foods before and after training among 4-6 year old children: a pilot study2017In: Exploring Future Foodscapes: PROCEEDINGS ICCAS 2017 Copenhagen / [ed] Mikkelsen B, Ofei KT, Olsen Tvedebrink TD, Quinto Romano A and Sudzina F, 2017, 135-143 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The individual perception of taste differs to a great extent and is due to both ability to detect basic tastes and to taste concentrations. Taste preferences and identification, including verbalisation of the taste experience may be improved by learning, either via the socialisation process or strategical learning procedures.

  The aim of this study was to examine 4-6-year old children’s abilities to identify basic tastes in foods before and after training with basic taste solutions. Further, to study the children’s abilities to verbalise their taste experiences before and after the training.

  Methods: Eleven children aged 4-6 years participated in the study conducted at a Swedish preschool. The study consisted of four parts:

  1: Discussion about basic tastes.

  2: Taste session of ten different foods while discussing the tastes.

  3: Training session in which the children learned to recognise the basic tastes sweet, sour, salty, bitter and umami by tasting basic taste solutions.

  4: Identification test: The children were asked to answer which of basic tastes they could identify in different foods. It was further studied how the children verbalised the tastes of the foods.

  Results: The children had a significantly higher ability to identify salty taste compared to other basic tastes, both before and after training. Training did improve the children’s abilities to detect and verbalise all basic tastes after basic taste training. Due to verbalisation the children went from naming the tastes as “tasty” or “disgusting” to being able to put words on, and to identify many of the basic tastes in each food.

  Discussion: A strategy to make children more curious and interested of foods and tastes is to conduct training sessions with basic taste solutions. This may benefit young children gaining a positive approach towards new tastes and flavours and also to foods in general.

 • Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Langton, Maud
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Norman, Cecilia
  RISE.
  Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Davidsson, Fredrik
  Geoloc AB.
  Josell, Åsa
  Atria Scandinavia.
  Prim, Mia
  RISE.
  Berg, Johan
  RISE.
  Eat’em or not?: insects as a culinary delicacy2017In: Exploring Future Foodscapes: PROCEEDINGS ICCAS 2017 Copenhagen / [ed] Mikkelsen B, Ofei KT, Olsen Tvedebrink TD, Quinto Romano A and Sudzina F, 2017, 100-106 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The world´s population is increasing and thus the pressure on the earth´s resources. To ensure food supply and sustainability, food habits in western societies have to change. By reducing the ecological footprint of food consumption, e.g., decrease meat consumption, significant contribution to global sustainability can be achieved. Advantages concerning nutrition and sustainability have been found by inclusion of insects in the diet. Insects as food has a large potential, and the “culinary way” seems to be an effective way to reach consumer acceptance for insect based food products. The aim was to examine consumer acceptance and neophobia related to the use of insects as ingredients in food.

  Methods: Food neophobia, attitudes and acceptance was surveyed by a web-based questionnaire answered by 150 respondents.

  Results: Preliminary results showed significantly higher acceptance for insect protein added to foods as “insect-flour” than for added whole insects in a food. The interest of buying insect protein as a powder was higher than of buying whole insects. Further, 24 of the respondents (corresponding to 16%) could be considered as neophobic.

  Discussion: To reach acceptance of insect protein culinary food could include “non-visible” insects. This is in line with the fact that food neophobia and acceptance are influenced by the good taste and benefits of the actual food. Further, neophobia varies over the life course.

  Conclusions: The use of insect protein in food as a powder has a higher acceptance than use of whole insects. 16% of the respondent were considered as neophobic.

 • Carlsson, Liselott
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  På väg mot en tillgänglig utbildning för elever inom autismspektrumtillstånd: En kvalitativ intervjustudie utifrån några informanters beskrivning av ett kommunövergripande skolutvecklingsprojekt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a part of Master Degree within the field of Education science at Kristianstad University.

  The aim of this study is based on a few informants’ descriptions and experiences of the schools in a municipal school changed their work to increase inclusion for students with Autism Spectrum Disorders (ASD). The focus of the study is the changes which have been implemented, how it has influenced the student group's schooling and what success factors and challenges the school has encountered.

  According to the Swedish Education Act, shall the Swedish regular school be available to all scholars. However, several studies and accounts show that primary schools have found it difficult to meet the educational needs of students with ASD.  The national board of education (2009) and The Swedish schools inspectorate (2012) criticizing the school for not investigating the students' needs and supply adequate support.

  The study was conducted by a qualitative approach; data were collected through semi-structured - and focus interviews. The choice to use interviews are based on interesting to let each informant describes how their school, meet and educated students with ASD and what elements they consider important developments of an inclusive school for pupils with ASD.

  The implication of the results confirms that by increasing the knowledge about autism spectrum disorders of the instructors, the school has developed a more including learning environment for the students. By creating, a flexible organization in the school’s students gives the chance to be in school on their own terms. Belonging to a class on their own terms, with the possibility of instructing in different contexts, has increased the presence of many students.

 • Dahl Lassen, Anne
  et al.
  Danmark.
  Thorsen, Anne Vibeke
  Danmark.
  Haapala, Irja
  Finland.
  Lennernäs Wiklund, Maria
  University of Gävle.
  Nyberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Beck, Anne Marie
  Danmark.
  Fagt, Sisse
  Danmark.
  Food at Work around the Clock – The Nordic Model: report from a Nordic Workshop, November 4, 2016, Copenhagen, Denmark2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report brings together 12 invited presentations and outcomes of a workshop on food and meals for employees working irregular hours “around the clock”. The workshop, “Food at work around the clock – The Nordic Model”, was hosted by the National Food Institute at the Technical University of Denmark on November 4, 2016, in Lyngby, near Copenhagen, Denmark. This was a culmination of the collaboration started in 2015 between researchers from the hosts institute, Gävle University and Kristianstad University in Sweden, and the School of Applied Educational Sciences and Teacher Education in Finland. The workshop was funded by the Nordic Council of Ministers.

 • Efendija, Alma
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Tónlist, Jennifer
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Det är ju viktigt att vägleda rätt": En kvalitativ studie om hälsa och delaktighet inom Arbetsförmedlingens etableringsarbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background for this study is that there is a connection between health and how much a person participates in society. Previous studies show a correlation between the access to integration efforts and the promotion of one’s health. The purpose of this study is to analyze how the regulations concerning establishment for immigrants on the Swedish labor market, put up by the Swedish government, is implemented and functioning out of a health perspective, specifically in the municipality of Kristianstad. A qualitative method was chosen and data was collected through semi-structured interviews conducted on workers from The Swedish Public Employment Service in Kristianstad, the official contractors for the national establishment reform. To analyze the material, a content analysis was used. The results showed that knowledge of the Swedish language is one of the main factors to become integrated in society, alongside possibilities to gain work experience through internship provided by the The Swedish Public Employment Service. Another finding was the occurrence of cultural factors on the labor market, affecting the immigrants’ way to integration, even more so if their Swedish language skills were limited. A problem that emerged from our study showed that the participants experienced a homogenization within the establishment reform which restricted their possibilities to individualize the actions for each participant. 

 • Nilsson, Felicia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vegetarisk lunch i skolan: Elevernas inställningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bengtsson, Sophie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ingmarsdotter, Olivia
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For many years, the auditing industry has exhibited a high employee turnover which causes losses in form of recruitment costs and temporary decline in financial turnover. Previous research has explored why auditors leave the organization regardless of whether the auditors have left the organization for another auditing firm, another industry or have completely left the working life.

   

  The purpose of the thesis is to explore the process connected to an auditor’s firm switch, which includes both the reasons for the switch and the experiences of the switch. Accordingly, the research question of the thesis is: Why do auditors switch firm and how do they experience the process? The theoretical contribution of the thesis is a deeper understanding of why auditors choose to switch firms. It also indicates how a firm switch can affect the auditors’ socialization and professional identity. Another contribution is knowledge of how a firm switch can affect and be affected by the relationship between the auditor and the client.      

   

  The thesis consists of two parts. The first part, which treats why auditors switch firm, is being explored with help from turnover literature that concerns the auditing industry and organization theories. The second part of the thesis, which aims to explore auditors emotional experience connected to the firm switch, is partly inductive. Socialization theory and literature concerning professional identity and client relations have been used as a starting point. A qualitative data collection, with interviews, has been used to explore these aspects.

   

  The conclusions of the thesis are that the reason for auditors to switch firms can be to achieve the variety that a firm switch provides. Other auditors are looking for or want to avoid some firm specific traits. The experiences of the firm switch differs depending of what type of firm the auditors leaves and enters. The auditors also experience the firm switch process differently. There is an even stronger differentiation in experiences between the auditors that have switched between Big 4 and Non-Big 4 firms and the ones that have switched to the same type of firm that they previously worked at. 

 • Björkman, Simon
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Utveckling och optimering av en multiplex-PCR screen för högfrekventa humana trombocytantigen (HPA) alleler -1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-Amp Blood kit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är känt att humant trombocytantigen (HPA) kan innebära komplikationer vid transfusion av trombocyter. Om en patient erhåller trombocyter med humant trombocytantigen som personen redan utvecklat antikroppar emot kan komplikationer som feber, påskyndad nedbrytning av trombocyter som ger trombocytopeni samt post-transfusion purpura uppstå eftersom immunförsvaret då ser trombocyterna som fientliga.

  Från den 14:e veckan under graviditeten kan alloantikroppar från modern passera placentabarriären över till fostret. Om humant trombocytantigen skiljer mellan moder och foster kan modern utveckla antikroppar. Dessa antikroppar kan då förstöra fostrets trombocyter. Detta leder till en lägre koncentration av trombocyter hos barnet. I värsta fall kan detta leda till hjärnblödning med dödlighet på ca.20%. Om barnet överlever födseln kommer denne födas med fetal/neonatal alloimmuniserad trombocytopeni (FNAIT), d.v.s. medfödd trombocytopeni.

  Målet med denna studie var att utveckla en multiplex PCR-screen, snabbt positivt/negativt svar för högfrekventa Humant trombocytantigen alleler baserat på de mest frekventa som förekommer i dansk befolkning: HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-AmpTMblood kit. Negativa prov från screening genomgick allelic discrimination real-tids PCR för konfirmering av sann HPA- genotyp.

  En lyckad multiplex screenmix innehållande HPA 1a, -2a, -5a samt -15a genomfördes. Då HPA - 3a bildade ospecifika band fick denna plockas bort ur mixen. För HPA 15b bildades ingen PCR- produkt och kunde därför inte inkluderas. Totalt screenades 44 blodgivare från Region Skåne varav fyra var negativa för 15a. Detta konfirmerades med allelic discrimination där dessa genotypades till 15b och i likhet med den multipla screeningen inte visade amplifiering av 15a. Vidare optimering krävs där nya primers för 3a samt 15b måste designas för att skapa en komplett högfrekvent human trombocytantigen screen. 

 • Lindau, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Silfver, Eva
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Oavsett, så gäller det att hitta eleven där den är, oavsett om den är i svårigheter eller i "lättigheter": En studie om implementering av handlingsplaners innehåll gällande särskild begåvning i matematik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att beskriva om och hur handlingsplaners innehåll gällande särskild begåvning i matematik implementeras i verksamheten. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill vi undersöka vilka rutiner och metoder som finns när det gäller att uppmärksamma särskilt begåvande barn och elever i matematik och vilket stöd och vilka metoder som används för att tillgodose dessa elevers behov. För att besvara våra frågeställningar använder vi oss av semistrukturerade intervjuer med representanter för de kommuner som varit delaktiga i framtagandet av Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016.

  Vi har i vår studie använt oss av Krutetskiis och Sheffields teorier kring matematisk förmåga och även utgått från några förklaringsmodeller för begåvning.

  Resultatet visar att implementering sker men den ser mycket olika ut i de medverkande kommunerna. Sätten att uppmärksamma elever med särskild begåvning i matematik är varierande. Resultatet visar även att kunskap och kompetens om särskild begåvning behövs hos alla de som möter eleverna för att kunna stötta och handleda, samt att en genomgående metod för berikning inom ämnet matematik uppges vara arbete med problemlösning.

  Vi ser att intention finns i dessa kommuner att uppmärksamma särskilt begåvade elever och att olika rutiner och metoder används för att tillgodose behoven hos elever med fallenhet för matematik genom ett förändringsarbete som kommit olika långt. Som speciallärare i matematik kan vi bidra i utveckling av det pedagogiska arbetet för att tillgodose behoven hos alla elever.

 • Lindstedt, Kristina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Strandberg, Jennifer
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Revisionsmedarbetarens moraliska orientering: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar revisionsmedarbetarens moral2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The moral orientation of the auditing employee is a relevant topic in the modern auditing profession. This statement is based upon that the ethical aspect of auditing and the increased marketing intensity sometimes forces the auditing employee to balance the ideals of the profession and the benefits for the client and the bureau. The moral orientation of the auditing employee has been proven to affect how the auditing professional reacts to dubious behaviour of the client. The purpose of this study is to explain the moral orientation of the auditing employee through factors that influence moral orientation.

  The study has a quantitative approach and tests hypotheses about moral orientation of auditing employees through a survey distributed to auditing personnel in Swedish auditing firms. The measurement of moral orientation is based on Forsyth’s (1980) Ethics Positioning Questionnaire, which measures idealism and relativism levels. The factors studied include gender, level of education, age, workplace experience, size of the bureau where the employee is active and the hierarchical position of the employee within the bureau.

  The findings of the study indicate that the experience from auditing firms correlates with moral relativism levels in auditing employees. Furthermore, the findings indicate that partners display lower levels of idealism than do other auditing employees. The study also found a slight indication that auditing employees who studied at university for longer than five years display lower levels of idealism. The findings could not fully explain the variance in moral orientation, why more research is needed.

 • Spets, Natalie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande: En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Terrorism är ett problem som fått ökad uppmärksamhet i samband med aktuella terroristattentat i Europa år 2014 och framåt. Särskilt är det brott förknippade med Islamiska staten och besläktade grupper som står i rampljuset. Syftet med den här studien har varit att studera på vilket sätt terrorism diskuteras inom riksdag, som ett steg mot faktiska förändringar i förhållningssätt och praxis inom rättssystem. Hur formas och representeras terrorism i riksdag? Vilka diskurser/teman blir synliga på tal om terrorism, terrorist eller anti-terrorism arbete? Ett centralt fokus i studien har varit konstruktionen av ‘vi mot dem’ och process av ‘othering’, i den relation som bl.a. islam förväntas ha med terrorism. Studien är en kritisk diskursanalys och har gjorts enligt Faircloughs tre-dimensionella modell. Modellen har tre dimensioner: text, diskursiv praktik, och social praktik, som vardera förses med vissa begrepp för analys. Analys har gjorts med hjälp av diskursanalytiska verktyg samt teori i form av dels ett diskursanalytiskt förhållningssätt, dels Foucaults teori om disciplin och kontroll samt Saids teori om Orientalism. Genom analys blev ett antal teman eller “diskurser” aktuella: krigsdiskurs, säkerhetsdiskurs, och identitetsdiskurs. Den senare delades vidare upp i en diskussion om konstruktionen av “vi/oss” och “dem/de andra”, där teoretisk återkoppling huvudsakligen har gjorts med Said och Foucault. En av de huvudsakliga slutsatserna från studien är att det finns en viss “vi/dem” gränsdragning i diskurser om terrorism inom riksdag som kan få negativa konsekvenser för individer och minoriteter samt påverka bl.a. immigrationspolitik.

 • Nathalie, Johansson
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Risk och otrygghet: En kvalitativ intervjustudie om rädsla för brott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Årligen genomför Brottsförebyggande rådet (Brå) en nationell trygghetsundersökning (NTU) om utsatthet för brott. NTU år 2016 visar att otryggheten ökat i samhället sedan föregående trygghetsundersökning (Brå 2017). Vad som förstärker otryggheten är därför av stor vikt att studera. Syftet med studien har varit att få ökad förståelse hur rädsla för brott upplevs och beskrivs av de åldersgrupper som statistiskt sätt är mest brottsutsatta i Sverige (Brå 2017). Utifrån en rädsloparadox tenderar personer som är minst brottsutsatta uppge starkast rädsla. Därför kommer studien utgå från de mest brottsutsatta åldersgrupperna för att möjliggöra att även faktiska upplevelser analyseras. Studien ämnar besvara frågor om hur upplevd rädsla för brott skildras och hanteras av individen samt eventuella påverkningsfaktorer till rädslan. Tio intervjuer genomfördes med personer mellan 20-34 år i en storstad och i en medelstor stad för att få ett bredare spektrum av erfarenheter. Deltagarna fick redogöra för sina känslor rörande upplevd utsatthet utifrån eventuella brottstyper. Detta sammantaget med frågor rörande livskvalitén och samhällelig påverkan som media. Empirin analyseras utifrån teorier om risk och rutinaktivitet i förhållande till kontroll. Resultatet påvisade en riskmedvetenhet hos intervjupersonerna med nyanser av vaksamhet och lätt oro till rädsla. Individen agerar i termer av vaksamhet och beredskap utifrån medias rapportering som skapar hypotetiska reflektioner. Utan vidare reflektion gör individen försiktighetsåtgärder utifrån riskbedömningar för att minimera risken för brott. De påvisade nyanserna får således konsekvenser för individen men upplevs inte som negativt. Försiktighetsåtgärder ses inte som en begränsning i vardagen utan är normaliserade och sker på rutin av deltagarna. 

 • Holmquist, Markus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Analys av apoptos hos Docetaxel- och manganbehandlade prostatacancerceller2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige, och drygt 10 000 män årligen blir diagnosticerade med sjukdomen. En obotlig variant med dödlig utgång är kastrationsresistent prostatacancer som behandlas primärt med Docetaxel. Tumörcellerna utvecklar dock med tiden resistens mot cytostatikan, och det föreligger därför ett stort behov av att utveckla kombinationsbehandlingar med Docetaxel som grund. Mangan har i flera studier visat sig kunna inducera apoptos hos olika celltyper, och är därför intressant som ett möjligt komplement till Docetaxelbehandling. Syftet med studien var att analysera apoptos hos prostatacancerceller från cellinjen PC3 som exponerats för Docetaxel i kombination med mangan. Cellerna odlades och behandlades med Docetaxel i kombination med mangan under 24, 48 och 72 timmar. Analys av apoptos utfördes med flödescytometer efter infärgning med Annexin V och propidiumjodid. Beroende på cellernas tillstånd färgas de in i olika kombinationer och kan därmed detekteras som tidigt respektive sent apoptotiska, eller som nekrotiska. Resultaten visade på en ökning av apoptos hos kombinationsbehandlade celler, men ingen signifikant skillnad förelåg i jämförelse med obehandlade celler. Ytterligare försök bör därför upprepas med ökad koncentration av Docetaxel i kombination med olika koncentrationer av mangan, och även med andra prostatacancer cellinjer såsom DU145 och LnCaP. Dessutom bör analyser av apoptotiska markörer genomföras, i syfte att bekräfta apoptos.

 • Jönsson, K. Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Ekelund, Nils
  Malmö University.
  Wamsler, Christine
  Lund University .
  Brink, Ebba
  Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS).
  Beery, Thomas H.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Palo, Thomas R.
  Swedish University of Agricultural Science.
  Schubert, Per
  Malmö University.
  Stålhammar, Sanna
  Lund University .
  Bramryd, Torleif
  Lund University.
  Johansson, Michael
  Lund University.
  Implementering av ekosystemtjänst-begreppet i kommunal verksamhet: slutrapport2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet ECOSIMP handlar om förutsättningen för att implementera begreppet ekosystemtjänst, i fortsättningen kallat EST-begreppet, i kommunerna, och undersöker bland annat hur kommunala tjänstemän och politiker ser på denna utmaning. En intervjustudie genomfördes med tjänstemän och politikeri de sju medverkande kommunerna. I en studie av Malmö stad undersöktes hur ekosystemtjänst-relaterade begrepp har integrerats i översiktsplaner ochutvecklats till ett verktyg i hållbar samhällsplanering. Ett annat delprojekt handlar om miljökonsekvens-bedömningar (MKB) och behovet av metodutveckling för att integrera ekosystemtjänstansatsen i MKB, där möjligheten att integrera ekosystemtjänster i den så kallade RIAM-metoden analyserades. Projektet innehåller också en analys av arbetet med att integrera ekosystemtjänsteri kommunernas klimatanpassning, så kallad ekosystembaserad klimatanpassning (EbA). Slutligen redovisas en analys av det transdisciplinära arbetssättet inom ECOSIMP-projektet. Resultaten visar att EST-begreppet idag är relativt välkänt i kommunerna och att det finns en övervägande positiv inställning till det och förhoppningar om att det ska skapa större möjlighet till miljöhänsyn. Förståelsen av begreppet behöver dock fördjupas i den kommunala verksamheten och distinktionen mellan implicit och explicit användning av EST-begreppet och den relaterade EST-ansatsen förtydligas. Ett antal hinder och möjligheter för att börja använda begreppet och för att uppnå etappmålet 2018 identifierades också. Bland annat upplevs innebörden av etappmålet 2018 som oklar, och bara en mindre del av de intervjuade i kommunerna ansåg att etappmålet skulle nås. Betydelsen av att politiker och allmänhet får kännedom om, och förståelse för, EST-begreppet betonades också. Malmö framstår som ett bra exempel på hur långsiktigt arbete för en hållbar stadsutveckling kan skapa förutsättningar att integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Analysen av EbA i kommunerna visade att initiativ relaterade till klimatanpassning och ekosystemtjänster oftast inte är samordnade, men de skulle kunna utvecklas i den riktningen genom bättre samordning mellan kommunernas olika enheter och integrering av EbA i den långsiktiga planeringen utifrån kunskap om nutida och framtida klimatrisker. Verktyg för att värdera förändringar i EST till följd av mänsklig exploatering behövs och här föreslås en utveckling av den såkallade RIAM-metoden, som kan erbjuda ett sätt att väga in olika EST i planeringen. Den transdisciplinära analysen visar på värdet av nära samverkan mellan forskning och kommuner kring implementeringen av EST-ansatsen, men också på behovet av politiskt och ekonomiskt stöd för att frigöra tid för kommunerna att delta i sådana projekt.

 • Landgren, Johan
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Stöd dina studenters skrivutveckling: en lärarhandledning till Skrivguiden.se2017Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jellve, Kheiron Niclas
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Easy RWD: bridging discoverability and usability in responsive web design2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human-computer interaction problems have been approached by design practitioners and researchers for a few decades now. Usability is an established quality attribute that is used to assess how easy user interfaces are to use. Websites have been determined to benefit from such assessment, and responsive web design (RWD) is a fairly new approach to web design where usability problems have been recognised, and where usability focused research has been carried out. While usability testing can be used to determine how easy a RWD website is to use, it does not provide a detailed psychological model that tells the designer how to design RWD websites that are easy to use. Discoverability is a psychological model within the field of design in general, that can be implemented by designers who want to achieve a good design. No previous research has been carried out with the purpose of exploring how discoverability can be used to improve the usability of a RWD website, and the author of this thesis suggests that there is value in conducting such research, because it has the potential to provide new insight into how RWD websites can be designed in way that makes them easier to use. This thesis approaches the question by conducting a usability test on a RWD website, and uses the results of the test as a foundation for a suggested discoverability focused approach to improving the usability of the RWD website. 

 • Forsberg, Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tvetydighet som moderator: om sambandet mellan moraliska intuitioner, attityd till tvetydighet och fördomar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With a sample of 430 participants this study aimed to investigate if the relationship between the individual’s moral foundations and prejudice attitudes is moderated by the individual’s attitude towards ambiguity, understood as the factors discomfort with ambiguity, moral absolutism and need for complexity. To create a measurement for prejudice attitudes an exploratory factor analysis was performed on the participants positive or negative affective attitude responses towards 21 different social groups and categories. The analysis replicated earlier findings and showed the presence of 3 prejudice factors: derogated-, dangerous- and dissidient groups. To test the main hypothesis 6 multiple regressions controlling for age was performed. The result showed no presence of a moderation effect but there was support for several main effects. Overall the prediction effect for prejudice attitudes was stronger for binding foundations than the individuals attitude towards ambiguity. Binding foundations predicted more prejudice attitudes regardless of type of prejudice but the effect was strongest for prejudice attitudes towards dissident groups. Moral absolutism predicted prejudice attitudes towards dissident- and derogated groups. Need for complexity predicted more prejudice attitudes towards dissident groups. Discomfort with ambiguity predicted less prejudice attitudes towards dissident groups. In comparison moral absolutism showed the strongest prediction effect of the ambiguity factors in predicting attitudes towards dissident groups. Age showed signs of a main effect in that older individuals tended to be more tolerant towards derogated- and dissident groups. Limitations and suggestions for further research is also discussed. 

 • Hiller, Carolina
  et al.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Nilsson Tengelin, Maria
  Utveckling och tillämpning av sensoriska metoder för objektiva belysningsbedömningar, del I2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I dag finns tekniska belysningsstandarder som inkluderar parameterar så som ljusstyrka, jämnhet och luminans. Det som saknas är krav som grundar sig på människors upplevelser av belysning och ljusmiljöer. Att få med den upplevelsebaserade dimensionen skulle betyda ett helhetstänk som förmodligen skulle gynna både ljuskomforten och än mer energieffektiva ljusmiljöer och produkter. Att beskriva upplevda belysningsparametrar har hittills visat sig inte vara helt enkelt, och här saknas både kunskap och en gemensam begreppsvärld inom branschen; något som hämmar fastighetsägare att ställa lämpliga krav vid en upphandling liksom belysningstillverkare att utveckla produkter för nya marknader och tillämpningar. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på belysning. Till skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder objektiva bedömningar av upplevda belysningsparametrar. Syftet med försöken som redovisas i denna delrapport är att vidareutveckla och testa metoden ytterligare. Detta görs genom att nya armaturer testas liksom att försök utförs i en ny verklig kontext (kontorsmiljö). Försöken bygger vidare på resultat från tidigare försök som har rapporterats om i (Boork et al, 2017).En analytisk panel bestående av åtta personer, som uppfyllde särskilda urvalskriterier, har tidigare rekryterats och dessa personer tränades nu för detta specifika delprojekt för att bedöma belysningsprodukter i ett multisensoriskt laboratorium på RISE Research Institutes of Sweden i Borås. Metodutvecklingen fokuserade särskilt på en effektiv träningsprocedur, hantering av ögats adaption, samt bedömning av färg och skuggningar. Förutom laboratorieförsök undersöktes möjligheten att genomföra analytiska bedömningar i en verklig kontext med samma försöksuppställning och panel.Resultaten visade att det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva belysningsbedömningar även för de testade belysningsprodukterna, dvs mindre LED-spotlights. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika armaturerna och som i tidigare försök spelade färgtemperaturen en stor roll för flera av de bedömda egenskaperna; inte minst förstås för ljuskällans gulhet och för läsbarhet (textkontrasten). Liksom i tidigare försök fanns det samband mellan de fysikaliska mätningarna och sensoriska bedömningarna, men inte för alla egenskaper, vilket visar att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om belysning. Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att likvärdiga resultat uppnåddes som i laboratoriet, om ändock något spretigare och inte heller lika entydiga i jämförelse med verklig kontext i tidigare försök.Den genererade kunskapen väntas på sikt bidra till utveckling av verktyg som stödjer kommunikationen mellan olika professioner inom ljusdesign och planering och på så vis främja mer önskvärda och energieffektiva ljusmiljöer.

 • Boork, Magdalena
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. RISE Research Institutes of Sweden.
  Nordén, Johan
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Nilsson Tengelin, Maria
  Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Current standards for lit environments are solely based on technical requirements, e.g. brightness, uniformity and luminance. Including experience-related requirements would most likely promote better lighting comfort as well as more energy efficient lit environments and lighting products. However, lack of knowledge on how to describe perceived lighting parameters hampers users and building owners in specifying desired lit environments and for lighting manufacturers to develop products for new markets. The aim of this research project was to apply and develop sensory methods for lightning. In contrast to previous methods for subjective lighting assessment sensory methods enable objective assessment of perceived lighting parameters.An analytical panel comprising eight persons fulfilling specific selection criteria were recruited and trained to assess lighting products in a multi-sensory laboratory at SP Technical Research Institute in Borås. During the development special emphasis has been given to improvements of the training procedure, handling the adaptation of the eye, and assessment of colour and shading. Besides laboratory assessments, the feasibility of analytical assessment in a real context was examined. The same experimental set up and panel was used.The results show that it is possible to apply sensory methods to lighting to objectively assess luminaires; the panellists were able to distinguishing between attributes and samples. Significant differences were identified between the different luminaires, both in terms of sensory and physical properties, e.g. readability and glare. However, physical and sensory parameters do not always co-vary, which shows that physical and sensory measuring methods provide complementary information about the lighting quality. Furthermore, assessment in a real context provided the same, but less significant, results as in the laboratory.In the future, the knowledge may be applied in tools supporting the communication between different professions in lighting design and procurement to promote more desirable and energy efficient lit environments.

 • Andersson, Linus
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lindblom, Amanda
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Det kontantlösa samhällets påverkan på SME-företag: En studie om de olika betalsättens effekter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat företag. Företag har blivit tvungna att anpassa sig till de nya sätten att utföra betalningar men även anpassa sig till marknadens krav då konsumenters köpbeteende har förändrats.

  Syftet med denna uppsats är att synliggöra de effekter som det kontantlösa samhället har på svenska små och medelstora företag. Det har tillämpats en deduktiv utgångspunkt tillsammans med en kvantitativ metod. För att få en större förståelse kring betalsättens påverkan har det utvecklats en modell som mäter nio dimensioner av betalsätten.

  Resultatet visade att högre grad av utsatthet för det kontantlösa samhället leder till större grad av spårbarhet och en mindre grad av enkelhet i betalningen. Detta kan bero på att kontantlösa betalsätt medför en större grad av information och att företag fortfarande finner kontanter som ett enkelt betalmedel att använda. Resultatet visar även att många dagliga transaktioner i ett företag i viss mån leder till större utsatthet för det kontantlösa samhället och att ett företag som i hög grad är utsatt för det kontantlösa samhället har en låg grad av kontroll över timing.

  Eftersom forskningen kring betalmedels påverkan på SME-företag är begränsad kan denna studie vara av värde då den belyser just detta. Denna uppsats visar på just de effekter som förändringen mot det kontantlösa samhället kan har på SME-företag. 

 • Persson, Kamilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vingren, Theres
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Factors affecting the sustainability disclosures in Swedish State-Owned Enterprises as hybrid organizations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish SOEs carry an important role in the society since they are suppliers of public services and this puts greater demands on the SOEs to act align with the society’s interest and expectations. The SOEs have non-profit and financial goals (i.e. conflicting objectives). These aspects in combination with an increasing demand for transparency makes it crucial to study how SOEs disclose sustainability information to demonstrate and serve the public good while operating in a multi-dimensional market. Hence, what sustainability information the SOEs disclose and what factors related to hybridity that affect the disclosures are important to study as well. The research purpose is to explore the content of the Swedish SOEs’ sustainability reports and how the SOEs disclose sustainability information (integrated or in separate reports) with a quantitative content analysis. Theories used are Institutional Theory, Legitimacy Theory and Stakeholder Theory. The findings of this research are that only state ownership and corporate size affect the SOEs’ sustainability disclosures significantly. Fully owned SOEs disclose less sustainability indicators compared to partially owned SOEs and big-sized SOEs disclose an increased amount of sustainability indicators compared to the small-sized SOEs. However, there were indicators that the factors activity and gender diversity affect the disclosures negatively. Continuously, there were some indicators in the statistical analyses that the factors state representatives on the Board of Directors and profitability affect the disclosures positively. Almost all SOEs that were included in this research apply Integrated Reporting, showing that there is a greater need of transparency and legitimacy. Accountability is therefore argued to have an increased importance in the SOEs as hybrid organizations, since their complex hybrid nature creates a lack of accountability.

 • Karlsson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Nilsson, Molly
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  What makes a city centre attractive from a consumer perspective?: A comparison between residents and visitors of Kristianstad city centre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A current problem is that city centres are suffering due to the intensified competition from other shopping places, such as neighbouring cities and external shopping malls. Previous research emphasize retail as the most contributing factor to an attractive city centre. However, other attributes have proved to be important as well.

  The purpose of the thesis is to develop a framework that explains different attributes for city centre attractiveness, and explain if residents and visitors differ in regard to satisfaction of city centres. The attributes that will measure city centre attractiveness are retail, accessibility, amusement, activities and atmosphere. The research is done in an explaining context and the research philosophy is positivistic with a deductive approach. The quantitative method was face to face questionnaires conducted on 100 consumers in the Swedish city centre Kristianstad.

  The findings of the study revealed that city centre attractiveness is positively affected by retail, amusement, activities and atmosphere. Accessibility did not show any statistical significant impact on the attractiveness of city centres. Moreover, residents and visitors did not differ in regard to satisfaction of Kristianstad city centre.

  The main limitation of this study is that only one city centre is examined. However, the contributions are that retail proved to be important in city centres, but not as important as amusement, activities and atmosphere. Furthermore, the study contributes by discovering that residents and visitors are equally satisfied with Kristianstad city centre. The findings can be useful for Kristianstad city centre as well as other Swedish municipalities.

 • Jangenmo, Marcus
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Isabel, Fält
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  ”När jag haft PULS-pass så springer jag till klassrummet och känner att jag är jätteglad”: en kvalitativ studie om skolbarns beskrivningar av självupplevt välbefinnande och fysisk aktivitet i skolmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälsoutvecklingen bland skolbarn i Sverige vittnar om att psykosomatiska besvär ökar och att barnens självskattade hälsa minskar med stigande ålder. Samtidigt minskar också andelen barn som uppnår tillräckliga nivåer av fysisk aktivitet, medan stillasittande istället ökar. Interventioner för mer fysisk aktivitet i skolan är ett sätt problematiken skulle kunna bemötas med. Fysisk aktivitet fungerar som en skyddsfaktor mot flera livsstilsrelaterade sjukdomar och mer fysisk aktivitet i skolan har bland annat visats leda till förbättrade kognitiva förmågor och ökat välbefinnande. Syftet med studien var att undersöka barns beskrivningar av välbefinnande i relation till deltagande i PULS-projektet på Degebergaskolan, en intervention för mer fysisk aktivitet i skolan. Via fokusgruppsintervjuer med elever som deltog i PULSprojektet erhölls studiens empiri, från vilken vidare induktiv kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultaten från studien påvisade att det viktigaste för erhållandet av subjektivt välbefinnande var att ha roligt och att känna glädje. Vidare visade resultaten att deltagarna erhöll ökat subjektivt välbefinnande från sitt deltagande i PULS-projektet och att utövandet av fysisk aktivitet hade en betydande roll för välbefinnande, både i skolan och på fritiden. Detta är viktiga fynd då hälsointerventioner för mer fysisk aktivitet i skolan medför möjligheter att motverka den negativa hälsoutveckling som förekommer bland skolbarn i Sverige. Djupare förståelse för hur barn själva definierar välbefinnande och vilken inverkan interventioner som PULS-projektet har för deras subjektiva välbefinnande bidrar till att det skapas underlag för att också möta barnens självupplevda behov och därmed utveckla och förbättra utformandet av lika interventioner ytterligare. 

 • Vahlgren, Matilda
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Ellinor
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ungdomar, hur är läget?: en kvantitativ undersökning för att kartlägga det sociala stödet i relation till kroppsform/vikt samt självkänsla bland 16 till 18-åriga gymnasieelever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since a few years back the mental health has deteriorated among the Swedish adolescents. Two of many health and safety factors that prevent mental health are social support, especially by peers and a good basic self-esteem. Therefor was the purpose of this survey to examine adolescents’ social support in relation to body shape/weight and self-esteem. The survey also analyzes differences between boys and girls. The method of the survey was executed with a quantitative approach which made it possible to map the health factors, analyze if there exist any correlations between the health factors and if there occur gender differences. Earlier research and theories describe a connection between social support and self-esteem, which this survey could not confirm. The result of this survey showed instead that a bigger part of the respondents had a low self-esteem but high social support in relation to body shape/ weight and that there were no correlations between these variables. The main findings of the survey showed that about three quarters of the respondents had low self-esteem, more girls than boys had a low self-esteem and both girls and boys had a relatively high social support. The low self-esteem among adolescents can have a damaging effect on their health in both short and long term therefor it is in both society and individuals best interest working to encounter this issue.

 • Gårdemyr, Alexander
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Kiholm, Mads
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  The strategic use of rhetorical proofs in transformational advertising: A case study about SAS’ ‘We Are Travelers’2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Whether classifying an advertisement as informational, transformational or a mix of both comes down to the message strategy and for it to be successful it essentially needs to be persuasive. In order to persuade consumers one must turn to rhetorical theory (Phillips & McQuarrie, 2004). Surprisingly, there are few empirical studies about the use of the three persuasive proofs; ethos, pathos and logos, within advertising. Therefore, the authors believe that a better understanding of how transformational advertising can be stimulated through the strategic use of the three rhetorical proofs is worth pursuing. The empirical setting was a single case study built around the first ‘We Are Travelers’ (WAT) commercial made for SAS by the three advertising agencies: Åkestam Holst, &Co and Los & Co. In Stage 1 of the analysis the likelihood of transformational advertisement was assessed, in Stage 2 the WAT-commercial was analysed by means of a systematic content analysis and in Stage 3 eight expert interviews were conducted. The findings show that pathos dominated the advertisement, ethos was only used subtly and logos could not be seen by the audience at all. Logos, however, played a crucial element ‘behind the scenes’ and worked in synergy with ethos and pathos, which demonstrate what Aristotle (2014) calls the most efficient communication. The authors can thus conclude that the WATcommercial is classified as high transformational/low informational and the success of the WAT-commercial adds empirical evidence that indicate a commercial appealing to pathos can out-perform more rational-based campaigns (Binet & Field, 2007).

 • Andersson, Nadja
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Petersson Winroth, Markus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det nya måltidskonceptet, salladsbaren: risker vid livsmedelshantering i en offentlig miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Salad bars are a trendy and easily accessible meal option available in most grocery stores. Staff and consumers handle food and equipment at the salad bar daily. There is today no information and knowledge about how people's behavior around a salad bar can affect food safety.

  Purpose: To investigate risks with public food management at a salad bar.

  Method: Hidden observations of staff and consumer risk behavior. Hygiene control of portion packages. Bacterial sampling of surfaces associated with the salad bar followed by a species determination. The aim of the study is to provide a qualitative picture of the hygiene challenges that food management in a public environment may imply.

  Result/Conclusion: The results of the observations show that there are a variety of risk behaviors associated with the salad bar, especially among consumers, which can lead to cross contamination. The hygiene check showed that the average of all portion packages was within the limit of approved hygiene standards. The analysis of bacterial samples taken from different surfaces linked to the salad bar showed that there was a high variety of different bacteria. There is a risk of bacterial spread through people's risk behavior linked to the salad bar. Risks can be prevented through increased knowledge and information on hygiene and norms around salad bars.

 • Brewelius, Anneli
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Olin, Madeleine
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sund barn- och ungdomsfotboll: en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. Genom att känna delaktighet och inflytande i sin egen förening kan ett livslångs idrottande skapas. Syftet med studien var att studera en fotbollsverksamhet för flickor och pojkar (10–13 år) med fokus på hälsa, delaktighet och inflytande. En kvalitativ metod användes där ett strategiskt urval utgjorde studiens målgrupp. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med 15 spelare från en utvald fotbollsverksamhet. Fyra ideella ledare från samma förening intervjuades enskilt. En kvalitativ innehållsanalys användes när materialet analyserades där olika meningsenheter bildade kategorier. Resultatet visade att sociala aktiviteter, gemenskap inom laget, roliga saker inom fotbollen och aktivitetsglädje stimulerar ett livslångt idrottande som kan kopplas samman med hälsa. Genom att ledarna involverade spelarna skapades en delaktighet i föreningen. Detta uppfylldes i praktiken genom att fråga efter spelarnas synpunkter, kontinuerligt hitta på aktiviteter utanför fotbollen samt uppdelningen på träningarna skulle alltid vara för spelarnas bästa. Utifrån konklusionen är upplevd delaktighet och möjlighet till att påverka en av de komponenter som behövs för att spelare ska stanna inom idrotten. Ur ett folkhälsoperspektiv tycks det vara viktigt att behålla spelare då föreningsidrotten har en långsiktig positiv påverkan på individens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Den utvalda fotbollsverksamheten satte spelarna i främsta rummet och lyckades därmed behålla spelarna.